(Nguyên Chiếu) MÙA PHÁP NẠN 2013 – ĐỒNG KÍNH GỬI TĂNG ĐOÀN ĐỀ BÀ ĐẠT ĐA CỦA THẾ KỶ 21

TIẾNG LÒNG NGƯỜI

flower-bouquet-422709_640Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Con là một cư sĩ Phật tử hiện đang định cư tại Hoa Kỳ, một lòng trung kiên với Giáo Hội. Trong những thập niên vừa qua, hằng ngày con vẫn theo dõi tình hình của Giáo Hội ở trong nước cũng như ở hải ngoại. Con được biết một số chư Tăng đã và đang đánh phá Giáo Hội, gây chia rẽ hàng giáo phẩm thuộc Hội đồng lưỡng viện. Trước hành vi tác nghiệp của quý thầy chúng con thật là đau lòng. Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ đã ban hành Giáo Chỉ số 10, Ngài rất anh minh, nắm rõ được thực hư và Người cương quyết tẩy đi những mầm mống ung nhọt, trong đó có HT Thích Chánh Lạc, HT Thích Viên Lý và HT Thích Viên Định. Bộ ba tam quái này đã đánh phá Giáo Hội một cách không thương tiếc!

Sóng gió đã đến với Giáo Hội!.

HT Thích Chánh Lạc:

Kính thưa HT Thích Chánh Lạc, Ngài là một tay gian hùng đầy quỷ kế, lợi dụng những vị Thầy nhẹ dạ, khả tin. Mua chuộc bằng nhiều hình thức như mua chuộc bằng tiền bạc, bằng tình nghĩa anh em, sư huynh, sư đệ, nghĩa Thầy trò, để rồi đồng tiền, danh lợi đã cám dỗ quý Thầy trong nước, cũng như hải ngoại. Các Thầy đều đồng loạt từ nhiệm, gây xôn xao dư luận  trong và ngoài nước, làm lũng đoạn Giáo Hội và làm cho Giáo Hội muốn băng hoại.

Kính thưa HT Thích Chánh Lạc, Ngài có bút hiệu là Hành Lạc, tục danh Lê Kim Cương, cháu 18 đời của vua Lê Chiêu Thống cõng rắn cắn gà nhà. Ngài đã phản bội Giáo Hội, làm mất đi đạo đức và nhân phẩm của người tu sĩ, mà không thấy hổ thẹn. Thế giới sẽ nghĩ gì về Ngài, một nhà tu đã đánh mất liêm sỉ, chẳng ra gì!!!Sự tham dục của Ngài đã lộ nguyên hình thành một ác Tăng.

HT Thích Viên Lý:

Kính thưa HT Thích Viên Lý, Thầy  cũng không khác gì Ngài Thích Chánh Lạc! Bao nhiêu tài sản của Giáo Hội Thầy đã ôm trọn và sang đoạt chùa Điều Ngự của Phật Giáo Thống Nhất. Phật tử khắp năm châu đã lầm Thầy là một vị tu sĩ khả kính. Bao nhiêu sự việc xẩy ra cho Giáo Hội năm 2013, Thày đã lộ ra bản tánh tham lam, ích kỷ, chậy theo danh vọng, đạp đổ Giáo Hội nhằm củng cố địa vị của mình. Thầy lừa đảo niềm tin của Phật tử, mà Thầy không thấy  xấu hổ! Thầy nghĩ rằng cả thế giới không biết đến việc làm sai trái của Thầy sao? Thưa Thầy Viên Lý, Đạo Phật là đạo hòa bình không muốn tranh quyền đoạt lợi, chứ không phải như Thầy thượng phong, hạ đạp đâu! Thế mà Thầy còn lừa dối làm ra vẻ là một chân tu khả kính. Thầy nên trở về sám hối, chứ không thì sau này hối hận cũng không còn kịp đâu Thầy a!

HT Thích Viên Định:

Kính thưa HT Thích Viên Định, Thầy là một con cáo già sau Ngài Chánh Lạc. Một vị Viện trưởng Viện Hóa Đạo, nhưng lại qua mặt Hội đồng Lưỡng viện, tác oai tác quái, gây bao nhiêu sự tác hại đến cho Giáo Hội, qua hành động bao che cho Ngài Chánh Lạc, một vị tu sĩ mất đạo đức và chính Thầy đã kết bè, kết đảng củng cố lực lượng đánh phá Giáo Hội. Thầy đã làm mất đi sự thanh tịnh của người Tăng sĩ Phật Giáo Việt Nam.

Ôi các Ngài thật là nhẫn tâm, hoàn toàn không còn nghĩ gì về sự sống còn của Giáo Hội. Thử hỏi các Ngài đã làm gì cho nhân quần và xã hội!? Và Tinh thần Bi, Trí, Dũng của các Ngài để đâu? Chúng con thật không muốn nói, nhưng nghĩ rằng phải nói để đánh thức lương tâm và tuệ giác của các Ngài trước nền đạo đức của đạo Phật sắp bị suy đồi. Đạo Phật sẽ đi về đâu, đều do các Ngài gây ra. Bao nhiêu thăng trầm của thế sự, chúng con luôn luôn mong muốn làm cho đạo Phật sớm được thăng hoa, thì chính các Ngài phải cùng nhau góp sức làm cho đạo Phật được trường tồn viên miễn mới phải chứ!.

Qua bao nhiêu sự thay đổi của thời đại, đạo Phật vẫn nhu nhuyễn thâm nhập quần chúng một cách rât là tinh túy. Một đạo Phật lúc nào cũng đem sự an bình đến cho tầng lớp trong xã hội hiện đại, bây giờ các Ngài đã làm rách nát đạo Phật, các Ngài đã làm tha hóa đạo Phật!

Một tên gì gọi là Thân Hữu Già Lam, hay Giáo Hội Quốc Doanh do hai ngài Tuệ Sĩ và Lê Mạnh Thát đã phản bội Giáo Hội đi làm tay sai cho Đảng Cộng Sản. Năm 2007 lại thành lập một nhóm Về Nguồn, người đứng đầu bên Úc là HT Thích Quảng Ba đã đánh phá Giáo Hội gàn 10 năm nay, Ngài đã bị Cộng Sản mua chuôc, tiếp tay với Thày Lê Mạnh Thát, Thích Nhật Từ ở trong nước!.

Năm 2013, một Tăng Đoàn Đề Bà Đạt Đa của thế kỷ 21ra đời, một Tăng Đoàn hữu danh vô thực, một Tăng đoàn che mắt thiên hạ, thế mà đau thương thay, người chủ lễ trong buổi ra mắt Tăng Đoàn tại hải ngoại lại là HT Thích Tâm Châu, Thượng thủ Tăng Già Thế giới!.

HT Thích Tâm Châu:

Kính thưa HT Thích Tâm Châu, Ngài là vị đạo cao đức trọng, không lẽ một chút danh lợi làm Ngài phải đi sai đường, tiếp tay Tăng Đoàn đánh phá Giáo Hội! Ngài đừng vì ganh tỵ cá nhân, mà đánh mất nhân phẩm của mình. Chúng con thương cho Hòa thượng quá, năm nầy Ngài đã 97 tuổi đời và tuổi đạo cũng quá cao, thời gian cũng chẳng còn bao lâu nữa, Ngài sẽ cỡi hạc qui tiên, thì Ngài còn mong cầu danh lợi làm chi nữa! Xin Ngài hãy sớm quay đầu thị ngạn, thể hiện tinh thần lục hòa, bản tâm thanh tịnh.

Trước vệnh mệnh của Giáo Hội và nước nhà đang trong cơn nghiêng ngả bởi ách nạn xâm lược của Hán tặc Bắc Phương , chúng con không mong mỏi gì hơn, xin quý Ngài cố gắng kiên định tâm mình và duy trì mạng mạch của Phật Giáo đồ.

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tat Ma Ha Tát.

Nguyên Chiếu kính tường.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.