flower-bouquet-422709_640                 www.bvghpgvntn.com

                                      Những Con Số biết “bò”

Đinh Quang Tiến, “ổng” là ai?
Trích:  “Tôi Dự Đại Hội Khoáng Đại” của tác giả Minh Phát:
“Một vị khác là anh Đinh Quang Tiến, người hành nghề địa ốc đứng giúp lo mua chùa Phật Quang cũng trình bày về diễn tiến mua chùa. Anh cho biết ông Bùi Lang, người đầu tiên làm thủ tục mua chùa đã báo cho bên người bán biết là TT Giác Đẳng không có tiền. Anh cho biết là có sự đánh phá (không biết từ đâu) trong giai đoạn sơ khai này. Anh cũng cho biết UBCV- GHPGVNTN Văn Phòng II Viện Hóa Đạo là tổ chức đứng tên sở hữu chủ chùa Phật Quang, không phải TT Giác Đẳng như tin đồn. Không hiểu những người đã từng chụp cho TT Giác Đẳng cái mũ bán chùa, giật chùa nghĩ sao về chuyện này?” (ngưng trích)

Nhắc lại, Đinh Quang Tiến là nhân vật chủ chốt trong vụ biến Đại Việt Cách Mạng Đảng thành một Non-Profit Corporation năm 2010. Theo lời tuyên bố cuả ông này thì“UBCV- GHPGVNTN Văn Phòng II Viện Hóa Đạo là tổ chức đứng tên sở hữu chủ chùa Phật Quang, không phải TT Giác Đẳng như tin đồn” thì dựa vào tư cách pháp nhân gì để Mr. Super Điêu (tức LS Steven  Điêu), một Chủ Tịch tự phong, tự biên, tự diễn, lại có thể ký tên bán chùa Phật Quang? Bán một tài sản không phải do mình làm chủ thì gọi là gì? Sau khi sư Giác Đẳng làm đơn xin từ chức vào ngày 4 tháng 8, 2015 và được HT Thích Quảng Độ chấp thuận đơn xin từ chức này vào ngày 8 tháng 8, 2015 thì 10 ngày sau, ngày 18 tháng 8 năm 2015, sư  Giác Đẳng cùng với Trần Đình Minh triệu tập một cuộc họp “bất thường” biểu quyết cho thêm 6 người nữa vào Ban Quản Trị, thành lập một Hội Đồng Điều Hành với LS Steven  Điêu làm chủ tịch và LS Steven  Điêu đã thực hiện một vụ mua bán địa ốc chỉ có thể có ở cõi trên: “nhà bán dưới giá thị trường, mua 1.3 triệu bán 1.1, không cần down payment, chủ carry, không cần qualify, closing escrow ở cõi trời nên chưa ai nhìn thấy….” 
Tóm lại, “sư ông bán chùa” có đến hai đệ tử “dẫn dắt” Sư ông đi mua một thiền đường cuả người Đài Loan và gọi nơi này là chùa Phật Quang: một ông là chuyên viên điạ ốc tên Đinh Quang Tiến tại Houston và một ông luật sư tên là Steven Điêu cũng tại Houston để mua một nơi không đủ tiêu chuẩn của thành phố Huntington Beach California nên không xin được giấy phép hoạt động (đòi hỏi phải có 1 mẫu đất mà Chuà Phật Quang chỉ có 1/2 mẫu; phải nằm trên đường có 4 lằn xe chạy nhưng nơi này chỉ có 2 lằn) vv…vv …
Hành động này của “Sư ông bán chùa” đã vi phạm cả luật Đạo (trái với Hiến Chương 1964 và Tu Hiến Chương ngày 12 tháng 11 năm 2011, Điều XI, khoản 28 và khoản 36 (2) (a) and (b) —  quy định rằng các thành viên phải được đề nghị bởi Viện Hoá Đạo và sau đó phải được Đức Tăng Thống phê chuẩn) lẫn Luật Đời vì Hội Đồng Đại Diện mà LS Steven Điêu là chủ tịch được bầu sai luật pháp (sai Bộ Luật Texas Business Organization Code, Chapter 22 Non Profit Organization:TEX. BUS. ORG. CODE § § 22.212(a) va 22.213 (a)). Đây là một hành động mà ông Trần Đình Minh “hãnh diện” báo cáo trong “Đại Hội ly khai” tổ chức trong hai ngày 9 và 10 tháng 10 tại San Jose là: (ngyên văn)“Chúng tôi phải làm trước họ một bước. Chúng tôi tìm cách (kiìm kẹp) im lặng để mà bán, mà không dám thông báo trước. Bởi vì nếu thông báo á, thì họ đâm cái đơn vô thì chúng tôi không bán được nữa rồi, quý vị có đồng ý không?  Vì vậy, chúng tôi bán không được thì Thượng Tọa trả nợ không được, Thượng tọạ phải ôm chiếu ra toà, có thể đi tù” (Trích từ Đại Hội Khoáng Đại 2 Lời thú nhận của Trần Đình Minh, Hội Viên HĐQT)
Như Đào Nương đã viết trong bài “Chuyện Dài “Sư ông bán chùa” Hồi thứ Bốn, sư Giác Đẳng nên nhờ một luật sư am tường về luật pháp Hoa Kỳ để giúo ông qua mùa “pháp nạn” này vì thực ra LS Steven Điêu chỉ là một nhân viên làm việc cho Harris County chuyên đi thu tiền child support. Những hành động dẫm chân lên luật pháp Hoa Kỳ của LS Steven  Điêu như việc biến Giáo Hội “mẹ” là Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất thành một công ty bất vụ lợi mà không hề tìm hiểu về luật về chùa mẹ, chùa con ở xứ Hoa Kỳ, ông đã  đặt – Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất và Phật tử góp tiền để tạo mãi Chuà Phật Quang làm cơ sở sinh hoạt cho Giáo Hội – vào cái thế phải tranh chấp để bảo vệ tài sản của Giáo Hội.
(Quí độc giả có thể vào link sau đây để đọc toàn thể 172 trang chứng từ của đơn kiện   tại http://www.queme.net/vie/doc/Don-kien-so-2015-63668.pdf này do VPLS Tammy Tam Trần nộp tại toà án quân hạt Harris ngày 23 tháng 10, 2015 sau khi mọi lời kêu gọi của HT Thích Huyền Việt, Xử Lý Thường Vụ VPII – VHĐ đã bị làm ngơ.)
Danh sách những người bị kiện gồm có: DANG PHAM  (a/k/a THICH GIAC DANG), STEVEN DIEU, MINH D. TRAN, QUANG LE, HUY MINH NGUYEN, CHAU XUAN MAI, HIEN VAN CAO, CUONG NGUYEN, NGOC HAN NGUYEN, QUE PHUONG BUI, INDIVIDUALLY và  PHUONG QUE BUI, INC., THE KIM HUYNH (HOÀNG BÁCH) tội sang đoạt tài sản và tội tiếm danh hoặc đồng lõa để sang đoạt tài sản và tội tiếm danh của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất do Đức Tăng Thống tức HT Thích Quảng Độ lãnh đạo.
 
Qua lời thú nhận của ông chuyên viên điạ ốc Đinh Quang Tiến trong Đại Hội Kháng Đại tại San José (dẫn dắt thân chủ muốn lập chùa mua một nơi không thể xin được giấy phép hoạt động), không biết danh sách này có nên thêm tên ông này vào không, bà luật sư Tammy Tâm Trần và các luật sư Thiện Nguyện?
 Theo Đào Nương được biết thì VPLS Tammy Trần đã tuân theo lệnh của Viện Hoá Đạo trong nước kiện L.S. Steven Điêu về tôi bất cẩn. Vậy thì Bạn-Thân-Bao-Nhiêu-Năm (very dear friend) của Steven Điều là Nhà Địa Ốc Lừng Danh Đinh Quang Tiến có bị trách nhiệm về tội đồng lõa (conspiracy) hay không?
Nhưng đừng tưởng rằng đơn kiện này sẽ làm cho phe “Sư ông bán chùa” sẽ hồi tâm mà làm điều đúng hơn đối với luật đạo và luật đời. Xin quí độc giả hãy đọc Thông Tư mới toanh của chính “Sư ông bán chùa” về việc “thanh toán” tiền bán chùa Phật Quang như sau:
(Trích):
THÔNG TƯ.  Giới Thiệu Ủy Ban Thanh Lý Tài Sản Chùa Phật Quang
Kính bạch chư Tôn đức,
Kính thưa quý đồng hương, đồng bào Phật tử,
Đại Hội Khoáng Đại 2015 tại San Jose California trong ba ngày kể từ 8-10-2015 đã đánh dấu một khúc quanh lịch sử của Phật giáo Việt Nam hải ngoại. Một trong số những quyết định quan trọng của Đại Hội là thành lập Ủy Ban Thanh Lý để hoàn trả những khoản tiền vay mượn và cúng dường cho việc tạo mãi chùa Phật Quang, Huntington Beach, California.
 
Chùa Phật Quang được tạo lập là một mái chùa chung với sự chung vai góp phần của Phật tử hữu tâm xa gần trong thời gian kỷ lục 3 tháng. Trong số đó có một phần ba là cúng dường. Hai phần ba là cho mượn. Tiếc thay những xáo trộn nghiêm trọng trong nội bộ GHPGVNTN đã tạo nên những khó khăn lớn lao ngăn chận tất cả những nỗ lực vận động tại chánh để thanh thoả nợ nần. Trong hoàn cảnh đó Hội Đồng Quản Trị UBCV đã phải làm một quyết định khó khăn là phát mãi ngôi chùa để hoàn trả số tiền cho vay và cúng dường lại cho thập phương bá tánh.
 
Toàn thể đại biểu tại Đại Hội tháng 10 San Jose đã đồng thanh quyết nghị, giao quyền quyết định tiền bán cơ sở chùa Phật Quang cho Ủy Ban Thanh Lý gồm bảy (7) thành viên để xúc tiến việc hoàn trả cho những người đã đóng góp. Bảy thành viên gồm có:
 
1. Trưởng ban – Bà Trần Thị Bạch Vân (Lăng Già Nguyệt): Cư ngụ tại Philadelphia, Hội Trưởng Hội Văn Hóa Việt Nam Philadelphia & Phụ Cận.
 
2. Phó ban – Bà Trần Thị Yến (Diệu Xuân): Cư ngụ tại Oklahoma City, OK Văn phòng Dịch vụ Du lịch/Di trú & Quan thuế, Cựu kiểm toán viên (Tax Auditor) Tiểu bang OK.
 
3. Thư Ký- Ông Khoa Lê: Cư ngụ tại San Jose, CA. Điều hành cơ sở tài chánh.
 
4. Ông Cường Đặng (Tâm Giác): Cư ngụ tại San Jose, CA. Thành viên Liên Đoàn Cử Tri và Trung Tâm Văn Hóa Việt Mỹ San Jose.
 
5. Bà Hạnh Hà (Không Tín): Cư ngụ tại Santa Ana, Cựu nhân viên Wells Fargo Bank.
 
6. Bà Cung Diệu Lý (Diệu Chân): Cư trú tại Elk Grove, CA. Giáo chức tại Việt Nam từ 1970 1989. Cựu HT& ĐS GDPT Huyền Quang Sacramento và Stockston.
 
7. Bà Trương Kim Xuyến (Không Quý): Cư ngụ tại Portland, OR. Phật tử Chùa Phật Quang, Oregon. Đã hưu trí ngành Kinh Tế Tài Chánh.
 
Các thành viên của Ủy Ban Thanh Lý đã bầu chọn: đạo hữu Trần Thi Bạch Vân Trưởng ban, đạo hữu Trần Thị Yến, Phó ban, đạo hữu Nguyễn Khoa – Thư ký.
 
Sự dấn thân của các thành viên Ủy Ban Thanh Lý thể hiện tinh thần dõng mãnh của người con Phật, dám nhập cuộc trước những khó khăn vì lợi ích chung. Chúng ta hãy thành tâm cầu nguyện chư thiện thần hộ pháp gia hộ Ủy Ban Thanh Lý chu toàn trọng trách như kỳ vọng của Đại Hội và toàn thể Phật tử xa gần.
 
Houstọn ngày 28 tháng 10 năm 2015
Chủ tịch Hội Đồng Điều Hành UBCV-GHPGVNTN
Tỳ kheo Giác Đẳng
(ngưng trích)
Đến đây thì Đào Nương lại phải trở về “những ngày tháng cũ” để những độc giả chưa đọc “chuyện dài về “sư ông bán chùa” biết về những điều đã xãy ra:
– Ngày 8 tháng 8, 2015, Sư Giác Đẳng được HT Thích Quảng Độ, Đức Ttăng Thống của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất chấp nhận đơn xin từ chức của ông.
– Ngày 18 tháng 8, Sư Giác Đẳng, dù không còn là ủy viên, triệu tập một phiên họp bất thường, cùng với Trần Đình Minh cho thêm 6 người trong đó có LS Steven Điêu thành lập một Hội Đồng Điều Hành mới toanh trong đó LS Steven  Điêu là chủ tịch.
– Ngày 16 tháng 9, LS Steven  Điêu trong vai trò chủ tịch HĐ Điều Hành này bán chùa Phật Quang, cơ sở sinh hoạt của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.
– Ngày 8, 9 tháng 10, sư Giác Đẳng họp Đại Hội “ly khai” ra tuyên cáo về một Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tôn trọng nhưng không tuân lệnh HT Thích Quảng Độ.
– Ngày 7 va 16 tháng 10, 2015, Sư Giác Đẳng nhận được hai bức thư của L.S. của HT Thích Huyền Việt, vị Hoà Thượng được HT Thích Quảng Độ bổ nhiệm để điều hành VPII – VHĐ yêu cầu sư Giác Đẳng giao hoàn tài sản của Giáo Hội gồm chùa Phật Quang để HT Thích Huyền Việt báo cáo lại với Đức Tăng Thống.
– Ngày 23 tháng 10, 2015, VPLS Tammy Tâm Trần đại diện cho Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất và HT Thích Huyền Việt nộp đơn kiện Sư Giác Đẳng và những người trong Hội Đồng Điều Hành do ông tự lập về tội sang đoạt tài sản của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất và Tiếm Danh.
 
– Ngày 28 tháng 10, 2015, Sư Giác Đẳng với tư cách là Chủ tịch Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất (không phải LS Steven Điêu) ra “Thông Tư” về vụ thanh toán tiền bán chùa Phật Quang để “thanh lý” số tiền bán chùa Phật Quang nhưng không nói gì về số phận của LS Steven Điêu trong vụ “thanh lý” này? Có thể nói rằng những “đệ tử” ruột của “sư ông bán chùa” tránh hết sau đơn kiện của VP Luật Sư Trần Thị Minh Tâm nên “sư ông bán chùa” phải ra mặt để “điêu” về tiền bán chùa? Cũng không thấy sự hiện diện của cô hàng hoa “Thủ Quỹ” của thầy, người thu tiền của bá tánh tại chùa Phật Quang?
 “Thông tư” thanh lý tiền bạc của “Sư ông bán chùa” ở trên lại cho chúng ta thấy gì:
1. Tại sao lại là “Thông tư” mà không là thông bạch hay thông cáo? Chuyện tiền thu được của bá tánh cúng dường tại sao lại thành chuyện “riêng, tư” ở đây?
2. Đại Hội Khoáng Đại 2015 tại San Jose California ngày 8 và 9 tháng 10-2015 có thể có một quyết định sai lầm là thành lập Ủy Ban Thanh Lý để “thanh toán” tiền sư Giác Đẳng đã bán chùa Phật Quang. Nhưng bây giờ, là cuối tháng 10, sau đơn kiện của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất do VPLS Tammy Tâm Trần đại diện thì mọi vấn đề về tài chánh và tài sản của Giáo Hội sẽ do toà án quyết định. Có lẽ điều này LS Steven Điêu biết rõ nên ông ta lánh mặt để “Sư ông bán chùa” ra “thông tư” cho đỡ ngượng mà không ‘cố vấn” thêm cho “sư ông bán chùa” về luật pháp: vì càng đi xa thì “sư ông bán chùa” sẽ càng sa lầy.
3. Khi ra “Thông tư” về Ủy Ban Thanh Lý này thì coi như “Sư ông bán chùa” đã chọn “chốn đọan trường” mà đi? Cho đến nay, sư Giác Đẳng vẫn không giải thích tại sao “thầy” phải mang một cô hàng hoa từ thành phố Houston qua Nam Cali để giử tiền cho “thầy”. Một Phật tử tại chùa Phật Quang xác nhận và đã nhớ trình tòa án là Bà còn giử biên lai có chữ ký nhận trên 300,000 tiền mặt quyên được của bá tánh giao cho Sự Giác Đẳng và Sư giao ngay cho cô hàng hoa. Mỗi buổi lễ, Cô hàng hoa kiểm kê từng biên lai để “make sure” là biên lai in tên Chùa Pháp Luân. Nhưng may quá, người đưa tiền đã cẩn thận biên tên, địa chỉ và mục đích của sự cúng dường là để mua Chùa Phật Quang.
4. “Ủy Ban Thanh Lý” của “sư ông bán chùa” gồm 7 người thì có đến 5 bà mà chỉ có 2 ông. 5 bà này theo lời “sư ông bán chùa” là vì tinh thần dõng mãnh của người con Phật đã dám nhập cuộc vì lợi ích chung nhưng lại ở bốn tiểu bang khác nhau của đất nước này: Trưởng ban – Bà Trần Thị Bạch Vân ở Philadelphia, Phó ban – Bà Trần Thị Yến ở Oklahoma City, Bà Hạnh Hà ở Santa Ana, Bà Cung Diệu Lý ở Elk Grove, CA, Bà Trương Kim Xuyến ở Portland, Oregon. Thế thì làm sao mà họ có thể quyết định “thanh lý” tiền mà “sư ông” đã bán chùa” một cách nhanh chóng được? Ban nhạc AVT trước đây có bản Ba Bà Mẹ Chồng mà nghe qua thì phụ nữ không ai còn dám đi lấy chồng dù Ba Bà của ban AVT chỉ đi bán lợn xề. Nay thì có đến 5 bà đi phụ “sư ông” bán cái chùa, câu chuyện chắc sẽ lâm ly bi đát hơn nhiều.  Nếu Ban AVT còn sống chắc phải ca tiếp:
 
Năm bà phụ bán cái chùa
Ấy thế mới là lôi thôi
Năm bà kể tình
Năm bà kể tội
Sư ông bán chùa
Sư ơi là sư, ối sư bán chùa
 
Muốn biết 5 bà này “kể tội kể tình” ra sao thì phải đọc thông cáo của Ủy Ban 5 bà và 2 ông phụ “Sư ông” thanh toán tiền bán chùa” này.
(Trích):
THÔNG BÁO
về việc Trả Nợ và Hoàn lại Tiền Cúng Dường Tạo Mãi Chùa Phật Quang
 Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni,
 
Kính thưa quý đồng hương, Phật tử,
 
Để hoàn thành trách nhiệm do Đại Hội Khoáng Đại UBCV 2015 giao phó, Ủy Ban Thanh Lý Tài Sản Chùa Phật Quang xin trân trọng thông báo:
 
1. Kể từ ngày 01 tháng 11, 2015, Ủy Ban Thanh Lý bắt đầu công việc hoàn trả các khoản nợ cho quý đạo hữu hảo tâm đã cho mượn và cúng dường. Kính xin quý vị liên lạc với chúng con/tôi qua địa chỉ:
 
Ủy Ban Thanh Lý,
5669 Snell Ave #375,
San Jose, CA 95123,
hay bằng điện thư: uybanthanhly@yahoo.com
 
2. Xin cung cấp cho chúng con/tôi: danh tánh, điện thoại, địa chỉ, số tiền cho mượn hay cúng dường kèm theo chứng từ, biên nhận liên hệ. Xin ghi rõ danh tánh cá nhân sẽ nhận lại tiền.
 
3. Chúng con/tôi sẽ lần lượt hoàn trả theo thứ tự thời gian: đáo hạn trước trả trước, đáo hạn sau trả sau.
 
4. Sau khi thanh toán xong các khoản nợ, việc hoàn trả tiền cúng dường sẽ được thông báo. Xin nói thêm rằng số tiền cúng dường không thể hoàn trả 100% vì các chi phí tiêu tốn trong các buổi gây quỹ và quá trình tạo mãi.
 
Chúng con/tôi mong mỏi sẽ trả dứt các khoản tiền nợ và cúng dường trong vòng từ chín tháng đến một năm, tuy nhiên nếu có điều kiện sẽ kết thúc sớm hơn. Chân thành cám ơn và kính chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 
Trân trọng
Philadelphia, 29 tháng 10, 2015.
TM Ủy Ban Thanh Lý Tài Sản Chùa Phật Quang
Trần Thị Bạch Vân
(ngưng trích)
 
Trong số 5 bà 2 ông này, đa số đều là những vị có làm việc trong ngành kế toán và tài chánh. Có vị làm cho nhà băng nữa. Quả thật đây là một công việc cần một tinh thần dũng mãnh “vô song” mới có thể “dám” làm. Đọc xong thông cáo này, có nhieu “con nợ” gọi vào toà soạn SGN xin nêu thắc mắc sau đây:
– “Sư ông bán chùa” phải biết rõ về con số và danh sách đã mượn tiền: cuả ai, bao nhiêu chứ? Thế gì còn phải “kêu gọi” Phật Tử gửi thư đòi nợ làm gì? Không đòi thì không trả hay sao? Biết bao giờ thì những con số biết nói này trở thành những con số biết… bò đến từng nơi cư ngụ của 5 bà, 2 ông ở khắp nước Mỹ này?
 
– Người “Cha” ở Việt Nam vay tiền bá tánh để mua nhà ở Cali cho con có “chỗ sinh hoạt”. Ông “Con” này qua mặt, giả mạo giấy tờ, ký giấy bán luôn căn nhà dưới giá thị trường mà không báo cho cha hay. Khi ông “con” bị ông cha và chủ nợ phát giác thì chuyện gì sẽ xảy ra? Ai sẽ thu tiền bán nhà lại để trả lại cho các chủ nợ, cả lời, cả vốn, cả tiền phạt? Nhưng tiền cũng là chưa xong. Tội bị cho là sang  đoạt tài sản, tội bị cho là đồng lõa của “thằng con” và người mua “ma” (vì không bỏ tiền ra) luật pháp có tha không? Có thể giải thích là phải chạy nhanh, chay lẹ, chạy lén, chạy lút trước khi các chủ nợ đâm đơn kiện đòi lại tiền không?
– Làm sao xác định được sự trong sạch khi mà Ủy ban Thanh Lý lại do “thủ phạm sang đoạt” bầu ra? Bạn bè, con cháu trong nhà trả trước, người ngoài trả sau? “Nợ giấy” (tiền Âm phủ) trả trước nợ thật?
– Chi phí tổ chức quyên tiền sẽ là bao nhiêu? Có sổ sách để xác định được điều này? Trả cho các chủ nợ nhưng “số phận” của những người cúng dường ra sao nếu họ không đồng ý bị “bỏ rơi” cho tiện bề sổ sách theo sự định đoạt của Ủy Ban “thanh lý – self investigation and self decision making [within their discretion]” này? 
Nhưng đó là lo chuyện … bò trắng răng. Bây giờ là giai đọan đáo tụng đình vì sự bất thỏa hiệp của “Sư ông bán chùa” trước mọi lời kêu gọi trả lại tài sản của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất. Những con số không biết nói, nhưng biết … “bò” đã làm hại “sư ông” khiến ông bực bội, ông bèn …từ luôn người mà ông đã từng gọi là..  vị cha chung của các tăng, ni. Nhưng vui nhất vẫn là chuyện ông LS Steven Điêu, nít-nêm là Mr. Super Điêu. Vì Mr. Super Điêu làm nhân viên cho quân hạt Harris, chuyên đi thu tiền child support nên ông bị ám ảnh nghề nghiệp ghê quá. Hãy nghe Mr. Super Điêu so sánh chuyện “Sư ông bán chùa” và Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất như một cặp vợ chồng có một tài sản chung là cái nhà (tức chùa Phật Quang) trên đài ViêtTV cùng với Chỉ huy trưởng Kho đạn Long Bình tức Mít-tờ Hoàng Bách như sau:
(Trích): (nguyên văn lời của Mr. Super Điêu do phóng viên Saigòn Nhỏ ghi lại)
Giả sử như cái chùa Phật Quang chưa bán mà đem vào cái vụ kiện, và đem cái chùa Phật Quang ra ngoài và khi mà chánh án nhìn vào cái chùa Phật Quang có sự tranh chấp của những người trong chùa, những thành phần trong chùa thì người chánh án cũng làm như là Ban Quản trị làm như tất cả chúng ta đã làm là cái điểm đầu tiên là họ sẽ ngưng không cho chùa Phật Quang sinh hoạt. Chánh án sẽ ra một án lệnh là phải bán cái chùa để mà giải quyết vấn đề. Giả sử quý vị là hai vợ chồng trong một gia đình bắt đầu ly dị tức là gia đình bắt đầu không ở chung với nhau được và hai vợ chồng có cái nhà. Cái nhà đó họ dành giựt với nhau, chia cái nhà đó như thế nào khi mà đem ra tòa ly dị. Lần đầu tiên là tòa cố gắng giải quyết một là người vợ giữ, người chồng phải trả một phần nào để cho có sự công bằng. Hai là người chồng giữ, người vợ phải trả cái phần của mình vào cái đó thì người chồng được giữ. Và nếu hai người không chịu nữa thì tòa ra cái án lệnh bán cái nhà đó rồi chia tiền. Nghĩa là phải bán cái nhà, phải bán cái chùa Phật Quang là cái điều mà chúng ta đã làm, làm hoàn toàn đúng theo nguyên tắc nếu mà có vụ kiện.
 
Điểm thứ nhì bán cái nhà xong rồi thì chánh án phải làm cái gì? Phải chia tiền cho đồng đều. Chia bên vợ, chia bên chồng thế nào cho nó đồng đều. Thì cái điểm đầu tiên nó giống hệt như chúng ta đang làm bây giờ mà không tốn tiền là ông chánh án hay bà chánh án sẽ làm ra cái receivership và đưa cái tài sản, cái nhà, cái tiền đó đi vào văn phòng một luật sư khác họ sẽ lấy tiền và họ sẽ giải quyết. Họ sẽ nói chuyện với với mấy người salemen là họ sẽ bán cái nhà và họ lấy cái tiền đó và họ coi và chia đồng đều cho người vợ, người chồng theo đúng cái luật thì đây là tại sao chúng ta làm tất cả những cái gì Ban Quản trị làm hoàn toàn đúng theo những thủ tục, nguyên tắc nếu mà chúng ta phải ra tòa. Mà chúng ta đã làm cái phần đầu, thì thật sự nếu mà ra tòa ông hay bà chánh án sẽ cảm ơn Ban Quản trị đã làm những cái gì mà chánh án cũng sẽ làm thôi. Và cái điểm thứ nhì hiện bây giờ thay vì đi vào cái receivership mà phải trả 10, 15 hay 20 phần trăm cái tiền của tài sản mỗi một năm mà cái ủy ban thanh lý hoàn toàn độc lập với cái Ban Quản trị. Họ làm cái này hoàn toàn không lấy tiền, mà họ là những người có khả năng chuyên môn, tức là kế toán viên, kỷ sư và một số những người có bằng đại học khác. Họ là những người sẽ tìm ra kế hoạch, một cái nguyên tắc theo đúng cái nguyên tắc mà chúng ta làm cái receivership mà họ không có lấy tiền. (ngưng trích)
Xin độc giả khỏi «chiêm nghiệm»  lời của LS Steven  Điêu, chủ tịch Hội Đồng Điều Hành VPII – VHĐ của “sư ông bán chùa” mà nhức đầu vì … cách trình bày vấn đề biết chết liền của “ổng” nên Đào Nương phải đọc vài ba lần thì “tạm hiểu” rằng thì là như sau:
LS Steven  Điêu so sánh “Sư ông bán chùa” và Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất như một cặp vợ chồng “giành” nhau cái nhà (tức chùa Phật Quang). Giải pháp thứ nhất thì hoặc vợ hay chồng muốn giữ nhà thì phải trả tiền cho bên kia đi ra. Nhưng nếu cả hai bên không đồng ý thì toà sẽ ra lệnh bán nhà. Tiền bán nhà sẽ giao cho một“receivership” và một văn phòng “court appointed receiver”   hay luật sư để giải quyết đồng đều cho hai bên khỏi … quýnh nhau. Văn Phòng “court appointed receiver”   hay luật sư này sẽ “ăn” 10, 15, 20% cái “tài sản” này mỗi năm. Ví dụ như cái nhà của “cặp vơ chồng” này là 1.1 triệu thì một năm, VPLS có thể “ăn” hết vài trăm ngàn, chỉ cần vài năm là hết ráo.
Việc “Sư ông” bán chùa có thể coi như “cặp vợ chồng” này đã đi qua giai đoạn bán nhà rồi. Ủy Ban Thanh Lý (hay “receivership” theo LS Steven Điêu) do “sư ông bán chùa” lập ra gồm những ông bà có kinh nghiệm về tài chánh, kế toán sẽ lo tìm kế hoạch để chia cho đều. Họ sẽ làm công việc của cái “receivership” này mà không lấy tiền. Thế là tốt dzồi. (xin tạm ngưng phần diễn giải)
 
Thật là khổ cho những công dân Hoa Kỳ được Harris County giao cho LS Steven  Điêu lo cho việc truy tầm child support. Vì Mr Super Điêu này đốt giai đoạn quá nhanh. Có khi nào vợ chồng người ta chưa bỏ nhau, ổng đã đi đòi tiền … “nuôi má dzợ” không ta! Trong Đại Hội Khoáng Đại tại San José đầu tháng 10 vừa qua, “Sư ông bán chùa” vẫn còn xưng tụng HT Thích Quảng Độ là cha chung của tăng ni. Cuối tháng 10 thì đệ tử của sư ông tức Mr. Super Điêu đã “hạ” Đức Tăng Thống xuống ngang hàng với “Sư ông bán chùa”: hai “người” là một cặp vợ chồng tranh nhau cái nhà. Hết ý!
 
Tôi có một ông anh mà 6 đứa chúng tôi yêu thương vô cùng. Mỗi lần thấy chúng tôi “khôn” quá, anh ấy hay “kêu trời”: sao mà chúng mày “khôn” thế, chừa chỗ cho anh“khôn” với chứ. Bảo đảm lần này thấy Mr. Super Điêu so sánh HT Thích Quảng Độ và “Sư ông bán chùa” là một cặp vợ chồng dành nhau cái nhà, Mr. Super Điêu còn xúi “Sư ông bán chùa” dùng chiêu tẩu tán tài sản đi trước một bước để đối phó; anh tôi từ nay sẽ vui vì biết rằng trên đời có những đứa còn “khôn” hơn các em mình. Chúng nó không những “khôn” mà còn “lanh” tức “liền tù tì”. Trong thiên hạ có bốn bồ “khôn”, Mr. Super Điêu dành hết trơn, coi như các em của Anh trớt quớt Anh ơi!
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất đã ra một thông cáo cho biết một Ủy Ban Thanh Tra Tài Chánh Chùa Phật Quang đã được thành lập để thu thập tất cả những số tiền “biết bò” của Phật tử đã cúng dường hay cho vay để mua chùa Phật Quang trước đây để nộp lên toà. Và theo đó thì “Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất sẽ xin Tòa Án cử một Special Master (một cựu chánh án) để quyết định hồ sơ tiền bạc cho qúy vị. Vị Special Master và Ủy Ban Thanh Tra Tài Chánh Chùa Phật Quang sẽ không khấu trừ bất cứ phí khoản nào kể cả luật sư phí, và phí tổn cho Special Master và CPA (Kế toàn viên Công chứng).
 
Sau khi thông cáo này được phổ biến, chỉ trong 2 ngày, VPII – VHĐ và chùa Liên Hoa của HT Thích Huyền Việt đã nhận được vài trăm phiếu báo yêu cầu “sư ông bán chùa” phải hoàn tiền, tổng số lên tới gần $700,000. Các đơn này thì sẽ được nộp lên toà để xin “sư ông bán chùa” bồi hoàn lại cho Phật tử (chắc chắn là không bị trừ chi phí tổ chức) và nhất là không bị cho vào bất cứ một “receivership” hay VPLS để khấu trừ chi phí như Mr. Super Điêu đã tuyên bố như trên. Nghĩa là những số tiền mà phe “sư ông bán chùa” thu được để  mua chùa đã “bò” đi đâu thì chưa ai biết được nhưng những phiếu đòi tiền thì đã “bay” về Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất như bươm bướm.
Một ông Phật tử “member” góp tiền ($10,000.00) đồng thời đã kiện VPII – VHĐ- Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất đòi xem sổ sách giấy tờ kế toán của “Sư ông bán chùa” vì ông này muốn biết những số tiền này đã bò đi đâu. Cho đến ngày hôm nay, 29 tháng 10, sư Giác Đẳng và LS Steven Điêu vẫn còn nhận mình là người điều hành VPII – VHĐ. Theo luật cuả Tiểu Bang Texas về tố tụng dân sự (Texas Rule of Civil Procedure 169), các thành viên của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất có quyền được xem xét sổ sách và chứng từ xuất nhập của tổ chức này vì Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất là một công ty bất vụ lợi thành lập tại Tiểu Bang Texas và do đó phải tuân theo luật lệ hiện hành tại đây. (Under section 22.351 of the Texas Business Organization Code, any member of Unified Buddhist upon request is entitled to examine and copy its books and records.) Theo đơn kiện của Phật tử Kien Van Dang thì nhằm che đậy những điều mờ ám để sang đoạt tài sản của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, sư Giác Đẳng đã bán chùa Phật Quang cho công ty Phuong Que Bui, Inc. d/b/a The Galleria Holding. (Mandamus is the proper remedy to compel examination of the non-profit corporation’s books and records as had been requested by Plaintiff.  Plaintiff requests that the Court issue a writ of mandamus to compel examination and copying of the books and records that Plaintiff had requested. For the reasons set forth above, Plaintiff respectfully requests that Defendant be cited to appear and for the Court to issue a writ of mandamus commanding Defendant, through its agent and representative, Dang Pham and/or Attorney Steven Dieu and/or any custodian of the record for Defendant, to permit Plaintiff or his designated agent and attorney to examine and copy, the books and records of Defendant that Plaintiff had requested. Plaintiff further requests reasonable and necessary attorneysfees, all costs of court and expenses incurred by Plaintiff in the prosecution of this case, and any such further relief, at law or in equity, to which Plaintiff may show himself justly entitled.)
 
Chiều Thứ Bảy cuối tuần này, từ 1 đến 4 giờ chiều, xin đồng bào ở thành phố Houston đến trụ sở Cộng Đồng người Việt ở đây để tham dự buổi gặp gỡ của HT Thích Huyền Việt và VPLS Tammy Tam Trần về những diễn tiến của vụ kiện. Sau phần gặp gỡ sẽ là buổi hội luận để HT Thích Huyền Việt và Tổ Hợp LS Tâmmy Tâm Trần trả lời mọi thắc mắc của đồng bào. Hẹn gặp quí vị tại đây.
Đào Nương
 
Đính kèm
Thông Báo
của Ủy Ban Thanh Tra Tài Chánh Chùa Phật Quang
 
Chúng tôi, Ủy Ban Thanh Tra Tài Chánh Chùa Phật Quang gồm :
– HT. Thích Huyền Việt, Xử Lý Thường Vụ Văn Phòng II Viện Hóa Đạo,
– Văn phòng Luật sư The Tammy Tran Law Firm,
– William Stewart, Jr. C.P.A. (Kế toán viên công chứng)
 
Trân trọng thông báo đến toàn thể Đồng hương và Phật tử xa gần đã đóng góp tài chánh : hỷ cúng và cho mượn để tạo mãi ngôi Chùa Phật Quang tại thành phố Huntington Beach, California, làm Trụ Sở Trung Ương cho Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất. Xin Quy Vị hãy khẩn cấp thông báo danh tánh và số tiền đã hỷ cúng hay cho mượn đính kèm bản sao (copy) những chứng từ như : biên lai, giấy mượn nợ, check, casher check, v.v. về địa chỉ sau đây :
Ủy Ban Thanh Tra Tài Chánh.
6709 Howell Sugarland Road
Houston, Texas 77083
hoặc gởi về địa chỉ e-mail: bitrireogoi@gmail.com
 
Rất nhiều Phật tử xa gần đóng góp tài chánh: hỷ cúng và cho mượn để tạo mãi ngôi Chùa Phật Quang đã liên lạc với chúng tôi đặt vấn đề hoàn trả. Chúng tôi đang thiết lập danh sách của quý vị để trình Tòa Án. Danh sach này sẽ được đệ trình Tòa Án trong tuần này.
Chúng tôi sẽ xin Tòa Án cử một Special Master (một cựu chánh án) để quyết định hồ sơ tiền bạc cho qúy vị. Vị Special Master và Ủy Ban Thanh Tra Tài Chánh Chùa Phật Quang sẽ không khấu trừ bất cứ phí khoản nào kể cả luật sư phí, và phí tổn cho Special Master và CPA (Kế toàn viên Công chứng). Để chúng tôi làm tròn nhiệm vụ Giáo hội, Viện Hoá Đạo và Đức Tăng Thống giao phó, chúng tôi khẩn thiết trông cậy vào sự hợp tác của toàn thể Đồng hương và Phật tử liên hệ đến sự kiện này, càng sớm càng tốt.
Trân trọng
 
Hòa thượng Thích Huyền Việt,
Xử lý Thường Vụ Văn Phòng II Viện Hóa Đạo
Sau đây là mẫu Phiếu báo yêu cầu hoàn tiền :