Nội dung và ý nghĩa Thông điệp Phật Đản của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ

TIẾNG LÒNG GHPGVNTN

“Câu Chuyện Cuối Tuần”, Triều Thanh phỏng vấn Cư sĩ Võ Văn Ái về ý nghĩa bức Thông điệp Phật Đản của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ & Mục “Những Văn Kiện Lịch sử của Đức Cố Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang” về 9 điểm yêu sách gửi Nhà cầm quyền Hà Nội.

 

 

 

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.