Khac khoaiNam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 Kính Bạch Chư Tôn Đức Tăng, Ni.

Kính thưa quý phật tử và đồng hương.

 Sau biến cố chùa Điều Ngự, vào ngày 12.8.2014, Đức Cố Viện Trưởng HT Thích Như Đạt đã ban hành Thông Bạch Khẩn kêu gọi ủng hộ tài chánh để tạo mãi trụ sở Văn phòng II Viện Hoá Đạo tại miền Nam California, Hoa Kỳ “...Trụ sở Văn Phòng II Viện Hóa Đạo tại Hoa Kỳ cũng trong hoàn cảnh mượn tạm, ở nhờ không khác. Với tấm lòng kính ngưỡng Tam Bảo, Phật Tử trong và ngoài nước đã dốc lòng với hằng tâm hằng sản, đóng góp xây dựng các Tu Viện, Tự Viện ngày càng phát triển để đáp ứng nhu cầu tu học và sinh hoạt. Nhưng đến khi việc phân hóa nhân sự diễn ra do một số Chư Tăng trong hàng lãnh đạo đã đi ra ngoài giới luật và đường hướng Giáo Hội, nên người bị bãi nhiệm, kẻ phải từ chức, họ cùng nhau thành lập cái Tăng Đoàn Dị Giáo và chiếm dụng toàn bộ cơ sở sinh hoạt của Giáo Hội. Điển hình là Hòa Thượng Viên Lý đã cưỡng đoạt Chùa Điều Ngự tại Hoa Kỳ...http://pttpgqt.org/2014/08/12/thong-bach-khan-cua-vien-hoa-dao-keu-goi-ung-ho/

 

 Vào ngày 3.9. 2014. TT Thích Giác Đẳng cũng đề xuất Thư Kêu Gọi Kiến Tạo Cơ  Sở Tại Nam Cali cho Giáo Hội: http://pttpgqt.org/2014/09/04/loi-keu-goi-cua-thuong-toa-chu-tich-vp2vhd-ve-viec-kien-tao-co-so-ghpgvntn/

 “…Giáo Hội rất cần một cơ sở chính thức hoạt động tại miền nam California, nơi mệnh danh là thủ đô của Cộng động người Việt tỵ nạn ở hải ngoại. Nhiều Phật tử đạo đạt nguyện vọng lên Đức Tăng Thống về nhu cầu khẩn thiết một ngôi chùa đúng nghĩa là cơ sở của Giáo Hội để đáp ứng Phật sự tại địa bàn quan trọng nhất của người Việt hải ngoại. Đức Tăng Thống đã kêu gọi và chỉ thị cho Văn Phòng II thực hiện việc nầy trong Huấn từ đầu năm 2014. Tiếp theo đó, Hoà thượng Viện Trưởng Viện Hoá Đạo đã có văn thư kêu gọi xúc tiến việc tạo mãi ngôi chùa nói trên.

 Ngôi chùa mới vĩnh viễn thuộc chủ quyền của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất. Từ những kinh nghiệm quá khứ, Hội Đồng Lưỡng Viện GHPVNTN đã chỉ đạo Văn Phòng II Viện Hoá Đạo thực hiện thủ tục pháp lý với danh nghĩa chánh thức của Giáo Hội và cơ sở tạo mãi sẽ thuộc chủ quyền của Giáo Hội cho dù mai hậu có những thay đổi nhân sự trong các nhiệm kỳ. Điều nầy cũng là nỗi băn khoăn của nhiều Phật tử khắp nơi trong thời gian gần đây…”

 Qua lời kêu gọi đó, Phật tử và đồng hương đều hiểu rằng chữ ký của TT Giác Đẳng trong các biên lai, biên nhận là người đại diện Giáo Hội nhận lãnh tất cả ngân khoản tài chánh vay mượn không lời, do đó đã không một ai thắc mắc.

 Suốt hơn 1 năm dài được Giáo Hội ủy thác trong chức vụ Quyền Chủ tịch VPII-VHĐ, TT Thích Giác Đẳng đã quản thủ tất cả ngân quỹ tài chánh của Giáo Hội cùng với số tiền hơn $230,000 Dollars cứu trợ nạn nhân động đất tại Nepal và hơn $60,000 Dollars cứu trợ bão lụt tại Phi Luật Tân, nhưng TT Giác Đẳng không hề báo cáo cho Hội đồng Lưỡng viện, vì thế HT Thich Thanh Quang, Quyền Viện Trưởng đã gửi thư yêu cầu báo cáo tài chánh trong 2 tuần. Nhận thấy ngân quỹ thâm thủng qua nhiều, nên ngày 4.8.2015, TT Giác Đẳng đã đạt thư từ chức và ngày 8.8.2015, Đức Tăng Thống đã ban hành Quyết Định số 20 đã chuẩn y, đồng thời thỉnh cử HT Thích Huyền Việt xử lý Thường vụ VPII. Đúng theo nguyên tắc hành chánh, TT Giác Đẳng có bổn phận phải bàn giao tát cả hồ sơ sổ sách, kế toán, tài chánh cho vị Tăng kế nhiệm là HT Huyền Việt, nhưng TT Giác Đẳng đã thoái thác, lấy cớ là người ký tên trong các giấy tờ vay mượn của Phật tử. Hành động chối bỏ bàn giao là một hành động nghịch lý đến phi lý nếu không nói là trẻ con, vì như đã nói ở trên, trong thời gian tại chức TT Giác Đẳng là người đại diện cho Giáo Hội điều hành mọi sinh hoạt VPII.

 Và rồi TT đã mời Luật sư Steven Điêu vào làm Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị (UBCV) – GHPGVNTN, cùng tiến hành bán chùa Phật Quang. mà không thông báo với Hội Đồng Lưỡng Viện cũng như toàn thể Phật tử và Đồng hương đã gửi gấm tâm linh trong việc mãi chùa Phật Quang. Điều này đã gây ra sực bức xúc trong giới Phật tử và dự luận người Việt  khắp năm châu. Và người ta cho rằng, TT Giác Đẳng đã toa rập với một nhóm phản đồ và ngoại nhân trong mưu đồ xóa sổ GHPGVNTN

 Sau ngày Đại hội Ly khai GHPGVNTN do TT Giác Đẳng tổ chức tại Sanjose vừa qua, chúng tôi nhận được rất nhiều điện thư của Phật tử khắp nơi bày tỏ nỗi uất ức, nhất là qua you tube do bè nhóm Sư Giác Đẳng post lên với những hình ảnh tố khổ Chư Đại Tăng Hội đồng Lưỡng viện một cách dối gian và kịch cỡm, cùng chính thức công bố Chùa Phật Quang đã bán với giá 1,100.000 Dollars. Trước sự trạng đó, một số Phật tử đã đề nghị với chúng tôi nên thiết lập một danh sách chung cho tất cả Phật tử và đồng hương xa gần,để đòi lại số tiề đã đóng góp và cho vay không lời qua việc tạo mãi chùa Phật Quang, cứu trợ động đất Nepal, bão lụt Philippines.

 Nay thể theo lời yêu cầu, chúng tôi sẵn sàng thiết lập danh sách chung và để bảo toàn sự riêng tư không cho người khác biết, xin qúi vị hoan hỉ vào trang web www.baoveghpgvntn.com:

1, Login và thiết lập một account cho chinh mình (user name và password).

2. Vào khung Lưu Receipts

3. Post receipts tất cả các biên lai biên nhận về tiền cúng dường, cho vay không lời tạo mãi ngôi chùa Phật Quang, cứu trợ Động đát Nepal. cứu trợ bão lụt philippines và các ngân khoản đóng góp khác. 

4. Ghi chú rõ phương danh, pháp danh, địa chỉ cư ngụ, số điện thoại và email nếu có.

5. Submit

Những chứng từ của quý vị gửi đến,sẽ được dùng để can thiệp cho quyền lợi của qúi vị và của GHPGVNTN trong những tranh chấp pháp lý khi cần.

 Thay mặt nhóm chủ trương, xin cảm niệm công đức của qúi vị.

 Nam Mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát, tác đại chứng minh.

 Nguyên Tâm