Uỷ hội Hoa Kỳ Bảo vệ Tự do Tôn giáo Trên Thế giới viếng thăm Đức Tăng Thống

TIẾNG LÒNG GHPGVNTN, TIẾNG LÒNG NGƯỜI
 Uỷ hội Hoa Kỳ Bảo vệ Tự do Tôn giáo Trên Thế giới viếng thăm Đức Tăng Thống

 
 Chương trình thứ Sáu 28.8.2015 tuần này xin mời nghe Thông điệp Vu Lan của Hoà thượng Thích Thanh Quang, Quyền Viện trưởng Viện Hoá Đạo, Bản Tin Uỷ hội Hoa Kỳ Bảo vệ Tự do Tôn giáo Trên Thế giới viếng thăm Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ, và tin Cư sĩ Lê Công Cầu bị Công an cấm không cho vào Saigon theo lời mời của Toà Tổng Lãnh sự Cộng hoà Liên bang Đức& Nghe lại bức Thông điệp Vu Lan của Đức Cố Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang, xin bấm vào dưới đây để nghe, trường hợp không có cơ hội nghe trực tiếp trên Đài Phật giáo Việt Nam phát thanh về trong nước vào lúc 19 giờ (giờ Việt Nam) trên làn sóng sóng ngắn 31 mét 9930 kilô Hertz :
Bấm vào dưới đây để tìm nghe Chương trình thứ sáu này :
 
Bấm vào đây để thu thanh chương trình này :
 

 

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.