Thông bạch của Viện Hoá Đạo về việc Tiếng nói chính thức của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất

TIẾNG LÒNG GHPGVNTN, TIẾNG LÒNG NGƯỜI

PARIS, ngày 7.10.2014 (PTTPGQT) – Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế nhận được Thông bạch sau đây do Đại lão Hoà thượng Thích Như Đạt, Viện trưởng Viện Hoá Đạo ký ngày 5.9.2014, về việc Tiếng nói chính thức của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Nhưng do một sự bất cẩn bị thất lạc, hôm nay chúng tôi mới tìm lại được.

Thông bạch về việc Tiếng nói chính thức của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất gửi đến quí Cơ quan báo chí, truyền thông trong và ngoài nước, và quí Diễn đàn, Bloggers đang hoạt động trên mạng Internet toàn cầu.

Chúng tôi xin đăng tải toàn văn Thông bạch ấy sau đây :

Phật lịch 2558                                                                                                 Số 29/VHĐ/VT/TB

                                             THÔNG BẠCH

v/v TIẾNG NÓI CHÍNH THỨC
CỦA GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT
————————-
VIỆN TRƯỞNG VIỆN HÓA ĐẠO
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT

 Kính gởi :

Quí Cơ quan báo chí, truyền thông trong và ngoài nước
Quí Diễn đàn, Bloggers đang hoạt động trên mạng Internet toàn cầu

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Kính thưa Quí Liệt Vị

Cách đây hơn một thập kỷ , Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất (GHPGVNTN) chúng tôi vô cùng đơn độc trong công cuộc đấu tranh chống nội xâm và ngoại xâm. Điển hình nhất là những sự lên tiếng của GHPGVNTN, như Tuyên cáo Giải trừ Quốc nạn và Pháp nạn năm 1993 kêu gọi bầu lại Quốc hội dưới sự giám sát của LHQ và với sự tham dự của tất cả các thành phần dân tộc, các đảng phái và tôn giáo, Lời kêu gọi năm 2000 lấy ngày 30.4 làm ngày Đảng và Nhà nước Sám hối và Chúc sinh toàn quốc, Lời kêu gọi cho Dân Chủ Đa Nguyên năm 2001 nhằm xóa bỏ nạn độc tài toàn trị, Tuyên Cáo Hoàng Sa Trường Sa để bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ, lãnh hải, Tuyên Cáo về Bô Xit Tây Nguyên, Tuyên Cáo Không Dùng Hàng Trung Quốc để bảo tồn tài nguyên Quốc Gia, giữ vững nền kinh tế Quốc Dân, nhất là sức khỏe và sinh mạng của con người, v.v…

Gần đây nhất, là Lời Kêu Gọi Thành Lập Liên Minh Chống Ngoại Xâm để phản đối sự xâm lăng ngang ngược của Trung Cọng đặt giàn khoan HD 981 trong hải phận Việt Nam. Chúng tôi rất vui mừng vì không còn cô đơn khi vài năm lại đây nhiều Nhân Sĩ Trí Thức, giới Thanh Sinh viên cùng các nhà đấu tranh cho Tự Do Dân Chủ cùng nhau lên tiếng, có người phải chịu đựng tù đày, giam giữ, bạo hành, nhưng vẫn kiên cường, bất khuất để giữ vững lý tưởng đấu tranh.

Càng vui mừng hơn nữa, khi các tổ chức Xã Hôi Dân Sự lần lượt ra đời, báo trước một bình minh của Dân Tộc, thách thức sự đàn áp, khống chế của bạo quyền như Văn Đoàn Độc Lập Việt Nam, Hội Nhà Báo Độc Lập Việt Nam, v.v…

Trong sự vui mừng ấy, chúng tôi cũng rất lo ngại vì có nhiều tổ chức hay cá nhân nhân danh “Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất” để hoan hô, đả đảo… gây ra nhiều ngộ nhận

Do đó chúng tôi cần minh định như sau :

1/. Sau ngày Miền Nam bị Cọng Sản cưỡng chiếm, Giáo Hội chúng tôi bị tước đoạt Pháp Lý và bị đàn áp khốc liệt, cho nên một số thành viên vì lo sợ hay bị mua chuộc đã vận động Gíao hội hòa hợp, hòa giải với Cọng Sản Việt Nam. Trước nguy cơ đó, năm 2007, Đức Đệ Tứ Tăng Thống, Đại Lão Hòa Thượng Thích Huyền Quang ban hành Giáo Chỉ Số 9 để cứu nguy mạng mạch Giáo Hội.

2/. Những phần tử chủ bại nầy đã tự ý ly khai GHPGVNTN, lập ra các tổ chức Về Nguồn, Tăng Ni Hải Ngoại, Thân Hữu Già Lam… Nhưng do sự phản đối của đồng bào Phật tử. họ tự hiểu ra rằng GHPGVNTN là chính nghĩa, cho nên họ liền thay đổi danh xưng, tiếm danh GHPGVNTN để che đậy hành động phi nghĩa của họ.

3/. Cuối năm 2013, Đức Đệ Ngũ Tăng Thống, Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ đã ban hành Giáo Chỉ Số 10 để thanh tịnh Chư Tăng và trang nghiêm Giáo Hội, một số Tăng vi phạm Giới Luật bị cách chức, một số đồng hội đồng thuyền cùng nhau từ nhiệm để thành lập một Tăng đoàn dị giáo, ban đầu với danh xưngTăng Đoàn Phật Giáo Việt Nam y như danh xưng Tăng đoàn Việt Nam Hải ngoại của nhóm Về Nguồn ly khai đầu năm 2007, nhưng sau đó đổi lại Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất để đánh lừa công luận do Hòa Thượng Thích Thiện Hạnh làm Thượng Thủ và ngoài nước Hoà thượng Thích Viên Lý làm đại diện.

4/. Cũng cần nói thêm rằng danh xưng Gia Đình Phật Tử Việt Nam Trên Thế Giới do Huynh Trưởng Nguyễn Châu làm Trưởng Ban không được quy định trong Hiến Chương GHPGVNTN, nên Viện Hóa Đạo không chấp nhận. Trước đó, tiền thân của tổ chức nầy là Gia Đình Phật Tử Việt Nam cũng đã bị Ông Nguyễn Châu thay mặt Ban Hướng Dẫn Trung Ương bán đứng cho Giáo Hội Nhà Nước qua Hội Nghị gồm 4 Huynh trưởng Cấp Dũng do Hòa Thượng Minh Châu triệu tập năm 1995. Ngày nay Tổ Chức nầy đã được Nhà Nước, Ban Tôn Giáo Chính phủ và Giáo hội Phật giáo Quốc Doanh chính thức thừa nhận và được lưu hành khuôn dấu cũng mang dòng chữ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất gây nhiều ngộ nhận cho các đoàn viên Gia Đình Phật Tử Việt Nam.

Qua 4 bạch văn nêu trên, chúng tôi xin trân trọng minh xác :

1/. Các tổ chức dẫn thượng đã tiếm danh Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, không có một quan hệ nào với GHPGVNTN. Dù chúng tôi tôn trọng quyền Tự Do Ngôn Luận của bất cứ tổ chức, đoàn thể, cá nhân nào trong tiến trình tranh đấu xây dựng một nền tự do, độc lập và hạnh phúc cho toàn dân, nhưng tiếng nói của các tổ chức tiếm danh nầy không đại diện cho GHPGVNTN, chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm.

2/. Vì GHPGVNTN bị đàn áp triền miên, cho nên Tổng Vụ Truyền Thông của Viện Hoá Đạo phải đặt ở hải ngoại để có điều kiện và phương tiện chuyển tải tiếng nói của GHPGVNTN và đồng bào Phật tử trong nước trên trường Quốc Tế.

Trong Tổng Vụ Truyền Thông có 2 cơ cấu :

– Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế là Cơ quan Thông tin của Giáo hội, và Phát Ngôn Nhân Viện Hóa Đạo do Cư sĩ Nguyên Thái Võ Văn Ái đảm nhiệm.

– Phòng Liên Lạc Quốc Tế do Cư sĩ Hồng Chi Ỷ Lan đảm nhiệm.

3/. Do đó, Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế và Phát Ngôn Nhân Viện Hóa Đạo là tiếng nói chính thức của GHPGVNTN. Các thông tin, phát biểu, tuyên bố nào nhân danh GHPGVNTN, mà không được phát hành thông qua Thông Cáo Báo Chí của Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế đều là việc ngụy trang, không phải là tiếng nói chính thức của Giáo Hội chúng tôi.

4/. Chúng tôi cũng cần xác minh để Quí Vị biết rằng : theo qui ước của Viện Hóa Đạo GHPGVNTN kể từ năm 2011, các thành viên hoặc các Tổng vụ thuộc GHPGVNTN khi được các hãng thông tấn, báo chí, truyền thanh, truyền hình mời phát biểu hay phỏng vấn, thì cũng chỉ được trình bày các sinh hoạt trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn, hay thuộc Tổng vụ của mình, không vượt qua ranh giới đã được Giáo hội chỉ định và giao phó cho Tổng vụ Truyền Thông của Viện Hoá Đạo đảm trách.

Người thống lĩnh GHPGVNTN trước vận mệnh Đất Nước, Dân Tộc và Đạo Pháp là Đức Đệ Ngũ Tăng Thống, vị lãnh đạo tối cáo Giáo hội.

Người chịu trách nhiệm GHPGVNTN trước pháp lý, đối nội và đối ngoại là Viện Trưởng Viện Hóa Đạo quy chiếu theo Hiến Chương GHPGVNTN, Qui Chế Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương và Nội Qui Viện Hóa Đạo tu chỉnh năm 2011.

5/. Viện Hóa Đạo cũng xin các tổ chức, ban ngành, cá nhân trực thuộc Giáo Hội tuân thủ các qui định trên để giữ nề nếp chính danh, chính thống, và chính truyền của chúng ta.

Nhân danh Viện Trưởng Viện Hóa Đạo GHPGVNTN, chúng tôi trân trọng tán thán công đức của các cơ quan truyền thanh, truyền hình, báo chí của Người Việt hay Quốc Tế, các Trang Nhà, Trang Mạng, các Diễn Đàn, các Bloggers đã nhiệt tình ủng hộ GHPGVNTN trong công cuộc giải trừ Quốc Nạn và Pháp Nạn hiện nay.

NAM MÔ ĐẤU CHIẾN THẮNG PHẬT

Phật Lịch 2558, làm tại Văn Phòng Viện Hóa Đạo,
Tu Viện Long Quang, ngày 5.9.2014
Viện Trưởng Viện Hoá Đạo
Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất
(ấn ký)
Sa Môn THÍCH NHƯ ĐẠT

Bản sao :
– Kính thượng trình Đức Đệ Ngũ Tăng Thống GHPGVNTN kính thẩm tường
– 
Chư Tôn Đức Hội Đồng Lưỡng Viện GHPGVNTN kính tường
– Văn Phòng II Viện Hóa Đạo kính tường
– Đồng bào Phật Tử trong và ngoài nước kính tường
– 
GS Tổng Vụ Trưởng TV Truyền Thông và Phòng TTPGQT kính phổ biến

– Lưu./.

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.