Khac khoaiTheo lịch trình được thông qua năm ngoái tại chùa Từ Bi, GHPGVNTN-HK sẽ Tổ chức Đại hội thường niên 2015 tại San Jose vào tháng 10/2015.
Tuy nhiên HT Huyền Việt Phó Chủ tịch VP II VHĐ đã tuyên bố hủy bỏ Đại hội này trong một Thông bạch số 01/VP2VHĐ/PCT ngày 27/08/2015.
Thế nhưng TT Giác Đẳng muốn Đại hội vẫn diễn ra với lý do Hội trường, khách sạn, vé máy bay đã đặt mua. Nhưng sẽ không phải là Đại hội của PGVNTN-HK mà là “Đại hội” những phật tử có đóng góp tịnh tài cúng dường, cho mượn và những ai có quan tâm đến vấn đề nợ nần của chùa Phật Quang. Sau khi lấy ý kiến của “Đại hội” nhóm UBC sẽ có những quyết định liên quan đến chùa Phật Quang.
 Qua mục đích của nhóm UBC tổ chức “Đại hội” này, các phật tử cần vạch rõ âm mưu của nhóm UBC trước đồng hương, phật tử.

1) Đồng hương, phật tử đã nổ lực qua 11 buổi tiệc gây quỹ, nhằm mục đích tạo mãi chùa Phật Quang qua lời kêu gọi của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ.Ngôi Tam bảo này vĩnh viễn là tài sản của Giáo Hội, không liên quan gì đến nhóm UBC do TT Giác Đẳng dựng lên.
2) Đồng hương, phật tử cho mượn nợ là cho GHPGVNTN-VP II VHĐ qua TT Giác Đẳng trong vai trò Quyền Chủ tịch, vậy TT phải giải trình Thu, Chi, Nợ một cách minh bạch trước Giáo hội, phật tử khắp nơi và bàn giao cho HT Huyền Việt, XLTV VP II VHĐ. Sau khi bàn giao xong thì TT không còn trách nhiệm và Giáo Hội sẽ có phương án trả nợ. Đừng bán cái cho UBC, một tổ chức do TT dựng lên không được sự đồng ý của Giáo Hội mẹ.
TT Giác Đẳng chịu trách nhiệm trước GH nếu những khoản Thu, Chi, N trong việc tạo mãi không rõ ràng. TT chịu trách nhiệm cá nhân những khoản nợ do TT mượn riêng cho TT không nhằm mục đích tạo mãi chùa Phật Quang.
3) Hiện nay việc bàn giao Tài chánh VP II, trong đó có chùa Phật Quang, chưa hoàn tất. Do đó những con số nợ do TT đưa ra còn chờ được xác minh. Đó là chưa nói đến số tiền 60,000 dollars cứu trợ tại Philippine và 203,000 dollars cứu trợ tại Nepal vẫn chưa có kết toán.
4) Tổ chức UBC do những người TT Giác Đẳng đưa vào, không có thẩm quyền đứng ra làm công việc do TT Giác Đẳng bán cái, né trách nhiệm bởi vì đồng hương, phật tử không hề cho nhóm UBC mượn tiền.
5) Nhóm UBC này rất rất mong nhiều phật tử chủ nợ, phật tử có đóng góp trong việc tạo mãi, tham dự Đại hội vào tháng 10 mà họ hết lời kêu gọi. Mục đích của họ là làm gì?
* Trình bày món nợ hơn 800,000 dollars để mọi người cho ý kiến phương án trả nợ. Có thể có 4 phương án:
          – gia hạn thời gian trả nợ. ( dù có được gia hạn thì sau đó UBC tìm đâu ra số tiền để trả?)
          – kêu gọi cho mượn thêm nợ dài hạn để trả nợ ngắn hạn. (Ai dám cho mượn?)
          – hoặc có một hình thức gây quỹ nào khác để trả nợ. (vô phương vì UBC không do GH tuyển chọn hoặc công nhận)
          – nếu bế tắc không giải quyết thì chỉ còn biện pháp bán chùa trả nợ. Vì muốn lấy tiền cho mượn lại có thể một số chủ nợ muốn giải pháp này.
* Chỉ còn giải pháp cuối cùng là bán chùa là khả thi. Đây chính là ý đồ của nhóm UBC mượn cớ họp Đại hội để dựa vào ý kiến của chủ nợ muốn lấy tiền lại, mà thực hiện BÁN CHÙA Phật Quang để trả nợ (chớ TT Giác Đẳng không muốn, nhóm UBC không muốn mà là theo ý kiến phật tử đóng góp)(sic)
Nếu bán chùa, sau khi bán chùa thì sau khi trả hết nợ, số tiền dư ra (nếu có) do ai quản lý?
Nhưng chắc gì những ý kiến muốn bán chùa là của đa số chủ nợ (hay chủ nợ giả). Còn ý kiến của gần 2000 phật tử tham gia cúng dường nữa. Bỏ đi đâu?
“Đai hội” do họ tổ chức đâu phải là Đại hội cổ đông của một công ty để lấy ý kiến chớ?
Những đồng hương, phật tử đã hết lòng đóng góp công sức, tịnh tài để tạo mãi chùa chung Phật Quang, chùa của Tứ chúng, vĩnh viễn là tài sản của Giáo hội. Không ai có quyền quản trị nếu không có sự chuẩn thuận của Giáo hội trong nước và nhứt là KHÔNG ĐƯỢC BÁN. Hãy để cho Giáo hội cùng những đồng hương, phật tử giải quyết trong đạo tình. Nhóm UBC hãy rút lui (đừng làm công việc đỡ đạn thay cho TT Giác Đẳng), trả công việc của Giáo hội lại cho Giáo hội. Hay nhóm UBC có sự chỉ đạo nào đó?
Đồng hương phật tử không nên tốn công sức, tiền bạc, thời gian để tham dự cái Đại hội do nhóm UBC tổ chức mà mục đích sẽ là BÁN chùa Phật Quang để trả nợ.
 
Nếu chùa Phật Quang bị bán do nhóm UBC cũng đồng nghĩa là việc chiếm danh xưng của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất của họ thành công. Vậy là GH mẹ sẽ bị xóa trắng tại hải ngoại.
 
 
Vô Niệm
(Sept 3rd, 2015)