(Huệ Lộc) NGUYỆN GIÁC LINH ĐLHT THÍCH NHƯ ĐẠT

Huy Hieu Hoa SenXe tam thừa vô ảnh

Đường sanh diệt vô danh

Cõi trần hoàn tử tử sanh sanh

Tìm không thấy chúng sanh dị độ

Thân mõi mệt nhưng tâm hồn không khỗ

Vào chốn  mê  gánh việc thế trần

Công việc xong tự hoá thu thần

Rời cõi thế như xa rời chợ nhóm

Nguyện Hoà Thượng về nơi Lạc Bổn (Lạc Bang Bổn Quốc)

Thấy Như Lai đắc pháp Vô Sanh

Đủ thần thông trở xuống Nam Thành

Độ Nước Việt Tự Do Dân Chủ.

 Nam  Mô Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư  Lạc Bang Giáo Chủ tiếp dẫn giác linh Đại Lão Hoà Thượng Thích Như Đạt vãng sanh Cực Lạc.

 Huệ Lộc

Tôn Thắng Đạo Tràng

2/27/2015

 

(HT Thích Tuệ Minh) – CẢM NIỆM VỀ ĐỨC CỐ ĐLHT VIỆN TRƯỞNG THÍCH NHƯ ĐẠT

flower-159951_640Thay mặt chư Tăng-Ni của Trung Tâm Văn Hoá Phật Giáo Tăng Già Thế Giới (The World Shangha Buddhist Cultural Center. Org). Tôi gửi lời phân ưu đến với Ngài Tăng Thống GHPGVNTN và Phòng thông tin Phật Giáo Quốc Tế do GS Võ văn Ái điều hành, với lời chia buồn và chia xẻ nỗi mất mát to lớn đối với GHPGVNTN mất đi một Viện Trưởng Viện Hóa Đạo có tài đức song toàn; trong lúc đất nước Việt Nam đang tụt giốc xuống vực sâu do ĐCSVN từ phương Bắc chiếm giữ miền Nam đã trên bốn mươi năm phá nát đạo đức gây chia rẽ vô cảm bệnh hoạn cho một dân tộc Việt Nam đã có nền văn hoá lâu dài do huyết thống cha ông dày công gây dựng; trong đó Phật giáo Việt Nam đã chia sẻ một phần xương máu; tài lực; văn hoá và đạo đức cho đất nước. Nhất là trong giai đoạn dưới sự lãnh đạo của nhị vị Tăng Thống: đệ IV và đệ V phải tận dụng Vô-Úy, và Trí để lèo lái con thuyền Chánh Pháp trong cơn bão lửa của Pháp nạn tại Việt Nam dưới bạo quyền cai trị phương Bắc từ ngày 30 tháng 04 năm 1975 cho đến hôm nay và ngày mai.

Sư ra đi đột ngột của HT Thích Như Đạt đã để lại bao nhiêu khó khăn cho GHPGVNTN do Ngài đệ V Tăng Thống dù trên nguyên tắc là NGƯỜI TÙ BỊ GIAM LỎNG; trong ngoài bị nhốt bằng các cửa sắt nhưng Ngài vẫn vững tâm điều khiển con THUYỀN CHÁNH PHÁP rẽ sóng tiến qua các chông gai bên TRONG; lẫn bên NGOÀI với một ý chí CHO DÂN TỘC và ĐẠO PHÁP. Xin cầu nguyện Giác Linh cố HT THích Như Đạt cao đăng Phật quốc và cầu sức khỏe của HT đệ V Tăng Thống dùng Tâm lực đưa con thuyền CHÁNH PHÁP vượt qua những bàn tay lông lá; quỷ quyệt muốn dìm GHPGVNTN là linh hồn của dân tộc vào hố sâu; để quỷ ma lộng hành trên trần thế. 

Nam mô đấu chiến thắng Phật

Ceo/WSBCC. Master Thích Tuệ Minh

PTTPGQT – Lễ Nhập quan Đại lão Hoà thượng Thích Như Đạt, Viện trưởng Viện Hoá Đạo tại Tu viện Long Quang, Huế

2015-0227a

PARIS, ngày 27.2.2015 (PTTPGQT) – Hôm qua lễ Nhập quan  Đại lão Hoà thượng tân viên tịch, Thích Như Đạt, Viện trưởng Viện Hoá Đạo Giáo  hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN) đã cử hành trang trọng tại Tu viện  Long Quang Huế, vào lúc 8 giờ sáng ngày mồng 9 âm lịch, tức  26-2-2015.

Đại lão       Hoà thượng Thích Như Đạt, Viện trưởng Viện Hoá        Đạo

 

Chư  Tăng Ni thuộc Hội đồng Lưỡng Viện và Đại diện GHPGVNTN các tỉnh thành đều chuẩn  bị về Huế tham dự. Nhưng có nhiều dấu hiệu bị ngăn cản tại địa phương các ngài.  Nên chưa biết tất cả có về được không trong mấy ngày  tới. Tiếp tục đọc

Thông bạch khấp báo của Văn phòng II Viện Hoá Đạo về Hoà thượng Tân viên tịch Thích Như Đạt, Viện trưởng Viện Hoá Đạo và Lá Thư Trong Tuần số 14 của Thượng toạ Thích Giác Đẳng

2015-02-26 | | PTTPGQTPARIS, ngày 26.2.2015 (PTTPGQT) – Văn phòng II Viện Hoá Đạo vừa gửi đến Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế để phổ biến “Thông bạch Đại lão Hoà thượng Thích Như Đạt, Viện trưởng Viện Hoá Đạo vừa Viên tịch”, và Lá Thư Trong Tuần số 14. Kính xin mời chư liệt vị xem toàn văn hai văn kiện ấy sau đây :

Chân dung Đại lão Hoà thượng Thích Như Đạt, Viện trưởng Viện Hoá Đạo GHPGVNTN
Chân dung Đại lão Hoà thượng Thích Như Đạt, Viện trưởng Viện Hoá Đạo GHPGVNTN

Tiếp tục đọc

Đại lão Hoà thượng Thích Như Đạt, Viên trưởng Viện Hoá Đạo, GHPGVNTN, vừa viên tịch tại Huế

2015-02-26 | | PTTPGQT

PARIS, ngày 26.2.2015 (PTTPGQT) – Đạo hữu Lê Công Cầu, Tổng Thư ký Viện Hoá Đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN), vừa điện qua Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế ở Paris khuya qua, cho biết Đại lão Hoà thượng Thích Như Đạt, Viện trưởng Viện Hoá Đạo đã thâu thần thị tịch vào lúc 6 giờ sáng ngày mồng 8 Tết Ất Mùi, 26.2.2015, tại Tu viện Long Quang, Huế.

Sau 3 tháng lâm trọng bệnh, Giáo hội cùng với môn đồ pháp quyến đưa Ngài vào Bệnh viện Trung ương Huế. Nhưng sau một thời gian điều trị, các bác sĩ không tìm ra phương cứu chữa. Nên Giáo hội cùng môn đồ pháp quyến lấy quyết định đưa Ngài vào Saigon chữa trị tại Bệnh viện Pháp Việt, một bệnh viên ngoại quốc, vào hạ tuần tháng giêng dương lịch. Nhưng tại đây, bệnh viện cũng bó tay trước chứng nan y của Ngài. Tiếp tục đọc

PTTPGQT – Thông điệp Xuân Ất Mùi 2015 của Hoà thượng Viện trưởng Viện Hoá Đạo, Đại lão Hoà thượng Thích Như Đạt — Công cử các Uỷ viên Công cán tại các thành phố Hoa Kỳ ở Nam California, Florida, Michigan, Oregon, Philadelphia, và tại Đức, Thuỵ sĩ, Úc Châu

PARIS, ngày 15.2.2015 (PTTPGQT) – Phòng Thông tin Phật giáo Quôc tế vừa nhận được bức Thông điệp Xuân Ất Mùi 2015 của Đại lão Hoà thượng Thích Như Đạt, Viện trưởng Viện Hoá Đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN), từ Huế gửi sang, cùng với Thiệp Xuân của Hội đồng Lưỡng Viện. Kính xin mời chư liệt vị lắng nghe tiếng nói của bậc Cao tăng lãnh đạo cất lên từ quê hương đau khổ, nhắn nhủ đồng bào Phật tử trong năm mới hãy làm gì cho đất nước điêu linh dưới nạn độc tài ngoại lai, cho nhân loại và cứu độ các loài chúng sinh : Tiếp tục đọc

(KINH PHÁP CÚ): Phẩm Song Yếu, Phẩm không Phóng dật, Phẩm Tâm, Phẩm Hoa, Phẩm Kẻ ngu.

    buddha-365644_640                                         I – PHẨM SONG YẾU

  1. “Ý dẫn đầu các pháp,

Ý làm chủ, ý tạo;

Nếu với ý ô nhiễm,

Nói lên hay hành động,

Khổ não bước theo sau,

Như xe, chân vật kéo”.  Tiếp tục đọc