flower-bouquet-422709_640Kính gởi chư tôn Đức Tăng Ni và nhân sự thuộc Văn Phòng II Viện Hóa Đạo tại Hoa kỳ.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Con là Nguyên Chiếu Ủy viên công cán tại Seattle trực thuộc VPII Viện Hóa Đạo tại Hoa Kỳ. Chúng con vô cùng đau đớn khi hay tin Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất thêm một lần nữa lại xẩy ra biến cố phân hóa trầm trọng, qua sự việc TT Thích Giác Đẳng từ nhiệm Quyền Chủ tịch VP II/VHĐ tại Hoa Kỳ. Và niềm đau sót cho phật tử chúng con hơn nữa, về hành động bất khâm tuân của Thượng tọa và danh sách 13 chư vị tuyên bố độc lập về nhân sự! Một khí độc lập về nhân sự thì tất cả mọi mặt: hành chánh, tài chánh cơ cấu tổ chức của VPII không còn lệ thuộc vào nội quy, quy chế, hiến chương của GHPGVNTN!.

Trải qua bao biến động, bao máu xương của chư vị tiền bối hữu công, chư Thánh tử đạo đã đổ ra quá nhiều cho sự trường tồn dân tộc và đạo pháp. Sau biến cố Tăng Đoàn, Phật giáo đồ chúng con không mong mỏi gì hơn là VPII có được một vị tăng tài đức đáng kính cho chúng con noi theo, nào có ngờ đâu TT Giác Đẳng lại theo chân HT Viên Lý đi vào bánh xe lăn đổ, con đường danh lợi cong cong. Hỏi sao chúng con không buồn, không đau thương cho được!.

Nay con xin từ chức Ủy viên công cán và nguyện một lòng trung thành với sự lãnh đạo tối cao của Đức Tăng Thống  HT Thích Quảng Độ. Nhân mùa Vu Lan, mùa Báo hiếu, con xin đốt nén hương dâng lến Đấng Từ phụ Thích Ca Mâu Ni gia hộ cho Ngài Tăng Thống Pháp thể khinh an, chúng sinh dị độ! Và xin Đấng Từ bi cũng hộ trì cho Chư vị Tăng Ni có tên trong Bản Tuyên Bố sơm nhận chân được sự thật, mà quay về với Ngài Tăng Thống để cùng chèo lái con thuyền Giáo hội vượt qua bao phong ba bão táp này.

Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát

Seattle 15 tháng 8 năm 2015

Kính bút

Nguyên Chiếu