TIẾNG LÒNG TA

TIẾNG NÓI PHẬT TỬ CHÂN CHÍNH.

Thông bạch của Viện Hóa Đạo về Hiện tình Văn phòng II Viện Hoá Đạo

 

Kính gởi :

– Chư Tôn Giáo Phẩm Hội Đồng Lưỡng Viện GHPGVNTN
– Đồng bào Phật Tử trong và ngoài nước

Kính qua :
– Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế :
– Kính phổ biến rộng rãi đến đồng bào Phật Tử các giới, các cơ quan truyền thông trong Cộng đồng người Việt Tự do và quốc tế.
– Kính chuyển trình đến Tòa Thị Chính thành phố Huntington Beach Calfornia 92647 và Chính Phủ Hoa Kỳ.

Kính bạch Chư Tôn Đức
Kính thưa Liệt Quí Vị

Viện Hóa Đạo xin trình bày những diễn tiến về tình hình Văn Phòng II/Viện Hóa Đạo như sau :

I/. CĂN NGUYÊN S T CHC CA TT. THÍCH GIÁC ĐNG :

Kể từ khi Thượng Tọa Thích Giác Đẳng được thỉnh cử vào chức vụ Quyền Chủ Tịch VPII Viện Hóa Đạo (13.6.2014) đến nay đã hơn một năm, Thượng tọa đã đặt VPII Viện Hóa Đạo ra ngoài sự điều hành của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất. Muốn tìm hiểu sinh hoạt của VPII/ VHĐ, Giáo Hội phải nhờ vào ba nguồn khác nhau : Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế, qua mạng internet, hay những Phật Tử thân cận. Giáo Hội lại gặp thêm trở ngại vì trong suốt 4 tháng qua Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế không còn báo cáo Phật sự VPII VHĐ thường xuyên như trước kia.

Nói về nguyên tắc hành chánh thì như thế, còn về phương diện đạo tình thì Thượng tọa Giác Đẳng không hề gọi điện thoại một lần nào hỏi han Phật sự với Cố Đại lão Hòa thượng Viện trưởng Thích Như Đạt, kể cả thời gian bốn tháng ngài lâm trọng bệnh phải di chuyển chữa chạy qua hai bệnh viện ở Huế và Saigon. Do sự thúc đẩy của Đạo hữu Võ Văn Ái mà trong ngày Khánh thành chùa Phật Quang, Thượng tọa mới cùng Đạo hữu Ái điện thoại về vấn an Hòa thượng vào lúc ngài đã quá mệt nhọc.

Sau ngày Ngài viên tịch, được Đạo hữu Ái báo tin môn đồ pháp quyến dự tính xây bảo tháp cho ngài, Thượng tọa có hai lần điện thoại duy nhất cho Đạo hữu Tổng Thư ký Viện Hóa Đạo đẻ hứa rằng Văn Phòng II sẽ tài trợ tiền xây Bảo Tháp. Nhưng bảo tháp xây xong vẫn không thấy Thượng tọa gửi tiền về gây khó khăn khôn tả cho quý Thầy chùa Long Quang.

Việc sinh hoạt mập mờ của VPII cũng như mập mờ trong việc tạo mải Chùa Phật Quang đã khiến nhiều Phật Tử bức xúc, Viện Hóa Đạo nhận được nhiều phàn nàn của Phật Tử vì họ là những người đã khâm tuân chỉ thị của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống, hăng hái góp công góp của tạo mãi Ngôi Chùa Chung.

Vì thế Viện Hóa Đạo đã ra Thông Tư số 34, ngày 21.7.2015 gởi đến Thượng Tọa Thích Giác Đẳng, yêu cầu Thượng Tọa phải minh bạch hóa những việc sau :

– công b h sơ đăng b Pháp Lý VPII/VHĐ
– công b vic đăng ký s hu ch Chùa Pht Quang
– công b rõ ràng tài chánh trong vic vn đng mua Chùa Pht Quang
– công b vic cu tr Philippines (đã hai năm qua)
– công b cuc cu tr Nepal gn đây.

Mc đích ca Thông Tư S 34 nhm bo v uy tín cho Thượng Ta Quyn Ch Tch VPII trước nhng phn nh xu nêu trên, và hn trong thi hn 2 tun đ VHĐ phúc trình lên Đc Tăng Thng và báo cáo lên Đi Hi GHPGVNTN kỳ th X sp đến và công b đ đng bào Pht T khi thc mc. Đương nhiên Vin Hóa Đo đã đc qua Thông cáo báo chí ca Phòng Thông tin Pht giáo Quc tế đăng ti Lá Thư hng tun ca Thượng ta Giác Đng cho biết sơ b và tng quát tài chánh thu nhp dùng cho mc tiêu đng viên Pht t hơn là mt báo cáo chi tiết chng t s minh bch ca Văn Phòng II VHĐ, như trường hp các doanh thương đ trình chi thu hng năm phi np cho s thuế v.

Thi hn 2 tun l đã qua, thay vì báo cáo c th cho Vin Hóa Đo theo tinh thn Thông Tư S 34 thì Thượng Ta Ch Tch VPII đã nh Huynh trưởng Cao Văn Hin chùa T Bi, thành ph Dallas, Hoa kỳ, đem thư da T Chc ký ngày 1.8.2015 v Thanh Minh Thin Vin trình thng lên Đc Tăng Thng.

Trong thư ấy có những điều cơ bản như sau :

Kể từ khi Cố Hòa Thượng Viện Trưởng VHĐ viên tịch, con đã gặp rất nhiều khó khăn từ GS Võ Văn Ái và Viện Hóa Đạo trong nước.

Tuy vậy con vẫn cố gắng kham nhẫn và tìm cách giải quyết đ tránh s đi đu gia Vin Hóa Đo và VPII.

Nếu bản thân con gây trở ngại cho đại cuộc thì con sẳn sàng từ chức và tiếp tục hậu thuẫn Giáo hội.

Con tuyt đi tuân hành nhng ch th ca Ngài.

Đức Tăng Thống thông báo thư này cho Viện Hóa Đạo và Ngài kết luận : Thượng tọa không giải trình được việc chùa Phật Quang, vấn đề tài chánh và hai vụ cứu trợ Phi Luật Tân và Nepal nên làm eo để dọa tôi đấy.

Ba ngày sau (04.8.2012) Thượng Ta Giác Đng gi Thư T Chc chính thc lên Đc Tăng Thng.

Thư Từ Chức có những điều cơ bản sau :

Con, tỳ kheo Giác Đẳng thy s bế tc trong hiên tình Giáo Hi chỉ còn cách từ nhiệm tất cả những chức vụ trong Giáo Hội.

Xin Giáo Hội sớm cử người thay thế.

Tất cả những sinh hoạt truyền thông của VPII/VHĐ như radio, truyền hình sẽ lập tức chấm dứt cho đến khi có quyết định của vị kế nhiệm.

Tất cả sổ sách giấy tờ liên quan tới pháp lý Giáo Hội, chùa Phật Quang và tiền vay nợ tạo mãi cơ sở s do văn phòng lut sư bàn giao…

Nếu được Giáo hội chấp thuận thì xin được tổ chức Đại học Hè.

Đọc qua thư Từ Chức nầy Đức Tăng Thống cười và bảo rằng :

« Ông Thượng tọa này tự thị quá nhỉ, « tất cả sinh hoạt truyền thông lập tức chấm dứt », làm như là của riêng Thượng tọa, cần hoạt động thì hoạt động, cần chấm dứt thì tự mình chấm dứt, chẳng cần bàn bạc với ai hết ».

Thư T Chc do đo hu Tng Thư Ký Trn Đình Minh gi v, Vin Hóa Đo xin đăng nguyên văn :

From:Dang Pham <phamdang0308@gmail.com>
To:”minhdtran45@yahoo.com” <minhdtran45@yahoo.com>
Sent:Tuesday, August 4, 2015 6:50 PM
Subject:Thư T Chc
Anh Minh hoan hchuynthơ nến Đc Tăng Thng và Vin HoáĐo.
Muôn vàn cm, t.
TK GiácĐng
Kinh goi: Dao huu Le Cong Cau, Tong Thu Ky Vien Hoa Dao GHPGVNTN.
Kinh nho Dao Huude trinh Thu tu chuc cua Thuong Toa Thich Giac Dang, Quyen Chu tich VP2 Vien Hoa Dao kiem Chu tich Hoi Dong Dieu hanh GHPGVNTN hai ngoai tai Hoa ky len Duc De Ngu Tang Thong va Hoa Thuong Quyen Vien Truong Vien Hoa Dao “tham tuong” de som co quyet dinh theo mong muon cua Thuong Toa Quyen Chu tich.
Kinh chuc Dao huu thuong luon an lac, Phat su hanh thong.
Kinh,
Nguyen Hoa, Tran Dinh Minh
(Tong Thu ky Hoi Dong Dieu hanh GHPGVNTN hai ngoai tai Hoa ky)


Trước mt áp lc như thế, cùng vi s thúc đy ca Hi Đng Điu Hành GHPGVNTN-HN ti Hoa Kỳ nêu trên, Đc Tăng Thng đã cùng vi Hòa Thượng Quyn Vin Trưởng Vin Hóa Đo hi bàn và chp thunđơn t nguyn t chc ca Thượng Ta Giác Đng bng Quyết Đnh s 20 ngày 08.8.2015 và đã được Phòng Thông Tin Pht Giáo Quc Tế ph biến.

Như vy k t ngày 08.8.2015, Thượng Ta Thích Giác Đng không còn là Quyn ch tch Văn phòng II Vin Hóa Đo, không còn là Ch tch Giáo hi Pht giáo Vit Nam Thng nht Hi ngoi ti Hoa Kỳ, hay bt c chc v gì khác thuc hai cơ cu Giáo hi hi ngoi nói trên.

II/. NHNG PHN NG SAU QUYT ĐNH 20 CA ĐC TĂNG THNG :

Có 2 vấn đề quan trọng mà Viện Hóa Đạo cần giải trình :

1/. Thông Báo Về Quyết Định Từ Chức Quyền Chủ Tịch Văn Phòng II Viện Hóa Đạocủa Thượng Tọa Thích Giác Đẳng :

Sau khi nhận Quyết Định số 20 ngày 08.8.2015 do Đức Tăng Thống ban hành, thì ngay lập tức ngày 09.8.2015 Thượng Tọa Thích Giác Đẳng đã ra một Thông Báo với nội dung cơ bản như sau :

a/. Thông Báo viết : Theo Hiến Chương và Quy Chế hot đng ca GHPGVNTN-HN ti Hoa Kỳ và Văn Phòng II Vin Hóa Đo không trc tiếp điu hành bi Vin Hóa Đo trong nước.

Trong khi đó Hiến Chương GHPGVNTN đã qui đnh rõ :

CHƯƠNG TH CHÍN :
GHPGVNTN T
I HI NGOI
Kho
n b, Phn 2, Điu th 36 :


« Văn Phòng II Vin Hóa Đo trc thuc s ch đo và điu hành ca Vin Trưởng Vin Hóa Đo trong nước. Thành viên Văn Phòng II Vin Hóa Đo do Vin Trưởng VHĐ thnh tuyn và ch đnh ; tùy theo nhu cu, hoàn cnh, các thành viên có th được b sung hoán chuyn hay thay đi ».

Như vậy Thượng Tọa Thích Giác Đẳng đã bất khâm tuân Quyết Định số 20 của Đức Tăng Thống và không thực thi Hiến Chương của GHPGVNTN, một hành động được xem là sự đối đầu tiên quyết với Giáo Hội. Thượng tọa đã trở mặt với chính lời Thượng tọa tuyên bố : « Con tuyt đi tuân hành nhng ch th ca Ngài » mà Thượng Tọa đã nêu ra trong thư dọa Từ Chức ngày 01.8.2015.

b/. Thông Báo viết : « Văn Phòng II cũng nhiu ln c gng liên lc trong nước đ Vin Hóa Đo cùng chia s trong các phiên hp đnh kỳ nhưng không thành công ».

Vin Hóa Đo xin khng đnh rng :

– Vì VPII chẳng bao giờ liên lạc gì với Viện Hóa Đạo nên Tổng Thư Ký Viện Hóa Đạo đã nhờ Anh Trần Đình Minh nhắc nhở Thượng Tọa Giác Đẳng rất nhiều lần về nguyên tắc hành chánh, Anh Trần Đình Minh thông báo là đã trình Thượng Tọa và Thượng Tọa hứa sẽ làm. Chờ cả mấy tháng không thấy tăm hơi, Tổng Thư Ký Viện Hóa Đạo đã viết thư gởi Thượng Tọa Giác Đẳng nhờ Anh Minh chuyển. Anh Minh cho biết đã chuyển đến Thượng Tọa nhưng Thượng Tọa quá bận Phật Sự nên không thể báo trình được. Sau đó vào tháng 5.2015 Tổng Thư Ký Viện Hóa Đạo gởi thư xin trực tiếp gặp Thượng Tọa qua điện thoại để trao đổi công việc, thì được Anh Minh thông báo là Thượng tọa sẽ mời Tổng Thư Ký Viện Hóa Đạo tham dự phiên họp hằng tuần để theo dõi sinh hoạt của VPII.

– Viện Hóa Đạo rất mừng, tuy khá ngạc nhiên về sự kiện Thượng tọa chẳng để tâm tới việc phòng gian bảo mật cho Giáo hội trong nước, khi mọi người đều biết rằng Quốc Nội không có tự do ngôn luận, không có phương tiện họp viễn liên, điện thoại, internet luôn bị theo dõi, nghe lén. Nhưng Anh Trần Đình Minh nói là Thượng Tọa sẽ lo việc đó đ/h Tổng Thư Ký đừng có lo.

– Thế nhưng từ tháng 5.2015 đến nay tháng 8.2015 trải qua 3 tháng với trên 10 phiên họp của VPII, Thượng Tọa Chủ Tịch chưa một lần mời Viện Hóa Đạo tham dự bất cứ phiên họp nào ? Hoàn toàn không !

(điều nầy Anh Trần Đình Minh rất rõ và không thể phủ nhận)

Vậy không thành công ở chỗ nào, do đâu ?

c/. Thông Báo viết : « Không hp lý khi đòi hi tt c hot đng truyn thông phi nm dưới s điu hành ca mt b phn nào đó ca Vin Hóa Đo. Trong mt Quc Gia mà s t do và nhân quyn được tôn trng thì điu đó vn hin nhiên không th dùng quan nim ca Vit Nam đ áp dng ti Hoa Kỳ ».

– Trong mt Quc Gia mà s t do và nhân quyn được tôn trng, thì cá nhân nào cũng có quyn lp hi, ra báo… Đúng. Nhưng hi hay báo phi chu s điu hành theo quy chế mà hi y, báo y nêu ra khi trình xin lp hi hay ra báo. Câu viết đ dn trên đây trích t Thông báo là mt quan đim vô cùng tai hi ca Thượng Ta Giác Đng. Vì tai hi và sai lm như thế, cho nên Thượng Ta đã ra Nguyt San Đng Hành mà không h báo trình cho Vin Hóa Đo biết. Vin Hóa Đo xin gii thích rng : bt c mt Quc gia nào, Vit Nam trước năm 1975 hay Hoa kỳ hin nay đu tuân th mt nguyên tc là B Thông Tin ca Chính Ph là cơ chế lãnh đo các Ty Thông Tin đa phương. Giáo Hi Pht Giáo Vit Nam Thng Nht cũng vy : Tng V Truyn Thông chính là B Thông Tin là cơ quan lãnh đo các truyn thông đa phương ca Giáo Hi. Cho nên truyn thông ca VPII Vin Hóa Đo bt buc phi đt dưới s ch đo ca Tng V Truyn Thông Vin Hóa Đo do Đo hu Võ Văn Ái đm nhim t năm 1999 thông qua Quyết Đnh ca Vin Hóa Đo.

– Hơn nữa, trong Nội Qui Viện Hóa Đạo ở Điều 15 Chương Iqui định vai trò của Phòng Báo Chí :

a/. Thông tin đường li, hot đng ca GHPGVNTN
b/. Kim soát và đ trình Vin Trưởng các tin tc, báo chí trong và ngoài nước liên quan đến GHPGVNTN
c/. Liên lc vi báo chí trong và ngoài nước
d/. Kim soát các t báo chính thc hoc bán chính thc ca Giáo Hi
e/. Tha y nhim ca Vin Trưởng phát ngôn nhng tin tc cn thiết

Qua qui đnh trên, chúng ta hiu rõ rng trong giai đon hin ti công vic ca Phòng Báo Chí cũng chính là công vic ca Tng V Truyn Thông Vin Hóa Đo, cho nên tuy 2 mà mt.

Luận điểm của Thượng Tọa Giác Đẳng là nhằm tạo cơ sở cho sự tách rời giữa VPII Viện Hóa Đạo và Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế hòng dập tắt tiếng nói chính thức của GHPGVNTN, biến thành một tiếng nói cục bộ của VPII Viện Hóa Đạo do Thượng tọa tự chuyên thực hiện mà thôi, chẳng cần quy chiếu Hiến chương là cẩm nang hoạt động của Giáo hội, đồng thời Thượng tọa cũng vượt khỏi tinh thần Lục hòa truyền thống của đạo Phật, mà nguyên tắc của một tổ chức giáo hội là Tứ chúng lãnh đạo, cá nhân phụ trách.

2/. Tiếp theo bản Thông Báo do Thượng Tọa Giác Đẳng ký ngày 09.8.2015, sang ngày 10.8.2015, dù đã từ chức, Thượng Tọa Giác Đẳng vẫn sử dụng chức vụ đã mất để triệu tập một phiên họp khẩn cấp ba giờ đồng hồ để cho ra bản :

 

TUYÊN B CHUNG
V
nhân s ca Văn Phòng II Vin Hóa Đo
và Giáo H
i Pht Giáo Vit Nam Thng Nht ti Hoa Kỳ


Đây là m
t văn bn bt hp pháp cũng như bt hp hiến vì 3 lý do :

– Gọi là Tuyên Bố Chung nhưng chẳng biết là tuyên bố với ai, chỉ là một nhóm thiểu số người tự tuyên bố với nhau.

– Nhóm nầy có 13 người ghi tên, trong đó gồm có :

* 4 người trong tổng số 12 thành viên VPII Viện Hóa Đạo (đã trừ kiêm nhiệm).
* 4 người trong tổng số 17 thành viên Hội đồng Điều hành Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ (đã trừ kiêm nhiệm)
Cọng tất cả là 8 người trên tổng số 29 thành viên chính thức, một thiểu số chưa đầy 1/3 thành viên của 2 cơ chế Giáo Hội hải ngoại.
* Ngoài ra còn có 5 người với những chức vụ do Thượng Tọa Giác Đẳng tự ý bổ nhiệm, chưa được VHĐ duyệt y, nên xem như bất hợp lệ.

– Tuyên Bố Chung nầy chỉ ghi tên chứ không có chữ ký của những người tham gia, mà lệ thường muốn có giá trị lương thiện phải ghi rõ địa chỉ người ký và số điện thoại để kiểm soát hư thực.

Vì thế Viện Hóa Đạo xem bản Tuyên Bố Chung nầy như một lá thư nặc danh không có giá trị gì về pháp lý cũng như nguyên tắc.

Tuy nhiên Bản Tuyên Bố Chung nầy đã làm cho Phật Tử các giới hoang mang. Do đó Viện Hóa Đạo cần giải trình cụ thể như sau :

Viện Hóa Đạo không cần phải đề cập đến những nhận định vô nguyên tắc, phản Hiến, và vô căn cứ trong bản Tuyên Bố Chung mà chỉ đi vào trọng tâm của vấn đề :

a/. Tuyên B Chung viết : « Nay toàn th thành viên Văn Phòng II Vin Hóa Đo và Giáo Hi Pht Giáo Vit Nam Thng Nht đng tâm quyêt đnh » :

Ch có 8 người trên 29 thành viên Văn Phòng II VHĐ và Giáo hi ti Hoa Kỳ ghi tên, thì làm sao tr thành « toàn th thành viên » ? Mt s tiếm danh trng trn không th chp nhn. Ngoài ra thành phn thiu s ny « đng tâm quyết đnh », như vy 8 người ny ly quyn gì đnh đot vn mnh ca VPII ? Bt chp v thế Vin Tăng Thng và Vin Hóa Đo quy đnh trong Hiến chương GHPGVNTN ? Đây là mt s phn lon, bt chp Hiến Chương GHPGVNTN, mà tác gi chính là Thượng Ta Thích Giác Đng (Vin Hóa Đo có đ bng chng v vic ny).

b/. Tuyên B Chung viết : « Tuân th đường hướng, lp trường ca Hi Đng Lưỡng Vin trong nước, nhưng đc lp v nhân s ti hi ngoi đ tránh nhng xáo trn không cn thiết »

Lp trường, đường hướng ca Giáo Hi chính là bn Hiến Chương. Hiến Chương không có điu nào qui đnh « đc lp v nhân s ti hi ngoi ». Qua li tuyên b ny ta thy rõ Thượng Ta Giác Đng cùng nhng k thân tín đã xé b Hiến Chương đ ly khai thành mt nhóm đc lp, hot đng ngoài cơ chế Giáo Hi Pht Giáo Vit Nam Thng Nht.

c/. Tuyên B Chung viế: « Toàn th thành viên VPII Vin Hóa Đo và GHPGVNTNHN-HK cung thnh Thượng Ta Thích Giác Đng tiếp tc vai trò Ch Tch đ điu hành Pht S ».

Chưa có Giáo ch nào ca Đc Tăng Thng thnh c TT Giác Đng làm Ch tch, mà ch có ch đnh làm Quyn ch tch mà thôi. Tám người ny ly tư cách gì đ nhân danh toàn th thành viên VP II Vin Hóa Đo và GHPGVNTN-HN ti Hoa Kỳ đ trc tiếp xé b Quyết Đnh s 20 ca Đc Tăng Thng, v lãnh đo ti cao ca GHPGVNTN ? H ly quyn gì đ tôn vinh Thượng Ta Thích Giác Đng tiếp tc chc v Ch Tch vn ch có Đc Tăng Tng mi có quyn ban hành Giáo ch ch đnh các chc v. Hiến chương không h có khon nào cho phép thành viên Giáo hi được quyn kỳ l và hn láo thay quyn Đc Tăng Thng ban hành Giáo ch công c các chc v ?! H ly quyn gì đ ph nhn quyn hn ca Vin Trưởng Vin Hóa Đo, và ai cho h quyn xé b Hiến Chương GHPGVNTN ?

Để kết luận, Viện Hóa Đạo khẳng định rằng Tuyên Bố Chung do Thượng Tọa Thích Giác Đẳng chủ trương, cấu kết với một nhóm thiểu số thân cận, chẳng có chức vụ gì trong Văn phòng II Viện Hóa Đạo hay GHPGVNTN-HN tại Hoa Kỳ. Nếu có chăng thì chỉ do Thượng tọa tự chuyên tự quyền đặt ra nhưng chưa hề phúc trình về VHĐ chuẩn y theo Hiến chương qui định. Như thế, Thượng tọa đã tự ý phủ nhận quyền Lãnh Đạo Tối Cao của Đức Tăng Thống, phủ nhận quyền điều hành Giáo Hội của Viện Trưởng Viện Hóa Đạo, xé bỏ Hiến Chương GHPGVNTN để tạo thành một nhóm độc lập, ly khai chống Giáo hội như đã xẩy ra một hai lần trong quá khứ.

Đây là chứng lý Thượng Tọa Thích Giác Đẳng cùng đồng phạm đã chính thức ly khai Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.

Vậy kể từ ngày 08.8.2015, ngày Đức Tăng Thống ban hành Quyết Định số 20 chấp thuận sự tự nguyện từ chức của Thượng Tọa Thích Giác Đẳng, và kể từ hôm nay, 15.8.2015, ngày Viện Hóa Đạo ban hành Thông Bạch nầy, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất không chịu trách nhiệm về hành vi cũng như sinh hoạt của Thượng Tọa Thích Giác Đẳng và đồng phạm trước Toàn thể Chư Tăng Ni và Phật Tử các giới trong và ngoài nước, cũng như trước luật pháp của Hoa Kỳ.

III/ NHNG GII PHÁP N ĐNH VPII VIN HÓA ĐO :

1/. Theo Quyết Định số 20 do Đức Tăng Thống ban hành ngày 08.8.2015, tại điều III qui định :

« Dù không còn giữ các nhiệm vụ nói trên (nhiệm vụ Quyền Chủ Tịch VPII/VHĐ và Chủ tịch Giáo hội tại Hoa Kỳ) kể từ ngày Quyết Định nầy ban hành, Thượng Tọa phải chịu trách nhiệm về tư cách pháp nhân trước pháp luật Hoa Kỳ về những số tiền nợ mà chư Tôn Đức cùng đồng bào Phật Tử cho vay ngắn hạn hoặc dài hạn cũng như việc tạo mãi chùa Phật Quang ».

Viện Hóa Đạo khẳng định như vậy để đồng bào Phật Tử khỏi lo mất tiền vì :

Viện Hóa Đạo biết rằng : Theo lệ thường, khi một tổ chức đăng ký mở chương mục tại ngân hàng, trên nguyên tắc, người trách nhiệm phải là Chủ Tịch và Thủ Qũy của tổ chức ấy. Nhưng hiện nay, Chương mục « Văn Phòng II Viện Hóa Đạo – GHPGVNTN » không được ghi tên Thượng tọa và Sư Bà Thích Nữ Nguyên Thanh, Tổng thủ qũy Văn Phòng II VHĐ, hoặc Sư Bà Thích Nữ Tịnh Thường, Tổng thủ qũy Hội đồng Điều hành GHPGVNTN Hải ngoại tại Hoa Kỳ ,mà là Thượng Tọa và cô Ngọc Hân. Cô Ngọc Hân chỉ là người bán hoa cho chùa Pháp Luân, cô chưa hề có bất cứ chức vụ gì trong VPII/VHĐ hay trong Giáo hội tại Hoa Kỳ !!!. Thế là việc sử dụng và chi thu tài chánh Giáo hội không một ai, nhất là Thủ quỹ, được quyền kiểm soát sự minh bạch của chương mục Giáo hội, ngoài cô Ngọc Hân ?!

Viện Hóa Đạo cũng biết rằng việc đăng ký sở hữu chủ chùa Phật Quang theo lời yêu cầu của TT Giác Đẳng và đã được Giáo hôi trong nước chuẩn y, gồm 3 chức danh : Đức Tăng Thống, Viện Trưởng Viện Hóa Đạo, và Chủ Tịch VPII VHĐ, nhưng Thượng Tọa chỉ đăng ký tên Thượng Tọa mà thôi.

Hai sự kiện trên là một trong những bằng chứng của âm mưu chiếm hữu chùa Phật Quang và chương mục ngân hàng Văn phòng II Viện Hóa Đạo. Chủ tâm ấy, Thượng tọa Thích Giác Đẳng phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật là điều không thể tránh.

2/. Cũng theo Quyết Định Số 20 tại Điều IV qui định :

Thỉnh cử Hòa Thượng Thích Huyền Việt, Phó Chủ Tịch VPII/VHĐ vào ngôi vị Xử Lý Thường Vụ VPII/VHĐ, chứ không là Quyền chủ tịch, trong vòng ba tháng, với nhiệm vụ tiếp nhận sự bàn giao sổ sách, tài chánh, chương mục của Thượng Tọa Giác Đẳng để chuyển giao cho người kế nhiệm chính thức do Viện Trưởng Viện Hóa Đạo thỉnh cử sau khi có quyết định của Hôi đồng Lưỡng Viện tại Đại Hội GHPGVNTN kỳ X sắp đến.

Đây là trách nhiệm của vị Phó Chủ Tịch được qui định ở Điều 29, Chương Thứ Tư của Hiến Chương GHPGVNTN, nhưng tiếc thay Hòa Thượng Huyền Việt lại thoái thác.

3/. Do vậy, Viện Hóa Đạo đang tuyển chọn nhân sự kế thừa để thực hiện sứ mạng nói trên.

4/. Nếu không có nhân sự kế thừa, thì Viện Hóa Đạo sẽ nhờ một Văn phòng Luật Sư tiếp nhận bàn giao trong giai đoạn chuyển tiếp.

5/. Tại Đại Hội X, Viện Hóa Đạo sẽ xét lại cơ cấu Văn Phòng II VHĐ cùng nhân sự để có quyết định phù hợp trong tình hình mới. Văn phòng Luật Sư sẽ trực tiếp bàn giao lại tất cả hồ Sơ, sổ sách, của VPII/VHĐ, kể cả tài chánh và chương mục theo quyết định mới. Nếu tài chánh bất minh, VHĐ sẽ nhờ luật pháp Hoa Kỳ can thiệp.

Kính bạch Chư Liệt Vị :

Cố Hòa Thượng Viện Trưởng Thích Như Đạt đã huấn thị trong lễ an vị chùa Phật Quang rằng : tạo mãi chùa Phật Quang đã khó, nhưng việc duy trì chùa Phật Quang lại khó khăn hơn nhiều.

Vậy kính xin Chư Liệt Vị đã hằng tâm hằng sản đóng góp tạo mãi chùa Phật Quang theo tâm nguyện của Đức Tăng Thống, hãy bảo vệ chùa Phật Quang trước mưu đồ của nhóm ly khai, vì đây là Ngôi Chùa Chung của GHPGVNTN không ai có quyền tước đoạt.

NAM MÔ THƯỜNG TINH TẤN BỒ TÁT MA HA TÁT

Pht lch 2559, Tu Vin Long Quang,
ngày 15 tháng 8 năm 2015
Quyn Vin trưởng Vin Hóa Đo
Giáo hi Pht giáo Vit Nam Thng nht

(n ký)
Tỳ Kheo THÍCH THANH QUANG

 

 

 

One thought on “Thông bạch của Viện Hóa Đạo về Hiện tình Văn phòng II Viện Hoá Đạo

 1. http://pttpgqt.org/2015/08/27/thong-bach-cua-ht-thich-huyen-viet-ngay-27-thang-8-nam-2015/

  Thông bạch của Hoà thượng Thích Huyền Việt, Phó Chủ tịch Văn Phòng II Viện Hoá Đạo, về những hành xử bất minh của TT. Thích Giác Đẳng và âm mưu dùng Đại hội tháng 10 tại San Jose để chống phá GHPGVNTN và Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ
  TIN TỨC PHẬT GIÁO 1 COMMENT
  PARIS, ngày 27.8.2015 (PTTPGQT) – Hoà thượng Thích Huyền Việt, Phó Chủ tịch Văn Phòng II Viện Hoá Đạo kiêm Xử lý Thường vụ, vừa gửi đến Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế để phổ biến. Sau đây là toàn văn bản Thông bạch ấy :

  Xem PDF

  2015-0827a2015-0827b2015-0827c2015-0827d2015-0827e2015-0827f

  1 Comment
  NGUYỄN PHƯƠNG LÂM
  August 27, 2015 at 1:52 pm
  Sau một thời gian dài theo dõi,mọi nhắc nhở ông GĐ về vấn đế minh bạch tài chính đếu như nước đổ đầu vịt,thì phải hiểu ông đã toan tính tiếm quyền phản Thầy từ khi ông và Viên Lý từ chức cùng rút ra khỏi GHPGVNTN rồi ông GĐ lại quay đầu lại khi ông chợt nhận ra đây là cơ hội tiến thân trên đường danh lợi nhờ vào trình độ học vấn,hiểu biết kỹ thuật tín học và kinh nghiệm nhiều năm là thủ quỹ cho VL.
  Chỉ thương cho những phật tử cũng vì hám danh hám tiền nên đã bị khuyến dụ đi theo phò ông.Bởi thế họ mới tung tin đồn thất thiệt là ĐLHT đã lú lẫn,dọn đường cho âm mưu tiếm quyền.
  Bỏ ra ngoài vấn đề pháp lý.TOÀ ÁN LƯƠNG TÂM sẽ theo họ suốt đời. Mặt mũi nào dám nhìn những đạo hữu đã sát cánh cùng đi trên Chánh Đạo.
  Cầu nguyện cho HT Thích Huyền Việt vững Tâm dưới sự lãnh đạo của Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ cùng lèo lái con thuyền Chính Đạo vượt qua nội ma ngoại chướng.
  NPL

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: