buddha-365643_640 Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 Kính gửi:  ĐLHT Thích Tâm Châu,

Thượng thủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam trên Thế giới.

 Kính bạch HT Thượng thủ,

Trước hết chúng con xin kính đê đầu đảnh lễ vấn an HT Thượng thủ, sau đến xin HT Thượng thủ hoan hỉ cho chúng con được đôi điều trình bạch kính dâng lên Ngài.

 Trước khi đọc được các bản tin loan tải trên các Diễn đàn internet, chúng con đã được một số cư sĩ Chùa Phật Quang cho biết, HT đã thân hành đến thăm viếng chùa và cũng để nhằm vận động cho sự đoàn kết Phật Giáo do Ngài chủ trương. Về hai chữ “đoàn kết” trong tâm tưởng người cư sĩ chúng con luôn ghi tạc lời cổ nhân đã dạy qua câu:“Đoàn kết thì sống, chia rẽ thì chết” hay“Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao.”. Đoàn kết là một nhu cầu tất yếu cần có, nhất là trong công cuộc đấu tranh giải trừ quốc nạn bức thiết nhất hiện nay, nhưng kính bạch HT Thượng thủ, Ngài lại không dạy cho chúng con biết là đoàn kết với ai? Và đoàn kết theo lưng ai?.

Bạch HT Thượng thủ,

Là Phật tử đã sống qua hai thời Pháp nạn, chúng con đã chứng kiến biết bao bộ mặt nằm vùng đâm sau lưng chiến sĩ trong chính quyền Miền Nam và những người từng bị giam trong các trại học tập tù đày, nay trở về kinh doanh, ca ngợi chế độ cộng sản. Về Phật giáo Việt Nam chúng con còn là trong số hàng triệu nhân chứng, Hơn 98% Chư Tăng. Ni đã từ bỏ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thông Nhất (GHPGVNTN), gia nhập vào Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam dưới sự chỉ đạo của Mặt Trận Tổ Quốc Cộng sản!. Một điều đau thương cho Phật tử chúng con, lại có một số Tăng Ni trước khi bước qua thuyền khác, đã nỡ nhẫn tâm muốn nhận chìm con Thuyền GHPGVNTN, mà một thời từng dìu dắt trưởng dưỡng quý Ngài, thì làm sao chúng con có thể “đoàn kết” với quý Ngài đó được, thưa HT Thượng thủ?

Nhắc đến con thuyền GHPGVNTN, thực sự trong tâm tưởng chúng con không thể quên được hình ảnh của HT Thượng thủ và toàn thể Phật Giáo đồ, qua công cuộc tranh đấu đòi hỏi bình đẳng tôn giáo dưới thời Pháp nạn 63. Tất cả đều nhờ vào sự hy sinh, công đức của bao chư thánh tử đạo như Cố HT Thích Quảng Đức…đã hy hiến của đời mình, đốt lên ngọn đuốc chánh pháp để cho Phật Giáo Việt Nam được bình đẳng ngang hàng với Kito giáo, cho GHPGVNTN được hình thành vào tháng 01, năm 1964 quy tụ 11 Tông phái Phật giáo Bắc, Trung, Nam bao gồm Nam Tông và Bắc Tông. Từ ý nghĩa đó, GHPGVNTN đã trở thành một Giáo Hội Truyền thừa của Lịch Đại Tổ sư.

 Kính bạch HT Thượng thủ,

Trong lòng Phật tử chúng con luôn ghi tạc công ơn HT Thượng thủ, tuy nhiên, cũng có những đổ vỡ do HT Thương thủ gây ra cho Phật giáo, Phật tử chúng con cũng không bao giờ quên! Tưởng cũng nên nhắc lại, sau thời Đệ Nhất Cộng Hòa, HT Thượng Thủ đã được Hội đồng lưỡng viện bầu làm Viện Trưởng VHĐ/GHPGVNTN, nhưng Ngài lại muốn tạo cho uy tín thêm vang rộng, nên đã chạy theo thế lực chính quyền đương thời, để rồi vô tình hay cố ý Ngài đã tiếp tay với mưu đồ phân hóa Phật giáo, chia GHPGVNTN ra làm 2 khối Ấn Quang và Việt Nam Quốc Tự. Bài tường thuật của Ngài về “Con Dao Và Dĩa Máu” cho đến nay luôn làm đề tài cho các thế lực vô minh đánh phá Phật giáo, thì thưa HT Thượng thủ, dù lòng chúng con có muốn “đoàn kết sau lưng Ngài”, nhưng làm sao chúng con có thể “đoàn kết” được, vì Ngài đánh mất “đoàn kết” khi tự ý từ bỏ GHPGVNTN truyền thừa, lập ra một Tông phái Phật giáo mới với danh xưng Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Tăng Già Thế Giới. Hai chữ “thế giới” rộng lớn, bao la thật đấy, nhưng uy tín của Ngài có được thế giới biết không!? Trong khi đó, nhị vị lãnh đạo GHPGVNTN,  Đức cố Đệ Tứ Tăng Thống HT Thích Huyền Quang và Đức đương kim Đệ Ngũ Tăng Thống, tuy sống ở trong nước lại được thế giới ngưỡng mộ và biết đến, qua công cuộc đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền và tự do tôn giáo từ suốt 4 thập niên qua.

Kính bạch HT Thượng thủ.

Qua bài tường thuật và nhìn về hình ảnh vận động “đoàn kết” của Ngài tại các Chùa, Viện, chúng con nhận thấy có một số Tăng, Ni Về Nguồn và Tăng Đoàn GHPGVNTN. Đối với 2 tổ chức Phật giáo này, Phật tử chúng con không dám nghĩ đến 2 chữ “đoàn kết”! Vì sao?, Xin Ngài hoan hỉ cho phép chúng con được trình bày phần nào sự thật, mà từ trong tâm tưởng của chúng con luôn tin rằng, những ai còn thao thức với tiền đồ đạo pháp, thì không thể không biết đến:

Từ khi CS cưỡng chiếm Miền Nam ngày 30.4.1975, làn sóng tị nạn phải rời xa quê hương đất tổ, sống cuộc đời lưu vong khắp nơi trên xứ người, thời gian đó, dù chật vật với tài chánh, bỡ ngỡ với ngôn ngữ, phong tục tập quán mới, nhưng Phật tử tín tâm đã không quản ngại nỗ lực đóng góp mua các căn nhà cũ, sửa chữa lại cho dễ nhìn để hình thành một ngôi chùa, cùng thỉnh mời quý Chư Tăng, Ni thuộc GHPGVNTN trú trì với 3 mục tiêu chính:

1.Hướng dẫn Phật tử tín tâm để cùng tu tập, song hành với Chư Tôn Đức tìm về giác ngộ, giải thoát.

2.Phát triển Phật giáo nơi xứ người.

  1. Lập trường nhất quán với GHPGVNTN trong công cuộc giải trừ quốc nạn và pháp nạn tại Việt Nam.

 Dần dần về sau, Phật tử  đến định cư mỗi ngày một đông, các ngôi chùa cũ đã được quyên góp, xây cất trở thành Chùa to Phật lớn cho phù hợp với tiện nghi và thị hiếu của con người. Chùa càng to, Phật tử càng đông thì Phật sự càng nhiều và số lượng Tăng Sư phải đông đảo, để cung ứng cho các nhu cầu lễ bái, nhưng chư Tăng GHPGVNTN lại quá ít ỏi, vì thế nó đã là một nguyên nhân làm cho một số Tăng, Ni thay lòng đổi dạ. Khi TT Tuệ Sỹ chủ trương liên hiệp với Cộng Sản bằng một Giáo Hội không Huyền Quang, không Quảng Độ, TT TS đã lập ra nhóm Thân Hữu Già Lam, đã lôi kéo được một số chư Tăng, Ni chỉ vì Chùa to Phật lớn đi theo Về Nguồn.

 Chúng con còn nhớ, sau khi Giáo Chỉ số 09 của cố Đức cố Đệ Tứ Tăng Thống ban hành vào ngày 08 tháng 09, 2007, thì liền sau đó, quý HT Thích Chơn Thành, Quảng Thanh, Nguyên An, Nguyên Trí…đã buông những lời lẽ xúc phạm nặng nề đối với Ngài. Để mọi người hiểu rõ được nội tình của Giáo Hội, trong các buổi thuyết trình có PS Giác Đức, TT Thích Giác Đẳng và GS Võ Văn Ái, chính HT Thích Viên Lý đã từng bảo rằng Nhóm Về Nguồn đã tự ý ly khai ra khỏi GHPGVNTN qua Đại hội tổ chức tại Phật Học Viện Quốc Tế, Cali vào ngày 7 tháng 01, 2007, và một Đại Hội Về Nguồn đã được tổ chức vào tháng 3, 2007 tại chùa Chùa Pháp Vân (Mississauga), Canada của TT Tâm Hòa,  9 tháng sau Đức Tăng Thống mới ban hành Giáo Chỉ số 09. Minh chứng qua hình ảnh Đại hội Về Nguồn, Phật tử chúng con đã tin lời HT Thích Viên Lý nói không sai, nhưng buồn thay, sau khi Đức Đệ Ngũ Tăng Thống ban hành Giáo Chỉ số 10 vào ngày 09 tháng 12, 2013, giải nhiệm chức vụ Chủ Tịch VPII của HT Viên Lý, thì trên đài truyền hình IBC, HT Viên Lý lại bảo rằng, vì không biết nên khâm tuân Giáo Chỉ khiến gây ra sự tai hại cho Phật Giáo Việt Nam. Bạch HT Thượng thủ, với lời lẽ bất nhất đó, làm sao có thể cho chúng con niềm tin “đoàn kết” với HT Viên Lý được thưa Ngài!?

 Còn HT Quảng Thanh, Chơn Thành, Nguyên Trí và nhóm Về Nguồn, xin thưa, Giáo Hội có buông bỏ quý Ngài đó đâu, mà tự chính quý Ngài đó đã từ bỏ con đường cao rộng của GHPGVNTN ra đi, thì làm sao nói chuyện “đoàn kết” đây bạch HT Thượng thủ!? Hơn nữa đã hơn 7 năm qua chúng con chưa hề thấy Nhóm Về Nguồn ra bất cứ một Thông tư , Thông cáo nào phản đổi hay tố cáo CSVN trong âm mưu sát nhập vào Trung Cộng năm 2020 như niềm ưu tư của HT Thượng thủ đang quan tâm, thao thức! Thế thì làm sao chúng con có thể “đoàn kết” với những người không đấu tranh được đây? Đoàn kết với họ để không còn tranh đấu như họ hay sao?

 Kính bạch HT Thượng thủ,

Đọc đi đọc lại lời phát biểu của Ngài “nhìn thấy rõ ràng sự phân hóa của Phật Giáo nên tôi rất thương Hòa Thượng Viên Lý, mong HT. Viên Lý và tất cả các HT. lấy tinh thần hỹ xả đoàn kết lại xây dựng ngôi Chùa Điều Ngự là ngôi chùa chung sớm hoàn thành” , chúng con thấy rằng cần có đôi lời tác bạch lên Ngài và nhân đó cũng để trả lời cho những ai mang nặng tinh thần “Chùa tôi, Thầy tôi”, mà quên đi chánh pháp nhà Phật: 

I. HT Thượng thủ dạy rằng: “nhìn thấy rõ ràng sự phân hóa của Phật Giáo nên tôi rất thương Hòa Thượng Viên Lý…” Bạch HT Thượng  thủ, người mà HT “thương” lại chính là tác nhân đã hợp cùng với HT Thiện Hạnh, Viên Định trong nước, trong nỗ lực bảo vệ HT Chánh Lạc để rồi rơi vào cạm bẫy, tạo ra sự phân hóa Phật giáo ngày nay.

Từ khi GHPGVNTNHN được thành lập từ ngày 27.10.1992, suốt cả một thời gian dài ai cũng biết nhị vị HT Chánh Lạc và Viên Lý đã gắn bó với nhau như một cặp bài trùng, nhị vị đã làm mưa làm gió, gây ra biết bao đổ vỡ, bất mãn trong lòng Chư Tôn Đức, vì thế mà hơn 2/3 số lượng thành viên của GHPGVNTN đã đi theo Về Nguồn vào năm 2007. Sự liên hệ chặt chẽ giữa HT Chánh Lạc và Viên Lý không rời, đó chính là đầu mối cho các thế lực vô minh khai thác, họ đã mượn danh nghĩa là đệ tử HT Chánh Lạc, là thành viên trong Hội Phật Học và bắt đầu đánh phá GHPGVNTN rất tinh vi, từ Hiến Chương, khuôn dấu, letter head… Quan ngại trước tình trạng đánh phá mỗi ngày một trầm trọng, nên trong Đại hội Thường niên tại Utah, Phật tử đã trình bày sự việc lên HT Chánh Lạc, trước sự chứng minh của HT Viên Lý và chư Tôn Giáo phẩm, nhưng HT Chánh Lạc đã đặt cá nhân và một hội học Phật lên trên sự an nguy của GH. Sự trả lời quanh co của HT Chánh Lạc đã cho người ta tiên đoán trước được rằng, có một sự việc thầm kín nào đó mà HT phải chịu sự không chế, và người ta lo sợ có một âm mưu chính trị đằng sau. 

Sự tiên liệu của Phật tử quả không sai, một tháng trước ngày Phật đản tổ chức tại chùa Như Lai năm 2013, người ta đọc được emails, bài viết của 2 kẻ đánh phá GH đã tung lên trên mạng internet cho biết là HT Chánh Lạc đã gọi phone mời họ về chùa Như Lai tham dự Lễ Phật Đản. Thông tin của họ như một thông điệp tố cáo HT Chánh Lạc đã “đoàn kết” với họ từ lâu, và những lời của HT Chánh Lạc tại Đại hội Thường Niên Utah là hoàn toàn không đúng sự thật. Sự “trở mặt tinh vi” của họ đối với HT Chánh Lạc đã cho người đọc ý thức được rằng: “lá bài Chánh Lạc” đang dùng sắp đến lúc phải xuât đầu lộ diện.

 Đúng như sự việc họ đã định đặt và rồi những gì đến đã đến, họ chính thức hiện diện trong ngày Lễ Phật Đản tại chùa Như Lai như họ đã thông tin trước, và họ đã được HT Chánh Lạc vinh danh như những vị thượng khách. Sự kiện này đã là một minh chứng không thể chối bỏ, vì ai cũng hiểu, kẻ ăn vụng còn biết chùi mép, mà không lẽ HT Chánh Lạc lại không biết che đậy khi giao du, kết đoàn với kẻ đánh phá GH hay sao? Còn che đậy hay khỏa lấp gì được nữa, một khi  con “bài tẩy” đã đến lúc họ quyết định mở ra và HT Chánh Lạc phải thi hành như một mệnh lệnh, phải mời họ đến nhằm đánh động lòng phẫn uất của quần chúng và buộc Phật tử phải lên tiếng, hầu gây ra cảnh kẻ bênh người chống, đưa đẩy GH rơi vào vấn nạn chia rẽ và họ đã thành công với kết quả Tăng đoàn đã được thành lập ngày nay. http://dautranhdanchu.blogspot.com/2013/05/ht-th-i-ch-chanh-lac-ong-khai-phan-boi.html , https://groups.yahoo.com/neo/groups/DiendanDanToc/conversations/topics/139067

 Đối với một GHPGVNTN truyền thừa hơn 2000 năm, thì Phật tử chúng con phải ra sức bảo vê,  không thể lặng câm ngồi nhìn  khi chứng kiến một vấn nạn nội trùng quá nguy hiểm. Phật tử chùa Như Lai đã mạnh mẽ phản đối HT Chánh Lạc ngay tại hiện trường và gửi Thỉnh Nguyện Thư trình lên Đức Tăng Thống thẩm tường, cùng đính kèm tất cả tài liệu liên quan đến các vấn đề tình dục và bản án của Tòa Thượng thẩm kết án HT Chánh Lạc vào năm 2003.

 Về việc “chung đụng nữ sắc” của HT Chánh Lạc, chúng con tin rằng nhị vị Tăng Thống Lãnh đạo GH,  trước đây quý Ngài không nói, nhưng không có nghĩa quý Ngài không biết hoặc không hay! Chẳng qua là quý Ngài thể hiện tinh thần lục hòa nhà Phật và nhất là trong công cuộc giải trừ quốc nạn và pháp nạn, vấn đề nhân sự rất cần thiết, hơn nữa không ai lên tiếng thì cũng im lặng cho qua. Cũng vì lý do nhân sự hạn hẹp, do đó quý Ngài đã phải đặt để HT Chánh Lạc lên ngôi vị Chủ tịch VP II. Điều này, một cách trực tiếp cũng để trả lời cho HT Viên Lý về những lời không thật luôn rêu rao với quần chúng Phật tử “Vấn đề kiện tụng dân sự liên quan đến HT Thích Chánh Lạc đã xẩy ra và kết thúc hơn 10 năm về trước. HT Chánh Lạc đã đi hoằng pháp, cũng như tham dự các lễ PG lớn do GHPGVNTN tổ chức không có một ai phàn nàn trách cứ, kể cả ĐLHT Quảng Độ, VV Ái”

Kính bạch HT thượng thủ,

Đọc Thỉnh Nguyện Thư của Phật tử chùa Như Lai, Đức Tăng Thống hiểu được niềm ưu tư, khắc khoải của Phật tử về vấn nạn nội trùng và thực tế ở nơi đạo đức của một vị Tăng trong GH, tuy nhiên Ngài không giải quyết đơn độc như  HT Thượng thủ qua sự việc khai trừ, lột áo Đại Đức Thích Chân Tuệ. Đức Tăng Thống đã giao sự vụ HT Chánh Lạc cho Ngài Như Đạt, TVT Tổng vụ Tăng sự điều tra và giải quyết. Thời gian đó, HT Viên Lý hay tin, liền vận động với HT Thiện Hạnh, Viên Định ở trong nước đã đề cao, đánh bóng HT Chánh Lạc, nói rằng HT CL không hề  bị kết án năm 2000, và dấu nhẹm về bản án năm 2003. Điều đáng kể, HT Viên Lý còn phao tin độc địa với Chư Tôn Đức là “triệt được HT Chánh Lạc thì sẽ đánh tới Điều Ngự” đó là lý do tại sao số lượng Tăng, Ni trong nước lầm lẫn  bỏ theo Tăng Đoàn! Tội thay quý Ngài hoàn toàn không biết mình đã bị lợi dụng!.

 Thật vậy, chúng con nói có sách mách có chứng, sau khi Đức Tăng Thống ban hành Giáo Chỉ số 10 vào ngày 9.12.2013, HT Thích Viên Lý tự đánh mất lương tâm, đánh lừa dư luận qua việc lợi dụng cơ sở truyền hình SBTN đạo diễn cho cựu Dân biểu Nguyễn Hữu Thời phủ quyết án lệnh của Tòa án thành phố Denver, tiểu bang Colorado đối với sư Chánh Lạc.http://tiengnoiluongtri.com/2013/12/31/hoa-thuong-vien-ly-tren-dai-sbtn-ngay-21-12-2013-ngai-con-bao-ve-ngai-cha-au-dam-nhat-tru-lien-hoa/, nhưng Đức Phật đã dạy không sai, những gì đi ngược với chánh pháp sẽ không bao giờ tồn vững,  vào ngày 01 tháng 04, 2014,  tổ hợp Luật sư PENDLETON  WILSON  HENNESSY  &  CROW P.C đã gửi  đến HT Chánh Lạc một lá thư, mình xác tổ hợp pháp lý của ông đã từng đại diện cho gia đình Phật tử họ Hồ với kết quả Tòa phán quyết gia đình họ Hồ được bồi thường 4.8 triệu Mỹ kim, vì là nạn nhân của HT Chánh Lạc qua hành vi sờ mó tình dục, vi phạm trách vụ ủy thác, vu khống và hành xử thô bạo. http://tiengnoiluongtri.com/2014/05/23/tin-nong-thu-to-hop-luat-su-truc-xuat-su-chanh-lac/  Từ đó HT Viên Lý không còn cách nào để có thể tiếp tục bào chữa cho HT Chánh Lạc nữa, và cũng nhờ vào lá thư  của tổ hợp Luật sư PENDLETON  WILSON  HENNESSY  &  CROW P.C dư luận mới thấu hiểu được nguồn cội:

 1- Đúng như Phật tử Chùa Như Lai đã lên tiếng, vấn nạn nữ sắc của HT Chánh Lạc không chỉ có những năm tháng ở Khánh Hội, không chỉ có vấn vương vào thời gian ở Đài Loan, không chỉ có ở án lệnh năm 2003, mà còn tiếp diễn đến bây giờ.

 2- Nếu HT Chánh Lạc không “đoàn kết” với những kẻ đánh phá GH, không tuyên dương họ vào ngày Lễ Phật Đản tại chùa Như Lai, thì làm sao có Cáo Bạch của Đức Tăng Thống ban hành ngày 30 tháng 08, 2013, y luật xử trị HT Chánh Lạc theo nguyên tắc hành chánh.

 3- Nếu qúy HT Thiện Hạnh, Viên Lý, Viên Định không bao che, không gian dối, không lôi kéo chư Tăng Ni, và HT Chánh Lạc không tuôn đổ tịnh tài mua chuộc, nhằm phục hồi chức vụ cho HT Chánh Lạc, thì cũng chẳng bao giờ Đức Tăng Thống phải ban hành Giáo Chỉ Số 10 vào ngày 9 tháng 12, 2013.

 Cho nên kính bạch HT Thượng thủ, tất cả mọi sự việc đều phải có nguyên nhân, có duyên sự, có lý do, chứ không có chuyện tự nhiên mà nhị vị Tăng Thống lại ban hành Giáo chỉ số 9 &10 một cách vô lý, vô cớ như HT Thượng thủ và một số người đã nghĩ.

 Kính bạch HT Thượng thủ

II. HT Thượng thủ lại dạy thêm rằng: “mong HT. Viên Lý và tất cả các HT. lấy tinh thần hỹ xả đoàn kết lại xây dựng ngôi Chùa Điều Ngự là ngôi chùa chung sớm hoàn thành”

  1.  Chúng con tin rằng trong từ tâm khảm chân thực của tất cả mọi người, không ai có thể phủ nhận chùa Điều Ngự đã được thành hình và to lớn như bây giờ, tất cả đều nhờ vào hào quang của nhị vị Tăng Thống và danh xưng GHPGVNTN mà có. HT Viên Lý đã dựa và danh nghĩa GH và tên tuổi quý Ngài nên Phật tử từ khắp năm châu đã bỏ công, bỏ của đóng góp, nhưng công đức và niềm tin nay đã bị HT Viên Lý chà đạp bôi nhọ.https://tienglongta.wordpress.com/2014/12/27/tue-kiem-phai-chang-ht-vien-ly-su-dung-tinh-tai-phat-tu-dong-gop-dau-tu-vao-dai-truyen-hinh-thuong-mai-ibc/
  1. Về ý nghĩa ngôi chùa chung, chúng con xin thưa với HT Thượng thủ và cũng xin được trả lời HT Quảng Thanh và Viên Lý qua lời phát biểu trên đài truyền hình IBC: “chùa nào cũng là chùa chung”. Nếu thật sự chùa nào cũng là chùa chung, thế tại sao HT Viên Lý đã không trả lại chùa Điều Ngự cho một “Hội Đồng Trị Sự” đại diện Phật tử đã đóng góp tịnh tài theo lời kêu gọi cho việc hình thành cơ sở GHPGVNTN, mà giao lại cho bào đệ của mình?
  1. Quý Chư Tăng, Ni đã  nhờ vào sự cung dưỡng của Phật tử để sống, được Đàn Na thí chủ thiết lập ngôi Đạo tràng để cùng tu hành hướng dẫn Phật tử tu học, nhưng về mặt pháp lý quý Ngài lại đứng tên làm chủ các ngôi chùa, điển hình như trường hợp HT Thích Giác Lượng đã sang nhượng và bán lại ngôi chùa cho một Ni Sư.
  1. Chùa chung là chùa không thuộc chủ quyền của riêng ai, và bị ràng buộc bởi pháp lý, nên không một ai có thể lợi dụng tên tuổi của mình, để sang nhượng hay mua bán, đổi chác. Mặt khác chùa chung về đường hướng và lập trường phải nhất quán trước sau như một với đạo pháp và dân tộc, và phải thể hiện đúng theo nguyện vọng của Phật tử đóng góp, chứ không phải như trường hợp HT Viên Lý kêu gọi đóng góp cho GHPGVNTN, rồi bây giờ lại nói chùa đó không phải của Giáo Hội, ngược lại còn nói là Giáo Hội nợ của chùa, và rồi lại thành lập ra một Tăng Đoàn, đi ngược với nguyện vọng của Phật tử đã đóng góp. Và một khi  đã đi ngược hay không thể hiện đúng với lời kêu gọi, thì theo như một số người am tường về vấn đề pháp lý người ta có thể đòi lại số tiền đã đóng.
  1. Nhìn quanh, chùa Phật Quang của GHPGVNTN mới đích  thực  là ngôi chùa chung về cả hai mặt mặt pháp lý cũng như đường hướng nhất quán của GHPGVNTN, đã ghi rõ trong điều khoản, Vị Tăng lãnh đạo VPII hiện thời sẽ trú trì và điều hành sinh hoạt ngôi chùa và sau khi hết nhiệm kỳ sẽ phải ra đi, người lãnh đạo mới tiếp tục sứ mệnh phát huy GH và phục vụ chánh pháp sẽ trú trì, điều hành ngôi chùa đó.

 Kính bạch HT Thượng thủ.

 Đây là những ưu tư xuất phát từ tấm lòng chơn chất của chúng con xin thành khẩn trình bạch đến Ngài, chúng con mong rằng Ngài hoan hỉ suy xét trước vấn nạn đau thương của dân tộc và đạo pháp, và mong Ngài hiểu cho, hơn ai hết, chúng con mong rằng Phật giáo sẽ đoàn kết thành một khối nhưng phải là “đoàn kết” với những ai có tinh thần “kết đoàn” theo chánh pháp nhà Phật, có lòng hướng về GHPGVNTN, như thế thì mới mong cục diện của Phật giáo khả quan hơn, bằng ngược lại, chỉ là làm cho tiền đồ của Phật giáo càng đi đến chỗ suy đồi, băng hoại thêm mà thôi.

 Kính chúc HT Thượng thủ pháp thể khinh an, chúng sinh dị độ.

Tuệ Kiếm – LLCSCHPG – Feb 06, 2015

Bản sao kính gởi:
– Thành viên LLCSCHPG.
– Hồ sơ lưu