green-157433_640Nam Mô A Di Đà Phật.
(Chúng con xin thành tâm sám hối với mười phương chư Phật, chư Bồ Tát, với Long Thần Hộ Pháp. Những lời con viết nói ra đây là ngoài ý muốn của con. Xin các Ngài chứng minh và Từ Bi tha thứ cho chúng con).
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Phật tử ngu muội xin góp ý trả lời những cái điện thư (7- 8 cái) của ông Lê Hữu Trung…và HT Thích Viên Lý. Nếu có lỡ lời xin thông cảm vì: “Thượng Bất Chánh, Hạ Tát Loạn”.
Kính thưa ông Lê Hữu Trung và HT Thích Viên Lý, chúng tôi thiết nghĩ nếu các ông là một Thầy tu chân chánh, hay một cư sĩ, Phật tử thuần thành, phải biết thế nào là Hộ Pháp – Hộ Quốc – Hộ Dân. Thì các ông đã không viết những bài phỉ báng chỉ trích hổn láo với Ngài Tăng Thống HT Thích Quảng Độ  như vậy. Thật tội lỗi. Những bài viết đó chúng tôi đã xem qua, nó không làm thay đổi gì được ai, chỉ làm khổ tâm khổ trí các ông, làm mất thì giờ đọc giả trên mạng. Và làm trò cười cho người ngoại đạo.

Thưa ông Lê Hữu Trung và thầy Thích Viên Lý.
Trong những bức điện thư hai ông cho đăng trên diễn đàn mạng. Các ông đã dùng lời lẽ lịch sự, ôn hòa để hạch sách bắt lý lẽ đủ điều hầu mong  buộc tội Ngài Tăng Thống Thích Quãng Độ. Mặc dù chúng tôi biết cái lịch sự và ôn hòa đó là  giả dối, để che lấp những nổi bất mản, lòng tức giận đang trào dâng trong tâm các ông, đó cũng là một việc làm tốt. Nhưng hãy cẩn thận: Coi chừng đè nén quá độ như ép một bình gaz quá tải: Nhẹ thì điên, nặng thì nó sẽ nổ tung… lúc nào không biết. A Di Đà Phật. Chúng tôi chỉ  nhắc nhở các ông thôi.
Thưa ông Lê Hữu Trung và thầy Thích Viên Lý.
Các ông vì muốn “Vạch Lá Tìm Sâu” nên đã “Chơi chử” khá hay, nhưng dùng không đúng nơi đúng chổ. Chúng tôi rất tiếc các ông đã bỏ rất nhiều thì giờ để sưu tra nghiên cứu mấy cái Hiến Chương – Giáo Chi. Rồi tự Chiếu tới Chiếu lui để bắt tội Ngài Thích Quảng Độ, các ông không để thì giờ quí báo đó lo tu hành để “Sám Hối” những việc làm đầy tội lỗi của mình. Hai ông quá là Vô minh Điên đảo ! Lê Hữu Trung chúng tôi nghĩ ông  và thầy Thích Viên Lý là những người (đạo đức giả) đã và đang phá rối, gây chia rẽ Phật giáo. Các ông dùng danh từ “Quan tâm” không đúng. Phải nói thật lòng là các ông đang Ganh tỵ – Đố kỵ thì đúng hơn! Các ông đã mất hết uy tín. Các ông lo sợ mất Phật tử nên các ông cứ kiếm cách đánh phá Ngài Tăng Thống Thích Quảng Độ hoài phải  không? Sao các ông tu hành mà còn nhỏ mọn ích kỷ quá vậy?
Các ông càng đánh phá Ngài Tăng Thống  Thích Quảng Độ thì Ngài lại được nhiều Phật tử kính thương thêm. Vì tất cả Phật tử chúng tôi đã thấy: “Chùa Điều Ngự củng như tất cả tiền bạc tài sản của GHPGVNTN đã bị HT Thích Viên Lý “Cưởng đoạt” hết. Thích Viên Lý còn “ Cưởng đoạt ” thêm 8 chử GHPGVNTN để sau 2 chử Tăng Đoàn của ông ta mới thành lập ( để đánh lận con đen ). Chúng tôi rất xấu hổ giùm cho ông ta về điểm nầy!
Thưa quý vị, GHPGVNTN ra đi với hai bàn tay trắng ! Tất cả tài sản tiền bạc Thích Viên Lý đã lấy sạch hết rồi. Các ông còn ấm ức gì nữa? Muốn “Bám viếu” gì ở nơi chúng tôi nữa đây ? Mà các ông cứ lải nhải hoài vậy? Đúng là các ông “Vừa ăn cướp vừa la làng”! Thâm ý của Lê Hữu Trung và Thích Viên Lý là muốn “Tung hỏa mù” để làm mất uy tín của Ngài Thích Quảng Độ phải không ? Chúng tôi cho các ông biết:
 “Dù ai nói ngã nói nghiên. Chúng tôi vẫn vửng như kiền ba chân” !
Các ông muốn “Soán đoạt ngôi Tăng Thống” cho Dâm Tăng Thích Chánh Lạc thì cứ làm, đừng có hô hào la toáng lên đổ tội cho Ngài Thích Quảng Độ chẳng có ai nghe đâu. Bỉ ổi và đáng khinh nhất của các ông là tự tuyên bố:”Ngài Thích Quảng Độ không còn là Tăng Thống của GHPGVNTN nữa, cũng như tất cả những Tăng Ni Cư sĩ Phật tử còn khâm tuân theo Giáo Chỉ số 10 và trong 4 quyết định cũng không còn trong GHPGVNTN nữa” ! Thật rất buồn cười.! Chúng tôi không cần các ông tuyên bố giùm Ngài Thích Quảng Độ cũng như chúng tôi còn ở trong thành phần GHPGVNTN hay không. Còn hay không tất cả đều ở trong Tâm của chúng tôi. Không ai có thể thay đổi được. Các ông có túi Tham không đáy, nên không biết Đủ là gì (Thiểu dục tri túc) ! Các ông thuộc hạng người phản bội nên đã quên câu:” Ăn trái nhớ kẽ trồng cây, uống nước nhớ người đào giếng”.  Ai cần các ông công nhận ?
Chúng tôi theo Ngài Thích Quảng Độ tu học vì Ngài là một Minh sư Có Chính Nghĩa. Ngài không khom mình lòn cúi theo CS để bán nước hại dân cầu vinh, không phạm giới cấm của Phật dạy, không mang tai tiếng xấu như: Thích Tâm Châu, Thích Nhất Hạnh, Thích Trí Quang, Thich Minh Châu, Tuệ Sỹ, Thiện Siêu, Thích theo VC, Thích đủ thứ để làm giàu…! Cho nên mới có câu: “Việc Tu ngày nay hỏng hết rồi. Mười Thầy tu học hết 9 thầy Quốc doanh” ! Các ông Thầy nầy chỉ mượn đạo tạo đời chờ ngày xuống Địa ngục trả quả đi !
Thưa ông Lê Hữu Trung và thầy Thích Viên Lý, những bài hai ông viết đăng trên mạng đó đã cho chúng tôi thấy rõ cái tâm địa của các ông hẹp hòi như thế nào rồi! Tốt hơn hết là các ông nên im lặng . Im lặng trong chánh pháp. Trở về  với chơn tâm Phật tánh của mình và tư duy quán chiếu một cách khách quan xem những việc làm của HT Thích Viên Lý có đúng không? Trong kinh D M C có dạy: Phải nhìn lỗi của mình trước, đừng nhìn lỗi của người. Đừng đổ lỗi buộc tội cho ai cả, đừng vu cáo cho người. Mà phải tự buộc tội chính mình!  Mình sẽ hạnh phúc hơn khi biết tha thứ cho ai.
Hơn nữa chính HT Thích Viên Lý vì lòng Tham Sân Si quá lớn nên đã phản lại Thầy Tổ, phản lại GHPGVNTN, mới nhảy ra lập Tăng Đoàn Dị Giáo. Các ông còn đổ lỗi cho ai ? Hai ông nên biết luật Nhân – Quả tránh không khỏi đâu, các ông dấu được sự thật, nhưng các ông không giết được sự thật. Các ông phải biết: “Trời Đất có mắt, Thần Thánh công minh”.  Đa mưu thì đa oán, Gieo gió thì gặt bảo !
Thưa HT Thích Viên Lý, nếu ông không vì binh vực che đậy cho Dâm Tăng Thích Chánh Lạc, (còn hổn danh là ông Tăng Thích Giực Chùa, ông HT Thích Chánh Lạc nầy đang tính giực chùa Pháp Quang của Phật tử nghèo ở ATL cho hồng nhan tri kỷ của ông, chờ ra Tòa xử) vội vàng phản bội Ngài Tăng Thống Thích Quàng Độ, phản bội GHPGVNTN sớm. Thì giờ nầy ông vẫn ăn trên ngồi trước, được muôn người kính phục, tiền bạc đầy túi, Hưởng Lộc dài dài, tiếng thơm muôn thuở… Nhưng có lẽ Long Thần Hộ Pháp thấy ông cũng cá mè một lứa như Thích Chánh Lạc, nên “Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”, ông là người không tình không nghĩa, bất nhân vô đạo, ăn cháo đá bát vắt chanh bỏ vỏ. Nên xui khiến cho ông lộ chân tướng là kẽ phản đồ sớm. “Mưu sự tại Nhân thành sự tại Thiên”. Người tính không bằng Trời tính! Các ông ăn ở không có hậu thì sẽ không có kết quả tốt đâu. Chờ xem!
Lê Hữu Trung và thầy Thích Viên Lý, những bài viết của hai ông đó là những cái thư tuyên truyền rẽ tiền để đánh phá Phật giáo, đánh phá Ngài Thích Quảng Độ nó chỉ làm lợi cho cộng sản, chứ không có tác dụng gì với chúng tôi đâu! Chúng tôi nghĩ chỉ có CS mới đánh phá Phật giáo, đánh phá Ngài Thích Quảng Độ vì chúng là những kẻ vô thần, và đồng thời chúng đang thi hành nghị quyết 36 ở hải ngoại, Các ông làm như vậy không lẽ các ông không biết mình đang “Vô tình hay Cố ý” tiếp tay cho CS đánh phá Phật giáo hay sao ???
Trách nhiệm của Ngài Tăng Thống Thích Quảng Độ rất nặng nề và quan trọng. Như hai ông đã biết. Ngài Tăng Thống rất bận rộn với công việc Phật sự, lo cho quê hương, cho dân tộc. Ngài  không có thì giờ để trả lời những câu hỏi vô ý nghĩa  nhảm nhí của các ông đâu. Hơn nữa  Ngài đang bị quản chế (giam lỏng) đâu có được tự do nhàn rổi sung sướng như các ông để rồi chia phe lập đảng phá nát Phật giáo ở hải ngoại. Đúng là “Nhàn cư vi bất thiện”!
Ông Lê Hữu Trung, chúng tôi thấy những câu hỏi của ông đã được Cô Tuệ Kiếm, Huệ Lộc, Thục Vũ, Hương Trần, Diệu An, Nguyên Thanh…v,…v…đả trả lời nhiều lần rồi mà tại sao ông cứ hỏi mãi thế ? Ý của ông muốn gì đây? Ông muốn làm giảm uy tín Ngài T.Quảng Độ? Muốn  chúng tôi vì những bài viết vô giá trị của ông mà bỏ phế xa lánh HT Thích Quảng Độ ??? Một ý nghĩ rất nông cạn, rất trẻ con.
Nếu hai ông cảm thấy ở trong chùa buồn chán vì bây giờ các ông và Tăng Đoàn Dị Giáo đã mất hết uy tín, mất nhiều Phật tử. Không được tiền đàn na tín thí cúng dường như trước kia  thì nên cởi áo tu ra đời làm ăn lương thiện như mọi người dân bình thường đi. Đừng ở trong chùa để lường gạt Phật tử, sống bám vào Phật tử nữa. Phật tử bây giờ họ sáng mắt nhiều rồi. Nếu các ông không tu thì hãy để cho người khác tu, đừng ở trong chùa rồi cứ viết ba cái Hiến Chương – Giáo Chỉ số 9 số 10, nhai đi nhai lại hoài,  các ông không chán nhưng đọc giả chán lắm ! Bộ hết đề tài gì mới, hết ý nghĩ gì hay rồi sao ? Ai cũng bảo  các ông điên rồi, bịnh tâm thần nặng rồi ! Điên vì  mất chức vụ, mất quyền lợi, những cái mà trong kinh Phật dạy: Tất cả đều vô thường. Thiên đàng hay Địa ngục cũng đều do Tâm ta tạo ra. Và: Tất cả từ không trở lại không. Rất đáng thương cho các ông. Tu lâu rồi mà không nhớ gì hết !
Thưa ông Lê Hữu Trung và thầy Thích Viên Lý, có những sự việc Ngài Thích Quảng Độ giải quyết các ông cho là sai, nhưng đối với chúng tôi cho là đúng. Vì tình hình Phật sự quá cấp bách, nên Ngài Thích Quảng Độ phải hành xử thích ứng theo thời gian với sự việc đang xảy ra trước mắt. Chiếu theo nhu cầu Phật sự trong tình thế lúc đó. Ngài phải tự tấn phong đúng lúc để dẹp nội loạn phản đồ ! “Giặc Phản Đồ” đã đứng trước cửa chùa rồi, còn thì giờ đâu để căn cứ theo Hiến Chương, chiếu theo Giáo Chỉ nữa chứ? Kêu gào họp đại hội với ai đây? Các ông cứ đem Hiến Chương – Giáo Chỉ ra chiếu lui chiếu tới chỉ làm cho các ông mệt mõi thêm, không giải quyết được việc gì hết. Phật dạy tu là phải lấy Trí Tuệ làm sự nghiệp. Các ông quên rồi sao ? Các ông nên học ôn lại kinh kệ…
Thưa ông Lê Hữu Trung và thầy Thích Viên Lý. Lịch sử đã lật sang trang rồi, các ông có sửa đổi được không? Các ông có thể bảo HT Thích Viên Lý  trả chùa Điều Ngự và tất cả tài sản của GH lại cho GHPGVNTN  do Ngài Tăng Thống Thích Quảng Độ lảnh đạo không ??? Chắc chắn là không rồi. Vì lòng Tham- Sân- Si của ông ta quá lớn! Các ông hối tiếc củng đã muộn, bây giờ các ông muốn gán tội cho Ngài Thích Quảng Độ coi thường HĐGPTU, Hội Đồng Giám Luật, Ban Chỉ Đạo VHĐ. Hay nói Ngài độc tài độc đoán tùy ý các ông. Muốn nói sao cũng được chúng tôi không để tâm tới. Đối với chúng tôi Ngài làm rất đúng. Giải quyết nhanh lẹ gọn ghẽ, dứt khoát với mấy tên phản đồ: Thích Chánh Lạc, Thích Viên Lý, Thích Viên Định, Thích Viên Huy, Thích Giác Đức, Thích Quảng Long…v,v… Thích Viên Lý đã là người Thân Bại Danh Liệt rồi. Không còn ai kính trọng ông nữa, tiếng nói của ông ta vô giá trị chẳng ai nghe.
Thưa quý vị, Ngài Tăng Thống Thích Quảng Độ đã gặp nhiều chướng duyên, nhiều nghịch cảnh khổ đau trong lao tù, nhưng Ngài vẫn sống mạnh dạn vươn lên để cứu độ chúng sinh, giử vửng đạo pháp. Không một lời than oán. Bao nhiêu phiền muộn trái ngang của xả hội trút lên mình Ngài, Ngài chấp nhận tất cả. Vì đó là phân bón để cây Bồ Đề của Ngài vươn lên tới đỉnh cao của Niết Bàn. Ngài như một lá sen không dính mắc một giọt nước nào…Ngài cũng không buồn giải thích hoặc trách cứ ai. Ngài tin tưởng Phật tử của Ngài biết nhận xét ai Giả ai Chân, ai Tà ai Chánh. Cho nên chưa đầy 6 tháng Phật tử khắp nơi trên thế giới đã tạo mãi được Ngôi Chùa Chung Phật Quang của GHPGVNTN đã thành hình rất tốt đẹp.
 Tóm lại, Chúng tôi cũng xin góp chút ý kiến như ông Lê Hữu Trung đã khổ tâm kêu gọi. Ông than hơn một tháng nay mà bài viết của ông không ai phản biện, chứng tỏ lời nói của ông không còn giá trị, mọi người đều xem thường ông. Trong kinh Phật có dạy:Nếu thấy người làm sai mà mình che dấu hoặc hùa theo. Đều có tội như nhau. Nên chúng tôi khuyên Lê Hữu Trung đừng binh vực che dấu tội lỗi của HT Thích Viên Lý nửa. Đừng ca tụng Thích Chánh Lạc, quê lắm.
 Bộ ông muốn cộng nghiệp với HT Thích Viên Lý + HT Thích Chánh Lạc để cùng nhau xuống Địa ngục ???  Hay HT Thích Viên Lý đã trả công cho ông về những bài viết đó ???
Thưa ông Lê Hữu Trung và thầy Thích Viên Lý.
Nay Chùa Phật Quang rất gần Chùa Điều Ngự (Chúng tôi nghĩ đây cũng là sự sắp xếp của Chư Thiên) Các ông nên lo “SÁM HỐI” gấp đi. Lo tu tâm dưởng tánh lại đi,” TÂM BÌNH THẾ GIỚI BÌNH – TÂM AN VẠN VẬT AN” . Nước sông không phạm nước giếng. Nếu các ông cứ ngoan cố phê bình chỉ trích hổn láo với Ngài Tăng Thống Thích Quảng Độ thì sẽ không còn Phật tử nào theo hộ trì hộ pháp cho các ông đâu (Ngoại Trừ tiền của sư Quốc doanh CS tiếp tế). Coi chừng Chùa Điều Ngự Bankrupcy !
                   “ Thiên Đường Hửu Lộ Vô Nhân Đáo,
                      Địa Ngục Vô Môn Hữu Khách Tầm “ !
Trân trọng kính chào.
Hy vọng đây là bài viết sau cùng chúng tôi trả lời cho ông Lê Hữu Trung. Mong ông đừng làm phiền Thầy trò chúng tôi nữa !!!
Nam Mô Nhìn Thấu Buông Xã Bồ Tát Ma Ha Tát.
Phật tử : Diệu An.
Atlanta, ngày  9  tháng  2  năm  2015.