Đức Cố Tăng Thống Thích Đôn Hậu tố cáo CS thảm sát HT Thích Thiện Minh trong tù

TIẾNG LÒNG GHPGVNTN, TIẾNG LÒNG NGƯỜI
Dai Phat giao Viet Nam
Đức Cố Tăng Thống Thích Đôn Hậu
tố cáo CS thảm sát HT Thích Thiện Minh trong tù

Chương trình thứ Sáu 26.6.2015 tuần này xin mời nghe Tổng kết 40 năm Cộng sản đàn áp quy mô GHPGVNTN với sự lên tiếng của Đức Cố Đệ Tam Tăng Thống Thích Đôn Hậu tố cáo Cộng sản thảm sát Cố Hoà thượng Thích Thiện Minh trong tù & Mục “Những Văn Kiện Lịch sử của Đức Dố Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang”, xin bấm vào dưới đây để nghe, trường hợp không có cơ hội nghe trực tiếp trên Đài Phật giáo Việt Nam phát thanh về trong nước vào lúc 19 giờ (giờ Việt Nam) trên làn sóng sóng ngắn 31 mét 9930 kilô Hertz :

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.