(Nguyên Chiếu) Lời cảm niệm nhân ngày Húy nhật và tưởng niệm cố Hòa Thượng Thích Thiện Minh.

TIẾNG LÒNG NGƯỜI

       Huy Hieu Hoa SenLễ Húy nhật và Tưởng niệm Cố HT Thích Thiện Minh do GĐPT chùa Vạn Hạnh, Seattle tổ chức ngày 25.11.2014.    

                                  

     Le Huy Nhat Co HT Thich Thien Minh 1Le Huy Nhat Co HT Thich Thien Minh 2LeHuy Nhat co HT Thích Thien Minh 3Le Huy Nhat Co HT Thich Thien Minh 4    

 

 

 

     

Lời cảm niệm của Nguyên Chiếu nhân ngày Húy nhật và               tưởng niệm cố Hòa Thượng Thích Thiện Minh. 

                                Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Húy nhật năm nay ba mươi sáu năm

Cố Hòa Thượng Thích Thiện Minh

Ngài đã chết trong ngục tù cộng sản

Một mùa Thu năm 1978

Ngài đã đi về thế giới hư không

Tỏa lên làn khói Lam chiều

Làm con nhớ đến mùa Thu năm nào

Nâu Sòng hình ảnh của Ngài

Oai nghi đức độ của người chân tu

Làm cho Phật tử kính thương

Hy sinh vì đạo quên đi thân mình

Ngài là Tổng Vụ Thanh Niên

Kiêm Phó Viện trưởng Tăng, Ni tín đồ

Hóa Đạo của Phật giáo đồ

Ngài quyết tranh đấu đến hơi thở cùng

Tự do cho Phật giáo dồ

Tăng Ni Phật tử cùng Ngài đấu tranh

Dưới chế độ Ngô Đình Diệm

Cho đến ngày cộng sản chiếm miền Nam

Ngài đã bị bắt Hàng Xanh Sài Gòn.

Trong mùa Thu đầy ảm đạm

Chúng đã dưa Ngài vào trại tạm giam

Ở ngay Nguyễn Trãi Sài Gòn

Ngày đêm đánh đạp dã man vô cùng

Sáu tháng Ngài chịu cực hình.

Miệng Ngài rỉ máu mặt Ngài sưng lên

Quyết tâm Ngài cố gượng lên

Chúng lại đánh đập khảo tra đến cùng

Một chín bảy tám tháng mười

Ở trong ngục tối trút hơi cuối cùng

Đau thương cho Phật giáo đồ

Tâm hương quỳ lạy anh linh đến Ngài.

Nguyên Chiếu

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.