(TRÍ GIÁC) – Kính xin Hoà Thượng Thích Tâm Châu ngưng gây oan nghiệt.

Khac khoaiKính quý đạo hữu

Ðạo Phật chủ trương cá nhân có quyền thẩm sát tất cả, và tin hay không là tùy ở mình. Chúng ta hãy đọc đoạn nầy ở trong kinh Kamala:

 Ðừng vội tin tưởng những cái gì mà người ta thường lập đi lập lại luôn. Ðừng vội tin tưởng một điều gì dù điều đó là một tập tục cổ truyền đã trải qua nhiều thời đại. Ðừng vội tin tưởng một điều gì dù điều đó là điều người ta hay đồn và hay nói đến luôn. Ðừng vội tin tưởng một điều gì dù điều đó là do bút tích thánh nhân xưa để lại. Ðừng vội tin tưởng một điều gì dù điều đó là một luật lệ đặt ra từ lâu và được xem như là chánh đáng. Ðừng vội tin tưởng một điều gì dù điều đó là do quyền năng của một bậc thầy hoặc do quyền lực của một nhà truyền giáo.
 Tất cả những gì hợp với lý trí xét định, hãy tin “.
 
Kính quý Thiện hữu
Phật dạy:
“Tất cả những gì hợp với lý trí xét định hãy tin”
Ông Lê Hữu Trung cứ lải nhải hoài những Quyết định số.. . Xin hỏi Lê Hữu Trung, trừng phạt Ma tăng nên áp dụng Quyết định nào? Số mấy?
Đối với Ông Chánh lạc và Ông Viên Lý đứng về mặt đạo đức, và pháp chế của Phật, đề nghị là qúy Chư  Tôn Hoà Thượng nên có một hội nghị Tăng mà cởi áo tu của hai vị đó, vì để những vị đó trong hàng ngũ Tỳ Kheo thì quá sức tác hại cho đạo, làm mất hết tín tâm của Phật tử.

Tội 2 vị đó quá nặng:
– Chánh Lạc Dâm Vọng cả thế giới ai cũng biết, CL đã chết với cái tên Dâm Vọng. Tại sao vẫn còn trong hàng ngũ Tăng.
– Viên Lý- lươn lẹo- bao che cho Tăng Dâm Vọng. Thành lập Tăng đoàn Dị giáo(  Tăng đoàn GHPGVNTN), lập lờ hai chữ Thống nhất để phá hoại GH chính thống, với sách lược cô lập, đánh phá Ngài Quảng Độ, dùng danh xưng Thống nhất( Tăng đoàn PGVNTN) để lừa gạt phật tử không có thì giờ tìm hiểu chánh tà.   VL giựt tài sản của VP2. Mất chức mà không bàn giao cho VP2 mới. Kết hợp 3 anh em cùng cha mẹ, để làm trụ cột cho tăng đoàn.  Anh là VL làm chủ tịch. Em ruột là Viên Huy thì Tổng thủ Quỹ, Trụ trì chuà Điều Ngự. Công đức tu hành của Ông Viên Huy tới đâu mà làm đến chức vụ này. Hai người coi như là một. Chủ tịch và Thủ quỹ, ngoài đời người ta không ai giám làm chuyện này, đừng nói trong đạo.

Trong bản tin, đệ tử đọc:

  1. Thích Chơn Trí, Phó Chủ Tịch Tăng Đoàn GHPGVNTN/Hải Ngoại;HT. Thích Viên Thành,Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Nghi Lễ Tăng Đoàn GHPGVNTN/Hải Ngoại; Thượng Tọa Thích Viên Huy, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Tài Chánh Tăng Đoàn GHPGVNTN/Hải Ngoại, Trụ trì Chùa Điều Ngự…,

Phât tử xét định trong thành phần lảnh đạo Tăng đoàn PGVNTN Hải Ngoại , có phải là Tăng đoàn Ma Đạo không?  Lý do:

Toàn thể các vị Sư chức vụ cao cấp này đều phạm lỗi lớn:
1. Đằng sau tăng đoàn là Tăng Dâm Vọng CL Cố vấn. Khi Tăng đoàn ra mắt CL tới chứng minh và ban Đạo từ. ( Ai cũng biết) 
2 Chủ tịch Tăng đoàn là Ông Viên Lý( Giựt Cơ sở của VP2- Lươn lẹo đủ điều- Ai cũng biết)
3 Viên Thành ( anh ruột VL Tổng vụ trưởng  Nghi lễ, đời sống tu hành thế nào, Ai cũng biết)
4 Viên Huy ( Tổng Vụ trưởng Tổng Vụ tài chánh. Coi như VL/VH là một.. Quá  sức coi thường đồng hương phật tử…Tài sản , tiền bạc phật tử nhẹ dạ cúng dường, đều bỏ vào một túi!

5 HT Thích Chơn Trí Phó chủ tịch Tăng đoàn. Không biết Ngài Chơn Trí có phải là đệ tử của Hoà thượng Thích Hộ Giác, Phó Tăng Thống GHPGVNTN không?  Nếu đúng là đệ tử của Ngài Thích Hộ Giác, thì phật tử toàn thế giới rất đau lòng, vì HT Thích Chơn Trí đã phản bội lại vị bổn sư của mình, khi đứng vào hàng ngũ Tăng đoàn dị giáo để cố triệt tiêu Giáo hội Ngài Quảng Độ, mà Ngài Thích Hộ Giác bậc Thánh tăng là Phó Tăng thống GHPGVNTN. Nghĩ đến sự phản bội bổ sư của HT/TCTrí mà quá đau lòng!
Kính thưa quý Phật tử
Với một Ban lảnh đạo Tăng đoàn PGVNTN Hải ngoại tư cách như vậy.  Tất cả ở đó thể hiện Dâm vọng, giựt tài sản, lươn lẹo, đang ngày đêm bêu rếu Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ. HT /TCTrí thì phản bội Bổn sư của mình, khi HT được thăng chức Phó chủ tịch tăng đoàn PGVNTN. mà Tăng đoàn đó đi ngược lại con đường của Bổn sư của mình. Tất cả với cái Tâm tà vạy như đệ tử đã thưa, thì Quý vị đó đang làm Phật sự hay Ma sự , xin chư Phật tử suy xét mà tránh xa, khỏi gây ác nghiệp cho mình.

Làm Ma sự, lươn lẹo phá hoại Phật pháp và phá hoại Ngài Quảng Độ, tất cả sự thật rõ như ban ngày , thế mà Ngài Thượng thủ  Thích Tâm Châu tới Chuà Điều Ngự kêu gọi hợp tác với Ông Viên Lý. HT nói : chuà Điều Ngự là chuà chung. Sao HT không thấy ở đó chỉ có 3 anh em. Ông anh làm chủ tịch, Ông em Tổng thủ quỹ. Chuà chung ở chỗ nào? Thưa HT, Hoà thượng nở lòng nào kêu gọi Phật tử tới ủng hộ kẻ ác. Phật dạy: Tránh xa kẻ ác/ Cúng dường những bậc đáng cúng dường. Hòa thượng kêu gọi ủng hộ kẻ phá giới có làm cho Phật tử thêm nghiệp xấu , nghiệp ác không?

Hợp tác với kẻ ác, với Ma tăng thì còn gì cho Đạo Phật. Gây biết bao là oan nghiệt!

Kính thưa Hoà thượng.
Hoà thượng không phải là thành viên của GHPGVNTN tại sao Ngài cứ xen vào phá hoại Giáo hội của Ngài Quảng Độ?! Tại sao HTcứ làm rối ren thêm cho Ngài Quảng Độ. Lợi cho ai ?

Đã bao nhiêu năm qua HT đã làm một chút gì cho GH Ngài Huyền Quang và Quảng Độ chưa?

HT đã gây chia rẽ Phật giáo quá nhiều rồi! Tại sao HT không đứng vào hàng ngũ với Ngài Huyền Quang và Quảng Độ, mà HT lập ra Giáo hội Phật Giáo Việt nam trên Thế giới để trở thành Vị Thượng thủ. Giáo hội của HT những năm qua  đã làm gì cho công cuộc giải trừ Quốc nạn và pháp nạn, hay HT chỉ đứng ngoài để gây thêm oan nghiệt cho Phật giáo đồ.

Xin HT ngưng gây thêm oan nghiệt. Quá đủ rồi!
Phật tử vào Google, đánh mấy chữ: Diã máu con dao Thích Tâm Châu là đọc được những gì oan nghiệt mà HT Thích Tâm Châu đã gây ra. Đọc Bạch Thư của HT đệ tử thấy đau lòng. Trong lịch sử Phật Giáo không có vị nào gọi là Hiền Thánh Tăng mà viết Bạch thư như HT ,  đó là vết ô nhục trong lịch sử Phật Giáo. Vì hơn ai hết, HT hiểu sâu xa Lời Phật dạy: “10 Điều tâm niệm không cầu” Oan ức không cần biện bạch, vì biện bạch là nhân ngã chưa xã.” Nhưng thôi, HT đã viết Bạch thư , theo lời phật dạy Phật tử phải nghĩ ngược lại.
 Hoà thượng nhân ngã chưa xã, nên HT kêu gọi đoàn kết với kẻ ác , không lẽ Phật tử đoàn kết với Ma tăng

Mong HT Thích Tâm Châu ngưng  gây oan nghiệt cho Giáo hội

Bao nhiêu năm HT đứng ngoài GH, trong lúc các Ngài Huyền Quang, Quảng Độ tù đày, bức hại. 12 vị Tăng Ni tự thiêu ở Cần Thơ. Ngài Thiện Minh bị tra tấn chết. Phật tử tự thiêu, tất cả Phật tử một lòng hy sinh cho GH Ngài Quảng Độ , thì HT Thích Tâm Châu quay lưng, không có trách nhiệm gì. Tại sao bây giờ cứ xem vào làm Chứng minh Sư cho Tăng đoàn Dị giáo ( có 2 chữ thống nhất)
Xin HT ngưng gây oan nghiệt.
Đa tạ ơn Hoà thượng.
Phật tử đau khổ vì đạo
TG.
 
 CHUÀ ĐIỀU NGỰ Ở GIỮA LÒNG THỦ ĐÔ CỦA NGƯỜI VIỆT TỊ NẠN CS. CHỨ KHÔNG PHẢI Ở GIỮA LÒNG HÀ NỘI. XIN TĂNG ĐÒAN DỊ GIÁO NHỚ CHO. KHÔNG THỂ ĐÁNH LỪA PHẬT TỬ CALI VÌ HỌ VÔ CÙNG SÁNG SUỐT VÀ QUÁ ĐAU KHỔ VÌ ĐẠO VÌ NƯỚC.
 
PHẬT DẠY: 
Tất cả những gì hợp với lý trí xét định, hãy tin “.

Hãy nhìn vào hành động của Tăng đoàn, mà tránh xa Tăng đoàn

 Phật dạy: Tránh xa kẻ Ác.

 A Di Đà Phật.

 

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s