PARIS, ngày 7.1.2015 (PTTPGQT) – Trong Thông cáo báo chí phát hành ngày 5-10 vừa qua, đặc biệt trong hai văn kiện Quyết Định số 21 của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ khai trừ 6 thành viên ra khỏi Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN), và Thông bạch số 39 của Viện Hoá Đạo về việc Văn phòng II Viện Hoá Đạo, có một số lỗi trật về ngày tháng khi đánh máy văn bản. Do tình trạng sức khoẻ của Cư sĩ Lê Công Cầu phải xuất viện vào Saigon làm việc với Đức Tăng Thống, nên thiếu tập trung khi thực hiện việc đánh máy. Khiến nhiều vị viết thư về Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế thông báo. Chúng tôi cảm tạ sự quan tâm và thông cảm chung của quý liệt vị, xin thành thật tri ân. Tuy nhiên cũng có vài ba người do quán tính đại nghi hô hoán vôi vã là Quyết Định và Thông bạch giả.

Xin mời quý vị đọc bức thư của Cư sĩ Lê Công Cầu sau đây.

THƯ THÀNH KÍNH XIN SÁM HỐI VÀ ĐÌNH CHÍNH

v/v đánh máy sai ngày tháng trong Thông Bạch số 39
của Viện Hóa Đạo và Quyết Định số 21 của Đức Tăng Thống

 Ngưỡng bạch Đức Tăng Thống

Kính bạch Chư Tôn Đức Hội Đồng Lưỡng Viện

Kính thưa đồng bào Phật Tử trong và ngoài nước

 Con / tôi là Nguyên Chánh Lê Công Cầu, Tổng Thư Ký Viện Hóa Đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.

 Ngày 01.10.2012 Con / tôi được Đức Tăng Thống gọi vào Thanh Minh Thiền Viện để nghe Ngài dạy về biện pháp đối ứng với Văn Phòng II Viện Hóa Đạo, trước hiện trạng TT Giác Đẳng cùng Sư Bà Nguyên Thanh và một số thành viên đi sai đường hướng GHPGVNTN và vi phạm trầm trọng Hiến chương Giáo hội. Chẳng hạn như bất chấp giáo lệnh của Viện Hoá Đạo, Sư bà Nguyên Thanh và TT Giác Đẳng vẫn tổ chức Đại hội tháng 10 để đưa một ngoại nhân là ông Steven Điêu tới điều hành Đại hội. Đại hội Thường niên theo truyền thống xưa nay của Giáo hội tại Hoa Kỳ, nếu có, thì chỉ lo bàn Phật sự, báo cáo tình hình Phật sự năm qua để hoạch định sinh hoạt cho năm tới. Đại hội không thể là nơi bàn chuyện tài chánh, bán chùa, mua chùa với những người đóng góp tạo mãi chùa Phật Quang. Việc này Hoà thượng Thích Huyền Việt, Xử lý Thường vụ đã ra thông bạch nói rõ, đồng thời phủ nhận Đại hội do Sư bà Nguyên Thanh triệu tập. Nhưng một lần nữa, Sư Bà Nguyên Thanh không tuân thủ giáo lệnh của cấp trên, thực hiện mưu đồ đen tối cho một người đã xin từ chức, là TT Gíac Đẳng.

Vì đang đau yếu nằm bệnh viện suốt hai tuần qua, tôi phải xin xuất viện để vào Saigon theo lệnh ĐứcTăng Thống, đầu óc không tập trung, người lảo đảo, cho nên khi soạn thảo Thông Bạch số 39 của Viện Hóa Đạo theo ý chỉ của Hòa thượng Quyền Viện trưởng để ngưỡng trình Đức Tăng Thống, tôi đã viết nhầm ngày TT Thích Giác Đẳng được thỉnh cử vào chức vụ VPII Viện Hóa Đạo là ngày 13 tháng 6 năm 2016, thay vì chính xác phải là ngày 13 tháng 6 năm 2014

 Tại Thanh Minh Thiền Viện, khi Đức Tăng Thống sai tôi đánh máy Quyết Định số 21 ngay tại chỗ, tôi đã bất cẩn trong khi đánh máy nên sai sót Phật Lịch và tháng năm ấn ký là Phật lịch 2557 ngày 02 tháng 10 năm 2014 thay vì Phật Lịch 2559 ngày 02 tháng 10 năm 2015.

 Vậy xin được thông báo lỗi lầm của tôi trong thời gian bị bệnh làm ảnh hưởng tới việc đánh máy lời chỉ thị của Đức Tăng Thống và Hoà thượng Quyền Viện trưởng Viện Hoá Đạo. Kính nhờ Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế hoan hỉ đăng thư đính chính này để chư tôn giáo phẩm và đồng bào Phật tử được biết sự thiếu sót của tôi.

Kính mong chư tôn giáo phẩm và đồng bào Phật tử trong và ngoài nước niệm tình tha thứ cho tôi. Dù những lỗi trật ngày tháng khi đánh máy, nhưng tôi nghĩ rằng nội dung và sự kiện trong Quyết Định của Đức Tăng Thống, và Thông bạch của Viện Hóa Đạo không vì thế mà bị thay đổi hoặc sai khác ý nghĩa, như có số người vội vã nghi ngờ “giả hay thật”. Bởi nội dung của hai văn kiện khế hợp với những chuyện đang xẩy ra tại Văn Phòng II Viện Hoá Đạo.

 Ngưỡng xin Đức Tăng Thống, Chư Tôn Đức Hội Đồng Lưỡng Viện cho con được thành kính sám hối lỗi lầm bất cẩn không thể tha thứ đối với nhiệm vụ của một Tổng thư ký.

Kính xin Đồng bào Phật Tử các giới cho tôi được xin sám hối và cầu mong quý vị hoan hỷ.

Phật Lịch 2559 Huế ngày 06 tháng 10 năm 2015

(ký tên)
Nguyên Chánh LÊ CÔNG CẦU

 

Quyết Định số 21 của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ đã sửa chữa các lỗi đánh máy trật

 

  GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT

VIỆN TĂNG THỐNG

90 Trần Huy Liệu, Phường 15, Quận Phú Nhuận, TP Saigon
Phật lịch 2559 Số 21/VTT/QĐ/TT
     

                                ĐỆ NGŨ TĂNG THỐNG
        GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT

– Chiếu Hiến Chương Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất ban hành năm 1964, được tu chỉnh lần sau cùng bởi Đại Hội Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Kỳ IX ngày 12 tháng 11 năm 2011 tại Chùa Giác Hoa – Sài Gòn.

– Chiếu các Quyết Định mang số tham chiếu 16, 17, 18/VTT/QĐ/TT ban hành cùng ngày 01.01.2014 bổ nhiệm thành viên Ban Chỉ Đạo Viện Hóa Đạo, Văn Phòng II Viện Hóa Đạo và Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN Hải ngoại tại Hoa Kỳ.

– Chiếu Quyết Định số 23/VHĐ/VT/QĐ của Viện Hóa Đạo do Cố Hòa Thượng Viện Trưởng Viện Hóa Đạo ban hành ngày 13 tháng 6 năm 2014 thỉnh cử chức vụ Quyền Chủ Tịch Văn Phòng II/Viện Hoá Đạo.

– Chiếu Thông Bạch của Viện Hóa Đạo do Hòa Thượng Quyền Viện Trưởng Viện Hóa Đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất ký ngày 01 tháng 10 năm 2015 thỉnh nguyện giải quyết tình hình VPII/VHĐ.

– Chiếu nhu cầu Phật sự trong tình hình hiện tại.

                                           QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU I: Vô hiệu hóa vĩnh viễn tư cách thành viên GHPGVNTN của các đương sự có tên sau:

1/. Thượng Tọa Thích Giác Đẳng, cựu Quyền Chủ Tịch Văn phòng II Viện Hoá Đao (VPII/VHĐ), Cựu Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ (GHPGVNTN-HN/HK);

2/. Sư Bà Thích Nữ Nguyên Thanh, Tổng Thủ Bổn VPII/VHĐ, Phó Chủ Tịch Nội Vụ Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN-HN/HK;

3/. Thượng Tọa Thích Thông Đạt, Tổng Ủy Viên Nghi Lễ VPII/VHĐ, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Nghi Lễ GHPGVNTN-HN/HK;

4/. Sư Bà Thích Nữ Tịnh Thường, Tổng Ủy Viên Tài Chánh VPII/VHĐ, Tổng Thủ Qũi GHPGVNTN-HN/HK;

5/. Ông Trần Đình Minh, Tổng Thư Ký Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN-HN/HK;

6/. Ông Mai Xuân Châu, Phó Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Cư Sĩ GHPGVNTN-HN/HK.

ĐIỀU II: Triệt để phủ nhận Đại Hội X do Sư Bà Thích Nữ Nguyên Thanh triệu tập dưới sự cố vấn của Thượng Tọa Thích Giác Đẳng, để bảo vệ toàn vẹn Hiến Chương Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất do 5 đời Tăng Thống lãnh đạo.

ĐIỀU III: Giao phó cho Hòa Thượng Thích Huyền Việt, Xử Lý Thường Vụ VPII/VHĐ và những thành viên còn lại của VPII/VHĐ và Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN-NH/HK phối hợp với Tổng Vụ trưởng Tổng vụ Truyền Thông, Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế, Phòng Liên Lạc Phật Giáo Quốc Tế (những cơ quan đại diện GHPGVNTN đặt cơ sở tại hải ngoại) từng bước lấy lại Pháp Lý của Gíao hội mà Thượng Tọa Giác Đẳng đã bán đứng cho Ông Steven Điêu. Cũng như làm sáng tỏ việc ai cho phép một ngoại nhân như ông Steven Điêu cấu kết với Thượng toạ Giác Đẳng bán Chùa Phật Quang mà Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất là sở hữu chủ.

ĐIỀU IV: Chư Tôn Giáo Phẩm Hội Đồng Lưỡng Viện, Đồng Bào Phật Tử trong và ngoài nước tích cực hỗ trợ Hòa Thượng Thích Huyền Việt, Tổng Vụ trưởng Tổng vụ Truyền Thông VHĐ GHPGVNTN, Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế và Phòng Liên Lạc Phật Giáo Quốc Tế trong công cuộc giải trừ Quốc nạn và Pháp nạn hiện nay.

ĐIỀU V: Quyết Định nầy có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Văn Bản trái với Quyết Định nầy được hủy bỏ.

ĐIỀU VI: Chánh Thư Ký Viện Tăng Thống, Ban Chỉ Đạo Viện Hóa Đạo, các đương sự có tên dẫn thượng, chiếu nhiệm vụ thi hành Quyết Định nầy.

ĐIỀU VII: Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế có nhiệm vụ phổ biến Quyết Định nầy đến Phật Tử các giới trong và ngoài nước và các cơ quan truyền thông, báo chí trong Cộng đồng Người Việt cũng như quốc tế.

Phật Lịch 2559, Thanh Minh Thiền Viện

ngày 02 tháng 10 năm 2015
Đệ Ngũ Tăng Thống
Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất

(ấn ký)
Sa Môn THÍCH QUẢNG ĐỘ

 

Thông bạch số 39 của Viện Đạo về việc Văn Phòng II Viện Hoá Đạo đã sửa chữa các lỗi đánh máy trật

 

  GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT

VIỆN HOÁ ĐẠO

Tu Viện Long Quang – Thị Xã Hương Trà – Tỉnh Thừa Thiên Huế
Phật lịch 2559 Số 39/VHĐ/QVT
     

                                 THÔNG BẠCH
              V/v VĂN PHÒNG II VIỆN HÓA ĐẠO

                                                    ——————-
                       QUYỀN VIỆN TRƯỞNG VIỆN HÓA ĐẠO
                      GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT

Kính thượng trình Đức Đệ Ngũ Tăng Thống

Kính trình Chư Tôn Đức Hội Đồng Lưỡng Viện
Kính bạch Chư Tôn Đức

Trong những ngày qua, tại Văn Phòng II Viện Hóa Đạo đã xảy ra nhiều vấn đề phức tạp khiến Đức Tăng Thống, Chư Tôn Đức Hội Đồng Lưỡng Viện và đồng bào Phật Tử các giới không khỏi đau lòng.

Để minh định sự việc cụ thể, Viện Hóa Đạo xin tóm lược diễn biến như sau:

I/. NHỮNG YÊU CẦU CHÍNH ĐÁNG CỦA VIỆN HÓA ĐẠO:

– Ngày 13 tháng 6 năm 2014, Thượng Tọa Thích Giác Đẳng được thỉnh cử vào chức vụ Quyền Chủ Tịch VPII Viện Hóa Đạo qua Quyết Định số 23/VHĐ/QĐ do Cố Đại Lão Hòa Thượng Viện Trưởng Thích Như Đạt ban hành, chiếu theo Phần b, Mục 2, Điều thứ 36, Chương thứ IX của Hiến Chương GHPGVNTN.

– Trong quá trình giữ chức vụ Quyền Chủ Tịch VPII/VHĐ Thượng Tọa hầu như không liên hệ với Viện Hóa Đạo, vi phạm nguyên tắc hành chánh. Nên Viện Hóa Đạo phải tìm hiểu Phật sự hải ngoại qua Phòng Thông Tin Phật giáo Quốc tế, mạng internet, hoặc các Phật Tử thân cận với Thượng Tọa để nắm rõ sinh hoạt Văn phòng II VHĐ (VPII/VHĐ).

– Trước sự phản ảnh của Phật Tử về việc Thượng Tọa tự tung tự tác, coi thường thể thống Gíao hội, Viện Hóa Đạo đã nhiều lần nhắc nhở nhưng Thượng Tọa vẫn không thi hành.

– Ngày 21.7.2015, buộc lòng Viện Hóa Đạo ra Thông Tư yêu cầu Thượng Tọa minh bạch 4 điều quan yếu để giữ gìn uy tín cho Thượng Tọa, VPII/VHĐ và Giáo Hội:

1/. Công bố Pháp Lý VPII /VHĐ và Chùa Phật Quang mà Đức Tăng Thống đã chỉ thị đăng bạ tại Hoa Kỳ.

2/. Minh bạch Tài Chánh tạo mãi Chùa Phật Quang, đây là vấn đề nhức nhối của nhiều Phật Tử đã cúng dường, cho vay ngắn hạn và dài hạn để tạo mãi ngôi chùa chung, nhưng suốt nửa năm qua không hề thấy Thượng Tọa kết toán thu chi.

3/. Cuộc cứu trợ bão lụt Philippine do Đức Tăng Thống kêu gọi, Phật Tử đã đóng góp tịnh tài 60.000 Mỹ kim nhưng Thượng Tọa không thực hiện. Phật tử không biết số tiền ấy đi về đâu.

4/. Cuộc cứu trợ động đất Nepal, Phật Tử cũng đã đóng góp 230.000 Mỹ kim, thay vì thành lập một phái đoàn cứu trợ thì Thượng Tọa chỉ đi một mình, tự ý chi tiêu không đúng mục đích, không bàn bạc với ai, xem như một cuộc hành hương cá nhân.

II/. THÁI ĐỘ CHỐNG PHÁ GIÁO HỘI CỦA THƯỢNG TỌA GIÁC ĐẲNG:

– Thay vì minh bạch hóa các vấn đề theo yêu cầu của Viện Hóa Đạo, ngày 01.8.2015, Thượng Tọa đã viết thư nhờ ông Cao Văn Hiền từ Mỹ đem về Saigon trình Đức Tăng Thống dọa từ chức.

– Ba ngày sau (04.8.2015) Thượng Tọa chính thức gởi thư từ chức với những hứa hẹn như Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế đã công bố.

– Với sự quyết tâm từ chức của Thượng Tọa, buộc lòng Đức Tăng Thống phải ban hành Quyết Định số 20/VTT/TT/QĐ ngày 08 tháng 8 năm 2015 chấp thuận cho Thượng Tọa từ chức và suy cử Hòa Thượng Thích Huyền Việt làm Xử Lý Thường Vụ VPII/VHĐ nhằm giải quyết các xáo trộn và thu nhận sổ sách, tài chánh, chương mục của người tiền nhiệm.

– Thế nhưng những lời hứa hẹn trong Thư Từ Chức, Thượng Tọa đã hoàn toàn làm ngược lại, ví dụ như:

1/. Không bàn giao sổ sách, tài chánh, chương mục cho Hòa Thượng Thích Huyền Việt, Xử Lý Thường Vụ VPII /VHĐ, trong vòng 3 tuần lễ như Thượng Tọa viết trong thư Từ Chức.

2/. Không ngưng các cuộc phát thanh, truyền hình, báo chí như đã hứa hẹn, mà lại dùng nó làm lợi khí cho ngoại nhân chống phá Giáo Hội một cách thô bạo.

3/. Quan trọng nhất là dù đã nhận Quyết Định chấp nhận cho từ chức ngày 08.8.2015, nhưng ngày 18.8.2015 Thượng Tọa đã tìm cách đưa 6 người thân tín vào Hội Đồng Quản Trị Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất (Unified Buddhist Church of Vietnam gọi tắt là UBCV) và công cử Ông luật sư Steven Điêu làm Chủ Tịch mặc dù Ông Steven Điêu xác nhận trước 3 cuộc họp báo ông không là thành viên của Giáo Hội.

Đây là hành động bán đứng danh xưng Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất cho ngoại nhân, để ngoại nhân dùng danh nghĩa nầy mưu đồ chính trị đen tối.

4/. Song song với việc đưa ông Steven Điêu làm Chủ Tịch, Thượng Tọa cùng 13 người tay chân ra Tuyên Bố Chung xác định: Văn Phòng II/VHĐ độc lập, không thống thuộc sự điều hành của Viện Hóa Đạo GHPGVNTN như Hiến Chương quy định.

5/. Từ ngôi vị Chủ Tịch nầy, ông Steven Điêu đã cùng Thượng Tọa và các tay chân thân tín thuê các nhà báo phỏng vấn, họp báo, tiếp tục ra nguyệt san Đồng Hành để thóa mạ Hiến Chương của Giáo Hội, thóa mạ 5 đời Tăng Thống đã kiên cường lãnh đạo Giáo Hội qua 60 năm đồng hành cùng Dân Tộc Việt Nam.

6/. Thượng Tọa đã Cố Vấn cho Sư Bà Thích Nữ Nguyên Thanh đứng ra tổ chức “Đại Hội X” của VPII/VHĐ và GHPGVNTN-HN/HK vào các ngày 9, 10 và 11 tháng 10 sắp tới tại thành phố San Jose với nhiều mục đích mờ ám. Một Đại Hội chưa từng có trong lịch sử Gíao hội, vì trên nguyên tắc, Đại Hội X là Đại Hội của GHPGVNTN do Đức Tăng Thống chủ trì. Ở hải ngoại, VPII/VHĐ và GHPGVNTN-HN/HK chỉ có Đại Hội Thường Niên lo việc nội bộ mà thôi.

7/. Kỳ quái hơn nữa, là ngày 28.9.2015, dưới sự chỉ đạo của Thượng Tọa Giác Đẳng, Hội Đồng Quản Trị GHPGVNTN do ông Steven Điêu làm Chủ tịch đã ra Quyết Định thành lập Hội Đồng Giáo Phẩm và cung thỉnh Thượng Tọa Thích Thông Đạt làm Chủ Tịch. Đây là một hành vi phá đổ nề nếp, đạo phong, núp dưới sự tiếm danh GHPGVNTN mà Phật tử không thể nào chấp nhận. Thượng toạ Thích Thông Đạt chưa hề được Viện Tăng Thống tấn phong Hoà thượng. Đạo học và hạ lạp Thương toạ chưa đủ tư cách và uy tín làm Chủ tịch Hội đồng Giáo phẩm.

8/. Viện Hóa Đạo cũng đã nhận được thông tin là ngày 17.9.2015, Thượng Tọa Giác Đẳng với tay chân bộ hạ kết hợp với tổ chức tiếm danh GHPGVNTN của Ông Steven Điêu âm thầm bán ngôi chùa Phật Quang với giá 900.000 (chín trăm nghìn) Mỹ kim, gây đau thương cho nhiều Phật Tử đã đem mồ hôi nước mắt, công của ra tạo dựng ngôi Chùa Chung mà nhờ Đức Tăng Thống kêu gọi mới nên sự.

III/.QUYẾT ĐỊNH CỦA VIỆN HÓA ĐẠO:

Qua những tình tiết nêu trên, Viện Hóa Đạo nhận định rằng:

1/. Hành động của Thượng Tọa Giác Đẳng cùng các tay chân thân tín là hành động bán đứng Giáo Hội Phật Giáo Việt nam Thống Nhất cho tổ chức chính trị do Ông Steven Điêu có chân.

2/. Ông Steven Điêu trên danh nghĩa Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị GHPGVNTN / UBCV tiếm danh đã phản chống lại Hiến Chương Giáo Hội với sự chỉ đạo của Thượng Tọa Giác Đẳng, mặc dù ông nầy đã tuyên bố UBCV của ông không phải là VPII/VHĐ. Đây là việc “rước voi về dày mả Tổ” của Thượng Tọa Giác Đẳng mà tất cả Phật tử không thể dung thứ.

3/. Việc Thượng Tọa Giác Đẳng chỉ đạo cho Sư Bà Nguyên Thanh tổ chức Đại Hội X và Sư Bà Tịnh Thường vận động tài chánh cho Đại Hội là hành động dày xéo lên Hiến Chương Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, tức là dày xéo lên mạng mạch của Giáo Hội, lên Pháp Lý của Giáo Hội, mà tất cả Phật Tử đang quyết tâm gìn giữ dù phải hy sinh cả thân mạng.

4/. Việc bán chùa Phật Quang của ông Steven Điêu qua sự chỉ đạo của Thượng Tọa Giác Đẳng và nhóm tiếm danh GHPGVNTN là hành động đi ngược lại tâm nguyện của hằng vạn Phật Giáo Đồ trong và ngoài nước đã đổ mồ hôi, nước mắt xây dựng cơ sở cho GHPGVNTN tại hải ngoại, gây lo nghĩ cho Đức Tăng Thống và Chư Tôn Túc Hội Đồng Lưỡng Viện. Đây là một hành động cưỡng cướp.

Vì thế Viện Hóa Đạo thỉnh nguyện:

A/. Đức Tăng Thống ban hành Quyết Định không thừa nhận vĩnh viễn tư cách thành viên GHPGVNTN của sáu người sau đây:

1/. Thượng Tọa Thích Giác Đẳng, cựu Quyền Chủ Tịch Văn phòng II Viện Hoá Đạo (VPII/VHĐ), Cựu Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ (GHPGVNTN-HN/HK);

2/. Sư Bà Thích Nữ Nguyên Thanh, Tổng Thủ Quỹ VPII/VHĐ, Phó Chủ Tịch Nội Vụ Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN-HN/HK;

3/. Thượng Tọa Thích Thông Đạt, Tổng Ủy Viên Nghi Lễ VPII/VHĐ, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Nghi Lễ GHPGVNTN-HN/HK.

4/. Sư Bà Thích Nữ Tịnh Thường, Tổng Ủy Viên Tài Chánh VPII/VHĐ, Tổng Thủ Quỹ GHPGVNTN-HN/HK;

5/. Ông Trần Đình Minh, Tổng Thư Ký Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN-HN/HK;

6/. Ông Mai Xuân Châu, Phó Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Cư Sĩ GHPGVNTN-HN/HK.

Việc khai trừ nầy nhằm ngăn chận các đương sự nêu trên không thể dùng tư cách thành viên GHPGVNTN tiếp tục gây tác hại cho Gíao hội và Phật Tử các giới.

B/. Thỉnh cầu Đức Tăng Thống ban hành Quyết Định phủ nhận Đại Hội X do Sư Bà Thích Nữ Nguyên Thanh tổ Chức nhằm xé bỏ Hiến Chương Giáo Hội, vô tình hay cố ý tiếp tay với chế độ Cộng Sản hiện hành tiêu diệt GHPGVNTN.

C/. Thỉnh cầu Đức Tăng Thống ban hành Quyết Định giao phó cho Hòa Thượng Thích Huyền Việt, Xử Lý Thường Vụ VPII/VHĐ với những thành viên còn lại của VPII/VHĐ và Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN-HN/HK, phối hợp với Tổng Vụ trưởng Tổng vụ Truyền Thông, Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế, Phòng Liên Lạc Phật Giáo Quốc Tế (những cơ quan đại diện GHPGVNTN đặt cơ sở tại hải ngoại), từng bước lấy lại Pháp Lý của Gíao hội mà Thượng Tọa Giác Đẳng đã bán đứng cho ông Steven Điêu. Cũng như làm sáng tỏ việc ai cho phép một ngoại nhân như ông Steven Điêu bán Chùa Phật Quang là tài sản của GHPGVNTN.

Viện Hóa Đạo ngưỡng mong Đức Tăng Thống chuẩn thuận các thỉnh nguyện trên đây.

Viện Hóa Đạo kính mong Chư Tôn Giáo Phẩm Hội Đồng Lưỡng Viện cùng Đồng Bào Phật Tử trong và ngoài nước chung lưng đấu cật với Giáo Hội trong công cuộc lấy lại pháp lý của Giáo Hội đã bị Thượng Tọa Giác Đẳng bán đứng cho ông Steven Điêu.

Viện Hóa Đạo cũng kính mong Chư Tôn Giáo Phẩm Hội Đồng Lưỡng Viện, Đồng Bào Phật Tử trong và ngoài nước tích cực hỗ trợ Hòa Thượng Thích Huyền Việt, Xử Lý Thường Vụ VPII/VHĐ, Tổng Vụ trưởng Tổng vụ Truyền Thông Viện Hoá Đạo, Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế và Phòng Liên Lạc Phật Giáo Quốc Tế trong công cuộc giải trừ Quốc nạn và Pháp nạn hiện nay.

NAM MÔ ĐẤU CHIẾN THẮNG PHẬT

P.l. 2559, Văn Phòng VHĐ, Tu Viện Long Quang

Huế, ngày 01 tháng 10 năm 2015
Q. Viện trưởng Viện Hoá Đạo
Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất
(ấn ký)
Tỳ Kheo THÍCH THANH QUANG