(Tôn nữ Hoàng Hoa) Viết cho người ra đi.

TIẾNG LÒNG NGƯỜI
 
flower-bouquet-422709_640Sau khi đọc bài “Viết Cho Người Ở Lại” của Tỳ Kheo Thích Giác Đẳng. Thật sự lòng tôi bỗng chao nghiêng theo nỗi buồn tôn giáo.
Cái phiền muộn ấy đã suy ra từ những dòng chữ viết của Thích Giác Đẳng trong bài Viết  Cho Người Ở Lại vừa gửi ra trên các diễn đàn mà ở đó như Đất với Trời đời đời cách biệt trong cùng một Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất
 
Như chúng tôi đã trình bày với qúi vị về kế hoạch Tôn Giáo Vận tại hải ngoại của VC mà  một số người vì sùng đạo đã bị lôi cuốn vào cơn bão “tôn giáo chiến” này . Vì lẽ đó chúng tôi đã không dám tham dự vào những tuồng tích đó và cũng chẳng bao giờ viết ra những suy nghĩ của mình ở vấn đề trên.
 
Nhưng hôm nay đọc bài viết của TT Thích Giác Đẳng tôi nhận thấy văn phong của TT đã không cho Phật tử được đến gần sự thật như sự kiện của qúi tăng đang đi trong Ánh Đạo Vàng của Đức A Di Đà . Vì thế chúng tôi mới mạo muội viết bài này đến qúi vị Phật Tử trong GHPGVNTN

Theo TT Thích Giác Đẳng nói :Trích ” Những xáo trộn nội tình Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất (GHPGVNTN) gần đây không phải mới xẩy ra lần đầu. Trong quá khứ, khi có biến cố thay đổi nhân sự thì một số lớn đã lựa chọn: “Con đường ra đi” vì lòng tự trọng và kham nhẫn cho sự sinh tồn của Giáo hội (hết trích).
 
TT Thích Gác Đẳng nói đúng về những xáo trộn trong nội tình của GHPGVNTN lần này không phải đã xảy ra lần đầu . Đúng nhưng không đúng ở chỗ  là “khi có biến đổi nhân sự thì một số lớn đã lựa chọn “Con Đường Ra Đi” vì lòng tự trọng và kham nhẫn cho sự sinh tồn của Giáo Hội.
 
Thứ nhất muốn nói đền những xáo trộn trong Giáo Hội chúng ta cũng cần lưu ý  về cái chết của HT Thích Thiện Minh đã bị VC đánh chết và chôn thân xác của Thượng Tọa dưới gốc cây chuối tại trại Hàm Tân, chỉ vì một lý do duy nhất là VC muốn HT Thìch Thiện Minh phải giao con dấu của GHPGVNTN cho VC với dã tâm XOÁ BỎ GHPGVNTN để còn lại một Giáo Hội Phật Giáo do VC dàn dựng lên
 
Năm 1994 Đại Lão Hoà Thượng Thích Quãng Độ cảm động trước quá trình quả cảm vào tù ra khám mà vẫn kiên trì “bảo vệ” Giáo Hội của Thích Tuệ Sỹ đã nuôi trong ý nghĩa của Đại Lão Hoà Thượng một dấu ấn về Thích Tuệ Sỹ trong việc kế thừa GHPGVNTN ?
 
Hoặc  là  Đại Lão Hoà Thượng đã thông quán được không đưa trước thì trước sau gì cũng bị chiếm nên Đại Lão Hoà Thượng đã thi hành hạnh Phật bất biến nhưng biến hoá khôn lường ?? Do đó Hoà Thượng Thích Quãng Độ Viện Trưởng Viện Hoá Đạo cùng một lần đã đề cử Thích Tuệ Sỹ giữ hai chức : Đó là Phó Viện Trưởng và Tổng Thư Ký Viện Hoá Đạo.
 
Một số Tỳ Kheo cho biết trong khi điều hành VHĐ Thích Tuệ Sỹ đã ứng xử bất nhất, gây phe cánh. Khi Giáo hội  hữu sự thì Thích Tuệ Sỹ tránh né giao hết việc cho Thượng Tọa Thích Không Tánh.
 
Sau đó Thích Tuệ Sỹ vượt quyền Đại Lão Hoà Thượng Thích Quãng Đô. bổ nhiệm nhân sự không cần thông qua HT Quãng Độ với mục đích đưa phe phái vào Giáo Hội và Viện Hoá Đạo . Đồng thời Thích Tuệ Sỹ tự bổ nhiệm Nguyên Tín-Nguyễn Châu vào chức vụ Vụ Trưởng Gia Đình Phật Tử Quốc tế.
 
Theo tin tức được phổ biến trên các Diễn Đàn Yahoo thì âm mưu của Gia Đình Phật Tử trên Thế Giơi là muốn biến tổ chức này thành một Tổ Chức Phi chính phủ (NGO), có qui chế, có tiếng nói để khi hữu sự tổ chức này có tầm vóc để phản bác lại GHPGVNTN trên diễn đàn Quốc tế .
 
Trước hành động đó của Thích Tuệ Sỹ. GHPGVNTN đã nhìn ra tấm lòng phàm phu tục tử và âm mưu của Thích Tuệ Sỹ . Do đó Viện Tăng Thống đã loại nhóm Tuệ Sỹ ra khỏi danh sách thành viên của Viện Hoá Đạo nhiệm kỳ 2005-2007 theo tinh thần Giáo Chỉ 02-2005.
 
Theo như trên thì “Sự Ra đi của Nhóm Thích Tuệ Sỹ” không phải vì lòng tự trọng và kham nhẫn cho sự sinh tồn của Giáo hội mà bởi vì cái áo không che đậy được tạp niệm tham sân si của bản chất con người phàm phu tục tử
 
Nhưng lần này theo TT Thích Giác Đẳng : Trích ” Lần nầy thì trái lại — hầu hết các thành viên Văn Phòng II Viện Hoá Đạo và Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Hoa Kỳ,  đều chọn quyết định giữ nguyên vị và làm tất cả những gì có thể làm được với tinh thần trách nhiệm .”
 
Kế đến TT Thích Giác Đẳng cho biết trong tiêu đề “Sự khủng hoảng cho thấy cơ cấu tổ chức Giáo hội có vấn đề”  Trong đoạn này TT Thích Giác Đẳng viết : (Trích) “Từ trước tới nay, đã có nhiều ý kiến về nguyên nhân của sự xáo trộn nội tại, hầu hết đều quy trách cho cá nhân nầy hay cá nhân kia.  Kỳ thật, nếu chúng ta nhìn kỹ lại thì vấn đề nằm ở guồng máy hành chánh.  Tất cả những bế tắc đều có thể giải quyết tốt đẹp nếu Hội Đồng Lưỡng Viện và Văn Phòng II Viện Hoá Đạo có những trao đổi, thảo luận về phương cách làm việc. Thái độ đoạn giao khi hữu sự không thể là cách hành xử trong một tổ chức, nhất là tổ chức mang tính tôn giáo( Hết trích)
 
Trong ý và lời này TT Thích Giác Đẳng đã xác nhận rằng những xáo trộn nội tại không quy trách cho cá nhân này hay cá nhân kia mà kỳ thật là vấn đề năm trong guồng máy hành chánh ?
 
Không biết TT Thích Giác Đẳng có theo học Trường Quốc Gia Hành Chánh thời VNCH hay không nhưng cái quy trách của TT về nội tình xáo trộn  của GHPGVNTNHN là guồng máy hành chánh và việc làm của TT gần đây, không biết có ăn khớp hay không ?
 
Trước hết chúng tôi muốn đề cập đến căn nguyên của sự TỪ CHỨC của TT Thích Giác Đẳng
 
Theo văn thư từ chức của TT Thích Giác Đẳng gửi cho Đức Tăng Thống như sau : (trích) Trong thư ấy có những điều cơ bản như sau :
 
Kể từ khi Cố Hòa Thượng Viện Trưởng VHĐ viên tịch, con đã gặp rất nhiều khó khăn từ GS Võ Văn Ái và Viện Hóa Đạo trong nước.
 
Tuy vậy con vẫn cố gắng kham nhẫn và tìm cách giải quyết để tránh sự đối đầu giữa Viện Hóa Đạo và VPII.
 
Nếu bản thân con gây trở ngại cho đại cuộc thì con sẳn sàng từ chức và tiếp tục hậu thuẫn Giáo hội.
 
Con tuyệt đối tuân hành những chỉ thị của Ngài.
 
Như vậy cho thấy TT Thìch Giác Đẳng từ chức là bởi gặp khó khăn từ ông Võ văn Ái . Nhưng trong bài Viết “Viết Cho Người Ở Lại ” thì TT Thích Giác đã xác định là : (trích) “Từ trước tới nay, đã có nhiều ý kiến về nguyên nhân của sự xáo trộn nội tại, hầu hết đều quy trách cho cá nhân nầy hay cá nhân kia.  Kỳ thật, nếu chúng ta nhìn kỹ lại thì vấn đề nằm ở guồng máy hành chánh ” (hết trích)
 
Câu hỏi được đặt ra ở đây là Tại sao TT Thích Giác Đẳng lại nói năng mâu thuẩn . Khi nào thì cho là gặp khó khăn với ông Võ văn Ái và khi viết ra cho công luận thì lại bảo là do guồng máy hành chánh ?? Đó chính là lý do tôi viết TT Thích Giác Đẳng đã không cho Phật tử nói riêng và quần chúng nói chung tiến gần SỰ THẬT
 
Kế đến chúng ta thử tìm hiểu những khó khăn gì do ông Võ văn Ái gây ra để khiến TT Thích Giác Đẳng từ chức
 
Trong THÔNG BẠCH VỀ HIỆN TÌNH VĂN PHÒNG II VIỆN HÓA ĐẠO – QUYỀN VIỆN TRƯỞNG VIỆN HÓA ĐẠO
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT đã có trình bày về   CĂN NGUYÊN SỰ TỪ CHỨC CỦA TT. THÍCH GIÁC ĐẲNG  như sau::
 
(Trích) Kể từ khi Thượng Tọa Thích Giác Đẳng được thỉnh cử vào chức vụ Quyền Chủ Tịch VPII Viện Hóa Đạo (13.6.2014) đến nay đã hơn một năm, Thượng tọa đã đặt VPII Viện Hóa Đạo ra ngoài sự điều hành của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất. Muốn tìm hiểu sinh hoạt của VPII / VHĐ, Giáo Hội phải nhờ vào ba nguồn khác nhau : Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế, qua mạng internet, hay những Phật Tử thân cận. Giáo Hội lại gặp thêm trở ngại vì trong suốt 4 tháng qua Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế không còn báo cáo Phật sự VPII VHĐ thường xuyên như trước kia.
 
Trong THÔNG BẠCH VỀ HIỆN TÌNH VĂN PHÒNG II VIỆN HÓA ĐẠO – QUYỀN VIỆN TRƯỞNG VIỆN HÓA ĐẠO -GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT của Tỳ Kheo THÍCH THANH QUANG từ Tu Viện Long Quang vào ngày ngày 15 tháng 8 năm 2015
 
đã có trình bày về   CĂN NGUYÊN SỰ TỪ CHỨC CỦA TT. THÍCH GIÁC ĐẲNG  như sau:
 
(Trích) Kể từ khi Thượng Tọa Thích Giác Đẳng được thỉnh cử vào chức vụ Quyền Chủ Tịch VPII Viện Hóa Đạo (13.6.2014) đến nay đã hơn một năm, Thượng tọa đã đặt VPII Viện Hóa Đạo ra ngoài sự điều hành của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất. Muốn tìm hiểu sinh hoạt của VPII / VHĐ, Giáo Hội phải nhờ vào ba nguồn khác nhau : Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế, qua mạng internet, hay những Phật Tử thân cận. Giáo Hội lại gặp thêm trở ngại vì trong suốt 4 tháng qua Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế không còn báo cáo Phật sự VPII VHĐ thường xuyên như trước kia.Nói về nguyên tắc hành chánh thì như thế (hết trích)
 
Theo đây chính TT Thích Giác Đẳng đã không đi đúng nguyên tắc hành chánh chứ không phải như lời viết của TT Thích Giác Đẳng là sự việc nội tại  của GHPGVNTN nếu chúng ta nhìn kỹ lại thì vấn đề nằm ở guồng máy hành chánh ” (hết trích)
 
** Bất đồng nào đã dẫn tới con đường chia cắt , từ chức của TT Thích Giác Đẳng .
 
Theo Thông bạch cho biết thì :” Kể từ khi Thượng Tọa Thích Giác Đẳng được thỉnh cử vào chức vụ Quyền Chủ Tịch VPII Viện Hóa Đạo (13.6.2014) đến nay đã hơn một năm, Thượng tọa đã đặt VPII Viện Hóa Đạo ra ngoài sự điều hành của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất
 
Như vậy nói theo tính cách bình dân là TT Thích Giác Đẳng muốn XÉ VPII VIỆN HOÁ ĐẠO RA KHỎI GHPGVNTN với mục tiêu gì ?
 
1. Một là TT Thích Giác Đẳng đã có âm mưu VÔ HIỆU HOÁ SỰ HIỆN DIỆN CUẢ GHPGVNTN vì thế  TT Thích Giác Đẳng đã đặt VPII VIỆN HOÁ ĐẠO ra ngoài sự điều hành của GHPGVNTN
 
2. Hai là TT Thích Giác Đẳng đã dùng chức vụ Quyền Chủ Tịch để XOÁ BỎ TỔ CHỨC GHPGVNTN VÔ TÌNH LÀM LỢI CHO VC TRONG CÔNG CUỘC DUY TRÌ MỘT TỔ CHỨC GHPGVN do chúng dàn dựng ra
 
Cho dù một hay hai thì cái nào cũng đã vô tình xúc phạm đến anh linh các vị Tăng Ni và Phật tử đã hy sinh thân xác để BẢO VỆ VÀ DUY TRÌ SỰ HIỆN DIỆN CUẢ GHPGVNTN hôm nay.
 
Vấn đề thứ hai trong THÔNG BẠCH CUẢ THÍCH THANH QUANG cho biết như sau:
 
(trích)” Việc sinh hoạt mập mờ của VPII cũng như mập mờ trong việc tạo mãi Chùa Phật Quang đã khiến nhiều Phật Tử phiền não băng khuăn. Viện Hóa Đạo nhận được nhiều phàn nàn của Phật Tử vì họ là những người đã khâm tuân chỉ thị của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống, hăng hái góp công góp của tạo mãi Ngôi Chùa Chung.
 
Vì thế Viện Hóa Đạo đã ra Thông Tư số 34, ngày 21.7.2015 gởi đến Thượng Tọa Thích Giác Đẳng, yêu cầu Thượng Tọa phải minh bạch hóa những việc sau :
 
– công bố hồ sơ đăng bạ Pháp Lý VPII/VHĐ
– công bố việc đăng ký sở hửu chủ Chùa Phật Quang
– công bố rõ ràng tài chánh trong việc vận động mua Chùa Phật Quang
– công bố việc cứu trợ Philippines (đã hai năm qua)
– công bố cuộc cứu trợ Nepal gần đây.
 
Đây là những khó khăn mà TT Thích Giác Đẳng cần phải làm rõ ràng minh bạch trên tư cách của một vị cao tăng nhất là những vị cao tằng trong hàng  Giáo phẫm của GHPGVNTN .  Nhưng trái lại sự hành xử của Thích Giác Đẳng lại mâu thuẩn . Thay vì công bố hồ sơ đăng bạ Pháp lý VPII/VHD hay công bố việc ghi danh sở hữu chủ chùa Phật Quang thì TT Thích Giác Đẳng lại chọn con đường từ chức cho thuận  buồm xuôi mái . Vì thế ngày 4 thang 8 năm 2015 Thượng Tọa Thích Giác Đẳng gửi thư từ chức
 
Thông cảm sự phiền não của TT Thích Giác Đẳng ngày 8/8/2015 Đức Tăng Thống chấp nhận sự từ chức của TT Thích Giác Đẳng . Tức là từ khi Quyết Định 20 của Đức Tăng Thống chấp thuận sự từ chức của Thích Giác Đẳng thì kể từ giờ phút đó TT Thích Giác Đẳng đã không còn TƯ CÁCH PHÁP NHÂN và PHÁP LÝ  QUYỀN VIỆN TRƯỞNG VIỆN HÓA ĐẠO-GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT
 
Ấy thế mà ngày 18/8/2015 TT Thích Giác Đẳng lại mở một buổi họp để đưa ông Steven Diêu vào VPII/VHĐ THEO NHƯ NHỮNG CHỨNG TỪ GHI DANH TẠI TIỂU BANG TEXAS NHƯ SAU:
 
Theo như tiến trình thành lập và ghi danh với chính quyền Texas thì tổ chức GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT có tên Mỹ là UNIFIED  BUDDHIST CHURCH OF VIET NAM đã được ghi danh với tiểu bang Texas trong ngày 3 tháng 7 năm 2014 với filing number là 802020676 mà trong đó có 3 tên là :
 
1. PHẠM ĐANG tức là TT THÍCH GIÁC ĐẲNG
2. Bà PENELOPE FAULKNER tức là bà Ỷ LAN
3.Ông TRẦN ĐÌNH MINH
trong Documents số 55200170002
 
Như vậy theo sự thành lập có tính cách pháp lý và tư cách pháp nhân là chỉ có 3 vị trên và tổ chức này cũng đã được filed ASSUMED NAME CERTIFICATE trong ngày  7/7/2014.
 
Sau ngày 8/8/2015 thì TT Thích Giác Đẳng đã không còn tư cách pháp lý  của chức vụ QUYỀN VIỆN TRƯỞNG VPII/VIỆN HOÁ ĐẠO NỮA nhưng trong hồ sơ đăng bạ pháp lý với chính quyền Texas  trong ngày 22 tháng 8 năm 2015 tổ chức GHPGVNTN- UNIFIED BUDDHIST CHURCH OF VIET NAM có bổ túc thêm một filing number 802020676 document number 626399250004 mà trong đó ngoài  3 người ghi danh như lần trước lại còn có thêm vào 6 nhân sự khác là
Qúi ông QUANG LE, HUY M NGUYEN, CUONG NGUYEN,CHAU X MAI, STEVEN DIEU, HIEN V CAO . tất cả nhân sự trên đều có chung một địa chỉ 13913 S.POST OAK BLVD # 8 HOUSTON TEXAS 77045
 
Đồng thời trong documents này thành phần và TITLE  của nhân sự này có tính cách pháp nhân và pháp lý  đã được sắp đặt theo ý của TT Thích Giác Đẳng như sau:
 
1. STEVEN DIEU – title PRESIDENT
2. HUY M NGUYEN tittle SECRETARY
3. CHAU X MAI title TREASURER
4. CUONG NGUYEN title VICE PRESIDENT
 
Như đã nói ở trên TT Thích Giác Đẳng đã không còn tư cách PHÁP NHÂN và PHÁP LÝ TRONG TỔ CHỨC VPII/VHĐ thì không có quyền nhóm họp thêm bớt nhân sự của tổ chức này . Đây là một HÀNH ĐỘNG TIẾM DANH CUẢ MỘT VỊ TU SĨ VÀ NHỮNG DOCUMENT ĐÃ ĐƯỢC ÔNG STEVE DIÊU FILED VỚI CHÍNH QUYỀN TEXAS LÀ HOÀN TOÀN VÔ GIÁ TRỊ SAU KHI THƯ TỪ CHỨC CUẢ THÍCH GIÁC ĐẲNG ĐÃ ĐƯỢC ĐỨC TĂNG THỐNG CHẤP THUẬN
 
Thưa Qúi vị : TT Thích Giác Đẳng cho rằng cái guồng máy hành chánh trong GHPGVNTN là cơ nguyên tạo ra những xáo trộn nội tình của GHPGVNTN Vậy thử hỏi hành động TIẾM DANH BẤT KÍNH ĐỐI VỚI ĐỨC TĂNG THỐNG QUA SỰ VIỆC BẤT KHÂM TUÂN QUYẾT ĐỊNH 20 CHẤP NHẬN  THICH GIÁC ĐẲNG TỪ CHỨC MỘT VỊ CAO TĂNG TRONG HÀNG GIÁO PHẪM CUẢ GIÁO HỘI THÌ ĐƯỢC gọi là gì?
 
Sau khi không còn tư cách pháp lý với tổ chức VPII/VHĐ trong ngày 19/8/2015 TT Thích Giác Đẳng lại còn email cho bà Y Lan  mời họp mà nếu bà Y lan không đến thì xem như phiếu trắng . Qua ngày hôm sau 20/8/2015 tổ chức VPII/VHĐ đã được TT Thích Giác Đẳng đã không còn quyền hạn vẫn bám trụ add thêm 6 thành viên mới như đã viết ở trên
 
Nếu ở ngoài đời những hành động TIẾM DANH BẤT CHẤP LUẬT PHÁP NHƯ TT THÍCH GIÁC ĐẲNG đã làm thì người dân sẽ chê bai là phường mượn đạo tạo đời . Nhưng với vị cao tăng như TT Thích Giác Đẳng thì sẽ làm Phật tử  ngao ngán khủng hoảng niềm tin vào Giáo Hội .
 
 Có phải đây là kế hoạch của TT Thích Giác Đẳng hay của thành phần mượn đạo làm hậu thuẩn cho tổ chức đảng phái chính trị của mình ?. Chắc chắn qúi ông Hoàng Bách ( MT HCM) ông Đinh Quang Tiến( tổ chức công ty Đại Việt) là những thành phần sinh hoạt gạo cội chính trị tại Houston phải hiểu rõ điều này hơn ai hết . Có Đúng không ?
 
Một khi có chủ tâm tạo nên cho Phật tử khủng hoảng niềm tin với GH thì hệ quả đó ai là người được hưởng ?? Cũng cần nhắc lại là Giáo Hội còn đó là do sự hiện diện của Phật tử trong và ngoài nước, chứ không phải do ba cái mảnh giấy ghi danh pháp lý của qúi vị . Không lẽ một tổ chức hùng hậu về thành phần Phật tử và cư sĩ lại thua đám giặc cỏ này sao??
 
Bài  tiếp chúng tôi sẽ  vạch trần âm mưu LIÊN KẾT với các TĂNG NI HẢI NGOẠI, GIÀ LAM , VỀ NGUỒN , thành phần BẤT MÃN GIÁO HỘI   trong  ĐẠI HỘI KHOÁNG ĐẠI TẠI SAN JOSE CỦA SƯ BÀ NGUYÊN THANH VÀ HT THÔNG ĐẠT  TRONG DÃ TÂM KÊU GỌI ĐỨC TĂNG THỒNG VỀ HƯU để HÌNH THÀNH MỘT HỘI ĐỒNG GIÁO PHẪM XOÁ BỎ SỰ HIỆN HỮU CUẢ GHPGVNTN
 
Đồng thời chúng tôi sẽ vạch trần ÂM MƯU SANG ĐOẠT CHUÀ PHẬT QUANG CUẢ NHÓM THÍCH GIÁC ĐẲNG
 
Để vô hiệu hoá những kế hoạch này trong âm mưu VÔ HIỆU HOÁ GHPGVNTN chúng tôi  xin tha thiết kêu gọi qúi Phật tử KHÔNG NÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI KHOÁNG ĐẠI TẠI SAN JOSE DO  SƯ BÀ NGUYÊN THANH VÀ HT THÔNG ĐẠT TỔ CHỨC .
 
Kính thưa qúi vị cũng như xin thưa cùng TT Thích Giác Đẳng
 
Mọi xáo trộn trên đây đều có nguyên lý cội nguồn Như điếu thuốc là cội nguồn của khói và tàn. Khói sẽ thoắt lên cao với cõi trời bao la mênh mông và tàn sẽ âm thầm về với đất . Trời và đất là hai cõi xa lìa đời đời kiếp kiếp không được gần nhau . Từ một cội nguồn điếu thuốc mà sao khói với tàn phải chịu cảnh phân ly ? Có phải đó là  ảo mộng của con người trên dặm dài hiu quạnh của ý thức đã không cùng tâm thức trong cùng một tiến hoá mà phải quay quắt trên triền dốc của nỗi niềm riêng ?
 
Khi một vị cao tăng đã đi qua từ trong đời qua chính mình vượt bao mọi tình huống khó khăn . Biết bao cảnh ngộ phi lý và truân chuyên, tất cả đã vượt qua hết rồi chỉ còn lại một bờ sông biên cương giữa đạo và đời, giữa cũ và mới . Tất cả rồi sẽ phải vượt qua dòng sông bắt ngang . Sẽ bơi qua dòng sông ấy bằng CHÍNH MINH với PHƯƠNG THẾ DUY NHẤT LÀ THẾ QUÂN BÌNH để vận khí cho nội cảm và ngoại thân hầu vượt qua khỏi những biến hoá nhấp nô của sóng bất thường để đến bờ Giác bên kia mênh mông trong Trời và Đất
 
Tại sao có cùng một cội nguồn điếu thuốc mà KHÓI VỚI TÀN phải đi vê trời và đất là hai cõi phân ly đời đời kiếp kiếp không thể gần nhau ? tại sao ? 
 
Tôn Nữ Hoàng Hoa
10/6/2015  

One thought on “(Tôn nữ Hoàng Hoa) Viết cho người ra đi.

 • Cam on Ba TN Hoang Hoa d a viet bai nay, tuy hoi tre nhung cung du cho nhung nguoi khong theo doi ky nhung to ban thuiva xao tra cua 1 ten bat luong va phe nhom cua han. Xin loi quy vi nao la Thay Toi Chua Toi xi hay mo tri de biet cai tro ma manh nay, ma 1 nguoi binh thuong co the biet va noi gian loi dinh len vi cai tro cuop can nay, dang le ra khong nen co o 1 nguoi ban ao ca sa nhu Giac Dang. Quy vi cu yen tam , vi 1 nguoi tu chan chanh, du trong dao nao, cung khong duoc co nhung hanh vi de tien nhu vay. Dang nay GD lai xao quyet, muu mo khong khac gi ten DAM TAC o Colorado, den noi VIEN LY, vi mac toi voi ten nay nen da huy hoai doi tu hanh cua minh,va mang toi PHAN LAI THAY TO CUA MINH la Ngai De TU Tang Thong THICH HUYEN QUANG..
  Cang ngay qui vi se cang thay ro hon cai toi Lua Thay Phan Giao Hoi cua ten ma manh nay. Luat phap se cho bon chung thay la day la nuoc MY.
  Ngoai ra con cai duoi cua CS da lo dan voi bon nay.
  Xin Phat tu hay sang suot va manh dan loai han bon sau bo nay ra khoi nhung nuoc van minh tren the gioi…
  Mot lan nua CAM ON ba TN Hoang Hoa da viet bai nay de nhung phat tu it theo doi tinh hinh GHPGVNTN duoc biet ro van de!!!!
  Phan Quan

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.