(Trí Giác) Đại Hội Bán Chùa Ly Khai Tại Sanjose

Le Huy Nhat Co HT Thich Thien Minh 2Sư GIÁC ĐẲNG Quyết định.:

TỪ NAY GHPGVNTN.VP2 tức là: UBCV

cuả Ls Steven Điêu & Sư Giác Đẳng( GĐ).

ĐỘC LẬP VỀ NHÂN SỰ &TỰ QUYẾT

Đại hội Sư Giác Đẳng( GĐ)Tuyên bố:

“…Từ nay, duy trì thực thể UBCV- Hội Đồng Điều Hành, như là giá trị truyền thừa. Ông Steve Điêu (ngoại đạo): Chủ tịch Hội đồng đại diện.

Sư Giác Đẳng: Chủ tịch Hội Đồng Điều hành.

Hội đồng Giáo phẩm: Chủ tịch HT Thích Thông Đạt.

Những người tham dự đại hội đương nhiên là thành viên của UBCV, mỗi tháng đóng 10 Đôla.

Từ nay cơ chế mới này tự quyết và hoạt động tại hải ngọai.Viện hoá đạo trong nước và đức Đệ Ngũ Tăng thống Thích Quảng Độ không có quyền về tất cả hoạt động của Hội Đồng Điều hành UBCV tại Hoa kỳ.”

Thật là quá sức tưởng tượng.

Quá sức đau đớn với thực tế đại phá hoại, và phản bội đối với GH Mẹ.

Phản bội Hiến chương của Giáo hội.!!! Phản bội 5 đời Tăng thống. Phản bội Phó Tăng thống Thích Hộ Giác.

Đúng là: LOẠN GIÁC ĐẲNG.

Kính thưa Chư Tôn Đức Tăng Ni

Kính thưa Phật tử khắp nơi.

Đạo Phật Việt Nam từ Tây lịch, truyền thừa đến nay qua biết bao nhiêu đời Tổ sư, qua biết bao nhiêu đời Thánh tăng và biết bao nhiêu xương máu của Phật Giáo đồ đã đổ xuống vì đạo vì dân tộc. Biết bao nhiêu Anh linh thánh tử đạo đã hy sinh.

Từ sau năm 1975 đến nay biết bao nhiêu Chư Tăng Ni Phật tử đã tự thiêu, bị bức tử, tù đày, điển hình là Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ đến nay vẫn còn bị câu lưu trong bốn bức tường ở Thanh Minh Thiền Viện.  Sự hy sinh cao cả của quý Ngài chỉ vì bảo vệ mạng mạch của một Giáo hội truyền thừa, gắn liền với vận mệnh dân tộc. Mặc dầu Cộng sản cố tiêu diệt Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất (GHPGVNTN), nhưng Gáo hội vẫn sống như một thực thể và truyền thừa đến Đức cố Đệ Tứ Tăng thống Thích Huyền Quang, đức cố Phó Tăng Thống Thích Hộ Giác, đức cố Viện trưởng Viện Hoá đạo HT Thích Như Đạt. Và hiện nay Đức Đệ Ngũ Tăng thống Thích Quảng Độ vẫn uy dũng như cội tùng trước gió.

Nhưng đến nay, năm 2015, tại Đại hội Bán Chuà SanJose, qua tay Sư Giác Đẳng, GHPGVNTN đem bán rẻ cho Kẻ ngoại đạo Steven Điêu

Tư tưởng chỉ đạo của “Chủ tịch” Điêu là: Tăng Ni là ‘tù nhân nô lệ’ của chiêu sách ‘Phụng Tăng Thống, để lệnh Tăng Ni’?”( Như trong bài viết của Ls Điêu)

 Sư Giác Đẳng ơi!!! Sao, mà nhục nhã, xót xa, bỉ ổi cho Chư Tăng Ni, cho Phật tử như thế này. Vì đến năm 2015, tại Đại hội Bán Chuà của Sư  Giác Đẳng ở San Jose, tuyên bố từ nay, duy trì thực thể UBCV như là giá trị truyền thừa .( nguyên văn của Giác Đẳng) và tuyên bố:

Ông Ngoại đạo Steven Điêu  làm chủ tịch Hội đồng đại diện.

Sư Giác Đẳng làm chủ tịch Hội Đồng Điều hành.

HT Thích Thông Đạt làm chủ tịch Hội Đồng Giáo phẩm.

Phật Giáo VN sao lại đem bán rẻ cho một người vô đạo Phật ? Hỡi ơi! Sư Giác Đẳng!!!  

Hội đồng Giáo phẩm? Là ai? Tối cao của UBCV là ai? Không lẽ ông Steven Dieu là “Tăng thống” ?!

Đau thương nhục nhã ngút trời này Ngài Hộ Giác Cố PhóTăng Thống có thấu cho chăng!?

Đau thương nhục nhã ngút trời này quý Chư Tôn Đức Tăng Ni của Phật Giáo VN có biết cho chăng?!

Đau  thương ngút trời này Chư vị trong cái gọi là Hội đồng UBCV có thấu cho chăng!.

Đau thương nhục nhã ngút trời này quý vị mang danh nghĩa Ủy viên Công cán, những cán bộ nồng cốt của GHPGVNTN có thấu cho chẳng!?

Văn phòng 2 cuả Sư Giác Đẳng không cần có VP 1, không cần có Hội đồng Lưỡng Viện trong nước, không cần có Đức Tăng Thống. VP2 ở Hoa kỳ coi như Con không có Cha, không có Mẹ. Nhưng tự phong cho mình làm Cha Mẹ. Những thành viên Phật tử của UBCV là con không cha trong đạo, thì oan nghiệt đến cỡ nào? Thật là hết phước cho bản thân và gia đình! Xin hỏi: Số 2 mà không bắt đầu từ Số1, 2 mà không có 1, thì chỉ có Sư Giác Đẳng mới trí trá ra được. VP2 mà không có VP1. Không có nhân mà có quả, thì chỉ có Sư Giác Đẳng mới gian xảo đem bán tháo cho ông Điêu chủ tịch UBCV, vào năm 2015. Không biết lịch sử Phật Giáo ghi khúc quanh lịch sử này do Sư Giác Đẳng làm ra như thế nào? Ngang ngược đến cỡ nào! Vậy mà vẫn có người nghe, người theo!

Như trước đây có nhiều Phật tử vứt bỏ bàn thờ Phật, tro cốt tổ tiên, đi theo Thanh hải vô Thượng sư. Mà chẳng ai biết rằng, nay thì bà đã bỏ hết tín đồ, đã xài hết tiền bạc của tín đồ và đã làm vợ một  cậu Campuchia! Thấy vậy mà sao Tín đồ của UBCV không sáng mắt ra?  Cả mấy trăm ngàn đệ tử được uống nước Thánh bồn tắm của bà. Nay thì, tín đồ UBCV của chủ tịch LS Steven Điêu ngoại đạo, nghĩ gì? Không biết những người theo Sư Giác Đẳng được gì, mất gì? Tính thiện của con người bình thường đã không có, chứ đừng nói chi cao hơn là tư chất của người Phật tử có 5 giới Luật Phật. Hiện nay và tương lai tư cách của mình và gia đình mình ra sao?! Không lẽ, để phải bị bêu riếu muôn đời!

Sư Giác Đẳng, không những không phân minh tiền bạc của bá tánh, mà tội ác lớn nhất là ăn cướp, chai lì, vô cảm, không tàm không quý, khi ăn cướp tên GHPGVNTN/VP2 và đăng ký pháp lý tại Hoa Kỳ cho mình, là chủ tịch Steven Điêu, trong lúc Đức Đệ Ngũ Tăng thống Thích Quảng Độ còn sống. Có cái tán tận lương tâm nào hơn? Cái Ác nào hơn ác này, hở Sư Giác Đẳng!! Đau thương cho Ngài Quảng Độ đến cỡ nào! Sự cướp giựt trắng trợn tên Giáo hội này đã chà đạp lên tâm linh của Phật tử, làm chia rẽ, bất hoà khủng khiếp trong Phật giáo đồ. Vì nếu ai sử dụng tên GPGVNTN/VP2, là sẽ bị kiện, như chơi. Kể cả các tổ chức Phật giáo tiếm danh ( GHPGVNTN) lâu nay, trên khắp thế giới, cũng sẽ bị  kiện. Và cuối cùng Ông Stewen Điêu làm chủ tịch UBCV cả thế giới. Đó là sự thật! Nếu muốn Steven Điêu có thể làm. Pháp lý trong tay ông, vì ông ta đã đăng ký tên với pháp lý Hoa Kỳ rồi. Thật mưu mô tàn độc!

Nhưng chắc chắn pháp lý ở Hoa Kỳ không cho phép Steven Điêu thực hiện những mưu mô tàn độc đó. Gian ác nào rồi cũng phải trả giá. Nhân Quả khôn lường.

Thưa Đồng hương Phật tử.

Loại vi khuẩn UBCV mang chất di truyền Đề Bà Đạt Đa và A Xà Thế, nó thuộc loại phản nghịch, phản Tăng Thống, phản Giáo hội, phá hoại đạo đức, chà đạp lương tâm con người, cho nên người mang vi khuẩn UBCV đến đâu là gây bất an, bất hoà, phiền não, hận thù, chết chóc tới đó. Mầm điêu ngoa, đem tà làm chánh. Lời nói không đi đôi với việc làm. Kẻ gian lắm lời lươn lẹo, nên người thường khó thấy, và đã gây biết bao nhiêu điêu đứng hận thù nhau giữa đồng hương Phật tử.

Lý luận & suy nghĩ của UBCV bị ma chướng nhập vào. Sự tham lam quyền lực lên quá cao độ, nên độc tố phản thầy, phản Giáo hội, tham của bá tánh gây bao nhiêu tội ác. Kể cả như A Xà Thế muốn giết cha mình sớm để lên ngôi. Con người không còn tàm quý, xa chánh kiến, viễn ly cả chánh pháp của Phật. Có thời kỳ nào trong lịch sử Phật Giáo mà truyền thừa đến cho ông Tổ ngoại đạo như chủ tịch Steven Điêu, ông ta sẽ quyết định hết mọi công việc của Giáo hội.

Nhục nhã là: Ông tổ Điêu này vẫn có người theo phò trì, thì phải biết tư cách đạo Phật của những vị trong UBCV đã hết thuốc chữa. Chỉ có cây buá giữa pháp đình Hoa Kỳ giải quyết mà thôi.

Ăn cướp danh xưng của Giáo hội. Dựa vào pháp lý của Hoa Kỳ để cướp giựt tên của giáo hội, hành động cướp giựt như vậy thì cho là chánh, nên trong Đại hội Bán Chùa Sư Giác Đẳng đã cười hả hê, khi giới thiệu chủ tịch Điêu.

Cứ nhìn, nghe và thấy những gì Sư Giác Đẳng làm thì biết bệnh lý của UBCV.

Sư Giác Đẳng thuộc loại nói và làm bất nhất. Sư Giác Đẳng tuyên bố bàn giao, điều đó có nghĩa không bàn giao. Khâm tuân là bất khâm tuân. Rõ ràng minh bạch tiền bạc là mù mờ ảo hóa, không chứng minh được. Đức Phật chúng ta có tướng lưỡi rộng dài vì Ngài nói lời chân thật. Còn Sư Giác Đẳng giựt tên Giáo hội, bán chuà thì cái Tâm thể hiện trên cái tướng mà ai cũng thấy. Lươn lẹo để tổ chức đại hội đưa Steven Điêu và Sư Giác Đẳng lên ngôi. Phản lại 5 đời Tăng Thống. Tội ác này kinh khủng lắm. Tất cả tiền bạc thu chi 67,000 đô Uỷ lạo bão Philippines. 230,000 đô ủy lạo động đất Nepal, tiền bạc tạo mãi chùa Phật Quang, sau đại hội rồi, mà vẫn mờ mờ như sương khói, không hề nhắc tới!.

Tiền bạc cả trăm ngàn, cả triệu, mà chỉ có hai người là Sư Giác Đẳng và cô nữ bán hoa Ngọc Hân thủ quỹ, không có kế toán tài chánh gì cả, làm sao mà tính toán đây?. Ông Mai Xuân Châu kinh nghiệm kế tóan đầy mình rồi phút chót hiện tới như kiểu Lê Lai liều mình cứu chúa, xoay bao nhiêu vòng, chóng cả mặt, xây xẫm tứ thân mà vẫn chưa xong, vì giấy tờ tiền bạc không biết đâu mà mò ! Ông Mai Xuân Châu liều mình cứu chuá, nhưng chắc chắn cũng không qua được ông Ngài Pháp Luật Hoa Kỳ.

Đồng hương Phật tử cứ chờ xem cái búa của Tòa án Hoa Kỳ, giáng xuống.

Sư Giác Đẳng nên nhớ lại lời Sư thường xuyên nhắc nhở Phật tử, là:

“Trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng chỉ theo Đức Đệ Ngũ Tăng ThốngThích Quảng Độ và chấp hành hiến chương của Giáo hội”.

Nhờ Sư Giác Đẳng nói như vậy, đồng hương Phật tử mới cúng dường Tiền bạc.Có đúng không?

Nếu Sư nói theo kiểu ở Đại hội Bán Chùa này, là:  Nhân sự độc lập, Giáo hội đến năm 2015 là truyền thừa đến UBCV ông Điêu chủ tịch. Tiền bạc không cần phân minh, không cần báo cáo. Cướp luôn tên Giáo hội. Tất cả hành động mà Sư Giác Đẳng đã làm đó, xin hỏi Đồng hương Phật tử có ủng hộ không? Hay đưa sư Giác Đẳng và chư vị UBCV ra tòa xử tội!?

Đồng hương Phật tử hay thắc mắc và hỏi Sư Giác Đẳng, tại sao:

–         Cô bán hoa Ngọc Hân chưa bao giờ sinh hoạt Phật sự với Giáo hội, bỗng dưng Sư cho cô làm thủ quỹ ? Tiền bạc thu chi chỉ có Sư với cô Ngọc Hân biết, không có Ban kế toán tài chánh. Cả năm không báo cáo sổ sách, bây giờ Ông Mai Xuân Châu dựa trên hồ sơ thu chi nào để làm? Tiền bạc cả trăm ngàn, cả triệu mà chỉ có Sư và Cô Ngọc Hân hai người tỉ tê bàn tính như vậy có phạm giới Luật Phật không?

–          Tại sao Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN tại Hoa Kỳ, có Tổng Vụ trưởng tổng vụ Pháp chế là Cư sĩ Luật sư Minh Đạo Ngô Quốc Lân, Sư Giác Đẳng không dùng mà lại mời Ông Điêu, kẻ ngoại đạo vào làm chủ tịch UBCV ?

( Nhiều chuyện cần hỏi Sư, nhưng sợ bài dài, sẽ hỏi Sư trong những bài tới.)

Thưa Đồng hương Phật tử.

Loại vi khuẩn UBCV mang mầm độc bán chùa, phản bội Tăng Thống và cướp giựt tên Giáo hội, loại này lan tới đâu là sẽ làm mất đoàn kết, gây hận thù, chia rẽ kể cả anh em cùng gia tộc và đạo hữu thân thương. Để an lạc chúng ta nên cách ly vi khuẩn này. Loại này còn nguy hiểm hơn kẻ ác. Mà Phật đã dạy:

– Tránh xa kẻ ác- Gần gũi bạn lành- Giữ tâm ý trong sạch.

Để bảo tồn sự an lạc cho chùa viện, cho Đạo tràng an lành để Già lam thanh tịnh, Phật tử nên cách ly UBCV. Gần gũi với UBCV là làm đau lòng Đức Tăng thống Thích Quảng Độ, Ngài cao tuổi rồi, xin cầu cho Ngài có niềm vui để trường thọ. Gần UBCV là có tội với Tam bảo, có tội với bao đời Tăng thống, là có tội với Ngài Thích Thiện Minh bị Cộng sản tra tấn đến chết, vì Ngài quyết bảo tồn mạng mạch của Giáo hội. Phật  tử  một lòng nghĩ đến Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ đã gần 90 tuổi, mà vẫn bị câu lưu trong bốn bức tường ở Thanh Minh Thiền Viện. Cách ly vi khuẩn UBCV, Phật tử chúng ta quyết một lòng hộ trì Hoà thượng Huyền Việt để Ngài làm tròn sứ mệnh Xử Lý Thường Vụ. Ngài đang khâm tuân Đức Tăng Thống để quyết tâm bảo vệ mạng mạch của Giáo Hội.

Xa rời ly cách Vi khuẩn UBCV của Nhị nhân bang Giác Đẳng- Steven Điêu ngoa mới không xa rời Chánh pháp. Cá nhân và gia đình mới hưởng An lạc và Phước báu

Kính xin cùng nhau nhớ lại Thông Bạch của HT Thích Huyền Việt. Xin trích:

“Lòng tôi vô cùng xúc cảm trước cảnh ngả nghiêng này. Nhưng tôi vẫn chí thành nhớ tưởng tới đức Tăng Thống đang sống quạnh hiu giữa bốn bức tường hàng chục năm trường ở Thanh Minh Thiền Viện. Ngài không còn được đi, đứng, thở hít ánh mặt trời như chúng ta. Nạn Cộng sản đã phũ phàng chụp xuống hai vị cao tăng của đất nước là Ngài Huyền Quang và Ngài Quảng Độ. Tôi có làm gì nữa cũng không đủ cho sự trả ơn trước cuộc đời khổ hạnh của hai Ngài. Dù khổ hạnh triền miên, hai Ngài vẫn không ta thán, một thân một mình cứ bước tới cho Giáo hội sống còn, chúng sinh an lạc. Tôi nghĩ rằng tất cả Phật tử hải ngoại hãy hướng tâm về Ngài, nghĩ đến Ngài mà bảo vệ cho Giáo Hội do Ngài lãnh đạo, thay vì phân tâm tới những sự việc, hay nhân sự không phải là Ngài. Bởi vì 40 năm qua chúng ta phục vụ cho GHPGVNTN do hai Ngài Huyền Quang và Quảng Độ lãnh đạo, chứ chúng ta không theo ai khác hai Ngài đâu.

 Nhờ nghĩ tới Ngài Quảng Độ quạnh hiu trong tự tại, tôi càng tự vấn lương tâm để không làm gì mang thêm buồn cho khoảng đời tại thế của Ngài. Chính vì vậy những tuần lễ qua là những tuần lễ đau xót, suy tư, tự vấn.”

Nguyện cầu Giác Linh Bốn đời Tăng Thống và Chư Anh Linh Thánh tử đạo hộ trì cho Quý Ngài trong Hội đồng Lưỡng Viện. Hộ trì cho Quý Phật tử kiên cường bất khuất ở trong nước đang theo Ngài Quảng Độ.

Chư Thiên Long Thần Hộ Pháp luôn luôn hộ trì cho Phật tử chúng ta đầy tinh thần Bi Trí Dũng, uy vũ, bất khuất tiến lên trên con đường Bảo vệ đạo Pháp và Dân tộc.

Nam mô Đấu Chiến Thắng Phật.

Phật tử Trí Giác.

—————————————————-

  • XIN ĐỌC VÀ NGHE THÊM ĐỂ ĐỪNG PHẢN BỘI THẦY TỔ.

Xin đọc lại một đọan của nữ sĩ Tôn Nữ Hoàng Hoa để nhớ lại những sự hy sinh của Thầy Tổ trong công việc chiến đấu bảo tồn mạng mạch của Giáo hội, dù có bị giết quá sức dã man.

Kính thưa Qúi Vị :

 Không phải ngẫu nhiên mà Giáo Hội Phật Giáo VN Thống nhất ( GHPGVNTN) lại có những biến động như hôm nay (chiếm lần này không được thì tiếp tục chiếm cho bằng được).Tại sao ? Chỉ có một lý do duy nhất để cắt nghĩa sự việc xảy ra hôm nay đó là dã tâm của CSVN trong việc cố tâm chiếm đoạt Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.

 Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất được thành lập bởi Hiến chương 05/66 và cố Hoà Thượng Thích Thiện Minh được Giáo Hội giao phó trách vụ Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Thanh Niên.

 Năm 1975 sau khi cưỡng chiếm Nam Việt Nam Cộng sản Bắc Việt đã bắt giam cố Hoà Thượng Thích Thiện Minh vào ngày 13 tháng 4 năm 1974. Một nhân chứng bị giam cạnh phòng của cố Hoà Thượng đã cho biết bọn Công An Việt Cộng đã đánh đập Hoà Thượng một cách tàn bạo , lột bỏ quần áo, bắt Hoà Thượng phải ký giấy giãi tán Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, nhưng Hoà Thượng đã cương quyết không chấp thuận. Chúng hỏi Hoà Thượng tại sao không chấp thuận . Hoà Thượng Thích Thiện Minh đã trả lời Giáo Hội là Giáo hội của Phật tử. Các ông bảo chúng tôi ký giấy giãi tán Giáo Hội thì làm sao chúng tôi dám ký. Phật tử đã bầu chúng tôi làm Quyền Viện Trưởng Viện Hoá Đạo nhưng Giáo Hội không phải của riêng tôi. Nếu các ông  muốn chúng tôi ký giãi tán Giáo Hội thì các ông hãy thả tôi ra, cho tôi triệu tập Phật tử để hỏi họ có bằng lòng giãi tán Giáo Hội không?”

 Cố Hoà Thượng Thích Thiện Minh vừa nói xong tức tốc bọn Công an Việt Cộng đạp đầu HT vào tường và HT đã ngất đi. Sau đó chúng đổ nước vào người của HT và tiếp tục tra tấn bắt HT phải ký cũng như đòi HT phải đưa con dấu ra nhưng HT vẫn kiên cường cho đến khi đầu của Hoà Thượng vỡ nát ra và hai hàm răng bể tan tành.

 Thảm sát cố Hoà Thượng xong bọn Công an Việt Công đem thi thể của Hoà Thựơng ra Hàm Tân chôn dưới gốc cây chuối. Qúi chư  Tăng Đại Đức đã đến Hàm Tân xin nhận xác nhưng bọn VC ác ôn đã không cho đến nỗi qúi Thấy chỉ xin tụng một bài kinh cầu siêu ngắn mà cũng không được. Được biệt phần mặt của cố Hoà Thượng Thích Thiện Minh đã bị chúng đánh dập nát thêm với máu me bầy nhấy đã không còn thấy rõ. Còn nỗi đau nào hơn khi người chết lại không được nhận một lời khóc thương của những người ở lại. Trong tâm tư bấy giờ chắc qúi Thầy cũng mường tượng viễn ảnh ngày mai của GHPGVNTN.

Chỉ vì kiên trì không cho bọn CS chiếm đoật GHPGVNTN mà Cố Hoà Thường đã phải vong thân.

 ———————————————-

Nghe thêm Hành động của Sư  GĐ cướp 200000 Quan Thụy sĩ. 

HT Giác Đẳng (2) cướp 200000 quan Thuỵ Sĩ của Phật tử

▶ 19:01

http://www.youtube.com/watch?v=AqS8gXW4MM8

Jul 30, 2011 – Uploaded by Vanct Nguyen

Giác Đẳng (2) cướp 200000 quan Thuỵ Sĩ của Phật tử.

Theo như đạo hữu ÝDân viết: HT Hộ Giác đã đưa tiền cho Sư G Đ trả lại, nhưng Sư G Đ không đưa. Không biết giờ này đã trả chưa?

—————————————————–

 

Vấn đề đòi lại tiền.

 

Thông báo của Nhóm chủ trương:

http://www.baoveghpgvntn.com

“ Phật tử đã đề nghị với chúng tôi nên thiết lập một danh sách chung cho tất cả Phật tử và đồng hương xa gần,để đòi lại số tiền đã đóng góp và cho vay không lời qua việc tạo mãi chùa Phật Quang, cứu trợ động đất Nepal, bão lụt Philippines.

 

Nay thể theo lời yêu cầu, chúng tôi sẵn sàng thiết lập danh sách chung và để bảo toàn sự riêng tư không cho người khác biết, xin qúi vị hoan hỉ vào trang web http://www.baoveghpgvntn.com:

1, Login và thiết lập một account cho chinh mình (user name và password)

  1. Vào khung Lưu Receipts
  2. Post receipts tất cả các biên lai biên nhận về tiền cúng dường, cho vay không lời tạo mãi ngôi chùa Phật Quang, cứu trợ Động đát Nepal. cứu trợ bão lụt philippines và các ngân khoản đóng góp khác. 
  3. Ghi chú rõ phương danh, pháp danh, địa chỉ cư ngụ, số điện thoại và email nếu có.
  4. Submit

Những chứng từ của quý vị gửi đến, sẽ được dùng để can thiệp cho quyền lợi của qúi vị và của GHPGVNTN trong những tranh chấp pháp lý nếu có.

Xin vào: www.baoveghpgvntn.com, để ghi danh sách (ở mục Lưu Receipts)

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s