(Đào Nương) Chuyện dài “sư ông bán chùa” – Hồi Thứ Bốn

green-157433_640Những Con Số Biết Nói
Văn Phòng II Viện Hóa Đạo-Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Hoa Kỳ cũng như GHPGVNTN ở các quốc gia khác ra đời là để hổ trợ cho Giáo Hội Mẹ trong nước nhằm tiếp tục vai trò và sứ mệnh lịch sử của Phật giáo trong dòng sinh mệnh của dân tộc. Nhất là trong hoàn cảnh đất nước đang bị họa cộng sản mà tự do tín ngưỡng là một điều trọng cấm. Nếu cứ nhìn vào những kiểng chùa nguy nga hay những ngôi giáo đường to lớn mà nghĩ rằng cộng sản Việt Nam tôn trọng tự do tín ngưỡng thì đó là điều lầm lẫn. Nếu Việt Nam có tự do tín ngưỡng thì tại sao số tu sĩ bị giam cầm trên khắp nước lại quá nhiều đến nỗi thế giới phải lên tiếng. Một bằng chứng hiển nhiên là chúng đã giam cầm Đức Tăng Thống, HT Thích Quảng Độ suốt 20 năm qua tại Thanh Minh thiền viện. Trong bối cảnh lịch sử đó, vấn đề làm sao giữ vững được sự hiện diện của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất; làm sao để tổ chức duy nhất đại diện cho Phật giáo đồ của Việt Nam tự do tồn tại? Đó là một câu hỏi mà Phật tử và mọi tầng lớp tăng ni ở hải ngoại không thể không nghĩ đến.

Tiếp tục đọc

(Đào Nương) Chuyện “Sư ông bán chùa” Hồi 3 – Ai Đứng Sau Lưng GHPGVNTN Không HT Thích Quảng Độ

keyboard-142332_640Sau Đại Hội “tùm lum” tiền hậu bất nhất, bị dư luận khắp nơi lên án, bộ  tam sên “Siêu-Bách-Đẳng” coi bộ khó chạy tội “bán chùa” và tội “tiếm danh” Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất do HT Thích Quảng Độ làm Tăng Thống từ 20 năm qua.  Phóng viên  Saigòn Nhỏ có mặt tại “hiện trường” đã ghi nhân những điều bất thường của Đại Hội “tùm lum” này như sau:
Tiếp tục đọc

(Nhật Liên Dũng) Chuyện Bán Chùa, Cái Nhìn từ Một Phật Tử

flower-159951_640Căn nguyên của mọi vấn đề bắt nguồn từ ý niệm: không muốn để cơ sở của Giáo Hội bị tư hữu hóa như lần trước, bởi cá nhân của một vị Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức, Tăng Ni nào, mà chỉ muốn Giáo Hội là sở hữu chủ duy nhất mà thôi. Hơn nữa, ở một xứ sở văn minh đầy đủ tiện nghi vật chất, và là quốc gia phú cường, dân chủ nhất thế giới, mà Giáo Hội (GH) đã hơn 40 năm qua, vẫn chưa có một cơ sở chính thức để cắm dù hoạt động. Nếu không mũi lòng trước tình cảnh ấy chưa phải là Phật tử quan tâm đúng mức đến sự sống còn của Đạo Pháp. Từ đó ý niệm một mái chùa chung được hình thành và thôi thúc. Nhân tuyển thích hợp nhất đảm lảnh trọng trách này phải là một tăng sĩ trẻ, có nhiệt huyết, có khả năng thuyết phục quần chúng, đảm lược, hy sinh, và trách nhiệm. Nhân tuyển ấy chính là Thượng tọa (TT) Thích Giác Đẳng, người đã được GH thỉnh cử vào cương vị Quyền Chủ Tịch VPII Viện Hóa Đạo GHPGVNTN.

Tiếp tục đọc

Đoàn Cựu Huynh trưởng và Đoàn sinh Gia Đình Phật tử vùng Pomona và vùng Phụ cận & Phật tử chùa Liên Hoa minh định lập trường hậu thuẫn Đức Tăng Thống và Hội đồng Lưỡng Viện GHPGVNTN

PHÒNG THÔNG TIN PHẬT GIÁO QUỐC TẾ
Cơ quan Thông tin và Phát ngôn của Viện Hóa Ðạo
Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất
BP 60063 - 94472 Boissy Saint Léger cedex (France)
Tel.: Paris (1) 45 98 30 85<br>
Fax : Paris (1) 45 98 32 61
E-mail : pttpgqt@gmail.com  2015-10-21 |    | PTTPGQT

PARIS, ngày 21.10.2015 (PTTPGQT) – Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế vừa nhận được từ Đoàn Cựu Huynh trưởng và Đoàn sinh Gia Đình Phật tử (GĐPT) vùng Pomona và vùng Phụ cận thuộc tiểu bang California, Hoa Kỳ, và từ quý vị Phật tử Chùa Liên Hoa tại thành phố Houston, tiểu bang Texas, Hoa kỳ, lời minh định lập trường trung kiên với Đức Tăng Thống, Hội đồng Lưỡng Viện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN).

Xin quý vị đọc toàn văn hai văn kiện ấy sau đây : Tiếp tục đọc