lotus-218257_640Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính Bạch Chư Tôn Đức Tăng, Ni.
Kính thưa quý Phật tử và Đồng hương,
 
Kính thưa quý vị,
 
Trong nhà Phật có hai loại thu phục đối phương gọi là Nhiếp Phục và Hàng Phục. Chư Phật, Bồ Tát, và chư Tổ dùng hai pháp này để thu phục ngoại đạo hay ác ma. Dùng luận lý hay đạo hạnh thâm sâu mà tuỳ duyên hoá độ thì gọi là Nhiếp Phục; còn nếu đối phương cứng đầu ương ngạnh thì dùng sức mạnh hay thần thông mà trói buộc thì gọi là Hàng Phục.  Cũng như trong chiến tranh VN Nam Bắc phân tranh người ta hay dùng tâm lý chiến là Nhiếp Phục; còn dùng hoả lực tấn công thì gọi là Hàng Phục. 

 
Dùng Nhiếp phục là khi nào đối phương còn thương thuyết nghĩa là còn đang suy tính điều lợi hại cho kế hoạch của họ. Ngày 14.9.2015, Đức Tăng Thống HT Thích Quảng Độ đã dùng Nhiếp phục kêu gọi HT Thông Đạt, Sư Bà Nguyên Thanh, TT Giác Đẳng quay về với nẻo chánh đường ngay: qua Quyết định số 20 và sau này Thông bạch nội bộ số 2 của Viện Hoá Đạo ký ngày 22 tháng 8, tôi đã giao cho Hoà thượng Thích Huyền Việt trách nhiệm Xử Lý Thường Vụ để chấn chỉnh Văn Phòng II Viện Hoá Đạo và GHPGVNTN Hải ngoại tại Hoa Kỳ. Đại hội Thường niên nếu có tổ chức thì phải do Hoà thượng Thích Huyền Việt chủ trì với sự cộng tác của Sư Bà Thích Nữ Nguyên Thanh là Phó chủ tịch Giáo hội Hoa Kỳ thay cho TT Giác Đẳng đã từ chức.” http://www.queme.net/vie/news_detail.php?numb=2526.
 
Nhưng đau buồn thay HT Thông Đạt, Sư Bà Nguyên Thanh, TT Giác Đẳng đã bất chấp lời dạy của Ngài, thản nhiên nhắm mắt bịt tai bất chấp lời kêu gào than khóc khổ đau oán hận của quần chúng Phật tử tiếp tục tổ chức cái gọi là Đại Hội 10 tại San Jose, qua Thư Ngỏ và Thư Cung Thỉnh Chư Tôn Đức Tăng Ni, nay đã phổ biến khắp diễn đàn.
 
Điều đáng nói trong nội dung Thư Ngỏ của Sư bà Nguyên Thanh được  chấp bút của TT Giác Đẳng bằng những lời lẽ mà phật tử sa cơ nghe qua rất nhẹ nhàng, lầm tưởng là những lời pháp, nhưng thực chất họ chỉ lợi dụng kinh điển nhà Phật để thực hiện mưu đồ vô cùng nguy hiểm, mà từ hơn 40 năm qua các thế lực vô mình cố tình tiêu diệt GHPGVNTN nhưng không thành công: 
 
1.  200 Đại Biểu  và còn hơn nữa:  Đây có thể là toàn bộ những tăng ni quốc doanh.  Nên nhớ con số 4000 tăng ni từ Việt Nam đã qua đây.  Họ muốn thành lập các Hội Đồng Giáo Phẫm, Hội Đồng Điều hành…..
  2.  Cần phải can đảm nhìn vào để xác định GH mẹ là con bịnh nặng hết thuốc chửa:  Họ chê trách Giáo Hội mẹ và qui trách nhiệm cho Ngài Quảng Độ và ông Ái. 
 
3.  Đổ lỗi cho ai cũng vô ích, nên thay đổi cơ cấu tổ chức:  Họ muốn thành lập hệ thống Tam Quyền và phá bỏ quyền hành Đức Tăng Thống Quảng Độ và quyền hạn Viện Hoá Đạo .
 
4.  Than thở bi luỵ không thể tạo được sức mạnh đi tới:  Họ muốn dùng Đại Hội chứng minh và bầu ra một đường hướng lãnh đạo mới, một Tăng Thống mới.
 
5. Cái nhìn nhân ngã bỉ thử là khó khăn thành khó khăn hơn:  Họ tuyên bố không có vấn đề cá nhân, mà dùng số đông Đại biểu có mặt để biểu quyết.
 
 6,  Lấy tâm Phật làm Phật sự là phương châm của ta:  Họ tuyên bố  việc thay đổi cấu trúc mới trong hệ thống Tam quyền là Phật sự, không có gì sai lầm.  Có nghĩa UBC là một hệ tôn giáo mới.
 
 7. Đòi hỏi tuyệt đối là sự cực đoan phải tránh:  Họ khuyến dụ quần chúng nên chấp nhận sự biểu quyết của các Đại Biểu trong đại hội , vì họ cho rằng GHPGVNTN thiếu khả năng đối thoại  với họ.
 
 8. Phải bắt tay vào việc ngay:  Tuyên bố trong Đại Hội là tuyên bố cuối cùng để giải tán cơ cấu hiện thời  của GHPGVNTN mà đi vào chế độ Tam Quyền.  Nói một cách khác là xoá sổ Giáo Hội mẹ kể từ khi các đại biểu bỏ phiếu đồng thuận và Đại Hội tuyên bố hệ thống Tam Quyền ra đời.
 
Kính thưa quý vị,
 
Qua những điều chúng tôi nêu trên trên đã phản ảnh cho toàn thể Phật tử rõ: Sư Bà Nguyên Thanh, HT Thông Đạt đã công khai ly khai và tuyên chiến với GHPGVNTN chính thống dưới sự lãnh đạo của HT Thích Quảng Độ, thì chúng ta không thể dùng Nhiếp phục với họ, mà chúng ta phải dùng Hàng phục bằng cách tẩy chay Đại Hội 10 tổ chức tại San jose, hầu cứu nguy mạng mạch GHPGVNTN.
 
Nam Mô Đấu chiến Thắng Phật.
 
PT Nguyên Tâm.