TIẾNG LÒNG TA

TIẾNG NÓI PHẬT TỬ CHÂN CHÍNH.

(Thích Nữ Giác Nguyên) ĐỨC ĐỆ NGŨ TĂNG THỐNG ĐẠI LÃO HT THÍCH QUẢNG ĐỘ

HT Quang Do    Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 Đức Tăng Thống hôm nay

Thế kỷ hai (mươi) mốt này

Ba mươi chín năm rồi

Vẫn an hòa tự tại

Cứu đồng bào khổ nạn

Dù gặp vạn khó khăn

Lập trường Ngài bất thối.

Con nhớ mãi ngày nào

Lụt lội khắp quê hương

Khi Miền Nam khi Bắc

Miền Trung cằn cỗi đói

Dân bữa đói bữa no

Tay cầm bút Ngài cho

Từng gia đình ủy lạo.

Tâm Không Ngài vẫn bảo

Mình phải cứu dân oan

Giúp họ bớt lầm than

Khi phong ba bão táp

Ngày mai phải ra Bắc

Vẫn quắc thước không sờn

Sổ vần thơ cứu nước

Nhờ Long thần hộ pháp

Chuyển được ra nước ngoài

Cho thế giới lắng nghe

Nghe âm thanh Que Mẹ

Của dân Việt đau khổ

Sống trong cảnh lầm than

Dưới chế độ ngu dân

Để bảo vệ thân mình

Giàu sang mà bạo ngược

Bao dân lành oan trái

Miệng chẳng dám oán than

Chịu đựng cảnh nghèo nàn

Oan khiên đành ngậm chịu

Thơ Ngài luôn xoa dịu

An ủi cứu đồng bào

Trước hà khắc trao giao

Sợ sệt không dám nói

Cho thế giới tỏ tường

Động lòng đầy trắc ẩn

Ngài lạy Đấng Đại Bi

Sư phụ giúp con đi

Và:

Tâm anh hùng bùng nổ

Với chiếc áo Cà Sa

Bất chấp mọi ác tà

Ngài an nhiên tự tại

Phương tiện thật vô ngại

Ngài lên tiếng cứu dân

Dương cao cờ chánh pháp

Nguyện đưa dân Hồng Lạc

Thoát khỏi cảnh tối tăm

Nguyện thế giới an lành

Hết thương đau loạn lạc

Kính lạy Phật mười phương

Gia hộ cho đương kim

Tăng Thống của chúng con

Được thành công viên mãn

Nhân quyền được cứu vãn

Dân Việt hết lầm than

Nhân loại bớt oán than

Đạo TỪ BI GIÁC NGỘ

Cứu mọi người bớt khổ

Tu trí huệ vị tha

Bát Nhã khắp mọi nhà.

Là con chung chư Phật.

 Thích Nữ Giác Nguyên

Nov 24.2014

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: