Tuyên cáo chung 6 điểm của 2 Tổng vụ Cư sĩ, Tổng vụ Thanh niên Viện Hoá Đạo

TIẾNG LÒNG GHPGVNTN, TIẾNG LÒNG NGƯỜI

 

Huy Hieu Hoa Sen

TUYÊN CÁO CHUNG 6 ĐIỂM
CỦA TỔNG VỤ CƯ SĨ VÀ TỔNG VỤ THANH NIÊN
VIỆN HÓA ĐẠO

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT
VIỆN HOÁ ĐẠO

Tu Viện Long Quang – Thị Xã Hương Trà – Tỉnh Thừa Thiên Huế


Phật lịch 2559
Số 01/VHĐ/TVCS-TVTN/TC
TUYÊN CÁO CHUNG 6 ĐIỂM
CỦA TỔNG VỤ CƯ SĨ VÀ TỔNG VỤ THANH NIÊN
VIỆN HÓA ĐẠO
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT

Hôm 30 tháng 8 năm Ất Mùi, tức ngày 12 tháng 10 năm 2015 tại Tu Viện Long Quang Văn Phòng Viện Hóa Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN), có sự hiện diện của đông đảo các đạo hữu thuộc Đạo tràng Thập Thiện và Bồ Tát tại gia cùng Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử về thính giới định kỳ.

Sau nghi lễ, dưới sự chứng minh của Thượng Tọa Thích Minh Quang, Chánh Văn Phòng Viện Hóa Đạo, thể theo yêu cầu của Đại chúng, đạo hữu Tổng Thư Ký Viện Hóa Đạo đã trình bày hiện tình Giáo Hội quốc nội cũng như hải ngoại để đại chúng nắm rõ trước những dư luận hiểm độc nhằm thừa cơ triệt tiêu Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.

Với sự khế hợp bao quyết tâm lên tiếng bảo vệ Giáo hội của các Đạo tràng thuộc Tổng Vụ Cư Sĩ cũng như các tổ chức thuộc Tổng Vụ Thanh Niên, nhất là các Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Việt Nam trên toàn quốc, mà Tổng Vụ Cư Sĩ và Tổng Vụ Thanh Niên nhận được, và cũng thể theo yêu cầu của đại chúng hiện diện, Tổng Vụ Cư Sĩ và Tổng Vụ Thanh Niên long trọng ban hành Tuyên Cáo Chung 6 điểm quyết tâm như sau :

TUYÊN CÁO CHUNG SÁU ĐIỂM

ĐIỀU THỨ NHẤT : Quyết tâm tuân hành mọi Giáo Chỉ, Giáo Lệnh, Quyết Định do Đức Đệ Ngũ Tăng Thống, lãnh đạo tối cao GHPGVNTN, ban hành nhằm thanh tịnh Chư Tăng, trang nghiêm Giáo Hội, và mang chí nguyện đồng hành cùng Dân Tộc để giải trừ Quốc Nạn và Pháp nạn, mà GHPGVNTN cùng tất cả Phật Giáo Đồ cũng như toàn Dân Tộc phải gánh chịu trước chế độ độc tài toàn trị của Cọng Sản suốt chiều dài lịch sử 60 năm qua.

ĐIỀU THỨ HAI : Quyết Tâm hậu thuẫn và bảo vệ Chư Tôn Giáo Phẩm Hội Đồng Lưỡng Viện GHPGVNTN, đã kham nhẫn, chịu đựng mọi ách nạn, áp bức của nội ma, ngoại chướng, để theo chân Đức Cố Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang, và nay là Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ giữ vững Pháp Lý lịch sử Giáo Hội, duy trì mạng mạch Chánh Pháp, đồng hành cùng Dân Tộc trong công trình dựng văn, giữ nước, mà Chư Lịch Đại Tổ Sư đã dấn thân và trao truyền qua 2000 năm Phật Việt.

ĐIỀU THỨ BA : Quyết Tâm bảo vệ Hiến Chương Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất được tu chỉnh nhiều lần qua sự lãnh đạo tối cao của Năm đời Tăng Thống. Hiến chương là kim chỉ nam cho mọi sinh hoạt và phát triển Giáo Hội từ khi thành lập cho đến hôm nay và cả tương lai xa. Không một ai có quyền tự ý sửa đổi hay tước bỏ Hiến chương, ngoài Đại Hội Khoáng Đại Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất do các Đức Tăng Thống chủ trì.

Mọi sự bất tuân thủ Hiến Chương dưới bất cứ mỹ từ hay lý lẽ nào đều là hành động phá hoại kỷ cương GHPGVNTN phải bị lên án.

ĐIỀU THỨ TƯ : Quyết tâm ủng hộ và bảo vệ Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế do Đức Cố Đệ Tứ Tăng Thống thành lập và được Đức Đệ Ngũ Tăng Thống khẳng định như Tiếng nói chính thức của GHPGVNTN, là Cơ quan Phát ngôn và Thông tin của Giáo hội. Tiếng nói chính thức này đã thành công mấy chục năm qua đánh động lương tâm nhân loại, thức tỉnh cộng đồng Quốc Tế, đưa tới sự hậu thuẫn cuộc vận động cho nhân quyền, dân chủ, và tự do tôn giáo của GHPGVNTN.

Điển hình là rất nhiều nhà báo quốc tế Âu, Mỹ, Á, các Thượng Nghị sĩ, Dân biểu các quốc hội Hoa Kỳ và Châu Âu, Châu Úc, Đại sứ các quốc gia có nhiệm sở tại Hà Nội, Đại diện LHQ, v.v… và gần đây nhất là ông Thứ Trưởng Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ Tom Malinowski đến vấn an Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ tại Thanh Minh Thiền Viện ở Saigon, và hỏi han tình hình nhân quyền, tôn giáo dưới chế độ Cộng sản, như một khẳng định “Thế Giới Công Nhận và tôn kính Giáo hội Chúng Ta”, mặc Cọng Sản đặt Giáo Hội chúng ta ra ngoài vòng pháp luật, khủng bố, hành hạ hàng giáo phẩm và Phật giáo đồ bốn mươi năm qua.

Mọi âm mưu bôi nhọ, vu cáo nhằm triệt phá Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế cũng như bản thân GS Giám đốc, đều được xem là hành động tiếp tay cho Cọng Sản tiêu diệt tiếng nói GHPGVNTN trên trường Quốc Tế.

ĐIỀU THỨ NĂM : Hậu thuẫn Hòa Thượng Thích Huyền Việt, Xử Lý Thường Vụ VPII/ VHĐ, Cư Sĩ Võ Văn Ái, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Truyền Thông kiêm Giám Đốc Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế và Phát ngôn nhân Giáo hội, Cư Sĩ Ỷ Lan, Giám Đốc Phòng Liên Lạc Phật Giáo Quốc Tế, đã được Đức Tăng Thống và Hội Đồng Lưỡng Viện ủy nhiệm từng bước lấy lại pháp lý và danh xưng GHPGVNTN đang bị Sư Giác Đẳng (cựu Quyền Chủ Tịch VPII/VHĐ) bán đứng cho Ông Steven Điêu để biến thành một Hội Bất Vụ Lợi UBCV, cũng như làm sáng tỏ vụ bán “lén” chùa Phật Quang, bất cần sự thượng tôn pháp luật.

ĐIỀU THỨ SÁU : Tri ân và cầu nguyện cho Tổ Hợp Luật Sư The Tammy Tran Law Firm đang tích cực sát cánh Hòa Thượng Thích Huyền Việt, Xử Lý Thường Vụ VPII/VHĐ, GS Võ Văn Ái, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Truyền Thông kiêm Giám Đốc Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế, Phát ngôn nhân Giáo hội, và Nữ Sĩ Ỷ Lan, Giám Đốc Phòng Liên Lạc Phật Giáo Quốc Tế thể hiện lập trường chí công vô tư bảo vệ công lý theo Pháp luật Hoa Kỳ để làm sáng tỏ danh nghĩa Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất bị tiếm danh và bán lén Ngôi Chùa Chung Phật Quang được tạo mãi bằng mồ hôi nước mắt của hằng nghìn Phật Giáo Đồ, trong cũng ngoài nước, để làm món quà tinh thần trân quí dâng lên Đức Tăng Thống — như lời của chính Sư Giác Đẳng tuyên bố ngày xưa, nhưng nay cũng chính Sư bán chùa một cách bất hợp Hiến và bất hợp Pháp.

__________

Tuyên cáo nầy xin :

Thành kính dâng lên Đức Đệ Ngũ Tăng Thống, Hòa Thượng Q. Viện Trưởng Viện Hóa Đạo cùng Chư Tôn Hội Đồng Lưỡng Viện GHPGVNTN.

Kính gởi GS Giám Đốc Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế, kính xin phổ biến đến Đồng Bào Phật Tử các giới trong và ngoài nước, đồng thời chuyển đến các cơ quan truyền thông đại chúng để minh định lập trường của Tổng vụ Cư sĩ và Tổng vụ Thanh niên thuộc Viện Hóa Đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.

NAM MÔ THƯỜNG TINH TẤN BỒ TÁT MA HA TÁT

PL. 2559, Tu viện Long Quang
ngày 12 tháng 10 năm 2015
Đồng ký tên :

 

Tổng vụ trưởng
Tổng vụ Cư sĩ
(ký tên)
Nguyên Quang NGUYỄN TẤT TRỰC
TUN. HT Tổng vụ trưởng
Tổng vụ Thanh niên
(ký tên)
Nguyên Chánh LÊ CÔNG CẤU

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.