TIẾNG LÒNG TA

TIẾNG NÓI PHẬT TỬ CHÂN CHÍNH.

Hình ảnh lễ Nhập Tháp Cố HT Thích Như Đạt 03.03.2015

8

4

5

6

7

8

9

1

2

3

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.