(Lực lượng cư sỹ chấn hưng Phật giáo Quốc nội) TIẾNG NÓI NGƯỜI TRONG CUỘC

sun-temple-299944_640Đạo Phật, đạo của từ bi và trí tuệ, luôn luôn tôn trọng và đề cao cuộc sống của tất cả chúng hữu hình. Đức Phật xuất hiện trên thế gian này vì muốn mang hoà bình và hạnh phúc đến cho chư thiên và loài người. Từ xưa đến nay Đạo Phật không bao giờ đem khổ đau đến cho bất cứ ai, Đạo Phật đưa ra con đường chuyển hoá đau khổ cho những ai có tâm tìm hiểu và mong muốn để đạt đến con đường đó. Vậy mà đáng buồn thay, trong Hội đồng Lưỡng Viện xuất hiện một nhúm Tăng sỹ si quyền lực, mê danh vọng, hám chức quyền đã kéo bè, kết cánh đồng loạt từ chức bước sang một con thuyền mới. Đáng cười nhưng âu đó cũng là bước đi trước khi bị ngài Đệ ngũ Tăng thống ra Giáo chỉ loại bỏ nhúm loăng quăng, bụi bẩn này.  Tiếp tục đọc

Tóm Tắt Đạo Phật Trong Vấn Đáp Khoảng 5 Phút

green-157433_640Tỳ khưu Dhammika

Bình Anson lược dịch

Lược dịch từ bài “Basic Buddhism: A Five-Minute Introduction” (Căn bản Phật giáo: Giới thiệu trong năm phút), trong quyển “Good Question, Good Answer” (Khéo Vấn, Khéo Đáp) của Bhikkhu Dhammika, ấn bản Internet (http://www.buddhanet.net/).

                                                                     ——-—*— ———

Hỏi: Phật Giáo là gì?

Đáp: Phật Giáo là một tôn giáo có khoảng 300 triệu tín đồ trên khắp thế giới. Danh từ Phật Giáo (Buddhism) phát nguồn từ chữ “buddhi”, có nghĩa “giác ngộ”, “thức tỉnh”. Phật Giáo phát nguồn từ hơn 2,500 năm trước, khi Ngài Siddhattha Gotama (Sĩ-đạt-ta Cồ-đàm), hay Đức Phật, tự mình giác ngộ vào lúc 35 tuổi. Tiếp tục đọc

(THỤC VŨ) – Nhìn về sự trạng nội bộ của LLCSCHPG mà cảm thông được nỗi niềm của Đức Tăng Thống HT Thích Quảng Độ về vấn nạn nội trùng trong GHPGVNTN.

 lotus-218257_640Thưa Quý vị,

Một số đạo hữu nhất là anh chị em Huynh trưởng GĐPT email cũng như gọi phone khuyên LLCSCHPG chúng tôi không cần phải lên tiếng với Giác Hạnh nữa, vì những gì LLCSCHPG muốn nói thì đã nói rồi, mọi người ai cũng đã quá hiểu, hơn nữa bản chất con người Giác hạnh người ta đã biết từ lâu. LLCSCHPG nên dành thì giờ phản bác về những luận điệu tuyên truyền của đám Tăng Đoàn GHPGVNTN và những phần tử nội trùng ẩn trong Phật giáo trong nỗ lực làm suy yếu GHPGVNTN, để Giáo Hội không thể tiếp tục đấu tranh trong công cuộc giải trừ quốc nạn và pháp nạn. Tiếp tục đọc

Lá Thư Hằng Tuần của Văn Phòng II Viện Hoá Đạo, GHPGVNTN Hải ngoại tại Hoa Kỳ, về việc tạo mãi Cơ sở Giáo hội tại Little Saigon, miền Nam California, Hoa Kỳ

 

 

THÔNG CÁO BÁO CHÍ NGÀY 17.9.2014

Lá Thư Hằng Tuần của Văn Phòng II Viện Hoá Đạo, GHPGVNTN Hải ngoại tại Hoa Kỳ, về việc tạo mãi Cơ sở Giáo hội tại Little Saigon, miền Nam California, Hoa Kỳ 

2014-09-17 | | PTTPGQT
PARIS, ngày 17.9.2014 (PTTPGQT) – Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế xin hân hạnh giới thiệu Bạn đọc kể từ hôm nay, Lá Thư Trong Tuần – Tuần thứ nhất, trình bày về diễn tiến việc tạo mãi Ngôi Chùa Phật Quang, làm cơ sở sinh hoạt cho Văn Phòng II Viện Hoá Đạo và Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ (GHPGVNTN-HN-HK). Giáo hội đã đặt cọc mua với số tiền 220 nghìn Mỹ kim. Chùa nằm trên đại lộ Beach, cách Bolsa năm phút lái xe. Từ đây đến 10 tuần lễ, Giáo hội phải chồng thêm Một Triệu Mỹ kim để kết thúc việc tạo mãi và có nơi sinh hoạt ngay. Xin mời Bạn đọc vào Trang Thư Tuần thứ nhất :

Tiếp tục đọc

(Ý Dân) VỀ Ý NGHĨA TĂNG ĐOÀN DỊ ĐẠO VÀ CHÍNH SÁCH ĐÁNH PHÁ TÔN GIÁO.

statue-207471_1280Ông Giác Hạnh,

Ông nói rằng ông cần biết thông tin về Trần Việt Nữ, nhưng ông viết như thế này: “Có phải đảng viên Việt Tân Trần Việt Nữ là Tuệ Kiếm của LLCSCHPG?”

Ông nghĩ như thế nào nếu tôi muốn biết thông tin về ông và tôi viết như thế này:  Có phải đảng viên Việt Cọng Giác Hạnh là người của Nhóm Giao Điểm ?

Ông sê trả lời như thế nào, và dù ông trả lời như thế nào đi nưã tôi vẩn giũ y nguyên ý nghĩ đó, thì ông nghĩ sao ?

Tiếp tục đọc

(Hương Trần) THƯ KÍNH GỬI HT THÍCH VIÊN ĐỊNH CÙNG CHƯ TĂNG ĐỂ CÙNG SUY NGHIỆM

flower-bouquet-422709_640Kính thưa HT Thích Viên Định,

Đọc thư lời tự bạch của Hòa Thượng, con cảm thấy có một số vấn đề cần phải đưa ra để làm cho sáng tỏ hơn, đồng thời để đối chiếu lại với những lời tự bạch của Hòa Thượng, ngõ hầu Tăng Chúng cùng Phật Tử đồng suy nghiệm lại để tìm ra cái sai trái đó nằm ở đâu, có như vậy mới hòng dẹp tan được mọi âm mưu xấu xa và ung nhọt trong GHPGVNTN.

Tiếp tục đọc

TỨ DIỆU ĐẾ

helm-154918_640

HT.Thiện Hoa (Trích Phật học Phổ thông)

 A.Mở Ðề 

Nguyên Nhân Và Hoàn cảnh Ðức Phật Thích Ca Giảng Về Pháp Tứ Diệu Ðế Lần Ðầu Tiên

Ðức Phật Thích Ca, sau khi thành đạo dưới cội cây bồ đề, liền nghĩ đến việc đem giáo lý của Ngài vừa chứng được, ra truyền bá cho chúng sanh. Nhưng giáo lý của Ngài là giáo lý cao siêu, thâm diệu, còn chúng sanh phần đông căn cơ còn thấp kém, khó có thể giác ngộ nhanh chóng như Ngài được. Nhưng không lẽ vì giáo pháp của Ngài thậm thâm vi diệu mà không giáo hóa chúng sanh? Ðể làm tròn nhiệm vụ hóa độ của nGià Phật phương tiện nói pháp Tứ Diệu Ðế là Tiệm giáo để cho chúng sanh dễ bề tu hành.

Tiếp tục đọc