(HUỆ LỘC) – Bản Tuyên Bố Chung Có Thể Đã Vi Phạm Hiến Chương GHPGVNTN?

  keyboard-142332_640 Qua những năm tháng gần đây có xảy ra những chuyển biến to lớn và quá nặng nề cho Giáo Hội Ngài Quảng Độ.  Từ khi Giáo Chỉ số 10 ra đời mục đích thanh lọc chư tăng, Giáo Hội đã cũng cố lại con đường dấn thân của các bậc tu hành hướng về chúng sanh khổ đau trong hoàn cảnh đất nước bị cai trị dưới chế độ bất công và áp bức của người Cộng sản.  Vì vậy mà các vị tôn túc trưởng lão trong cũng như ngoài nước cố gắng vận động khối quần chúng đông đảo trên thế giới để xây dựng một căn chùa đại diện cho GHPGVNTN sau khi chùa Điều Ngự không được hoàn trả lại.   Khi căn chùa Phật Quang tại Orange County ra đời, mọi người vui vẻ hăng hái xây dựng như một mảnh đất quê hương chung lần thứ hai của người dân Do Thái khi trở về vùng đất mới.   Bản thân tôi cũng rất quí mến và được làm quen với các chư tăng ni đã đến chùa Phật Quang. Trong hoàn cảnh mới vui vẻ tràn đầy nhựa sống nầy thì ngài Như Đạt qua đời.   Vì tâm niệm của ngài Như Đạt là không được đọc điếu văn hay xướng tụng  trong những buổi lễ cầu siêu hay động quan.  Ngài chỉ muốn “tâm tang” trong mọi hình thức tang lễ.  Vì vị TT chủ tịch VHĐ2 không thể chu toàn sự mong muốn của ngài Như Đạt một cách hoàn mãn, nên người điều hành website Tiếng Nói Lương Tri có gởi email nhờ tôi làm thơ “tưởng niệm” công ơn của ngài Như Đạt.  Vì cảm động tâm tư người quá cố, tôi vội vã làm một bài thơ “tưởng niệm” cho ngài Như Đạt trong hơn một tiếng đồng hồ, và bài thơ nầy được ngâm lên trong những buổi cúng Thất tại Hoa Kỳ nơi mà TTGĐ đi tới.  Sau đó tôi lại được yêu cầu viết thêm một bài thơ khác về tai nạn Động Đất ở Nepal cho sự lạc quyên rộng lớn của Giáo Hội.  Từ đó tôi được mời vào ban biên tập của tờ Nguyệt San của Giáo Hội.  Cũng như mọi Phật tử khác, tôi cứ ngỡ rằng TT chủ tịch luôn luôn báo cáo mọi hoạt động của VHĐ2 về ngài Quảng Độ mỗi ngày và tờ Báo Nguyệt San Đồng được sự đồng ý của Giáo Hội.    Nhưng tất cả mọi sự diễn tiến đều không hoàn toàn đúng như thế.  Sự thật  bị che đậy mãi  cho đến khi  có hai thông cáo của VHĐ trong nước gởi ra  VHĐ2 hải ngoại,  thì mọi người mới biết ra rằng từ nhiều tháng qua TT chủ tịch không liên lạc với Gíao Hội và tờ báo Nguyệt San Đồng Hành chưa được sự chấp thuận.   Thấy thế tôi đã rút tên ra khỏi ban biên tập của tờ báo nầy. 

Từ hai thông cáo của VHĐ1 trong  nước,  VHĐ2 qui tội cho ông Ái và VHĐ1 để tránh việc trả lời các câu hỏi về pháp lý đăng bạ Văn Phòng 2; vềviệc tạo mãi chùa Phật Quang; về việc cứu trợ Philippines và Nepal, rồi từ đó làm cái cớ để cho các tăng ni còn lại trong VHĐ2 ra bản Tuyên Bố Chung, cắt đứt sự chỉ định nhân sự tại Hải Ngoại từ GHPGVNTN.  Như vậy có nghĩa đây là một tổ chức tôn giáo khác biệt hoàn toàn với GHPGVNTN, và tổ chức nầy không tuân phục bất cứ điều gì từ Viện Tăng Thống hay Viện Hoá Đạo trong nước ban hành vì nhân sự độc lập với nhau.   Rõ ràng đây là một tổ chức vi phạm  Hiến Chương GHPGVNTN Ngày 04 tháng 01, năm 1964 và Bản Tu Chỉnh Hiến Chương ngày 12 tháng 11 năm 1973 bởi Đại Hội GHPGVNTN khoá 4.  Cụ thể là bản Tuyên Bố Chung nầy có Điều 1 và Điều 3 vi phạm như sau:

 Điều 1 của bản Tuyên Bố Chung nói: ” Tuân thủ đường hướng, lập trường của Hội Đồng Lưỡng Viện trong nước, nhưng độc lập về nhân sự tại hải ngoại để tránh những tình trạng xáo trộn không cần thiết.” 

 1. “Độc lập về nhân sự tại hải ngoại” nghĩa là gì?  Trong  bản Tuyên Bố Chung lập lờ về ý nghĩa nầy, nhưng theo ngôn ngữ bình thường thì có thể hiểu:  Tất cả những chức vụ điều hành và lãnh đạo trong VHĐ2  chỉ do VHĐ2 đề cử và chỉ định, Giáo Hội trong nước không được xen vào.  Chánh quyền Cộng sản trong nước bao năm nay mong muốn  ngài Huyền Quang và ngài Quảng Độ  giao Giáo Hội cho họ quản lý. Họ muốn các chức vị và giáo phẩm  trong Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất không được bổ nhiệm bởi Viện Tăng Thống, mà phải qua chánh quyền Cộng sản cho phép. Nói một cách khác Giáo Hội giao quyền bổ nhiệm các tăng lữ cho chánh quyền Cộng sản.  Ở đây Bản Tuyên Bố chung cũng có ý nghĩa không muốn Viện Tăng Thống và VHĐ có quyền bổ nhiệm tăng lữ trong VHĐ2 trong khi họ đang làm việc cho GHPGVNTN, mà chính VHĐ2 có toàn quyền đề cử và chỉ định nhân sự một cách độc lập.   Trong hiến chương GHPGVNTN, Điều 11 là quyền lực tối cao của Đức Tăng Thống bổ nhiệm nhân sự trong và ngoài nước cho cả hai Viện Hoá Đạo, người Cộng sản muốn quyền nầy nhưng không được hai ngài Huyền Quang và Quảng Độ đồng ý, vì thế mà cả hai ngài Huyền Quang và Quảng Độ bị tù đày và quản thúc.  Do đó mà biết Điều 1 của bản Tuyên Bố Chung nầy có tánh cách vô hiệu hoá Hiến Chương GHPGVNTN điều thứ 11.  Khi điều số 11 bị vô hiệu hoá thì mọi người từ khắp mọi nơi kể cả đến từ Việt Nam đều có thể nắm chức điều hành và lãnh đạo VHĐ2 một cách dễ dàng và hợp lệ mà Viện Tăng Thống và Viện Hoá Đạo đành bó tay bất lực!    
 2. “Tránh những xáo trộn không cần thiết” – Những điều gì xáo trộn?   Cơ sở nào bị xáo trộn?   Lý do “tránh những xáo trộn không cần thiết” không phải là lý do chánh đáng để tuyên bố “độc lập về nhân sự”

         Như vậy thì Bản Tuyên Bố nầy đâu khác bao xa với sự đòi hỏi của chánh quyền Cộng sản với Ngài Quảng Độ trong bao nhiêu năm qua?  Vì Điều 1 Bản Tuyên Bố Chung nhằm vô hiệu hoá Điều thứ 11 của Bản Hiến Chương GHPGVNTN, như thế cũng vô hiệu hoá rất nhiều các Điều Khoản còn lại của Bản Hiến Chương GHPGVNTN .  Còn Điều 3 của Bản Tuyên Bố Chung là hành động thực hiện tính cách “độc lập về nhân sự” trong Điều 1 vừa nói.  Một cái nhìn ngược lại, thì đây là sư vi phạm hiến chương GHPGVNTN một cách trầm trọng.  Vậy nếu những thành viên trong GHPGVNTN tuân hành theo bản Tuyên Ngôn nầy mà lại còn mang danh xưng của Giáo Hội PGVNTN thì có thể đã vi phạm những điều sau đây trong bản Hiến Chương Tu Chính ngày 12 tháng 11 năm 1973 sau đây: 

 1. Bản Tuyên Bố Chung Điều 1 có thể đã vi phạm 10 Điều 13 Khoản trong Bản Hiến Chương GHPGVNTN và 1 Luật Phật.
 2.  Vi Phạm Điều thứ 11- Nhiệm Vụ Đức Tăng Thống

         Khoản 3:  Tăng Thống ban Giáo Chỉ tấn phong Ban Chỉ Đạo Viện Hoá Đạo sau khi đại hội GHPGVNTN bầu cử.

 Vi phạm khoản 3:   Bản Tuyên Bốn Điều 1 “độc lập về nhân sự”  vi phạm khoản 3 vì  tự ý tuyên bố Độc Lập về Nhân Sự nên không tuân theo mọi Giáo Chỉ và mọi Quyết Định bổ nhiệm nhân sự. 

 1. Vi phạm Điều thứ 14- Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương

          Khoản 3: Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương có quyền hạn đề cử Ban Chỉ Đạo VHĐ (danh sách gồm nhiều vị hoà thượng, thượng toạ, đại đức trong và ngoài Hội Đồng) cho đại hội GHPGVNTN bầu cử

         Vi phạm Khoản 3: Bản Tuyên Bốn  Điều 1 ” độc lập về nhân sự” là vi phạm vì không thông qua Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương đề cử danh sách Ban Chỉ Đạo Viện Hoá Đạo trong Đại Hội GHPGVNTN bầu cử

         Khoản 4: Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương soạn thảo và trình lên Đức Tăng Thống phê chuẩn và ban hành những quy chế liên hệ Tăng ni Việt Nam

         Vi phạm Khoản 4: Bản Tuyên Bố Chung “độc lập về nhân sự” là vi phạm vì không cho phép “Soạn thảo và trình Đức Tăng Thống phê chuẩn và ban hành những quy chế liên hệ Tăng Ni Việt Nam” 

 1. Vi phạm Điều thứ 16: Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương bầu cử Hội Đồng Gíám Luật, Nghi Lễ và phiên dịch Tam Tạng

         Vi phạm: Bản Tuyên Bố Chung Điều 1 “độc lập về nhân sự” là vi phạm quyền bầu cử Hội Đồng Giám Luật, Nghi lễ, phiên dịch Tam tạng của Hội Đồng Trưởng Lão Trung Ương 

 1. Vi phạm Điều thứ 17- Văn Phòng Viện Tăng Thống có trách nhiệm

         Khoản 2: Trình lên Đức Tăng Thống tấn phong Ban Chỉ Đạo Viện Hoá Đạo

         Vi phạm Khoản 2:  Bản Tuyên Bố Chung  Điều 1 “độc lập về nhân sự” vi phạm khoản 2 là không chấp nhận cho văn phòng Viện Tăng Thống gồm có phụ tá Đức Tăng Thống, Chánh Thư ký  và Phó thư ký trình lên Đức Tăng Thống tấn phong Ban Chỉ Đạo Viện Hoá Đạo 2. 

 1. Vi phạm Điều thứ 18- Ban Chỉ Đạo Viện Hoá Đạo do Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương đề cử.

         Vi phạm: Bản Tuyên Bố Chung Điều 1 “độc lập về nhân sự” là vi phạm vì không cho phép Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương đề cử Ban Chỉ Đạo Viện Hoá Đạo. 

 1.  Vi phạm Điều thứ 19- Viện Trưởng Viện Hoá Đạo thay mặt Giáo Hội trước pháp lý.

         Vi phạm : Bản Tuyên Bố Chung Điều 1 “độc lập về nhân sự” –  Vị Viện Trưởng Viện Hoá Đạo  2 không do Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương đề bạt danh sách lên Viện Tăng Thống, và vì do Đức Tăng Thống không tấn phong nên Viện Trưởng Viện Hoá Đạo 2 không thể thay mặt Giáo Hội trước pháp lý.  Đó là sự vi phạm Bản Hiến Chương.

 1. Vi phạm Điều thứ 28-   Một trong các chức vị thuộc Viện Hoá Đạo bị giải nhiệm:
 2. Khoản a:  Nếu là chức vị trong ban chỉ đạo phải có Hội Đồng Giám Luật xét và trình Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương biểu quyết, cuối cùng Đức Tăng Thống duyệt y.

         Vi phạm: Bản Tuyên Bố Chung điều 1 “độc lập về nhân sự” là vi phạm vì bỏ đi giai đoạn có Hội Đồng Giám Luật và Tăng Thống duyệt y.

 1. Khoản b: Nếu là các chức vị từ cấp Miền trở lên thì do ban Chỉ Đạo Viện Hoá Đạo đề nghị và Đức Tăng Thống chuẩn y.

         Vi phạm:  Bản Tuyên Bố Chung, Điều 1 “độc lập  về nhân sự” là vi phạm vì cắt giai đoạn đưa các danh sách chức vị cấp Miền trở lên về Đức Tăng Thống chuẩn y.                 

 1. Vi phạm Điều thứ 29- Trường hợp chức vị trong Viện Hoá Đạo bị khuyết tịch hay giải nhiệm phải do Đức Tăng Thống chuẩn y
 2. Khoản a:  Nếu là Viện Trưởng thì Ban Chỉ Đạo Viện Hoá Đạo đề cử một trong ba vị phó Viện Trưởng thay thế và do Đức Tăng Thống  chuẩn y

         Vi phạm:  Bản Tuyên Bố Chung, Điều 1 “độc lập về nhân sự” là vi phạm khi đưa người lên làm Viện Trưởng Viện Hoá Đạo 2 mà không qua Đức Tăng Thống chuẩn y.  Đó là sự vi phạm.

 1. Khoản b:  Nếu là các chức vị khác thì cũng do Ban ấy đề cử và do Đức Tăng Thống chuẩn y.

         Vi phạm: Bản Tuyên Bố Chung, Điều 1 “độc lập về nhân sự” là vi phạm vì làm mất đi quyền chụẩn y của Đức Tăng Thống khi các chức vị khác do Ban đề cử. 

 1. Vi phạm Điều thứ 33-  Tự Viện

Được coi là Tự viện của GHPGVNTN (là) các Quốc tự, các chùa làng, các ngôi chùa xây dựng bởi 

 1. Các tăng sĩ (của giáo hội)
 2. Các Hội Đoàn Phật Giáo

Giáo hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất có nhiệm vụ giám hộ và bảo vệ với sự nhìn nhận chủ quyền của các Tự Viện đó

         Vi phạm:   Vì chùa Phật Quang là do các Phật tử và các hội đoàn Phật giáo cúng dường vào Giáo Hội và cho  Giáo Hội vay mượn tiền nên Chiếu theo Điều 33 thì Chùa Phật Quang là Tự Viện của GHPHVNTN, không phải là Tự Viện của VHĐ2.  Nếu công bố chủ quyền chùa Phật Quang là Tự Viện riêng của VHĐ2 hay của một tư nhân nào thì vi phạm Điều 33 này. 

 1. Vi phạm Điều thứ 37- Tài sản của GHPGVNTN gồm có:a.

  a. Động sản và bất động sản hiến cúng

  b. Động sản và bất động sản do Giáo Hội tự tạo

         Vi phạm 1: Nếu VHĐ 2 khẳng định quyền làm chủ chùa Phật Quang và không trao trả chùa Phật Quang lại cho Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất thì vi phạm điều thứ 37 là lấy đi động sản và bất động sản do hiến cúng cho Giáo Hội.

         Vi Phạm 2: Đối với Luật Ma Ha Tăng Kỳ –  Nếu không trao trả chùa Phật Quang lại cho Giáo Hội thì phạm vào “lấy trộm của Thường Trụ”.  Ý nghĩa phạm tội sâu nặng hơn tội Ba La Di.

Vậy Bản Tuyên Bố Chung Điều 1 vi phạm 10 Điều 13 Khoản của Bản Hiến Chương GHPGVNTN Tu Chỉnh ngày 12 tháng 11, 1973 và một giới luật Phật. 

   B. Bản Tuyên Bố Chung Điều 3 có thể đã vi phạm 7 Điều  7 Khoản trong Bản Hiến Chương GHPGVNTN 

 1. Vi phạm Điều thứ 11- Nhiệm Vụ Đức Tăng Thống

         Khoản 3:  Ban Giáo Chỉ tấn phong Ban Chỉ Đạo Viện Hoá Đạo sau khi đại hội GHPGVNTN bầu cử.

Vi phạm: Bản Tuyên Bố Điều 3, tự ý tuyên bố “cung thỉnh TTGĐ tiếp tục vai trò chủ tịch để điều hành Phật sự” là vi phạm vì không tuân theo mọi Giáo Chỉ và mọi Quyết Định bổ nhiệm nhân sự của Đức Tăng Thống.

 1. Vi phạm Điều thứ 14- Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương

          Khoản 3: Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương có quyền hạn đề cử Ban Chỉ Đạo VHĐ cho đại hội GHPGVNTN bầu cử

         Vi phạm Khoản 3: Bản Tuyên Bố Điều 3 “cung thỉnh TTGĐ tiếp tục vai trò chủ tịch để điều hành Phật sự”  là vi phạm vì không thông qua Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương là đề cử danh sách Ban Chỉ Đạo Viện Hoá Đạo trong Đại Hội GHPGVNTN bầu cử

         Khoản 4: Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương soạn thảo và trình lên Đức Tăng Thống phê chuẩn và ban hành những quy chế liên hệ Tăng ni Việt Nam

         Vi phạm Khoản 4: Bản Tuyên Bố Chung Điều 3 “cung thỉnh TTGĐ tiếp tục vai trò chủ tịch để điều hành Phật sự” là vi phạm vì không cho phép “Soạn thảo và trình Đức Tăng Thống phê chuẩn và ban hành những quy chế liên hệ Tăng Ni Việt Nam”

 1. Vi phạm Điều thứ 17- Văn Phòng Viện Tăng Thống có trách nhiệm

         Khoản 2: Trình lên Đức Tăng Thống tấn phong Ban Chỉ Đạo Viện Hoá Đạo

         Vi phạm Khoản 2:  Bản Tuyên Bố Chung Điều 3 “cung thỉnh TTGĐ tiếp tục vai trò chủ tịch để điều hành Phật sự” là vi phạm khoản 2 vì không chấp nhận cho văn phòng Viện Tăng Thống gồm có phụ tá Đức Tăng Thống, Chánh Thư ký và Phó thư ký trình lên Đức Tăng Thống tấn phong Ban Chỉ Đạo Viện Hoá Đạo 2.

 1. Vi phạm Điều thứ 18- Ban Chỉ Đạo Viện Hoá Đạo do Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương đề cử.

                  Vi phạm: Bản Tuyên Bố Chung Điều 3, “cung thỉnh TTGĐ tiếp tục vai trò chủ tịch để điều hành Phật sự” là vi phạm vì không cho phép Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương đề cử Ban Chỉ Đạo Viện Hoá Đạo.

 1. Vi phạm Điều thứ 19- Viện Trưởng Viện Hoá Đạo thay mặt Giáo Hội trước pháp lý.

         Vi phạm: Bản Tuyên Bố Chung Điều 3, “cung thỉnh TTGĐ tiếp tục vai trò chủ tịch để điều hành Phật sự” : Vị Viện Trưởng Viện Hoá Đạo  2 không do Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương đề bạt danh sách lên Viện Tăng Thống, và  vì do Đức Tăng Thống không tấn phong nên Viện Trưởng Viện Hoá Đạo 2 không thể thay mặt Giáo Hội trước pháp lý.  Đó là sự vi phạm Bản Hiến Chương.

 1. Vi phạm Điều thứ 28-  Một trong các chức vị thuộc Viện Hoá Đạo bị giải nhiệm:

  a. Khoản a:  Nếu là chức vị trong ban chỉ đạo phải có Hội Đồng Giám Luật xét và trình Hội Đồng Giáo Phẫm Trung Ương biểu quyết, cuối cùng Đức Tăng Thống duyệt y.

         Vi phạm: Bản Tuyên Bố Chung điều 3, “cung thỉnh TTGĐ tiếp tục vai trò chủ tịch để điều hành Phật sự” là vi phạm vì bỏ đi giai đoạn có Hội Đồng Giám Luật xét và trình Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương biểu quyết, và quyền duyệt y của Đức Tăng Thống.                 

 1. Vi phạm Điều thứ 29- Trường hợp chức vị trong Viện Hoá Đạo bị khuyết tịch hay giải nhiệm phải do Đức Tăng Thống chuẩn y

  a. Khoản a:  Nếu là Viện Trưởng thì Ban Chỉ Đạo Viện Hoá Đạo đề cử một trong ba vị phó Viện Trưởng thay thế và do Đức Tăng Thống  chuẩn y

         Vi phạm:  Bản Tuyên Bố Chung, Điều 3 “cung thỉnh TTGĐ tiếp tục vai trò chủ tịch để điều hành Phật sự” là vi phạm vì khi đưa người lên làm Viện Trưởng Viện Hoá Đạo 2 mà không qua Đức Tăng Thống chuẩn y.  Đó là sự vi phạm.

 Vậy Bản Tuyên Bố Chung Điều 3 vi phạm 7 Điều 7 Khoản của Bản Hiến Chương GHPGVNTN Tu Chính ngày 12 tháng 11, 1973

 Tổng kết: 

 1. Điều 1 Bản Tuyên Bố Chung có thể đã vi phạm 10 Điều 13 Khoản, và 1 luật Phật
 2. Điều 3 Bản Tuyên Bố Chung có thể đã vi phạm 7 Điều 7 Khoản
 3. Tổng cộng nguyên Bản Tuyên Bố Chung vi phạm 17 điều 20 khoản trong bản Hiến Chương GHPGVNTN và 1 luật Phật- Trôm cắp của Thường Trụ Tam Bảo.

 Tôi chỉ có ý kiến nhận xét như vậy.  Các đồng bào Phật tử nên xem lại và bổ túc.

Kính chúc quí vị thân tâm an lạc

 Huệ Lộc

Tôn Thắng Đạo Tràng

8/15/2015

 

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s