BẢN LÊN TIẾNG

của Phật tử bảo vệ GHPGVNTN 

http://baoveghpgvntn.com/
 
VỀ SỰ VIỆC BÁN CHÙA PHẬT QUANG CỦA TT GIÁC ĐẲNG VÀ CÁI GỌI LÀ HĐQT-UBCV
 
 
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
 
Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni,
Kính thưa Quý Phật tử và Đồng hương.
 
 Phật tử và Đồng hương nói chung, có lẽ ai cũng sửng sốt khi hay tin HĐQT -UBCV đã tự ý bán Chùa Phật Quang, là tài sản của GHPGVNTN do tịnh tài và công đức của Phật tử khắp năm châu đóng góp cũng như cho vay không lời. Trước thực trạng đó, Phật tử Bảo Vệ GHPGVNTN xin được lên tiếng về những âm mưu của TT Giác Đẳng và việc làm vi hiến của HĐQT – UBCV đã đi ngược lại với nguyện vọng và tâm linh của tất cả mọi người chúng ta.

 

Xét rằng:

 

– GHPGVNTN là một Giáo Hội truyền thừa của lịch Đại Tổ Sư qua 5 đời Tăng Thống. Xương của Phật tử đã chất cao thành núi, máu của Phật tử đã đổ xuống thành sông cho sự trường tồn của dân tộc và GHPGVNTN.
 
– Từ khi cưỡng chiếm Miền Nam 30.4.75, CSVN đã đặt pháp lý GHPGVNTN ra ngoài vòng pháp luật. Năm 1981, CSVN đã dựng lên Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam nhằm tiêu diệt GHPGVNTN, nhưng Giáo Hội vẫn sống như một thực thể.
 
–  Ngày 21.3.1992 Đức Cố Đệ Tam Tăng Thống HT Thích Đôn Hậu đã ban hành giáo lệnh cho Tăng, Ni và Phật tử hải ngoại thành lập Giáo Hội Hải ngoại để hậu thuẫn cho Giáo Hội tại quê nhà bị CS đàn áp khốc liệt.
 
– Ngày 10.12.1992 Đức Cố Đệ Tứ Tăng Thống HT Thích Huyền Quang, đã ban hành quyết Định Số 27/VPLV/VHĐ công nhận GHPGVNTNHN tại Hoa Kỳ là VPII-VHĐ.
 
–  Trước Ý nguyện của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống HT Thích Quảng Độ mong muốn có một trụ sở của Giáo Hội tại Trung tâm Sinh hoạt Cộng đồng người việt Quốc gia, ngày 21.5.2014 Đức Cố Viện trưởng VHĐ HT Thích Như Đạt gửi Tâm Thư số 16B kêu gọi ủng hộ tài chánh để tạo mãi trụ sở Văn phòng II Viện Hoá Đạo tại miền Nam California, Hoa Kỳ vì thế  đã được đồng hương, Phật tử khắp năm châu hướng ứng nồng nhiệt với số tiền công đức và cho vay không lời lên đến trên $1,300.000 trong thời gian rẩ ngắn.
 
–  Chức vụ Quyền Chủ Tịch VPII -VHĐ của TT Thích Giác Đẳng do Đức Tăng Thống HT Thích Quảng Độ và Hội đồng Lưỡng viện thỉnh cử.
 
– Ngày 3.9.2014, TT Giác Đẳng  phổ biến Thông Tư số 21/VP2/VHĐ/CT kêu gọi kiến tạo Cơ sở GHPGVNTN tại Nam Cali.” Ngôi chùa mới vĩnh viễn thuộc chủ quyền của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất. Từ những kinh nghiệm quá khứ, Hội Đồng Lưỡng Viện GHPVNTN đã chỉ đạo Văn Phòng II Viện Hoá Đạo thực hiện thủ tục pháp lý với danh nghĩa chánh thức của Giáo Hội và cơ sở tạo mãi sẽ thuộc chủ quyền của Giáo Hội cho dù mai hậu có những thay đổi nhân sự trong các nhiệm kỳ. Điều nầy cũng là nỗi băn khoăn của nhiều Phật tử khắp nơi trong thời gian gần đây.” .
 
Qua những điều kể trên, Phật tử Bảo Vệ Chánh Pháp đồng thanh:
 
Nhận định rằng:
1. Chùa Phật quang là một cơ sở bất vụ lợi, Chùa được hình thành và sống còn đến ngày nay là do tâm nguyện của Đức Tăng Thống và công đức của Phật tử đóng góp. Sự việc bán chùa Phật Quang là một hành động đã đi ngược với tâm linh và nguyện vọng của toàn thể Phật tử.
 
2. TT Thích Giác Đẳng đã vi phạm hiến chương của GHPGVNTN và hành động bán chùa một cách trái phép, vì đã không thông qua Hội đồng Lưỡng viện, đúng với nội dung tinh thần Thông Tư Số 21/VP2/VHĐ/CT .
 
3. TT Thích Giác Đẳng, LS Steven Điêu, Ông Trần Đình Minh và quý ông trong HĐQT-UBCV phải chịu tội trước tòa án lương tâm và lịch sử Phật giáo Việt Nam.
 
4. TT Thích Giác Đẳng vì xử dụng tiền bạc phung thí, làm thâm thủng ngân quỹ tài chánh, vì thế Sư đã lợi dụng kẽ hở luật pháp bán chùa Phật Quang, để khỏi bàn giao cho HT Huyền Việt và cũng để nhằm mục đích che đậy về các ngân khoản từ thiện tại Phi Luật Tân và Nepal đã bị thất thoát.
 
5. Sự khước từ bàn giao tài chánh của TT Giác Đẳng bằng một lối tuyên truyền khi rêu rao với dự luận rằng, ngân quỹ của Giáo Hội sẽ bị xiết nợ, vì HT Huyền Việt “nợ như chúa chổm” nhất là số nợ gần 2 triệu Dollars vay của người Thiên Chúa giáo, lời lẽ này là một hành động không chỉ phỉ báng cá nhân HT Huyền Việt một cách vô cớ, mà còn xem thường sự hiểu biết của dư luận. Trước đây, với vai trò Quyền Chủ Tịch VPII, TT Giác Đẳng đã đại diện Giáo Hội thâu nhận tất cả tịnh tài đóng góp và cho vay của Phật tử, thì sau từ chức TT Giác Đẳng phải có bổn phận bàn giao cho HT Huyền Việt tất cả sổ sách, và những dữ kiện thâu, chi theo đúng nguyên tắc hành chánh. Và sự bàn giao sẽ phải có luật sư của đôi bên. vì chùa Phật Quang là tài sản của Giáo hội, nên không thể cho phép cá nhân được quyền thế chấp vào tài sản chung của Giáo Hội.
 
6. Phật tử cho GHPGVNTN mượn tịnh tài không lời. Ho được cấp biên nhận (receipt) bởi VP II VHD. Nay LS Steven Điêu Chủ Tịch HĐQT –  UBCV đã đăng ký với Hội Đồng Thành Phố về chùa Phật Quang là sở hữu của UBCV, mà bảo UBCV không có trách nhiệm pháp lý phải hòan trả số trả tiền của Phật Tử đã cho mượn. Như vậy tổng số tiền bán chùa sau khi khấu trừ các chi phi, sẽ là tài sản riêng của Sư Giác Đẳng hay cái gọi là HĐQT- UBCV. Nếu thực thế thì đây là một hành động cướp tiền của Phật tử giữa ban ngày và coi thường pháp luật.
Kính thưa quý vị,
 
Và trước những nhận định nêu trên Phật tử Bảo Vệ GHPGVNTN một lần nữa đồng thanh :
 
Phản đối TT Giác Đẳng và HĐQT – UBCVvề hành động bán chùa Phật Quang là trái với lương tâm con người và vi hiến nội quy GHPGVNTN.
 
Nhân đây chúng tôi khẩn thiết kêu gọi quý Phật tử và đồng hương hoan hỉ vào trang nhà www.baoveGHPGVNTN.com ký tên vào Kiến Nghị và xin đóng góp ý kiến của mình phản đối về việc làm tồi tệ của TT Giác Đẳng và cái gọi là. HĐQT-UBCV.
 
Nam Mô Đấu Chiến Thắng Phật
 
PT Tâm Nguyên