keyboard-142332_640Những tưởng loạt bài này có thể ngưng sau buổi Hội Luận vào ngày 7 tháng 11 do Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất – Viện Hóa Đạo,  Văn Phòng II – Viện Hóa Đạo (VPII – VHĐ ), và Văn Phòng Luật Sư Trần Thị Minh Tâm (LS Minh Tâm/Tammy Trần) tổ chức. Lý do là vì trong buổi họp này Hòa Thượng Thích Huyền Việt (HT Huyền Việt) và LS Minh Tâm đã trình bày và trả lời tất cả thắc mắc của đồng bào về mọi vấn đề liên quan đến vụ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất kiện nhóm Thượng Tọa Giác Đẳng (TT Giác Đẳng ) về tội tiếm danh Giáo Hội và bán chùa Phật Quang trái luật đạo và luật đời.

. Đặc biệt, trong buổi hội luận có một tham dự viên đặt một câu hỏi cho HT Thích Huyền Việt về việc tiếp xúc và ngồi lại với “sư ông bán chùa” để tránh việc đáo tụng đình này thì HT Thích Huyền Việt đã trả lời rằng HT có đặt vấn đề này với TT Giác Đẳng ngay khi nhận chức Xử Lý Thường Vụ VPII – VHĐ theo lệnh của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ – thì TT Giác Đẳng cho biết sẽ bàn thảo với nhóm của ông và sẽ trả lời. Ngày hôm sau, TT Giác Đẳng gọi cho HT Huyền Việt cho biết: “Họ không đồng ý” nhưng TT Giác Đẳng không cho biết “họ” là ai, gồm những ai mà TT Giác Đẳng phải tuân theo lệnh của “họ” dù biết bản thân của TT Giác Đẳng sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi sự việc được ra trước toà án Hoa Kỳ.

Trong số 14 điều răn của Đức Phật có điều răn thứ 9: Phá sản lớn nhất của đời người là tuyệt vọng. Hình như “ngài cố vấn” tức LS Steven Điêu đang đi trên một con đường tuyệt vọng và không lối thoát nên từ lầm lẫn này ông bước sang những lầm lẩn khác và bước sau lại tồi tệ hơn bước trước. Con đường đi đến toà án Hoa Kỳ còn dài nhưng những “sự thật” mà nhóm “sư ông bán chùa” tiết lộ lại có quá nhiều “dữ kiện” mà ngôn ngữ truyền thông Hoa Kỳ gọi là “sexy and juicy” khiến nhà báo khó lòng mà bỏ qua.  

 • Chuyện Thứ Nhất:

LS Steven  Điêu: “Độc Thủ Đại Hiệp” Của VPII – VHĐ “Dổm

BUSINESS ORGANIZATIONS INQUIRY - VIEW ENTITY.jpg

Certifcate of Fact - UBCV Management .jpg

Qua hai văn kiện ở trên chúng ta thấy:

 • Vào ngày 3 tháng 7 năm 2014, LS Steven Điêu đại diện Giáo Hội mẹ và Giáo Hội Con đăng ký Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất dưới hình thức một nonprofit corporation với 3 thành viên nguyên thủy là sư Giác Đẳng tục danh là Phạm Đăng, bà Penelope Faulkner (Ỷ Lan) và ông Trần Đình Minh.
 • Ngày 22 tháng 8, 2015, LS Steven Điêu nộp mẩu đơn 802, Periodic Report – Domestic Non-Profit Corporation, trở thành President của “tổ chức” này với 9 thành viên trong đó có ông ta.
 • Nhưng đến ngày 28 tháng 10, 2015, sau khi VPLS Tammy Tam Tran đại diện cho Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, VHD ở Việt Nam và HT Thích Huyền Việt khởi tố những nhân sự liên quan đến vụ bán chùa Phật Quang thì LS Steven Điêu đã “updated” hồ sơ này trong đó ông ta lấy tên tất cả 8 thành viên mà  ông ta “bỏ vào” trước đây “ra khỏi“Công ty Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất”  kể cả hai thành viên “nguyên thủy”  của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất — VPII – VHĐ là bà Ỷ Lan và ông Trần Đình Minh. Thế là LS Steven Điêu vừa là chủ tịch HĐQT (President) vừa là người Ủy Viên duy nhất và là Giám Đốc Điều Hành của cái UBCV. Lần này lại đổi cái họ Điêu thành họ “Điên”  Nguyên do vì sao LS Steven  Điêu đã hành động theo “luật rừng” hoặc “điên” như vậy? Biết chết liền!

Trong mấy tuần qua, những người yểm trợ “sư ông bán chùa” chỉ có một lời giải thích và biện hộ duy nhất, lập đi lập lại để bênh vực cho hành động “phản đồ” của TT Giác Đẳng đó là: “Sự lộng hành, giả mạo, và độc đoán của ông Võ Văn Ái trong vai trò Giám Đốc Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế”; nhưng cho đến giờ  nầy vẫn không đưa ra được một bằng chứng nào về sự “lộng hành” hoặc “giả mạo” này. Vào Thứ Sáu ngày 20 tháng 11, năm 2015, trên Đài Sài Gòn Houston đựơc phỏng vấn bởi Ông Dương Phục, cả TT Giác Đẳng và Đạo Hữu Nguyễn Cương tiếp tục mạ lị GS Võ Văn Ái và đề cập đến cuốn băng thu cũ mà TT Giác Đẳng hư truyền rằng ĐTT giao tất cả quyền của VP II – VHD cho TT Giác Đẳng. Là một nhà báo “lão thành”, đáng lẻ ông Dương Phục phải làm đúng luật báo chí là trước khi ngồi lại với phe TT Giác Đẳng thì ông Dương Phục nên nắm vững những vấn đề đã được trình bày trước đây bởi phiá “bên kia” tức bên HT Thích Huyền Việt và LS Trần Thị Minh Tâm để kiểm chứng và đặt lại những câu hỏi cẩn phải hỏi khi phe TT Giác Đẳng mạ lị GS Võ Văn Ái. Nhưng không, ông nhà báo “lão thành” Dương Phục đã ngồi nghe một cách thoãi mái mà không cần đếm xỉa gì đến những  tài liệu, những chứng từ mà VPLS Tammy Tam Trân đã gửi đến ông. Cả TT Giác Đẳng, Đạo Hữu Nguyễn Cương và Ông Chủ đài Dương Phục quên là Đức Tăng Thống đã xác nhận rõ ràng trong cụôn băng phỏng vấn Ngài của Đài Tiếng Nói Phật Giáo, “Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ Lên Tiếng” vào ngày 16 tháng mười, năm 2015:

(Trích)

Ỷ Lan:  Đề cập đến Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế tại Paris thì Đức Tăng Thống nói:

ĐTT: Tôi phải giữ cái di sản của ngài Đệ Tứ. Sau tôi chết rồi thì ai giữ được thì giữ, không giữ thì đấy là cái quyền của họ. Còn tôi phải giữ cái Phòng Thông Tin là vì di sản của Đức Đệ Tứ. Ai có thắc mắc cứ nói do tôi. Cái gì cũng đổ lên đầu Phòng Thông Tin. Vì . . . không lạm quyền được, không tung hoành được nên đổ tội cho Phòng Thông Tin. Đó là cái bất nhân. Bây giờ tôi nói ông Võ Văn Ái là bất chấp, cái gì chân chính thì anh cứ làm, có gì mà phải sợ . . . . [M]uốn nói gì thì nói. Việc gì phải lo. Tóm lại Giác Đẳng không liên hệ gì với Giáo Hội nữa. Không còn một tí dính dáng đến Giáo Hội nữa. Tôi đã trục xuất ra khỏi Giáo Hội. Thì bây giờ Đạo Hữu Võ Văn Ái và cả Đạo Hữu [Ỷ Lan] nữa, họ nói gì thì nói, phớt lờ đi, cứ làm việc. Còn không đụng gì đến Giác Đẳng nữa. . . . Thôi quyết từ nay không nói gì đến Giác Đẳng nữa. Tôi tóm lại Giác Đẳng không còn liên hệ gì Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Văn Phòng II nữa. Vậy thôi.

Ỷ Lan: Trong cuộc phỏng vấn Ngài hôm 18 tháng 9 vừa qua, Đức Tăng Thống đã xác định rõ giả hay thật về cuốn băng thu mà Sư Giác Đẳng hư truyền:

ĐTT: . . .  Tôi nói đến trách nhiệm của Văn Phòng II Viện Hóa Đạo trong tương lai. Tôi không giao nhiệm vụ cho riêng một cá nhân nào, kể cả Thựơng Tọa Giác Đẳng. Vì không ai làm chủ tịch muôn đời ở Văn Phòng II. Thế vì việc gì, vì lý do gì khác vị chủ tịch sẽ được thay. Câu chuyện tôi nói là với Văn Phòng II mà thôi. Không thể hiểu khác đi được. Muốn trao nhiệm vụ gì cho Thựơng Tọa Giác Đẳng thì phải có Giáo chỉ ban hành, không thể nói khơi trên miệng được. Sau lời nói phải có Giáo chỉ đi kèm. Mà nay Thựơng Tọa Giác Đẳng chẳng còn nhiệm vụ gì trong Giáo Hội thì đưa băng thu cũ ra làm gì.

http://www.queme.net/vie/radio_detail.php?numb=2541

(Ngưng trích) 

Hơn thế nữa, như đã nói trong một bài: không phải vì bất đồng quan điểm với GS Võ Văn Ái mà chúng ta có thể chiếm lấy danh xưng của Giáo Hội Mẹ có từ năm 1964 (ở VN) và 1992 (ở hải ngọai) chúng ta có thể quay lưng với hành động bán luôn ngôi chùa chung tức Chuà Phật Quang – ngôi chùa được tạo mãi nhân danh Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất và Đức Tăng Thống tức HT Thích Quảng Độ để làm cơ sở sinh hoạt của VPII – VHĐ được.

TT Giác Đẳng lại không có cái dũng của một nhà tu để nhận trách nhiệm về những hành động sai trái của mình mà “bán cái” qua cho “quân sư” Điêu, một người không phải là thành viên của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất. LS Steven Điêu lại không hiểu gì lịch sử của tôn giáo, của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, về VPII – VHĐ qua những phát biểu tiền hậu bất nhất của ông. Người ký tên mua chùa Phật Quang là ông Phạm Đăng (tục danh của TT Giác Đẳng), ông Phạm Đăng là người ký giấy vay nợ mua chùa. Người không báo cáo về tài chánh (tiền quyên góp, tiền mua chùa) về cho Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất là TT Giác Đẳng, người không chịu bàn giao tài chánh và tài sản của Giáo Hội lại cho người kế thừa, và người cho đệ tử rủa xả Giáo Hội với những lời lộng ngôn là TT Giác Đẳng. Do đó, TT Giác Đẳng phải trách nhiệm về sự xáo trộn hiện nay của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất chứ không phải là LS Điêu. LS Điêu càng “điêu ngoa”, “tráo trở”, “lật lọng” thì tội và nghiệp của “sư ông bán chùa” càng nặng thêm bấy nhiêu. Đó chính là cái nghiệp mà người con Phật nào nhìn thấy cũng phải thương cho nhà chùa, bao nhiêu kiếp mới rửa cho xong!

Chỉ cần so sánh hai cuộc hội luận của chính LS Steven Điêu, một với ông Hoàng Bách trên đài VietTV ngày 16 tháng 10, 2015 và cuộc hội luận mới đây, ngày 18 tháng 11, 2015 trên đài Saigon TV ở Dallas với nhà báo Trương Sĩ Lương thì chúng ta sẽ thấy sự tuyệt vọng của nhóm TT Giác Đẳng khi bị Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất – VHĐ kiện ra toà vào ngày 23 tháng 10, 2015 về tội tiếm danh và bán tài sản của Giáo Hội:

 • Chuyện Thứ Hai: Tiếm Danh Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất
 • Trong Hội Luận trên VietTV với ông Hoàng Bách ngày 15 tháng 10 năm 2015, LS Steven Điêu nói:

            (Trích)

… Dạ. Ngày xưa cho đến trước cái đại hội khoáng đại [10/10/15], cái Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhứt nó đi theo cái hàng dọc từ trên xuống dưới với Viện Tăng Thống và Đức Tăng Thống là người đứng đầu của Viện Tăng Thống. Và Viện Tăng Thống đi tới cái thứ nhì là Viện Hóa Đạo ở trong nước. Viện Hóa Đạo đó tức là Ủy ban điều hành và cái Viện Hóa Đạo mới ra chỉ thị cho VP II Viện Hóa Đạo tức là cái Văn phòng thứ nhì làm việc ở hải ngoại và ở trên nước Mỹ này. Cái đó là hệ thống hàng dọc đi từ trên xuống dưới có nghĩa là ở VP II những người ở ngoài đây họ phải nghe những lời chỉ thị của Đức Tăng Thống ở trong nước và luôn cả Viện Hóa Đạo trong nước.

Cái UBCVN là viết tắt của chữ Unified Buddist Church of Vietnam mình gọi tắt nó là UBCV thì cái chữ đó là cái chữ trong lịch sử trong thời chiến tranh Việt Nam trong những năm 1960, và cái tên Việt Nam của nó là Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhứt thành ra cái đó là cái tên. Năm ngoái là vào khoảng hè năm ngoái (2014) thì TT Giác Đẳng có gọi Steven và lên thảo luận nói chuyện về tương lai và những vấn đề của Giáo Hội hay là VP II lúc đó tức là năm 2014.

Tất cả những người trong đó có Võ Văn Ái và chị Ỷ Lan đã đồng thuận và sau đó vài tháng thì có một cái hình như là biểu quyết hay Giáo chỉ gì đó được đưa ra từ Viện Tăng Thống và từ Viện Hóa Đạo trong nước tức là của HT Quảng Độ và của cố HT Như Đạt là ủy thác VP II VHĐ ngoài nước làm đăng bạ, làm cái giấy tờ để mà hợp thức hóa hay là hợp pháp hóa cái VP II VHĐ ở ngoài nước và được ủy quyền dùng cái tên GHPGVNTN. Nội cái tên không thôi đó mà hồi nãy mình nói là UBCV, cái tên đó Steven biết họ, tức là cái nhóm người trong đó có Võ Văn Ái, chị Ỷ Lan và TT Giác Đẳng và HT Trí Lãng là đã nói chuyện và đã thảo luận rất là lâu gần như một tuần sau mới đồng thuận với cái tên. Tên đó đã được ủy thác ở trong nước cũng như ở ngoài nước lấy cái tên đó và Steven là cái người làm giấy tờ giúp cho VP II hay cho GH ở cái thời điểm đó và nộp những cái đơn đó vào và thành ra cái đó nó xảy ra hồi năm ngoái.

Cái tên UBCV này không phải là TT Giác Đẳng tiếm danh lấy cái tên đó mà là cái tên đó được sự chấp thuận và yêu cầu, trong và ngoài nước được thông qua hết tất cả như Steven đã nói một tuần họ bàn thảo với nhau họ mới ra được cái tên đó bởi vì cái tên đó quá dài đi, họ lấy từ cái tên này qua cái tên khác và cuối cùng họ đồng thuận với cái tên đó.

(Ngưng trích) (Nhấn mạnh)  

Trong Hội Luận trên Saigòn TV với ông Trương Sĩ Lương ngày 16 tháng 11 năm 2015 Với ông Trương Sĩ Lương, thì LS Steven  Điêu lại thay một vòng 360 độ rất “điêu ngoa”:

(Trích)

… Để cho vấn đề nó rõ ràng, là hai cái cơ quan, một cái không có đăng bạ ở tiểu bang Texas hay là ở trên Hoa Kỳ, đó là cái mà anh Minh Huy mới nói là Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất (Gh 1,2,3) còn một cái Giáo Hội, một cái tổ chức có cùng một cái tên mà Steven là chủ tịch cuả Ban Quản Trị thì cái tên đó là cái tên trùng mình ghép nó lại là UBCV tức là Unified Buddish Church of Vietnam và gạch một cái là Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất. Thành ra để cho khỏi cái sự bị lầm lẫn giữa hai cái khác nhau là mình dùng cái tên UBCV để mà nói về cái Giáo hội đang ở Houston là cái người chủ quyền của cái chùa Phật Quang khi mà mua cái chùa Phật Quang năm ngoái… 

 (Ngưng trích) (Nhấn mạnh)  

 • Trong Hội Luận trên Saigòn TV với ông Trương Sĩ Lương ngày 16 tháng 11 năm 2015:

Hỏi: Cái cơ cấu, tổ chức của UBCV, UBCV và GHPHVNTN và VPII – VHĐ khác biệt ra sao và UBCV có thuộc hệ thống của GHPGVNTN không?

Trả lời của LS Steven Điêu:

(Trích)

Dạ không. UBCV thì hoàn toàn độc lập với cái Giáo Hội 1,2,3.  Cái Giáo Hội 1,2,3 mà Minh Huy nói là cái Giáo Hội đi dọc từ trên xuống dưới là Đức Tăng Thống, Viện Hoá Đạo rồi ra Văn Phòng  II-VHĐ

… … Bây giờ là cái đó là đi hàng dọc từ trên xuống dưới. Còn cái UBCV này không có đi hàng dọc, nó đi theo một cách khác tức là một cái tinh thần dân chủ mà chúng ta áp dụng cái hình thức, một cái mô hình của nước Mỹ nó làm. Đó là tam quyền phân lập.

(Ngưng trích) (Nhấn mạnh)  

Lời bàn của Phật tử Đào Nương: Như đã nói trong một bài trước, tuy là một luật sư nhưng chỉ làm việc như một người truy tầm tiền child support, nên người được TT Giác Đẳng chọn lựa để “gửi tiền đồ” của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất có lối diễn tả và dùng ngôn ngữ … biết chết liền mà độc giả có thể nhận biết ngay sau khi đọc hai đọan văn trích dẫn ở trên.

Tóm lại, với ông Hoàng Bách, LS Steven Điêu nói: “Cái tên UBCVN là viết tắt của chữ Unified Buddist Church of Vietnam mình gọi tắt nó là UBCV thì cái chữ đó là cái chữ trong lịch sử trong thời chiến tranh Việt Nam trong những năm 1960, và cái tên Việt Nam của nó là Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhứt thành ra cái đó là cái tên.”  Tên (UBCV -Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất) đó đã được ủy thác ở trong nước cũng như ở ngoài nước lấy cái tên đó và Steven là người Đại Diện cho Giáo Hội mẹ và Chùa  Con làm giấy tờ giúp cho VP II và cho GH ở cái thời điểm đó và nộp những cái đơn đó vào và thành ra cái đó nó xảy ra hồi năm ngoái. Cái tên UBCV này không phải là TT Giác Đẳng tiếm danh lấy cái tên đó mà là cái tên đó được sự chấp thuận và yêu cầu, trong và ngoài nước được thông qua hết tất cả.

Còn với ông Trương Sĩ Lương, thì LS Steven Điêu thay đổi 360 độ: “[C]òn một cái Giáo Hội, một cái tổ chức có cùng một cái tên mà Steven là chủ tịch cuả Ban Quản Trị thì cái tên đó là cái tên trùng mình ghép nó lại là UBCV tức là Unified Buddish Church of Vietnam và gạch một cái là Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.Thành ra để cho khỏi cái sự bị lầm lẫn giữa hai cái khác nhau là mình dùng cái tên UBCV để mà nói về cái Giáo hội đang ở Houston là cái người chủ quyền của cái chùa Phật Quang khi mà mua cái chùa Phật Quang năm ngoái…”  Wow! Đúng là LS “điêu.” LS Điẽu ăn nói tráo trở làm nhiều đồng nghiệp phải ngượng dùm.

Ông Hoàng Bách, ông Trương Sĩ Lương, bà Đào Liên Bích đều là những nhà báo kỳ cựu, không biết các ông bà đọc hai “cái” đọan văn trên và có cảm tưởng gì? Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất là một tổ chức đi “hàng dọc” từ trên xuống dưới, nên khi TT Giác Đẳng xin từ chức, Giáo Hội chấp thuận và bổ nhiệm người thay thế thì TT Giác Đẳng lại thích đi …hàng ngang. Khi ra đi thì TT Giác Đẳng lại mang theo cái tên và cả tài sản của Giáo Hội: hành động này theo các ông bà thì nên gọi là hành động gì? Trước đây trong những buổi họp để chọn tên UBCV- Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất cũng có ông Võ Văn Ái và bà Ỷ Lan. Nay thì khi bổ lẻ, đi ngang thì “sư ông bán chùa” và LS Steven  Điêu lại viện cớ tại vì ông Võ Văn Ái và bà Ỷ Lan mà phải ,… đi ngang. Chỉ tiếc là ở xứ Hoa Kỳ khác hơn ở xứ Việt Cộng: “Đi ngang” thì thế nào cũng… “Về tắt” và sẽ bị… “Tóm c”.

Chùa Phật Quang là “Chùa Con” của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất. Luật sư Trần Thị Minh Tâm đã nói rất rõ về luật lệ Giáo Hội Mẹ, Chùa Con (ecclesiastical law and secular law) ở Hoa Kỳ trong buổi hội luận về vụ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất -VHĐ kiện nhóm TT Giác Đẳng tội tiếm danh và bán tài sản của Giáo Hội là chùa Phật Quang,

Nhưng đây cũng không phải là lần đầu tiên LS Steven Điêu dính vào một vụ tiếm danh. Năm 2011, ông này đã từng đăng ký tên Đại Việt Cách Mạng Đảng như một nonprofit Corporation và đưa những đảng viên Đại Việt ra toà về tội tiếm danh khi họ về họp đại hội của Đại Việt tại Houston. Kết quả ra sao chắc chắn LS Steven Điêu và “sư ông bán chùa” còn nhớ, làm sao quên? Thật không hổ danh là Super Điêu. Bái phục! Bái Phục!

Tuy nhiên, xin các ông nhà báo “lão thành” lưu ý dùm LS Steven  Điêu cho những lần “hội luận” kế tiếp (nếu có) là chữ “cái” (cái Giáo Hội, cái nhóm người…) mà LS Steven  Điêu dùng trong một buổi hội luận về Phật Sự nghe hình như không được ổn. Nếu một người nào đó gọi nhóm TT Giác Đẳng là “Cái Giáo Hội đi ngang,” “Cái nhóm người bán chùa, … thì các ông nghe có thuận tai không?

Chuyện Thứ Ba: Chuyện Mua Bán Chùa Phật Quang

 • Trong Hội Luận trên VietTV với ông Hoàng Bách ngày 15 tháng 10 năm 2015

LS Steven Điêu nói:

(Trích)

…Steven là người ngoài đi vào những buổi họp đó giải thích, thuyết trình gần trên hai tuần lễ, tất cả những người lãnh đạo ở trong đó và được những người lãng đạo trong đó, có luôn cả ông Võ Văn Ái, yêu cầu giúp đở và làm việc. Đó là tại sao Steven tự nguyện và làm những giấy tờ và ghi danh đăng bạ cái tên là UBCV và sau đó cũng làm thêm vấn đề này vấn đề kia để mà cho tất cả sổ sách, thủ tục cho cái UBCV được hình thành, sau này tức là tới bây giờ luôn cả ngay cái lúc khi mà TT Giác Đẳng gặp rất là nhiều cái rắc rối khi mà mua chùa Phật Quang làm giấy tờ thì Steven cũng là người đi vào để mà cố gắng giải quyết những vấn đề thủ tục giấy tờ. Rồi sau này bây giờ cũng cái chùa Phật Quang mà cần phải có một cái giải quyết gắp rút để mà trả nợ, tất cả những nợ nần thì Steven cũng là người làm. Thành ra nếu mà nói là cái người không phải là của Giáo Hội thì rất là đúng, mình không phải là thành viên của Ban lãnh đạo, nhưng mà nếu mà nói là cái người có giúp đỡ và làm việc nhiều cho Giáo Hội hay không thì cứ lấy Steven Điêu mà so sánh với HT Huyền Việt, Phó Chủ tịch VP II, coi ai làm nhiều hơn ai trong cái thời gian đó.

(Ngưng Trích) (Nhấn Mạnh)

Trong Hội Luận trên Saigòn TV với ông Trương Sĩ Lương ngày 18 tháng 11, 2015, LS Steven  Điêu lại “điêu” rằng không hề biết gì về việc mua bán chùa Phật Quang:

(Trích)

À, cái đó năm nay mình mới biết chứ năm ngoái, các người mua, Steven không có liên hệ gì đến vấn đề mua bán đó. Steven chỉ vào làm Chủ Tịch cuả Ban Quản Trị cuả UBCV này khoảng 3 tháng về trước thôi. Những cái chuyện này mình chỉ biết sau này vì cái đó xãy ra hồi năm ngoái.  

(Ngưng trích)

Ông Trương Sĩ Lương hỏi (nguyên văn): Theo tôi biết thì chùa Phật Quang là Thiền Đường của người Đài Loan trước đây và là nếu có điều kiện như vậy mà tại sao một cái số tiền lớn đến như vậy mà lúc đó mình lại mua tạo ra rắc rối như bây giờ?

LS Steven Điêu trả lời:

(Trích)

Dạ thưa câu hỏi đó là hay và rất chính xác. Steven không có biết được.

(Ngưng trích)

Tóm lại với ông Hoàng Bách, thì LS Steven Điêu khai rằng “khi mà mua chùa Phật Quang làm giấy tờ thì Steven cũng là người đi vào để mà cố gắng giải quyết những vấn đề thủ tục giấy tờ. Rồi sau này bây giờ cũng cái chùa Phật Quang mà cần phải có một cái giải quyết gấp rút để mà trả nợ, tất cả những nợ nần thì Steven cũng là người làm. Với ông Trương Sĩ Lương, LS Steven  Điêu, sau khi bị kiện về tội bất cẩn – “negligence” và “gross negligence” vào ngày 23 tháng 10 ô ở  Tòa án Quận Harris County lại xoay chiều 360 độ “nói láo” hay nói “điêu” rằng ông không “dính” tới vụ mua bán chùa Phật Quang, vì Steven không có liên hệ gì đến vấn đề mua bán đó; đó là chuyện “xãy ra hồi năm ngoái.” 

Chuyện Thứ Tư: Chuyện Ủy Ban Thanh Lý Trả Nợ

 • Trong Hội Luận trên VietTV với ông Hoàng Bách ngày 15 tháng 10 năm 2015, LS Steven Điêu nói:

(Trích)

…Bán cái chùa không phải là dễ, quý vị biết một cái chùa mua khoảng một chấm hai triệu, một chấm hai triệu đâu phải kiếm người mua dễ dàng. Đây là cả một công trình rất là khó khăn, phải đi kiếm cái người có khả năng mua. Ai cũng nghĩ là mua một cái chùa một triệu đâu phải dễ đâu hay một chấm hai triệu đâu có phải dễ đâu. Có những người và có những số người họ gom tiền lại với nhau tức là ba bốn người họ mua cái chùa. Họ mua cái chùa với cái giá là một chấm mốt triệu và họ đặt cái tiền cọc xuống là hai trăm ngàn, tức là còn 900 ngàn, 900 ngàn đó là trả mỗi tháng là 100 ngàn mà bắt đầu từ tháng 11 để họ có thời gian mà họ đi kiếm tiền và mỗi tháng họ trả 100 ngàn. Cái tiền 200 ngàn đó thì Ban Quản trị không có đụng vào, không có ai được quyền đụng vào cái tiền đó. Hiện bây giờ người Thủ quỹ giữ số tiền đó [Thủ quỹ là Ông Mai Xuân Châu] mở một cái gọi là trust account, cái account đó chỉ có tiền trả bỏ vô và trả nợ ra thôi chớ không có xài được cái gì hết và cái bank statement sẽ cho chúng ta coi rất là rõ ràng, thì theo cái nguyên tắc trả tiền cho bá tánh. Tiền của bá tánh khi mà họ gom góp lại cho cái chùa Phật Quang mình có thể chia ra làm ba loại khác nhau. Loại thứ nhứt là loại nợ, cái này không phải là tiền cúng chùa, là tiền mượn, mượn thì phải trả. Mà trả cái tiền nợ này nó có loại ngắn hạn và loại dài hạn thì mình phải trả cái tiền đó. Cái tiền thứ nhì là cái tiền cúng dường. Cúng dường của bá tánh ở những thành phố, có 7 cái thành phố khác nhau. Cái tiền mà họ cho có check, có receipt đàng hoàng thì mình trả đúng theo cái đó nếu họ đòi cái tiền đó lại, bởi vì cúng dường thì có một số người lấy lại, một số người không lấy lại. Lấy lại không có nghĩa là mình đưa lại liền là cái điểm thứ hai. Điểm thứ ba là những người cúng dường như là mua vé số hay là họ bỏ vô những cái thùng bằng tiền mặt đó thì mình không có biết người nào cho bao nhiêu thành ra mình có thể chia cái đó thì ủy ban trong cái khoáng đại, ban quản trị mới đưa ra cái biểu quyết là thành lập một ủy ban thanh lý, thì giống như quý vị đi ra tòa mà có một cái tài sản mà cái tài sản đó đang bị tranh chấp thì luôn luôn lúc nào ông hay bà chánh án họ sẽ làm ra và họ mướn một văn phòng luật sư và một văn phòng kế toán nó nhận cái tài sản đó vào kêu là receivership và cái văn phòng đó giống như ủy ban thanh lý họ sẽ coi lại tất cà những giấy tờ giấy nợ và họ trả theo nguyên tắc đó, thì hiện bây giờ khoáng đại đã thành lập cái Ủy Ban Thanh Lý với 7 người ở rất là nhiều thành phố trên nước Mỹ này, Houston thì không có người nào hết và họ hoàn toàn độc lập với ban quản trị.

Và Ban Quản trị thì hoàn toàn không dính líu vào Ủy Ban Thanh Lý. Ủy Ban Thanh Lý như hồi nãy Steven nói không có người nào tại thành phố Houston hết, ở Oregan, ở Oklahoma, ở California, đây là những người mà trong đó có những người có ngành chuyên môn, có cái người là kế toán gia và có những người cũng là kỷ sư. Đây là những người có kiến thức và họ sẽ cố gắng làm một cách thiện nguyện để mà giúp và bảo vệ cái con diều hay là tài sản của bá tánh và từ từ trả lại cho bá tánh.

(Ngưng trích) (Nhấn mạnh)  

Trả lời Phóng viên của Đài Truyền hình Fox, Hệ thống Truyền hình Quốc gia vào ngày 23 tháng 10, năm 2015, LS nói với phóng viên rằng:  

Phóng viên:

(Trích)

Ông nói nhóm Houston bán chùa ở California, là vì vị đứng đầu Giáo Hội tại Việt Nam muốn nhóm trao tòa nhà, và sau đó chịu tất cả các khoản nợ còn lại. Ông cũng cho biết quỹ từ việc bán chùa đang nằm trong tay Giám Hộ (Trustee) vào thời điểm nầy và một khi có đủ tiền mặt trong tay, họ sẽ hoàn trả tiền cúng dường lại cho những ai nếu những người đó yêu cầu,

(Ngưng trích)

Trustee phải có bond và phải theo đúng luật đòi hỏi trustee phải làm. Theo Ông bạn LS chuyên về Trust (Trust Specialist) của Đào Nương thì Thủ Quỹ khác với “independent trustee.” Luật Texas định nghĩa: “[t]he trustee shall administer the trust in good faith according to its terms and [the Texas Trust Code] . . . and shall perform all the duties imposed on trustees by the common law.” Tex. Prop. Code Ann. § 113.051 (Vernon Supp. 2010).

Trong Hội Luận trên Saigòn TV với ông Trương Sĩ Lương ngày 18 tháng 11, 2015, LS Điêu trà lời câu hỏi: Ủy ban Thanh Lý có bất hợp pháp không? Xin hỏi tiếp thì cái Ủy ban Thanh Lý đã và đang bắt đầu trả tiền chưa? LS Steven Điêu nói:

(Trích)

 “[C]ái gì mà UBCV làm thì theo ông Võ Văn Ái cũng đều cho là bất hợp pháp cả. Hôm nay đã trả tiền rất là nhiều người . . . .

(Ngưng trích)

Lời bàn của Phật tử Đào Nương: Ngày 10 tháng 10 tại Đại Hội San Jose thì LS Điêu nói $200,000 đã dùng để trả các món nợ ngắn hạn. Ngày 16 tháng 10 thì LS Điêu nói với Hoàng Bách trên Đài VieTV là “Thủ Qủy [Mai Xuân Châu – Treasurer] giữ số tiền $200,000.” Ngày 23 tháng 10 thì LS Điêu nói với Phóng viên của Đài Truyền Hình Fox “quỹ từ việc bán chùa đang nằm trong tay mt Trustee vào thời điểm nầy.” Ngày 18 tháng 11 thì LS Điêu nói trên Saigòn TV với ông Trương Sĩ Lương: “Ủy Ban Thanh Lý đã trả tiền . . . .” Rồi thì các phật tử lại nhận đựơc Affidavit với đầy đủ tư liệu của Bà Võ Thị Quý. Bà cho TT Giác Đẳng mượn $40,000 vào tháng 4 năm 2015, sau khi Chùa Phật Quang đã được mua xong, vì TT dự định mua đất riêng cho TT nhưng khi bà đòi nợ, TT đã dùng tiền ông Bùi Nghĩa, là cha của cô Bùi Quế Phương, Giám Đốc của Công Ty Phuong Que Bui, Inc., người mua Chùa Phật Quang, trả cho bà $40,000.00 (bốn mươi ngàn đồng) gồm $30,000.00 (ba mươi ngàn đồng) tiền mặt và một chi phiếu $10,000.00 (mười ngàn đồng). Trong vòng một tháng, mà các Phật tử phải điên đầu về các “nơi trú ẩn” của số tiền $200,000 mà Ông LS (của GH Mẹ và Chùa Con) sắp đặt!

Tại sao Ủy ban Thanh Lý cuả “sư ông bán chùa” là bất hợp lệ?

Vì đó là kết quả của một cuộc bầu bán, biểu quyết của một Đại Hội Bất Hợp Lệ, chủ trì bởi  một chủ tịch HĐQT “đột xuất” (LS Steven  Điêu) được bầu bất hợp lệ (theo luật đời và cả luật đạo) bởi vì lá phiếu của vị chủ tịch VPII – VHĐ (TT Giác Đẳng) cựu Ủy Viên của Hội Đồng Quản Trị là vô gía trị; lý do là vì Sư Giác Đẳng đã từ chức vào ngày 4 tháng tám năm 2015 vá sự từ chức đã đựơc Viện Hóa Đạo và Đức Tăng Thống nhận lới vào ngày 8 tháng tám năm 2015.

Chuyện dễ như vậy thì ngay cả cô hàng hoa cũng hiểu rất rõ, nhưng LS Steven Điêu thì không hiểu vô tình hay cố ý mà ông cứ tiếp tục … mập mờ đánh lận con đen! Hiện nay Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất và Đức Tăng Thống tức HT Thích Quảng Độ đã nhờ VPLS Tammy Tran nộp đơn lên toà án tại quận Harris, tiểu bang Texas để kiện nhóm TT Giác Đẳng về tội tiếm danh Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất và tội sang đoạt tài sản của Giáo Hội qua việc bán Chùa Phật Quang. Hiện nay, một “lis pendens” đã được nộp và Chùa Phật Quang sẽ không được chuyển nhượng cho đến khi toà xử. Điều đó có nghĩa là nếu người mua Chùa Phật Quang có muốn bán cho một người thứ ba thì sẽ không được trong lúc vụ kiện đang “pending”. Là một luật sư lại là một bị cáo, không hiểu sao LS Steven Điêu lại không nói thật, nói đúng về những điều ghi rõ trong đơn kiện mà chỉ lập đi, lập lại những điều mà một người không cần có sự hiểu biết về luật pháp cũng có thể am tường: Chùa Phật Quang là tài sản của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất mua trong thời kỳ TT Giác Đẳng làm quyền chủ tịch VPII – VHĐ dưới sự bổ nhiệm của Giáo Hội trong nước. Tiền mua chùa có 3 loại: loại cúng dường, loại cho vay ngắn hạn, và loại cho vay dài hạn. Cả 3 loại nợ này đều vì một mục đích duy nhất để mua Chùa Phật Quang theo lời cho phép kêu gọi của HT Thích Quảng Độ tức Đức Tăng Thống của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất. (Xem 10 Bài TT Giác Đẳng viết trên Báo Đồng Hành xác nhận chắc chắn những điều nầy.) Ngày 4 tháng tám, năm 2015, TT Giác Đẳng gửi thư xin từ chức Chủ tịch VPII – VHĐ. Ngày 8 tháng tám, năm 2015, HT Thích Quảng Độ chấp nhận thư xin từ chức này của TT Giác Đẳng và bổ nhiệm HT Thích Huyền Việt lên làm Xử Lý Thường Vụ VPII – VHĐ. Thế là từ đó nhóm “Sư ông bán chùa” đòi độc lập về nhân sự, tiếm danh Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất của Đức Tăng Thống – HT Thích Quảng Độ, chối bỏ Hiến Chương và nhất là bán luôn ngôi CHÙA CON là Chùa Phật Quang.

Lời răn thứ 2 trong 14 điều răn của Đức Phật: Ngu dốt lớn nhất cuả đời người là dối trá.

Chuyện Thứ Tư: Chuyện Cố Tình Xuyên Tạc Quyết Định Số 20 -21:

Giao Chùa Nhưng Không Được Giao Nợ?

Trong buổi Hội Luận trên đài Saigòn TV với ông Trương Sĩ Lương vào ngày 18 tháng 11, 2015, ông Nguyễn Minh Huy tiếp tục cố tình diễn giải sai lệch các Quyết Định số 20 và 21 của Đức Tăng Thống Viện Hóa Đạo trong nước là:Đức Tăng Thống bắt TT Giác Đẳng giao chùa nhưng không được giao nợ” để biện minh cho việc TT Giác Đẳng bán chùa Phật Quang.”

Quyết Định số 20 và 21 của Đức Tăng Thống- HT Thích Quảng Độ được phát thanh rất rõ trên nhiều đài TV, truyền thanh, truyền hình, và báo chí yêu cầu “TT Thich Giác Đẳng phải báo cáo TÀI CHÁNH trong thời gian trách nhiệm quyền Chủ Tịch V/P II Viện Hóa Đạo. Nếu không tuân thủ, thì phải chịu trách nhiệm PHÁP LÝ về cách làm việc sai trái của TT.

HT Thích Huyền Việt, khi nhận lãnh trách nhiệm XLTV V/P II Viện Hóa Đạo, đã lên đài Saigon 900 AM kêu gọi TT Thích Giác Đẳng hãy bàn giao mọi thứ cho HT Thích Huyền Việt, kể cả những MÓN NỢ của chùa Phật Quang. HT Thích Huyền Việt nói rất rõ, HT Thích Huyền Việt sẽ lo thanh toán các món nợ của Phật Tử Đồng Hương cho mượn, cúng dường, khi tạo mãi ngôi Chùa Phật Quang. Đào Nương đọc đi đọc lại Quyết Định số 20 và 21 hằng mấy mươi lần cùng với tất cả các LS bạn. Lại dịch ra tiếng Anh nhờ các LS Huê Kỳ đọc. Không ai tìm thấy chỗ nào Đức Tăng Thống bắt TT Giác Đẳng giao chùa nhưng không được giao nợ.”  (Xin bấm vào link để xem Quyết Định số 20 và 21 đính kèm với đơn kiện:  http://www.queme.net/vie/doc/Don-kien-so-2015-63668.pdf ). Nguyên do vì sao mà LS Steven Điêu lại “advised” tất cả mọi người từ TT Giác Đẳng đến GS Minh Huy bắt trả lời một khuôn như vậy? Biết chết liền!

Việc cố tình nói sai sự thật:  Bàn giao Chùa Phật Quang, nhưng NỢ thì TT Thích Giác Đẳng phải chịu trách nhiệm để TT Giác Đẳng lấp liếm chuyện bán đi ngôi Chùa Phật Quang, tài sản của GHPGVNTN nhưng vẫn tiếp tục sử dụng cái tên “UBCV- GHPGVNTN”, phủ nhận sự lãnh đạo của Đức Tăng Thống Viện Hóa Đạo trong nước, là hoàn toàn BẤT HỢP PHÁP đối với GHPGVNTN do Đức Tăng Thống – HT Thích Quảng Độ lãnh đạo.

Chẳng đặng đừng, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất phải nhờ đến pháp luật Hoa Kỳ để ngăn chận âm mưu dẹp bỏ cơ cấu duy nhất còn lại của Phật giáo Việt Nam. Đơn kiện đã nộp, HT Thích Huyền Việt và VPLS Trần Thị Minh Tâm cũng đã có một cuộc hội luận, tiếp xúc vói đồng bào và báo chí để giải thích về vụ kiện không thể tránh được này. LS Steven  Điêu đã từng tiếm danh Đại Việt Cách Mạng Đảng năm 2011 và đã thất bại, sao không học được gì từ bài học này? Đó là chưa kể chuyện, tiền cúng dường để mua chùa Phật Quang. Nay “sư ông bán chùa” thì phải trả lại tiền của bá tánh, sao lại đặt vấn đề không trả ngay, đòi thì mới trả? Ai được trả trước, ai được trả sau? Hay người “quen” trả trước, người “không quen” khất lần? Tại sao lại phải gửi phiếu đòi tiền mới trả? Điều đó cho thấy nhóm “sư ông bán chùa” không có cả danh sách chủ nợ để trả lại hay sao?

Chuyện Thứ Năm: Lời của LS Steven Điêu Vào Ngày 15 tháng 10, 2015 Hòan Tòan Khác Thực Tế

(Trích)

Cái tiền 200 ngàn đó thì Ban Quản trị không có đụng vào, không có ai được quyền đụng vào cái tiền đó. Hiện bây giờ người Thủ quỹ giữ số tiền đó mở một cái gọi là trust account, cái account đó chỉ có tiền trả bỏ vô và trả nợ ra thôi chớ không có xài được cái gì hết và cái bank statement sẽ cho chúng ta coi rất là rõ ràng, thì theo cái nguyên tắc trả tiền cho bá tánh.

(Ngưng trích)

Thực tế thì không phải vậy. Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất và HT Thích Huyền Việt vừa nhận được lời khai của một Phật tử của một nhân chứng tên là Võ Thị Quý để chứng minh rằng nhóm TT Giác Đẳng đã vay tiền của bà không phải để mua chùa Phật Quang nhưng bây giờ có thể TT Giác Đẳng đã dùng tiền bán chùa Phật Quang để trả nợ cho bà như lời khai sau đây:

Lời Khai của bà Võ Thị Quý:

(Trích)

“Tôi tên là Võ Thị Quý, cư ngụ tại số: [địa chỉ được giữ kín để bảo đảm an ninh cho nhân chứng]

Tôi trên 18 tuổi và trình bày theo sự thật và trong sự hiểu biết của chính cá nhân tôi. Tôi muốn trình bày về việc cách cho mượn tiền và cách hoàn trả giữa tôi và Thượng Tọa Thích Giác Đẳng.

 1. Ngày 14 tháng 4 năm 2015, tôi có cho Thượng Tọa Thích Giác Đẳng mượn $40,000.00 (bốn mươi ngàn đồng). Tôi cho Thượng Tọa Thích Giác Đẳng mượn tiền là vì theo lời ông Nguyễn Minh Huy, Nguyên Chánh Văn Phòng của Thượng Tọa Thích Giác Đẳng, thì Chùa Phật Quang quá nhỏ; do đó, có một cặp vợ chồng đến thăm Chùa Phật Quang và muốn cúng dường một miếng đất trị giá $4,300,000.00 (bốn triệu ba trăm ngàn đồng); nhưng họ cần $300,000.00 (ba trăm ngàn đồng.)

Tôi cũng được cho biết rằng Thượng Tọa Thích Giác Đẳng đã có $270,000.00 (hai trăm bảy mươi ngàn đồng) nên tôi cho mượn $40,000.00 (bốn mươi ngàn đồng). Tôi đã gởi thẳng $40,000.00 (bốn mươi ngàn đồng) từ trương mục ngân hàng Chase của tôi qua trương mục Chase của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất. Tên trương mục này là: Van Phong II Vien Hoa Dao – Unified Buddhist Church of Vietnam; số trương mục là 30998138; và routing number là 111000614. (Đính kèm tư liệu số 1 và email của đạo hữu Nguyễn Minh Huy gởi cho tôi ngày 6 tháng 4 năm 2015.) Tên và số trương mục của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất là do ông Nguyễn Minh Huy cung cấp. Tôi cho mượn với thời hạn ngắn, sẽ hoàn lại ngày 30 tháng 7 năm 2015. (Đính kèm tư liệu số 2 – Giấy nợ đề ngày 6 tháng 4 năm 2015.)

 1. Tôi có nghe về việc Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, Viện Hóa Đạo, và Đức Tăng Thống qua Quyết Định số 20 từ trong nước đề ngày 8 tháng 8 năm 2015: chấp nhận sự từ chức của Thượng Tọa Thích Giác Đẳng; và đòi hỏi Thượng Tọa Thích Giác Đẳng trình bày về sổ sách và tất cả các vấn đề tài chính. (Đính kèm tư liệu số 3 – Quyết Định số 20.) Vì lý do đó, vào ngày 10 tháng 8 năm 2015, tôi đã hỏi lại số tiền cho mượn và được đạo hữu Nguyễn Minh Huy cam kết là Thượng Tọa Thích Giác Đẳng sẽ trả cho tôi. Cho đến ngày 31 tháng 8 năm 2015, đạo hữu Nguyễn Minh Huy có liên lạc với tôi bằng telephone, hỏi là tôi có nhận tiền mặt không. Ban đầu thì tôi do dự vì không biết phải trả lời như thế nào với số tiền $40,000.00 (bốn mươi ngàn đồng) gởi vào trương mục của tôi, với sở Thuế vụ, khi bị hỏi đến. Tôi trình bày sự việc này với đạo hữu Nguyễn Minh Huy. Đạo hữu Nguyễn Minh Huy nói là Thượng Tọa Thích Giác Đẳng sẽ tìm cách khác và nói tiếp là Thượng Tọa sẽ mua money order. Tôi có liên lạc với ngân hàng của tôi, trình bày sự việc với họ, và được biết là không có gì trở ngại nếu tôi nhận và gởi trọn số tiền này vào trương mục của tôi. Tôi liên lạc với đạo hữu Nguyễn Minh Huy cho biết là tôi sẽ nhận tiền mặt.
 2. Vào ngày 5 tháng 9 năm 2015, tại trụ sở của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia tại Dallas, với sự cho phép của Thượng Tọa Thích Giác Đẳng, ông Bùi Nghĩa, cha của cô Bùi Quế Phương, Giám Đốc của Công Ty Phuong Que Bui, Inc. (người mua Ngôi Chùa Phật Quang) đã trả cho tôi $40,000.00 (bốn mươi ngàn đồng) gồm $30,000.00 (ba mươi ngàn đồng) tiền mặt và một chi phiếu $10,000.00 (mười ngàn đồng). (Đính kèm tư liệu số 4 – chi phiếu của ông Bùi Nghĩa.)
 3. Trên đây là chứng cớ cách cho mượn tiền của tôi và cách hoàn trả của Thượng Tọa Thích Giác Đẳng. Tôi xin đính kèm mẫu đơn 8300 nộp cho cơ quan Internal Revenue Service. Trong mẫu đơn này, tôi có khai $30,000.00 (ba mươi ngàn đồng) tiền mặt nhận được từ ông Bùi Nghĩa vào ngày 5 tháng 9 năm 2015. Tôi không được cung cấp ngày sanh và số an sinh xã hội của ông Bùi Nghĩa. (Đính kèm tư liệu số 5 – Mẫu đơn 8300.) Nhờ liên lạc với Phòng Thông Tin Phật Giáo Thế Giới, tôi mới được biết là tôi phải khai mẫu 8300.
 4. Xin lưu ý là số tiền $40,000.00 (bốn mươi ngàn đồng) tôi cho mượn không phải là tiền để tạo mãi Chùa Phật Quang vì lúc đó Chùa Phật Quang đã được mua từ ngày 25 tháng 11, năm 2014. (Đính kèm tư liệu số 6 – bằng chứng cho thấy Chùa Phật Quang được tạo mãi vào ngày 25 tháng 11 năm 2014.). Và số tiền mượn này không dính dáng gì đến Chùa Phật Quang hay việc tạo mãi Chùa Phật Quang. Tôi được biết tiền mượn là để trả tiền cho miếng đất trị giá $4,300,000.00 (bốn triệu ba trăm ngàn đồng), tuy nhiên việc sở hữu miếng đất đó đã không thành như đạo hữu Nguyễn Minh Huy đã xác nhận với tôi.
 5. Theo Thông Cáo Báo Chí số 9 vào ngày 30 tháng 9 năm 2015 của Văn Phòng Thượng Tọa Thích Giác Đẳng trên diễn đàn Tiếng Nói Lương Tri xác nhận: “Những ngày gần đây nhiều chủ nợ yêu cầu được trả ngay trong khi việc gây quỹ hay vay mượn không thể thực hiện trong hoàn cảnh hiện tại.” (Đính kèm tư liệu số 7 – Thông Cáo Báo Chí số 9.)

Tôi đòi nợ vào ngày 10 tháng 8 năm 2015.

Vào ngày 5 tháng 9 năm 2015, Thượng Tọa Thích Giác Đẳng dùng tiền ông Bùi Nghĩa, là cha của cô Bùi Quế Phương, Giám Đốc của Công Ty Phuong Que Bui, Inc., trả cho tôi $40,000.00 (bốn mươi ngàn đồng) gồm $30,000.00 (ba mươi ngàn đồng) tiền mặt và một chi phiếu $10,000.00 (mười ngàn đồng). Tấm chi phiếu cho thấy ông Bùi Nghĩa cư ngụ tại cùng một địa chỉ – 2714 Garrner Ct, Pearland, Texas 77584 – đề trên Articles of Incorporation của Công Ty Phuong Que Bui, Inc. Vào ngày 16 tháng 9 năm 2015, Chùa Phật Quang bị bán cho Công Ty Phuong Que Bui, Inc., thuộc sở hữu của cô Bùi Quế Phương, con gái ông Bùi Nghĩa, chỉ với giá $1,100,000.00 (một triệu một trăm ngàn đồng). (Đính kèm tư liệu số 8 – Grant Deed của Chùa Phật Quang.) Luật sư Steven Dieu, tại Đại Hội San Jose cho biết tiền trả trước đã trả cho các chủ nợ là $200,000.00 (hai trăm ngàn đồng); và Phuong Que Bui, Inc. (công ty của con ông Bùi Nghĩa) được cho nợ lại $900,000.00 (chín trăm ngàn đồng).

 (Ngưng trích)

Lời khai này được thị thực chữ ký để chứng minh LS Steven  Điêu và nhóm “sư ông bán chùa” đã đạp trên luật pháp Hoa Kỳ mà đi. Vào ngày 5 tháng 9 năm 2015, Thượng Tọa Thích Giác Đẳng dùng tiền ông Bùi Nghĩa, là cha của cô Bùi Quế Phương, Giám Đốc của Công Ty Phuong Que Bui, Inc., người mua chùa Phật Quang trả cho bà Võ Thị Quý $40,000.00 (bốn mươi ngàn đồng) gồm $30,000.00 (ba mươi ngàn đồng) tiền mặt và một chi phiếu $10,000.00 (mười ngàn đồng).” Số tiền $40,000 này của ông Bùi Nghĩa, cha của cô Bùi Quế Phương không biết được “sư ông bán chùa” xếp vào loại nào: tiền cúng dường, tiền nợ ngắn hạn, tiền nợ dài hạn” hay đó nằm trong số $200,000 tiền đặt cọc để mua Chùa Phật Quang của cha con nhà họ Bùi?  Các Phật Tử cần đòi xem cấp tốc “the closing statement” để xem người mua mang tiền cọc bao nhiêu để chồng cho người bán tại ngày “closing.”

Không biết “sư ông bán chùa” hoặc ông Bùi Nghĩa hoặc Công Ty Phương Quế Bùi của cô con gái Bùi Quế Phương của ông có kịp điền những mẫu đơn 8300 nộp cho cơ quan Internal Revenue Service cho những món nợ bằng tiền mặt trên $10,000 như bà Võ Thị Quý đã làm không nhỉ! Vì theo lời của LS Trần Thị Minh Tâm, thì “Ủy Ban Thanh Lý” của “sư ông bán chùa” phải chứng mình rằng tiền của người cho vay bằng tiền mặt (cash) phải được “sư ông bán chùa” bỏ vào ngân hàng ngay trong khoảng thời gian đó. Thâu $10,000 thì Bank Statement cho thấy trong ngày ấy, hay vài hôm sau, có “deposit” $10,000.

Ngoài ra, Tiền cho mượn cash trên $10,000, thì LS Steven Điêu có nộp mẫu 8300 cho IRS ngay lúc đó hay không? Tiền cúng dường thì có thể không cần nộp Mẫu 8300 nếu (và chỉ nếu – if and only if) công ty bất vụ lợi đó là “tax exempted non profit organization,” nhưng tiền cho mượn phải nộp mẫu 8300 nếu món tiền trên $10,000. Nếu lúc cho mượn, L.S. Điêu không nộp mẫu đơn 8300 thì bây giờ, cái Gọi Là Ủy Ban Thanh Lý phải nộp mẫu 8300 (Cash report) lúc kiểm tra và lúc trả tiền. Nếu cứ đưa trả tiền đại (“Just do it without checking”) thì Cái Gọi Là Ủy Ban Thanh Lý phải chịu trách nhiệm trước Tòa Án, vì sự phạt vạ có thể Giáo Hội cũng phải cùng chịu trách nhiệm. Mỗi một món nợ (transaction là có thể bị phạt từ $75,000 trở lên (penalty is up from $75,000.) Trách nhiệm cũng có thể là trách nhiệm của Giáo Hội Mẹ. Do đó, ít ra, các ông nhà báo như Trương Sĩ Lương hay Hoàng Bách nên “cố vấn” cho LS Steven  Điêu và “sư ông bán chùa” đã đến lúc nên gặp một chuyên viên về thuế vụ xem sao?

Chuyện Thứ Sáu: Chống Cộng Nhưng Vẫn Đi Chùa Gặp Sư Quốc Doanh?

Cuối tuần này, nhóm “sư ông bán chùa” đã tiếm danh Unified Buddhist Church of Vietnam– Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất – VP II –VIỆN HÓA ĐẠO (UBCV) để tổ chức lễ ra mắt “thành phần nhân sự” của “Tam Đầu Chế” tức Hội Đồng Giáo Phẩm, Hội Đồng Đại Diện, Hội Đồng Điều Hành và Ủy Ban Thanh Lý, công bố “đường hướng chạy nợ” theo quyết nghị của Đại Hội “dổm” tại San Jose vào Chủ nhật ngày 22 tháng mười một năm 2015 tại chùa Pháp Luân Houston, Texas. Ngày hôm đó, lại là ngày húy nhật của Đại lão Hòa thượng Thích Hộ Giác. Nghe nói, tuy đây là ngôi chùa mà cố Hòa Thượng Thích Hộ Giác trụ trì lâu năm trước khi viên tịch, nhưng một số đệ tử cuả ngài đang tìm cách di dời linh vị của ngài về Atlanta vì họ không muốn “sư ông bán chùa” núp dưới bóng cố Đại Lão Hoà Thượng mà làm điều sằng bậỵ. Đây là lần thứ hai, “sư ông bán chùa” sẽ “giao duyên” cùng với một số sư quốc doanh từ trong nước ra. (Lần thứ nhất vào mùa hè năm ngoái). Đây cũng là một điều để những người con Phật chiêm nghiệm về thái độ cần phải có khi muốn vừa bảo vệ đạo pháp, vừa bảo vệ tinh thần dân tộc chống cộng sản vô thần. Hiện nay, số tăng ni “quốc doanh” trong nước lên đến 40,000 (bốn chục ngàn người). Nhưng chưa thời nào, Phật pháp băng hoại như thời này tại Việt Nam. Nếu phải chọn giữa Phật Giáo Quốc Doanh và Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất (Unified Buddhist Church of Vietnam, Viện Hoá Đạo, và Đức Tăng Thống – HT Thích Quảng Độ  thì người Phật tử nên theo ai? Hỏi tức là trả lời.

Đào Nương