keyboard-142332_640Tấu vi lạy Ngài T/S Bùi Hồng Lĩnh,
Ngài Tiến Sĩ phác họa một chương trình “CƠ SỞ PHÁP LÝ” CỦA GHPGVNTN QUA UNITED BUDDHIST CHURCH OF VIETNAM-G HPGVNTN VP2 TẠI HOA KỲ, chúng con đọc mà nghe hay quá chừng chừng. Chúng con hết sức cảm phục và khâm phục văn hay chữ tốt, tài trí của Ngài Tiến Sĩ, nhưng thưa Ngài T/S cho phép chúng con được dâng lên Ngài Tiến sĩ một chút ít về nõi lòng của chúng con.
1.Pháp lý GHPGVNTN là pháp lý dựa trên Hiến Chương, Nôi quy, Quy chế, Giáo Chỉ qua 5 đời Tăng Thống, đó chính là mạng mạch của một Giáo hội dân lập truyền thừa nền Phật Giáo 2000 năm, vì thế Pháp lý GHPGVNTN là Đạo lý, đạo tình, đạo nghĩa con người và là xương máu của bao thánh Tử đạo đã hy hiến cuộc đời mình cho Đạo pháp và dân tộc, cho nên Pháp lý GHPGVNTN hoàn toàn khác hẳn với pháp lỹ Hoa Kỳ do người đời tự đặt để ban hành thành luật mà Ngài T/s đang phác họa.

2. GHPGVNTN là một Giáo Hội truyền thừa, qua ý nghĩa đó Phấp lý GHPGVNTN được hiểu như là  luật “Bất Hòi tố”, vì thế mà hơn 40 năm qua Đảng CSVN cố tình đặt GHPGVNTN ra ngoài vòng pháp luật do CSVN dưng lên, nhưng GHPGVNTN vẫn sống như một thực thể.
 
3. 9 điều mà Ngài T/S Hồng Lĩnh phác họa, xét ra hết 7 điều nêu ra về “tài chánh”! Chúng con thấy nguy hiểm quá, về  “tiền, tiền và tiền” thì thiết nghĩ không ai giầu có bằng CSVN. Nếu để CSVN len lỏi tung tiền làm lũng đoạn GHPGVNTN, thì danh xưng  GHPGVNTN QUA UNITED BUDDHIST CHURCH OF VIETNAM-G HPGVNTN VP2 TẠI HOA KỲ có còn là GHPGVNTN truyền thừa nữa đâu!? Như thế CSVN tha hồ mà “hồ hởi, phấn khởi” và chúng con biết được rằng Nghị Quyết 36 của CSVN đã thành công trong chính sách phân hóa, dùng “tiền” làm lũng đoạn “tôn giáo” và Cộng Đồng người Việt Hải ngoại.
4. Chúng con công đức và cho VPII vay tiền trong việc tạo mãi ngôi chùa Phật Quang là do nguyện vọng của Đức Tăng Thống. Và pháp lý của GHPGVNTN QUA UNITED BUDDHIST CHURCH OF VIETNAM-G HPGVNTN VP2 TẠI HOA KỲ cũng do từ tâm thành, ý nguyện của Ngài mà có. thì mọi sự việc phải để Ngài Tăng Thống quyết định.
 
5. Sự việc bất khâm tuân của TT Giác Đẳng đã đưa đến hiện trạng GHPGVNTN ngày nay và TT Giác Đẳng cũng là tác nhân đã mang khổ đau cho chúng sinh chúng con. Như lời HT Thích Huyền Việt đã trả lời trong cuộc phỏng vấn của Ký giả Dương Phục vừa qua, mà chúng con đã ghi nhận được, HT Huyền Việt đã phone thỉnh ý TT Giác Đẳng hoan hỉ bàn giao: tài chánh Chùa Phật Quang, pháp lý GHPGVNTN…theo Quyết Định số 20 và Hòa Thượng cũng bảo  TT Giác Đẳng cứ bàn giao những gì có được, cá nhân Ngài dù đang nợ như Chúa Chổm..” Điều này, đã cho chúng con thấy lòng thương yêu của HT Huyền Việt đối với người huynh đệ đồng môn, đồng sư. TT Giác Đẳng hứa sẽ xem lại, nhưng qua hơn 1 ngày thì TT Giác Đẳng trả lời “họ không chịu”. Những thành phần họ không chịu đó là ai? Là những người do chính TT đưa vào và toàn là những người chưa bao giờ là hội viên chính thức, ngay cả ô Tân Chủ Tịch cũng chưa bao giờ sinh hoạt với GHPGVNTN. Thế thì cái nguồn rắc rối từ trong tâm TT Giác Đẳng mà ra, thì chúng con nghĩ rằng Ngài Tiến Sĩ Bùi Hồng Lĩnh nên giải tỏa cái tâm đen tối của TT Giác Đẳng cho được trong sạch, đó chính là cái gốc TS phải nói, phải bàn thì mọi sự việc mới được giải quyết tốt đẹp.
Thưa Ngài T/S Hồng Lĩnh,
Chúng sinh  khổ quá rồi, tấu vi lạy Ngài Hồng Lĩnh!.
Thục Vũ