(Trí Giác) TT Giác Đẳng xin đừng xúc phạm Thầy Tổ và bôi nhọ môn đồ pháp quyến.

buddha-365643_640RA MẮT THÀNH PHẦN NHÂN SỰ VÀ CÔNG BỐ ĐƯỜNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA UBCV- (TIẾM DANH GHPGVNTN) tại chùa Pháp Luân là xúc phạm đức Phó Tăng Thống GHPGVNTN Thích Hộ Giác và bôi nhọ môn đồ pháp quyến,

__________________________________________________________
·       Phật tử Quyết tâm Học và Hành
theo hạnh nguyện của Ngài Hộ Giác
__________________________________________________________
. Những ngày hôm nay, sắp Huý nhật của Ngài Hộ Giác, đây là thời điểm đầy thiện duyên, đầy phước báu để Phật tử chúng ta nhớ đến ân đức của Ngài,để học và hành theo hạnh nguyện của Ngài trong sứ mệnh bảo vệ Hiến chương GH, phục hoạt Giáo hội trước sách lược của CS muốn triệt tiêu Giáo hội PGVNTN truyền thừa trong 40 năm qua.
 
Phật giáo đồ khâm tuân đức Phó tăng thống Thích Hộ Giác vì Ngài đã khâm tuân Nhị vị Tăng thống Thích Huyền Quang và Thích Quảng Độ trong công việc lãnh đạo GHPGVNTN
Nhân Ngày Húy nhật. Kính xin TTGiác Đẳng ngưng xúc phạm đến đức Phó Tăng Thống GHPGVNTN Thích Hộ Giác, Ngưng LỄ RA MẮT THÀNH PHẦN NHÂN SỰ VÀ CÔNG BỐ ĐƯỜNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA UBCV- (TIẾM DANH GHPGVNTN) tại chùa Pháp Luân

Chư Tăng đang tụng kinh an vị Xá Lợi Của Ngài Cố Phó Tăng Thống Thích Hộ Giác GHPGVNTN
Chư Tăng đang chuẩn bị thỉnh Xá Lợi Của Ngài Cố Tăng Thống Thích Hộ Giác về Chùa Pháp Luân
 
Phật tử chúng ta nhớ lại:
 
Đại lão Hòa thượng Thích Hộ Giác viên tịch tại chùa Pháp Luân, thành phố Houston, tiểu bang Texas vào sáng ngày 5 tháng 12 năm  2012, hưởng thọ 84 tuổi.
 
– Ngài là Tăng thống của Giáo hội Tăng già Nguyên thủy. Và là Phó Tăng thống của Giáo hội PGVNTN. 65 năm hành đạo, Ngài là bậc cao tăng thạc đức thông thạo Phạn ngữ và Pali, nghiên cứu Phật học nhiều năm tại Thái Lan và Miến Điện.
 
– Năm 1963 Ngài bị cầm tù vì đại diện Giáo hội Tăng già Nguyên thủy Việt Nam trong Ủy ban Liên phái Bảo Vệ Phật giáo, và tham gia thành lập GHPGVNTN. Sau khi ra khỏi tù, Ngài giữ chức Ủy viên Truyền bá vụ  trong GHPGVNTN, do hai Ngài Huyền Quang và Quảng Độ lãnh đạo
.
– Năm 1981, Ngài vượt biên qua Campuchia. Năm 1982 Ngài định cư tại Hoa Kỳ.
 
Trong lễ tang cuả Ngài, một trong những đại đệ tử của Ngài là Hòa thượng Thích Huyền Việt, trụ trì chùa Liên Hoa tại Houston, đã có những lời phát biểu như sau về công đức của Hòa thượng Thích Hộ Giác đối với Phật giáo: “Ngài ra đi đã để lại tấm gương của bậc lãnh đạo PG. Ngài đã đóng một vai trò hết sức quan trọng trong chiều dài lịch sử. Với tuổi thọ của ngài, và đặc biệt Ngài dấn thân từ năm 1963 cho tới bây giờ và từ năm 1982 ở hải ngoại, ngài đã để lại một tấm gương sáng cho hậu thế, cho chư tôn đức tăng ni và phật tử.”

Riêng Thượng tọa Thích Giác Đẳng
Xin Chư vị nghe lại một đọan TT Giác Đẳng nói trước Giác Linh Ngài Thích Hộ Giác Phó Tăng Thống GHPGVNTN, trước hàng Đại tăng và Phật tử về những quyết định trong đời của Hoà thượng Hộ Giác. Đệ tử ghi từ audio TT nói (trong google.)
 
 Xin trích:buddha-365643_640
 
“Vào thời điểm, Hoà thượng Thích Thiện Minh bị CS tra tấn chết, không ai được cho phép đến nhìn, nhưng nhà nước CS đã đồng ý cho hai người là: Hoà thượng Trí Thủ và  Hoà Thượng Hộ Giác được lên Hàm Tân nhìn thi thể của HT Thiện Minh. Thi thể nằm trong quan tài nửa kín nửa hở, khuôn mặt bị tra tấn, bị giết chết trong nhà tù Hàm Tân, nhắc đến điều đó có nghĩa là nhà nước có chủ trương mời gọi HT Hộ Giác tham gia GH nhà nước để tham gia cái tổ chức Ủy ban vận động cái gọi là Thống nhất Phật Giáo mà HT Trí Thủ là trưởng ban. Năm 1981 khi người ta định chuẩn bị một ngày Hội nghị Thống nhất Phật giáo tại Hà Nội thì người ta chuẩn bị tất cả mọi thứ cho Ngài từ vé máy bay, những vật dụng khác là những gì người ta muốn Ngài làm. Và trong một ngày đắn đo suy nghĩ Ngài đã gọi một HT đưa Ngài ra bến xe để đưa Ngài đi bằng đường bộ qua Campuchia, đến tị nạn Thái lan. Ngài ra đi là để giữ cái lòng trong sạch đối với GHPGVNTN. Ngài đặt chân đến Hoa Kỳ năm 1982. Từ 1982 đến 1992 Ngài tham gia rất nhiều Phật sự, kể cả vai trò chủ tịch điều hành Tổng hội GHPGVN tại Hoa Kỳ.
Năm 1992 theo lời kêu gọi trong Di chúc của Đức Đệ Tam Tăng Thống, Ngài đã rời bỏ tất cả vai trò và kêu gọi Cộng đồng thành lập Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải ngoại tại Hoa kỳ/ VP2/ VHĐ.
 
Năm 2006 lúc bấy giờ HT Thích Minh Tâm đã ra một thư mời để thành lập tổ chức Tăng Ni hải ngoại. HT Hộ Giác hiểu là việc đó không nằm trong ý chỉ của Hội đồng Lưỡng viện ở trong nước. Hội đồng lưỡng viện không được Thông báo về Thư mời này, trong lúc bản thân HT Minh Tâm cũng là một thành viên của VP2 VHĐ. Ngài đã cử chúng tôi 3 lần sang Paris để thuyết phục để làm sao việc đó đừng diễn ra, nhưng cũng không được. Từ Tăng Ni hải ngoại cho đến Tăng Ni hải ngoại về nguồn tôi nhớ 2 điện thoại cuối cùng một là Hoà thượng Thắng Hoan và HT Trí Chơn đã nói với Ngài Hộ Giác điều này, nhưng vẫn không thành.
 
Cuối cùng Ngài Hộ Giác làm một quyết định đó là tuân thủ việc chỉ định của Đại lão HT Thích Huyền Quang và Đại lão HT Thích Quảng Độ cho việc duy trì Văn phòng 2 Viện Hóa Đạo.
 
Ngài đã nói với chúng tôi rằng: Bằng bất cứ giá nào phải tiếp tục con đường Ngài Huyền Quang Quảng Độ đã đi, điều đó đã nói lên rằng tại sao Ngài đã quyết định sự chọn lựa của Giáo chỉ số 9…”
 
Ngưng trích:
 
Và ngay cả bản thân của TTGiác Đẳng, bất kỳ ở đâu, và nhất là trong những Buổi Gây quỹ tạo mãi chuà Phật Quang , TT kêu gọi phật tử là phải khâm tuân Hiến chương của Giáo hội và khâm tuân đức Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ. Nhưng buồn thay hành động của TT thì ngược lại, là:  BÁN LÉN CHÙA VÀ TIẾM DANH GÍAO HỘI.
 
 
–      Sự ra đi của Đại lão Hòa thượng Hộ Giác đã để lại trong lòng phật tử vô vàn thương tiếc, vì trong nhiều năm qua Ngài được phật tử tại Houston coi như một vị Thầy khả kính với đầy tình thương yêu…
   Xá lợi muôn sắc của Ngài Hộ Giác.
 
Đức hạnh và sự thành tựu về tu chứng của Ngài đã hiển nhiên trở thành sự thật như đã hiện trên những chùm xá lợi đủ màu của Ngài..
 
–      Ân đức này HT đã để lại cho toàn thể Chư Tôn Đức và Phật tử Giáo hội Nam tông- Nguyên thuỷ. Tổ đình lưu niệm về Ngài tại chuà Pháp Luân Phật tử thường xuyên đến chiêm bái. 
–      Ân đức này của HT để lại cho toàn thể Chư Tôn Đức và Phật tử Nam tông cho đến Bắc Tông bởi công đức vô lượng của Ngài trong mạng mạch của GHPGVNTN đã kết hợp Nam và Bắc Tông làm sức mạnh cho Phật giáo truyền thừa VN..
 
ÂN ĐỨC CỦA NGÀI HỘ GIÁC THẬT LỚN LAO VÔ CÙNG.
 
Tất cả những ai làm theo hạnh nguyện của Ngài, Ngài sẽ thương tưởng và hộ trì. Ngược lại ai đi ngược với hạnh nguyện của Ngài là xúc phạm đến Giác linh Ngài vậy!
Bởi niềm tin sâu xa đó nên đệ tử này xin thưa với TT Giác Đẳng, rằng:
 
-Trước hết nên cử hành Húy nhật của Ngài vào đúng vào ngày Ngài ra đi vào ngày 5 tháng 12, chứ không nên sai ngày. Đệ tử của Ngài sao lại biến chế ngày tháng không trùng như vậy.
 
– Và để lễ Húy nhật của Ngài Hộ Giác được giữ niềm tôn quý, trong sạch, và hiển linh trong lòng Chư Tôn và Phật tử, Xin TT Giác Đẳng hủy bỏ Lễ ra mắt thành phần nhân sự & công bố đường hướng hoạt động của UBCV, tại chùa Pháp Luân
 
– Bởi trong lễ Huý nhật của Ngài trước Đại hùng Bửu điện chuà Pháp Luân, đó là Tổ đình của hệ phái Nguyên thuỷ VN. Phật tử tin rằng, vì đức độ sâu dày của Ngài: Chư thiên, Long thần Hộ pháp, Giác linh bao đời Tăng thống, chư anh linh sẽ hiện về bên giác linh Ngài Hộ Giác ở chuà Pháp Luân, và sẽ hộ trì cho Môn đồ pháp quyến cho chư phật tử. Ngài và Chư Anh linh , và môn đồ pháp quyến của Ngài khi thấy cảnh ra mắt nhân sự tiếm danh GH, thì sẽ cảm ứng như thế nào?
 
Đệ tử này trong lòng luôn nhớ đến một vị HT dạy rằng: Cho dẫu tay con cầm nén hương thắp lên bàn Phật, nhưng trong phút đó mà trong lòng con vướng tham lam sân hận si mê, thì việc thắp hương đó cũng chỉ là ma sự.”
 
Thưa TT, huống hồ lúc này đây, trong phút giây Lễ Húy nhật của Ngài, TT lại ra mắt một Hội đồng nhân sự Tiếm danh, bán lén chùa, tiền bạc của bá tánh không biết về đâu. Hội đồng tiếm danh UBCV này đã gây chia rẽ, phiền não và oan ức ngút trời giữa phật tử,và hội đồng nhân sự đó đang phá nát giáo hội của Ngài Phó tăng Thống Thích Hộ Giác, mà Ngài đã dày công gây dựng. Xót xa cho Ngài quá. Tại sao phải đưa cái Hội đồng Tiếm danh sắp ra toà án ra mắt trước mặt Ngài.
 
Mà thành phần Nhân sự Hội đồng ra mắt đó là ai?
 
. Về TT Giác Đẳng – chủ tịch…. thì bao nhiêu tội lỗi TT đã biết rồi.Luật đời thì đang chờ ra toà án. Mà luật đạo thì còn gì nữa đâu! Hành động bán lén chùa!! TT nói một đằng làm một ngã. Tiền bạc của Giaó hội 67 ngàn Philipine, 230 ngàn Nepal, 1 trệu 3 trăm ngàn tiền tạo mãi chùa Phật Quang giờ này vẫn không ai biết. Không bao giờ được công bố cho phật tử rõ. Chỉ có hai người là TT và cô bán hoa Ngọc Hân thủ quỹ biết – không có ban kế toán, không có sổ sách gì cả, làm sao mà kiểm chứng đây!?. TT giảng pháp Phật nhưng không hành theo lời Phật dạy. Con đường  Bát chánh đạo của Phật dạy thì TT gạt một bên, vì TT nói dối là không chánh ngữ. Tiếm danh xưng GH và tiền bạc không kết toán được coi như lấy của không cho, là tội trộm cắp, là không chánh nghiệp. Tiền 200 ngàn Thụy sĩ mượn của chùa Thích ca Đa Bảo. Ngài Hộ Giác đưa cho TT trả, TT cũng không đưa lại. Biết bao giờ hết ân oán.( Tội lỗi của TT còn nhiều lắm – ngay trong 12 lá thư hằng tuần TT viết trong những lần gây quỹ, nếu TT đọc lại chắc sẽ giựt mình vì tiền hậu bất nhất. Chính mình nói, nhưng hành động lại phản lại với chính mình. Quá nhiều điều phản lại sự thật. Từ từ đệ tử sẽ thưa tiếp, nếu TT còn tiếm danh…
 
. Về Ông Steven Điêu, vô đạo Phật, mà TT mời vào làm chủ tịch UBCV, sau thời gian ngắn bán chuà. Trong Hội luận, đại hội thì ăn nói xúc phạm đến Giáo hội đến Tăng thống đến Chư tăng, là xúc phạm đến Phó Tăng thống Thích Hộ Giác nhưng TT vẫn vui cười, thoả mãn. Và lần này Húy nhật Ngài Hộ Giác lại ra mắt cái ông Điêu Ngoa ở chuà Pháp Luân. Ân đức của chùa còn gì nữa. Sao lại phá hoại nơi thanh tịnh già lam và phá hoại môn đồ pháp quyến đến như vậy.
 
Kính thưa quý vị.
Qua cuộc đời hy hiến cao cả cho GHPGVNTN của Ngài Hộ Giác. Phật tử chúng ta luôn luôn khắc cốt ghi tâm rằng: Giáo hội Phật Giáo Việt nam Thống nhất là GH truyền thừa, thống nhất giữa hai Tông phái lớn là Đại thừa và Nguyên Thuỷ. Ngôi chuà Pháp Luân và Liên Hoa ở Houston Texas thuộc GH Nguyên thuỷ, linh hồn của Ngài Hộ Giác là Tăng thống của Tăng già Nguyên thuỷ VN và cũng là phó Tăng thống GHPGVNTN, Ngài là thánh tăng chung với 5 đời tăng thống của GH. Phật tử chúng ta khắc cốt ghi tâm để phụng thờ, học và hành theo hạnh nguyện các Ngài. Không bao giờ phản bội các Ngài.
Để gìn giữ phước báu và ơn đức của Ngài cho môn đồ pháp quyến, và cho toàn thể Phật giáo đồ.
 
Trong Lễ Húy nhật, Kính xin TTGiác Đẳng ngưng xúc phạm đến đức Phó Tăng Thống GHPGVNTN Thích Hộ Giác, bằng cách ngưng LỄ RA MẮT THÀNH PHẦN NHÂN SỰ VÀ CÔNG BỐ ĐƯỜNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA UBCV- (TIẾM DANH GHPGVNTN) tại chùa Pháp Luân
 
Tất cả Phật tử chúng ta quỳ lạy Giác linh đức Phó Tăng Thống Thích Hộ Giác. Mong Ngài từ bi lân mẫn phù hộ chúng ta.
Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và chúng sanh
Đều trọn thành Phật đạo
 
Kính lạy
Phật tử Trí Giác.
 
 

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s