Huy Hieu Hoa SenThưa quý vị,
Thực tâm chúng tôi không muốn trả lời ông Trần Quang Diệu, một điều giản dị và dễ hiểu, là chúng tôi chỉ đối thoại với người biết phục thiện và sửa sai. Một lần nữa chúng tôi xin được thưa với quý vị
Thưa quý vị,
Kể từ ngày CS cưỡng chiếm Miền Nam, cái chủ nghĩa Duy Vật biện chứng pháp đã biến đổi vô số con người thay lòng đổi dạ, đánh mất cả nhân tâm, nhân bản con người, cho nên chúng ta thấy nhan nhản có những kẻ  ngày xưa từng bị CS giam cầm trong các trại tù đày, thề không đội trời chung với CS, nay trở về làm ăn với CS. Có những ông Tăng bà Ni trước đây chúng ta cứ ngỡ họ là những người đạo cao đức trọng, thấm nhuần tương chao, nhưng nay lại lòi cái mạt ma tăng, ma đạo, thì xá chi cái chuyện ông Trần Quang Diệu tự khoe rằng xưa kia ông gần gũi với chư vị Thượng Tọa để làm tin với thiên hạ! Vì thế giá trị con người để cho người ta phục, cho người ta trọng không chỉ ở lời nói, mà còn phải xét về hành động và việc làm ngày nay của họ. Xưa kia họ có gần với Chư Thượng toa, nhưng ngày nay họ  đánh phá Chư Thượng Toa, thì hỏi rằng họ có còn cho chúng ta trọng nữa không a!?

Chúng tôi xin vào để thưa ngay:
– Nếu không có TT Tuệ Sỹ và đám Thân Hữu Già Lam nghe lời phỉnh gạt của CS, về một cuộc hòa hợp hòa giải với CS, để rồi nỗ lực vận động cho một Giáo Hội Không Huyền Quang Không Quảng Độ, thì Ngài Huyền Quang sẽ không bao giờ ban hành Giáo Chỉ số 09 vào ngày 08-09.2007.
– Nếu không có những kẻ nội trùng hứa hẹn sẽ mang 500 Tăng, Ni và Phật tử về tham dự đại hội Vesak do CS tổ chức nhằm giải thể GHPGVNTN, thì Ngài Huyền Quang sẽ không bao giờ ban hành Giáo Chỉ số 09 vào ngày 08-09. 2007. 
– Nếu đám Tăng, Ni Hải Ngoại không tổ chức Đại Hội Về Nguồn tại Phật Học Viện Quốc Tế Cali vào ngày 7,8-01.2007, Ngài Huyền Quang sẽ không bao giờ ban hành Giáo Chỉ số 09 vào ngày 08-09. 2007.
– Nếu CSVN cho GHPGVNTN được phục hoạt và tự trị, thì Ngài Huyền Quang sẽ không bao giờ ban hành Giáo Chỉ số 09 vào ngày 08-09. 2007.
– Nếu năm 1981, CSVN không dựng lên một Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam để làm công cụ tay sai cho CS, thì Ngài Huyền Quang sẽ không bao giờ ban hành Giáo Chỉ số 09 vào ngày 08-09. 2007.  
– Nếu tất cả Tăng Tín Đồ Phật Giáo ý thức được rằng Phật Giáo là một tôn giáo hướng về tâm linh, không để cho CSVN chỉ đạo để làm băng hoại Phật Giáo, thì Ngài Huyền Quang sẽ không bao giờ ban hành Giáo Chỉ số 09 vào ngày 08-09. 2007.     
– Nếu tất cả Tăng Tín Đồ Phật Giáo ý thức và thể hiện đúng với lời Phát nguyện “Phật tử quy y Phật Pháp Tăng, thì không theo tổn hữu ác đảng”, mà Đảng CS là một ác Đảng, thì chắc rằng Ngài Huyền Quang sẽ không bao giờ ban hành Giáo Chỉ số 09 vào ngày 08-09. 2007. 
– Nếu tất cả Tăng Tín Đồ Phật Giáo lấy bài học Mật Trận Giái Phóng Miền Nam làm kinh nghiệm xương máu cho mình, là hòa hợp hòa giải với CS thì sớm hay muộn cũng sẽ hòa tan theo CS, thì Ngài Huyền Quang sẽ không bao giờ ban hành Giáo Chỉ số 09 vào ngày 08-09. 2007. 
– Và nếu tất cả mọi người ai cũng như ai, nhất tâm, một lòng với Đạo pháp, Dân Tộc và người Phật Tử, tu sĩ cũng như cư sĩ thể hiện tinh thần hộ quốc, hộ dân và hộ pháp không để cho Cộng Sản lợi dụng Phật Giáo, cũng không để cho những kẻ mượn hình thức Phật Giáo làm công cụ  tuyên truyền và làm băng hoại Phật giáo để rồi đưa đất nước vào tay Hán Tặc Bắc Phương, thì Ngài Huyền Quang sẽ không bao giờ ban hành Giáo Chỉ số 09 vào ngày 08-09. 2007. và hẳn nhiên Ngài Quảng Độ cũng không cần ra Thông Bạch 31 làm gì.
Từ đó suy ra cho chúng ta nghiệm ra rằng không có chuyện Giáo Hội nào cũng giống Giáo Hội nào. để mà kêu gọi đoàn kết! Điển hình như Về Nguồn có bao giờ kêu gọi tự do, dân chủ cho Việt Nam đâu mà đoàn kết với họ để mà chết à!?
 
Kêu gọi đoàn kết để rồi hòa tan theo vô minh, hòa mình với Ác Đảng CS là bất nhân, bất nghĩa vậy!!
Thục Vũ