2015-0227a

PARIS, ngày 27.2.2015 (PTTPGQT) – Hôm qua lễ Nhập quan  Đại lão Hoà thượng tân viên tịch, Thích Như Đạt, Viện trưởng Viện Hoá Đạo Giáo  hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN) đã cử hành trang trọng tại Tu viện  Long Quang Huế, vào lúc 8 giờ sáng ngày mồng 9 âm lịch, tức  26-2-2015.

Đại lão       Hoà thượng Thích Như Đạt, Viện trưởng Viện Hoá        Đạo

 

Chư  Tăng Ni thuộc Hội đồng Lưỡng Viện và Đại diện GHPGVNTN các tỉnh thành đều chuẩn  bị về Huế tham dự. Nhưng có nhiều dấu hiệu bị ngăn cản tại địa phương các ngài.  Nên chưa biết tất cả có về được không trong mấy ngày  tới.

 

Hoà       thượng Thích Thanh Quang, Phó Viện trưởng Viện Hoá Đạo, cùng chư Tăng Long       Quang tiến vào phương trượng rước pháp thân       ngài

Chư Tăng       Long Quang vào phương trượng rước pháp thân       Ngài

 

Điển  hình là trường hợp Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ cho người đi mua vé máy bay cho  Ngài ra Huế. Nhưng hãng máy bay yêu sách xuất trình Chứng Minh Thư. Đức Tăng  Thống vẫn còn bị quản chế, mất quyền công dân, nên không có Chứng Minh Thư tuỳ  thân. Đức Tăng Thống đã lục lọi tìm được Chứng Minh Thư thời gian lưu đày ở Vũ  Đoài, Thái Bình, mang ra hãng máy bay. Nhưng hãng cũng từ khước bảo rằng quá hạn  15 năm Chứng Minh Thư hết hiệu lực.

 

Cung       kính rước pháp thân Hòa thượng Viện trưởng về nơi tôn       trí

Chư Tăng       Long Quang di chuyển pháp thân Hòa thượng Viện trưởng về nơi tôn       trí

 

Đức  Tăng Thống không hài lòng về sự kiện tham dự lễ tang một vị giáo phẩm cao cấp  Giáo hội mà cũng bị luật pháp Cộng sản truất quyền ! Ngài liền gọi điện thoại ra  Tu viện Long Quang, tạ lỗi với Môn đồ Pháp quyến vì hoàn cảnh câu thúc nên không  ra Huế được và xin đảnh lễ Giác linh Hoà thượng Viện trưởng Viện Hoá  Đạo.

 

8 giờ sáng ngày 26.2, chư Tăng bản tự rước pháp  thân Hoà thượng Viện trưởng đến nơi tôn trí kim quan ngay trước Bảo tháp trong  khuôn viên Tu viện Long Quang. Mặc dù bảo tháp cho ngài đã xây lâu trước, nhưng  ý nguyện ngài được chôn cất giữa thiên nhiên như ngày xưa Đức Thế Tôn niết bàn  trong rừng giữa hai cây Sa La song thọ.

 

Chư Tăng       Long Quang rước pháp thân Hòa thượng Viện trưởng về nơi tôn       trí

 

Khoảng gần hai  trăm chư Tăng Ni thuộc nhiều tổ chức, môn phái khác nhau ở Thừa Thiên đến phúng  điếu và tham dự Lễ nhập quan vì tấm lòng kính ngưỡng ngài, nên giây phút tiễn  biệt không nề hà lập trường, chính kiến. Gần một nghìn Phật  tử Huế cùng các Huynh trưởng và đoàn sinh Gia Đình Phật tử Thừa thiên cũng về  Long Quang đảnh lễ Giác linh Ngài.

 

Tại cuộc lễ có sự hiện diện của Nhị vị Hoà thượng  thuộc Viện Hoá Đạo, Thích Thanh Quang, Phó Viện trưởng Viện Hoá Đạo và Thích Tâm  Liên, Chánh Ban Đại Diện tỉnh Bình Định, từ Đà Nẵng và Bình Định, ra Huế tham  dự. Tuân hành Di huấn của Đại lão Hoà thượng Viện trưởng, Hoà thượng Phó Viện  trưởng Viện Hoá Đạo, Thích Thanh Quang là người Xướng lễ tại lễ Nhập quan  này.

 

Chuẩn bị        NHập quan tại lều bạt trước Bảo tháp nơi khuôn viên Tu viện Long       Quang

Kim  quan Ngài tôn trí trước bảo tháp trong vòng 5 ngày để Phật tử xa gần có thể về  đảnh lễ trước khi Nhập tháp vào 8 giờ sáng ngày  3-3-2015.

 

Nhà cầm quyền địa phương đã đến tận nhà Đạo hữu Lê  Công Cầu hỏi những lý do tổ chức Tang lễ ra ngoài khuôn phép bình thường. Đạo  hữu Cầu đã giải thích ý nguyện của Hoà thượng Viện trưởng qua Di Huấn, là Tâm  Tang, tức im lặng lắng tâm thực hiện lễ tang, cho nên GHPGVNTN và Môn đồ Pháp  quyến phải tuân hành lời căn dặn của Ngài. Đạo hữu Cầu cũng ngỏ lời trông mong  Nhà cầm quyền và công an không nên xâm lấn vào việc tổ chức Tang lễ, vì đã có  một số dấu hiệu của một số cá nhân đang muốn phá hoại lề lối Tâm  Tang.