(HTr. Quảng Phước Lê Nhất Thịnh) – TÂM TANG ÔN VIỆN TRƯỞNG!

TIẾNG LÒNG NGƯỜI

Huy Hieu Hoa SenNam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Từ Đồng Nai con ra xứ Thần kinh để tưởng niệm Ôn Viện Trưởng. Thắt ruột gan và đau xé cõi lòng, tướng còn đó mà tâm đã ngàn mây. Thoáng ẩn hiện bóng Người qua sinh diệt, đất Già Lam vắng bóng cội Tăng già.

Nhớ ngày nào Ôn đeo lên vai con cấp Tập, Ôn dặn dò: “Tập Huynh trưởng, Tập đường tu…” Ôn la các anh, con chạy đến ôm chầm, như trẻ nít lâu ngày bên thân phụ. Con cười lớn, Ôn mỉm cười hoan hỷ, rồi nắm tay, cầm phấn, viết bảng, Ôn hỏi: “Phật, Pháp, Tăng là gì?” Tất cả anh em chúng con đều yên lặng. Ôn dạy, đại ý: “Phật, Pháp, Tăng là búa sắt đập tan gông cùm, xiềng xích…” Con reo lớn và muốn nhảy cẩng lên ở trong lòng, như Tôn Ngộ Không thấu hiểu lời dạy của Bồ Đề Tổ Sư.

À! Thì ra Giác Ngộ là đây, Giải Thoát cũng là đây. Tất cả những vướng mắc, trói buộc của thất tình, lục dục… đều nhờ có Tam Bảo mà hoá giải đến rốt ráo, tận cùng. Từ bản thân, cá nhân đến gia đình, bạn bè, xã hội, cho đến chủ nghĩa, giáo điều, quyền uy, chánh tà đều nhờ Tam Bảo mà vạn sự dung thông.

Lễ Hiệp Kỵ, Ôn đứng xa dõng dạc: “Đi nhìn thẳng, không ngoảnh mặt, quay đầu”. Lời trong gió, con khắc ghi trong tâm khảm.

Kè Long Quang, Ôn mạnh tay ngắn, đắp, nên “Thương một dòng sông, thương một mái chùa”. Thanh tịnh chư Tăng- Trang nghiêm Giáo Hội, Ôn dũng mãnh nhận lãnh trách vụ nặng nề Viện trưởng Viện Hoá Đạo giữa lúc Giáo Hội ngửa nghiêng. Ôn điều hành mọi Phật sự dưới sự lãnh đạo tối cao của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Đại Lão Hoà Thượng Thích Quảng Độ. Sư tử hống tinh thần bất thối chuyển, làm đại thụ cho Tăng Ni, Phật tử khắp nơi trong nước và hải ngoại nương nhờ bóng Từ Bi.

Một lời kêu gọi, sáu tháng liên tục khẩn trương. Phật Quang, ngôi chùa của Giáo Hội đã thành hiện thực, Ngài vẫn tiếp tục chuyển sang tôn tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni kịp trước Lễ An Vị. Nhờ Ôn khuyến tấn mà Tứ Chúng đồng tu, nghe Ôn dạy bảo mà Tăng Ni, cư sĩ Phật Tử chung lo Phật sự.

Hơn một năm trọng trách vuông tròn, Ôn viên mãn thâu thần viên tịch.

Thương kính thay! Và cũng ngấn lệ thay…

Giọt lệ này quy tụ về đây không phải là nước mắt luỵ phiền chốn thế gian thường tình mà là mưa hoa, thác nhạc Thành Kính Đảnh Lễ Giác Linh Cố Đại Lão Hoà Thượng Thích Như Đạt- Viện Trưởng Viện Hoá Đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.

Đau thương này không làm con nhụt chí,

Mất mát này con sẽ vững vàng hơn.

Chân không ngại vượt gian nan, ách nạn,

Lòng Kim Cang, sắt đá chẳng mài mòn.

Trung hiếu, kiên định sắt son như một,

Giáo Hội thịnh suy, sống chết một đường.

Dương quang Pháp lý- “Thượng cầu Phật đạo”

Trung đạo đường tu- “Hạ hoá chúng sanh”

Đường tuyệt bút trước khi về cõi Phật,

Thủ Lăng Nghiêm tạc dạ tu trì.

Mùng 8 tháng Giêng, xứ Huế, xuân Ất Mùi,

Từ đây khắc ghi bậc Cao Tăng thạc đức vượt thoát bụi trần.

Mười ba tháng Giêng ngày nhập tháp,

Rõ ràng, chân thật đức hạnh Sắc Không Không.

Sen đã rụng, đoá sen vàng đã rụng

Một cành sen lại sắp sửa đâm chồi.

Quảng Phước- Lê Nhất Thịnh.

Con viết xong lúc 06h10 ngày 28. 02. 2015, nhằm ngày mùng 10 tháng Giêng năm Ất Mùi trên chuyến xe gặp nhiều trắc trở.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.