lotus-218257_640NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.

Kính thưa quý vị

 
Cám ơn quý vị đã phổ biến Audio cuộc điện đàm giữa Đại Lão Hoà Thượng Thích Quảng Độ và ông Võ Văn Ái. 
Nhờ Audio nghe được tiếng nói của Hòa Thượng tôi mới biết được sự thật, mà trước đây tôi nghe nhiều người nói tôi đã nghĩ lầm về ông Ái  và tưởng rằng Hòa Thượng đã lú lẫn rồi.

Giọng nói của Đức Tăng Thống rõ ràng,rất mạch lạc trái hẳn vối những gì ông Trần Đình Minh nói với cử tọa trong các cuộc họp báo hay phỏng vấn.
Ngài cười nói sảng khoái khi nói đùa chứng tỏ thân tâm Ngài rất tự tại,an lạc.
Ngài biểu lộ được tâm huyết qua những ưu tư cho dân tộc và Đạo Pháp.thật ngưỡng mộ.
Ngài còn thì Giáo Hội còn, cho nên Ngài lo sợ sau khi Ngài viên tịch, CS sẽ trù dập Giáo Hội.cho nên Ngài đã hội đàm với ông Ái trước..
Lời Thầy Giác Đẳng và ông Trần Đình Minh nói là Giáo chỉ số 12 đã gạt bỏ vai trò của ông Ái bây giờ chúng tôi biết được là không đúng..Nếu không có ông Ái thì ai tranh đấu cho Giáo Hội sau khi Ngài viên tịch?
Hòa thượng Thích Quảng Độ rất cần có  PTTPGQT.ở bất cứ hoàn cảnh nào.
Sau khi nghe Audio, tôi thấy những lời tuyên bố của Thầy Giác Đẳng và ông Trần Đình Minh.thật nguy hiểm quá..
Nguyện cầu Tam Bảo độ trì cho Hòa Thượng Thích Quảng Đô để Ngài tiếp tục lãnh đạo GHPGVNTN vượt qua  mọi khó khăn nội ma mgoại chướng.

Trí Dân