green-157433_640Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch Sư Bà Nguyên Thanh,

Kính thưa Quý Đạo hữu còn quan tâm đến Đạo Pháp và Dân tộc,

            Kính thưa Quý Vị,

            Suốt từ ngày cộng sản lập ra Giáo hội quốc doanh, 1981 đến nay Giáo hội PGVNTN của chúng ta bị cộng sản hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp đánh phá tơi bời một cách tinh vi không ngừng nghỉ, tại quốc nội Chùa nào không theo hệ thống quốc doanh GHVN thì chúng phá khuấy, đóng cửa, ly gián Tăng thống với quần chúng phật tử, chúng đào tạo sư quốc doanh, công an trá hình, biến chùa thành nơi buôn bán đức tin, ở quốc ngoại này thì chúng lơi dụng chính sách tôn giáo Hoa Kỳ cũng như các nước tự do để xuất cảng sư quốc doanh thiết lập chùa chiền tràn lan để chia rẽ chúng ta, ngoài ra gián tiếp chúng chiêu dụ qua lòng THAM, nào tham tiền, tham Chùa to Phật lớn, tham quyền lưc v,v… lòng tham được gói kín trong lớp vỏ “Thầy tôi Chùa tôi” mà quên đi mục đích tối hậu của chúng ta là “VÌ Đạo Pháp và Dân tộc” theo gương Đức Tăng Thống Quảng Độ.

Quý Tăng Thống nối tiếp truyền thừa một cách giam nan khổ ải từ Ngài Đôn Hậu cho đến nay là Ngài Quảng Độ, người đang cầm ngọn đuốc soi đường cho chúng ta tiến bước theo, chúng phao tin TĂNG THỐNG GIÀ NUA LẨM CẨM, Võ Văn Ái là siêu Tăng Thống  đến nỗi vị Chánh văn phòng VPIIVHĐ , Tâm Huy bị tiêm nhiễm đã thổ lộ trong bài viết trên Báo Đồng Hành với tinh thần “Thầy tôi Chùa tôi” nộp rũa VVA, và hổn láo với Tăng Thống, Ông này mờ mắt vì danh hảo do TT Giác Đẳng ban cho mà không thấy rằng các Phái đoàn ngoại quốc về NHÂN QUYỀN đến diện kiến Tăng Thống đều đều mà Ngài đã phát biểu rất thông suốt.

            Tập thể Phật  tử của chúng ta ở quốc ngoại có khá đầy đủ thông tin thế mà bàn tay nối dài CS còn lũng đoạn phân rẻ được huống gì trong nước; Nên TU là phải có TRÍ HUỆ, không cố chấp, chính vì thế mà phật tử chúng tôi ở Atlanta có đôi lời trần tình  về THƯ MỜI của Sư Bà  về Đại hội khoáng đại 2015 như sau:.

     Qua Hai thư mời với tiêu đề GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT, mời Phật tử các nơi về họp tại Sanjose’ mang ý nghĩa đây là một Đại hội tối quan trọng ở Hải ngoại sau biến cố Pháp nạn mà chúng con  xin có suy tư sau đây:

    1-Văn bản mời ký ngày 22/8 của Sư Bà là chiếu theo nhu cầu 100% thành viên trong cuộc họp ngày 17/8 đồng thuận, Các thành viên này là ai, dù sao sau biến cố VP2 do TT Giác Đẳng mang tinh thần cố chấp, ly khai đã tự phong chức cho một nhóm mang tính “Thầy tôi chùa tôi” Tự cách ly Giáo hội mẹ nên đã làm mất lòng tin của phật tử khắp nơi,  không còn tư cách để đem lại đoàn kết.

    2-Vì sao HT T Thích Huyền Việt đã khâm tuân Tăng Thống, hiện nay Ngài là XLTV VP2 mà Ngài không triệu tập, hơn nữa Sư Bà có tên trong số 13 người ra bản Tuyên bố chung mà chúng con chưa biết hư thực ra sao, lại đứng thư mời?

    3-Một Đại hội khoáng đại toàn quốc Hoa Kỳ không do HT.XLTV VPII cũng không thông qua Tăng Thống, không thông qua VHĐ là một Đại hội mang tính ly khai với GHPGVNTN đúng theo ý đồ ly khai của TT Giác Đẳng “Độc Lập Nhân sự” để độc lập tài chánh bất chấp tôn ty giáo hội mang lại sự phù hợp với sách lược của NQ 36 cộng sản.

     Kính thưa Sư Bà, kính thưa Quý Đạo hữu.

     Về phương diện Đạo Pháp, Phật tử chúng con hoàn thoàn tin tưởng vào Sư Bà nhưng về phương diện Dân tộc các ngài không phải là chính trị gia nên các bàn tay LÔNG LÁ CỘNG SẢN NẰM VÙNG đang lũng đoạn, chi phối bước đi của  Quý Vị. Trong suốt hằng chục năm qua Cộng sản không ngừng nghỉ quyết tâm tiêu diệt GHPGVNTN, trong nước, chúng liên tục cô lập các vị Tăng Thống, rĩ tai cho Phật tử là Tăng thống già nua, lẫm cẫm; một mặt triệt hạ PTTPGQT, vu khống ĐH VVA là con chiên, là siêu Tăng Thống mà qua các Giáo chỉ, tác giả thật sự là các vị Tăng Thống đã được xác minh rõ.

            Hiện nay chung quanh Chùa Phật Quang rất nhiều bàn tay lông lá của cộng sản có, của Chùa Điều Ngự có, của về nguồn có, nhưng các Giáo hội địa phương thì cộng sản chưa đủ nhân lực quấy phá nên luôn trung thành với Đức Tăng thống. Một Đại hội có tầm vóc quốc tế phải tuân hành Hiến chương Giáo hội, phải có tôn ty trật tự theo lể nghi phải được chuẩn nhận của Đức Tăng Thống không như văn bản đã lợi dụng tiêu đề đánh lận con đen.

           Cộng sản đang lợi dụng dân chủ và tự do để chia rẽ chúng ta thì chúng ta cũng phải tận dụng Dân chủ và Tự do  để lật mặt nạ chúng vì trên 90% người Việt quốc ngoại là thành phần tỵ nạn cộng sản. Kính cầu mong các GIÁO HỘI ĐỊA PHƯƠNG đợi Lệnh của Tăng Thống và Viên Hóa Đạo cũng không muộn; Dù sao qua biến cố pháp nạn do TT Giác Đẳng thiếu tài năng điều hành, mang âm hưởng bè phái tạo ra một lớp  bầy tôi “thầy tôi-chùa tôi” Muốn gom sở hửu chủ Chùa Pháp Luân Texas và Chùa Phật Quang Cali chuẩn bị mở đường  tiến lên Tăng Thống -Tiếng nói lương tri từng bước trở thành Tiếng nói lương lẹo, lạm dụng tiêu đề “Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất” y hệt Phật giáo về nguồn và Tăng đoàn Chánh Lạc-Viên Lý.

         Đại Hội khoáng đại 2015 là một sự chuẩn bị cướp đoạt giáo hội trắng trợn

Đôi lời thô thiển, Kính mong các bậc thức giã góp ý trao đổi.

Atlanta ngày 25 tháng 8 năm 2015

Diệu An-Nguyên Thanh

__._,_.___