TIẾNG LÒNG TA

TIẾNG NÓI PHẬT TỬ CHÂN CHÍNH.

(Ý Dân) VỀ Ý NGHĨA TĂNG ĐOÀN DỊ ĐẠO VÀ CHÍNH SÁCH ĐÁNH PHÁ TÔN GIÁO.

statue-207471_1280Ông Giác Hạnh,

Ông nói rằng ông cần biết thông tin về Trần Việt Nữ, nhưng ông viết như thế này: “Có phải đảng viên Việt Tân Trần Việt Nữ là Tuệ Kiếm của LLCSCHPG?”

Ông nghĩ như thế nào nếu tôi muốn biết thông tin về ông và tôi viết như thế này:  Có phải đảng viên Việt Cọng Giác Hạnh là người của Nhóm Giao Điểm ?

Ông sê trả lời như thế nào, và dù ông trả lời như thế nào đi nưã tôi vẩn giũ y nguyên ý nghĩ đó, thì ông nghĩ sao ?

Tại sao ông chụp mũ Trần Việt Nữ là đảng viên đảng Việt Tân ? Ông có giấy tờ gi xác nhận Trần Việt Nữ là đảng viên đảng Việt Tân ? Hay ông lấy thông tin từ 2 tên Phạm Hoàng Vượng và Bảo Quốc Kiếm, hai tên đặc tình tôn gíao lẫy lừng đánh phá GHPGVNTN và LLCSCHPG suốt mấy năm qua ?

Ông viết rằng: “. Phật giáo của LLCSCHPG không xem các tôn giáo khác hơn mình. Nên không cần phải Chống các tôn giáo đó, bất kể là Cộng sản Giáo hay Kitô Giáo.”

Như anh Thục Vũ đã nói, sở dĩ LLCSCHPG chống Phật Giáo Quốc Doanh hay Phật Giáo Về Nguồn (kể cả gần đây những vị đã thành lập thành Tăng Đoàn) là vì 2 nhánh đó đã quy hàng Cọng Sản. Có nghĩa là vì LLCSCHPG chống cộng triệt để nên LLCSCHPG không chấp nhận những ông thầy tu thuộc tôn giáo của minh di theo Việt Cọng. Ông Gíac Hạnh có hiểu như vậy không ?

Còn vấn đề chống Ki Tô Giáo, Hồi Giáo, Đạo Bà Hai hay dạo X.Y.Z nào đó không thuộc phạm trù của LLCSCHPG.

Cá nhân ông Giách Hạnh thich chống Ki Tô Gíao hay các tôn giáo khác là quyền của ông. Cách đây không lâu, ông đã từng lên tiếng yêu cầu LLCSCHPG chuyển bài viết tấn công Thiên Chúa Giáo, tôi đã đích thân trả lời ông rồi. LLCSCHPG chủ trương không làm việc đó vì trong giai đoạn này, công cuộc đấu tranh giải trừ quốc nạn và pháp nạn là cấp thiết hơn hết. Ngòai ra, công cuộc chống ngoại xâm Tàu Cọng cần phải đòan kết với đại khối dân tộc, trong đó có cả mọi thành phần: tôn giáo, đảng phái (không có đảng CSVN), khuynh hướng chính trị, giai cấp và các sắc tộc. Vì vậy, “LLCSCHPG DO NOT HAVE ANY  INTEREST IN BEING AGAINST TO ANY OTHER RELIGION (S), PERIOD. OK !”.

Ông trich đoạn anh Thục Vũ viết “nếu chúng tôi đả kích đánh phá các tôn giáo bạn, như thế chúng tôi đã tự xem các tôn giáo khác tốt hơn Phật giáo chúng tôi hay sao?

Đúng vậy, là Phật tử, chúng tôi hiểu thâm sâu giáo lý nhà Phật và hoàn toàn tin tưởng vào lời Phật dạy, nên chúng tôi tự hào đã chọn Phật Giáo làm tín ngưỡng cho chính mình. Phật pháp thậm thâm vi diệu là một kim cương bất hoại, không một cá nhân hay một tà thuyết nào nào có thể quật ngã được nó. Ngoài ra, Phật Giáo đã cống hiến cho nhân loại môt kho tàng văn hoá,ngôn ngữ, triết học, khoa học sâu sắc qua Tam Tạng Kinh điển kỳ vĩ mà cho dù người nào có trí tuệ siêu việt tới đâu củng không học, đọc và hiểu hết trong một đời người.

Chính vì  vậy, Phât tử dù khiêm cung đến đâu chúng tôi củng phải tự hào rằng Tôn Giáo của mình thật là tối thượng và không vì thế mà phải nhọc công tốn sức đánh phá các tôn giáo khác. 

Chính Đức Phật cũng đã dạy rằng, mọi người đừng tin vào lời nói của Ngài mà hãy thực chứng bằng tâm linh của bản thân mình rồi hãy tin Ngài. Đức Phật không chủ trương dùng bất cứ một hình thức bạo lực, độc đoán, cực đoan, áp đặt, hoặc chì trích các tôn giáo khác khi truyền dạy tôn giáo mình. Thời Đức Phật còn tại thế, tại Ấn Độ có Bà La Môn Giáo và hơn 65 gíáo phái khác nhau, nhưng nhờ đức hạnh và tài biện thuyết mà nhiều môn đồ của các giáo phái khác như Tôn Gỉa Muc Kiền Liên, Tôn Gỉa Ma Ha Ca Diếp v.v.v là môn đồ của Đạo Thờ Thần Lửa đã trở thành đệ tử của Ngài. Các vị đó đã đắc qủa A La Hán.

Thật vậy, giáo lý của đạo Phật đã thắp sáng tri thức của nhân loại hơn 25 thế kỷ qua. Thế Giới Tây Phương được xây dựng trên nền tảng Ky Tô Giáo, hấp thụ sâu sắc chủ  nghĩa duy lý, duy linh. Vây mà  chì trong một thời gian rất ngắn tiếp cân vối lý thuyết Phật Giáo, nhiều người Ky Tô Hữu đã cảm nhận được Phật Giao rát khoa học và khai phóng. Họ dễ dàng chấp nhận Nghiệp (Karma), Nhân Qủa (Cause and Effect), lý nhân duyên (Dependent Origination) hơn là những tín điểu không thể kiểm chứng, vì  vậy họ đã quy y thành Phật tử. Ngòai ra, nhờ chinh sách tư do tôn giáo của các nước Tây Phương, Phật Gíao đả không bị kỳ thị, bi chèn ép mà ngược lại ngày càng phát triển và thăng hoa, được hòa nhâp vào các xã hôi Tây Phương dễ dàng như nước với sữa. Vậy tại sao chúng tôi phải chống phá Tôn Giáo của họ ? Hiện thời chỉ có các nước Cọng Sản như Việt Nam, Tàu Cọng (Tây Tạng), Phật Giáo (chính thông) mới bi kỳ thị và bị đặt ra ngòai pháp luật mà thôi. Chinh vì vậy chúng tôi chống Cọng Sản và những ai manh tâm làm tay sai của Cọng Sản tới cùng.

Ông Gíac Hạnh hay những ai đó muốn chống tôn gíao nào đó là quyền tư do cá nhân của qúy vị, nhưng xin đừng áp đặt và lôi kéo chúng tôi vào qủy đạo của qúi vị, bất mãn vì không thành công rồi qúy vị chụp cho LLCSCHPG là lập tòa án dị gíao, Việt Tân la chia rẻ (Tăng Đòan, Quốc Doanh, Về Nguồn) với GHPGVNTN, v,v.v. và v,v.v.

Ông Gíac Hạnh viết: “Phật giáo của gia đình Thục Vũ không đánh phá các tôn giáo khác vì làm thế là mắc mưu VC. “

Đúng vậy, như tôi đả viết ở trên, hiện nay có rất nhiều nhân vật trên các diển đàn nhân danh là Phật tử (như ông) hàng ngày viết bài chống Công Giáo, ngược lại một  số  người khác nhân danh là con của chúa viết bài đánh phá Phật Giáo tơi tả, đem những vụ tự thiêu của Bồ Tát Thích Quảng Đức năm 1963, đem việc Thầy Trí Quang năm 1965/66, v.v,v thêu dệt những sự  kiện không đúng sự  thật, và 2 bên chụp mũ cho nhau là Cọng Sản. Chẳng giải quyết được việc gì cả, trong lúc đó Hội Nghị Thành Đô sẽ được thực hiện năm 2020, Việt Cọng sẽ đem nước Việt Nam triều cống cho Tàu Cọng. Cọng sản Việt Nam muốn tất cả  mọi người Việt Hải Ngoại quên đi công cuộc chống cộng bằng cách đánh phá, chia rẽ nhau, chụp mũ cho nhau “Vit cọng, Vịt Tân”. Để chúng rảnh rang, ngư ông đắc lợi, tiếp tục tham ô và đàn áp tôn giáo, đàn áp dân chúng vô tội vạ.

Đó là âm mưu của Việt Cọng ai cũng thấy.

Cho đến nay, chúng tôi không hiểu ông Giác Hạnh thuộc thành phần nào, cá nhân tôi đã đọc bài viết của ông ca ngợi tên đồ tể Võ Nguyên Giáp khi hắn về chầu diêm vương và tên tội đồ Hồ Chí  Minh đọc Tuyên Ngôn Độc Lập của Mỹ. Thật sự chúng tôi không quan tâm cho đến khi ông chụp mũ cho Trần Việt Nữ là Việt Tân.

Ông viết: “LLCSCHPG hay Thục Vũ và Phu nhân tức Trần Việt Nữ Tuệ Kiếm là hai vợ chồng chủ trương các quy chế sau”.

Ông thật là một con người hồ đồ, vì anh Thục Vũ và chị Tuệ Kiếm không phải là vợ chồng, một người ở miền Tây và một người ở miền Đông nươc Mỹ, và cả hai đều có gia đình riêng rẽ. Chỉ  một chi tiết nhỏ này thôi đủ chứng tỏ những phán đoán, nhận định và  kết luân của ông rất là hời hợt, phiến diện, lụp chụp và thiếu thận trọng, thiếu đứng đắn. Ông chưa đủ trình độ, khả năng và tư cách đại diện cho Phật Giáo chống lại các tôn giáo khác đâu.

Ông Gíac Hạnh viết: “Xem 3, 4, 5, 6, 7. Tức là Thục Vũ đánh phá tất cả các Môn phái Phật giáo, không đánh Kitô Giáo và Cộng Sản Giáo. “

Như đã nói ở trên, là phật tử chúng tôi rất bất bình khi những vị Thầy tu thuộc tôn giáo mình đã quay lưng lại với Giáo Hội truyền thống để đi theo CS. Ông có biết câu trong kinh nhật tụng hằng ngày không ? Đó là quy y Tam Bảo như sau:

Phật Tử: “Quy y Phật, không quy y Thiên, Thần, Quỷ, Vật”. (Không quy y Lenin, Stalin, Mao Trach Dông, Hố Chi Minh)

Phật Tử: “Quy y Pháp, không quy y ngoại đạo tà giáo”. (Không quy y chủ nghiã duy vật, vô thần Cọng Sản)

Phật Tử: “Quy y Tăng, không quy y tổn hữu ác đảng”. (Không quy với đảng cướp, bán nước CSVN).

Vậy, vị Thầy tu Phật Giáo mà theo Cọng Sản thì tệ hại hơn bất cứ ai khác, tôn giáo khác. Đức Phật cũng đã từng dạy rằng “Đạo của ta không ai có thể phá được, chỉ có đệ tử của ta (Ma Ba Tuần gỉa làm đệ tử)mới phá được nó mà thôi” ví như sư tử là chúa sơn lâm, không một con vật nào có thể đánh bại được nó mà chỉ có con trùng trong thân con sư tử mới giết được nó mà thôi “sư  tử  trùng thực sư  tử  nhục”.

Những ông Thầy tu ăn cơm, đắp y của đàn na tín thí cúng dường, đi theo Cọng Sản, phản bội lại Giáo Hội của mình là mầm mống phá hoại Tăng Đoàn.

Nếu là phật tử chân chính không lên tiếng để bảo vệ tôn giáo của mình thì ai sẽ bảo vệ? Chuyện nội bộ trong tôn giáo mình chưa giải quyết xong, mà muốn làm chuyện long trời lở đất bằng chách sửa lưng các tôn giáo khác?

Ông Gíac Hạnh viêt “Thục Vũ vô tình hay cố ý dẫn độ con thuyền Giáo Hội LLCSCHPG tiêu diệt từng bước GHPGVNTN theo đúng đường lối của Công An Tôn Giáo VC xé từng phần GHPGVNTN ra trăm mãnh và lần lượt tiêu triệt? Bằng chứng là dù cho Tăng Đoàn mà Giáo chủ Thục Vũ cho là DỊ GIÁO đang làm cái gì? “

Ông Giác Hạnh hiểu gì về Pháp nạn Phật Giáo, đặc biệt từ năm 1975 cho đến nay và ông hiểu gì về nguyên nhân, hệ qủa qua các Giáo Chỉ  của Tam Vị Tăng Thống GHPGVNTN mà ông hồ đồ kết án LLCSCHPG như vậy ?

Đề nghị ông nghiên cứu kỹ về các tài liệu của GHPGVNTN kể từ năm 1975 đến bây giờ rồi ông viết gì thì viết.

Anh ThụcVũ dùng chữ Di Giáo là đúng vì Phật Giáo Quốc Doanh chủ trương Dân tộc và XHCN. Về Nguồn chủ trương trở về với Việt Nam dù trong tình trạng đất nước đang nằm trong sự cai trị dã man, độc tài, độc đảng của đảng CSVN. Vậy không phải Dị Giáo là gì ? Kể từ khi đươc Mặt Trân Tổ Quốc thành lập vào năm 1981, đa số các ông thầy theo khối Phật Giáo Quốc Doanh không còn tu hành tinh tấn nữa, phá giới, phạm trai vô tội vạ, và đặc biệt trở thành cán bộ tuyên vận cho đảng CSVN mà thôi.Vì vậy những vận động cho cao trào tự do dân chủ, hay chống giặc ngoại xâm bị dập tắt trong trứng nước ở ngay trong chùa. Các tôn giáo quốc doanh khác cũng vậy mà thôi. 

Vừa qua trong chương trình truyền thanh của Đài Phật Giáo Việt Nam, GS Võ Văn Ái cũng đã định nghĩa 4 chữ “Tăng Đòan Dị Giáo”, ông Giác Hạnh hãy tìm Audio đó mà nghe lại để thông hiểu những từ ngữ đó. Tuy vậy, ông Giác Hạnh đừng hiểu chữ dị giáo như các tôn gíao cực đoan khác. Đao Phật là đạo hòa bình không chủ trương làm tổn hại bất cứ ai, dù họ có quan diểm lập trường dị biệt với mình.

Ông Giác Hạnh viết: “Tôi tin rằng cả Thầy Viên Lý có tranh chấp “nội bộ” nhưng Thầy cũng đưa ra giải pháp “Lục Hòa” là đúng. Không thể nào, và giữa các Giáo Hội Phật Giáo có bất đồng “chính kiến” cũng không làm cái gọi là DỊ GIÁO như vậy. “

Thật sự tôi chẳng biết kết luận ông là người như thế nào nữa. Ông có biết rằng HT Viên Lý đã lập trang web httpt://ghpgvntn.nethttp://baovechanhphap.net để đăng bài chuyên đánh phá và hổn láo với Đúc Tăng Thống không ? HT Chánh Lạc đã phát biểu trên đài phát thanh cả thế giới đã nghe, ông ta đòi “Quất Tăng Thống”, có lẽ chỉ một mình ông Giác Hạnh chưa nghe hay cố tình không nghe thôi. Tệ lậu hơn nữa, chính miệng ông ta và 2 đại đệ tử yêu qúy của ông là Trương Khôi Bảo Quốc Kiếm và Phạm Hoàng Vượng đã chụp lên đầu Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ môt cái mũ nón cối là Cọng Sản. Vậy ông thấy họ “LỤC H ÒA” ở chổ nào ?

Tục ngữ Việt Nam có câu mà tôi thấy rất đúng trong trường hợp của ông: “Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe”. Xin đề nghị ông Giác Hạnh nên thận trọng và công bình hơn trong những bài viết của ông.

Ý Dân

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: