(TT Thích Giác Đẳng) CUNG BẠCH THỌ TANG CỐ HT VIỆN TRƯỞNG THÍCH NHƯ ĐẠT

TIẾNG LÒNG GHPGVNTN, TIẾNG LÒNG NGƯỜI

1Ngưỡng bạch giác linh Đại lão Hoà thượng

“Pháp hành vốn vô thường

Sanh diệt là tự tánh

Có sanh hẳn phải diệt

Tịch tịnh là an lạc”

Thời gian là chi giữa cuộc xoay vần?

Tám mươi bảy năm trong chốn hồng trần

Chưa hẳn gọi là dài

Một năm vai mang trọng trách

Không thể nói là ngắn

 

Không gian là chi với tâm rỗng rang cao rộng?

Huế đó,

Sài Gòn đó

bao chuyến đi về

Chùa đó,

Giáo Hội đó

muôn điều lo liệu

 

Có lời nào đủ nói tấm lòng Ngài
Cùng Đức Tăng Thống bao phen khốn khó

Vì đại cuộc chung lo  chẳng quản thân già

Vì thâm tình đồng khổ sá gì bệnh tật

 

Trượng phu ở đời

Nếu cần thì kê vai gánh vác

Sa môn theo Phật

Thấy nên thì buông bỏ chẳng màng

Lợi là của tạm,

Danh là phù ảo

Nặng lòng chi một kiếp

Đạo là vô cùng,

Tuệ là sự nghiệp

Canh cánh đến muôn đời

 

Tình thương của Người

Đúng câu quân tử tình như đạm thủy

Hạnh đức của Người

Quả là sa môn như voi trận nhẫn kham

 

Nặng như thái sơn là trách nhiệm truyền thừa

Nhẹ như lông hồng là huyễn thân tứ đại

 

Từ thuở bé chân bước vào chùa

Hiểu đạo huyền vi tất cả ở chữ TÂM

Khi vào đời dấn thân cho đạo

Lập hạnh độ sanh muôn sự từ chữ ĐỨC

 

Trong rộng thênh đạo cả

Đem tâm thành trãi rộng, không nệ lao lung

Giữa muôn trùng khốn khó

Lấy hùng tâm đối diện, chẳng chút sờn lòng

Biến hiện bốn phương chính ở đạo tình

Lưu chiếu ngàn sau chính do tâm ảnh

 

Tứ chúng năm châu kết lại một lòng

Do Ngài khuyến tấn

Phật Quang  một mái chùa chung

Nhờ Ôn kêu gọi

Mười hai tháng có là bao

Nhưng lắm điều thành tựu

Một năm tròn chẳng phải dài

Nhưng đậm ghi nhiều dấu ấn

 

Nay toàn thể chúng con

Thành viên giáo hội

Từ hải ngoại vọng về

Phát nguyện thọ tâm tang

 

Ngưỡng nguyện giác linh Ôn

Chứng minh gia hộ

 Tỳ kheo Thích Giác Đẳng

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.