buddha-85673_640Qua 2 cuộc phỏng vấn của ký giả Dương Phục với Sư Giác Đẳng trên đài 900AM vừa qua, và qua vô số những lời vọng ngữ xảo ngôn của Sư Giác Đẳng và Ông Nguyễn Cương đã tự phơi bày cho người ta thấy bản chất của những con Thò lò Chính trị, mà từ lâu đã trèo cao lăn sâu, ẩn trong tổ chức GHPGVNTN nhằm thực hiện mưu đồ lén bán chùa Phật Quang, hầu làm mất niềm tin Phật tử, để GHPGVNTN không còn uy tín tạo dựng một cơ sở thứ hai tại Hải ngoại trong tương lai.

            Xét rằng, là người Trưởng tử Như lai phải nhớ lời Di Giáo cuối cùng của Đức Thế Tôn: “Các Thầy Tỷ Kheo phải lấy giới luật làm Thầy”; “Giới luật còn đạo pháp ta còn”.
 
            Trong bài viết ” GiớiLuật Còn Đạo Phật Còn” Cư sĩ Huệ Lộc- Tôn Thắng Đạo đã nhắc lại lời dạy của Đức Thế Tôn  Trong Kinh văn, Đức Phật có bảo: “Muốn tu nhập Tam Ma Địa Lăng Nghiêm thì hành giả trước tiên phải giữ gìn giới luật: Dâm, Sát, Đạo, Vọng như băng như giá.” Đó là Tứ Trọng giới đứng đầu trong mọi giới pháp Nhà Phật.  Vi phạm một trong 4 trọng giới này tức là vi phạm nghiêm trọng lỗi lầm trong bộ giới Ba-la-đề-mộc-xoa gồm có 250 giới của Tỳ-Kheo và 348 giới của Tỳ-Kheo-Ni, tức cũng không đắc được một pháp nào, nói chi là chứng được Thánh quả. 
 
            Trước hiện tình nghiêm trọng của đất nước, trước vấn nạn đạo pháp suy đồi cùng cực do sự tha hóa của một số người mang danh trưởng tử Như Lai đã không tuân thủ giới luật Phật chế, vi phạm lỗi lầm trọng đại trong bộ giới Ba La Đề Mộc Xoa, mà trong bài viết của Cư Sĩ Huệ Lộc cũng đã duyệt lại những chuyện xẩy ra gần đây: Duyệt lại chuyện đã xảy ra gần đây:  Từ ngày 24 tháng 7, 2015 đến nay, VHĐ đã gởi tất cả là 5 lá thư đến VP2.  Lá thư thứ năm ngày 4 tháng 11, 2015 do Viện Hoá Đạo GHPGVNTN làm tại Tu viện Long Quang, Huế, Việt Nam là Bức Tâm Thư số 42/VHĐ/QVT/TT phủ nhận Đại hội tháng 10 tại San Jose, California, và Uỷ ban Thanh lý Tài sản chùa Phật Quang,  một quyết định rất quan trọng cho cuộc đời tu hành của một số tu sĩ phạm giới, là vì đây chính là sự quyết định của toàn thể Giáo Hội  đại diện Tam Bảo luận định tội trạng của một Tỳ kheo đã thọ 250 giới Ba-la-đề-mộc-xoa.   Theo như bức Tâm Thư số 42/VHĐ/QVT/TT thì vị Tỳ kheo này chẳng những phạm Tội Tứ Trọng “sát, ĐẠO, dâm, vọng” mà còn phạm luôn tội Ngũ Nghịch là “Phá Hoại Sự Hoà Hợp Tăng Đoàn”.  Như thế theo Luật Ma Ha Tăng Kỳ và Luật Tứ Phần, kể từ ngày 4 tháng 11 năm 2015, người này không còn là một Tỳ Kheo hay Sa Môn gì cả bởi vì tất cả những giới luật của ông đã bị rút mất, và ngay chiếc cà sa cũng không còn!  Vậy trong bất cứ Tăng Đoàn nhà Phật dù là Tiểu Thừa hay Đại Thừa, người này không còn có tư cách danh xưng là Tỳ Kheo hay Sa Môn. “
 
            Lời trao truyền của Đức Thế Tôn là ngọn đuốc soi đường cho tất cả chúng sanh trên hành trình tu tập và cho chúng ta có thêm tuệ giác, để nhận thức được rằng, chỉ có những tên Thò Lò Chính trị khoác bên ngoài cái áo nhà tu, mới có những hành động bán chùa, xuyên tạc, vọng ngữ dối gian, mà ngay cả người đời sợ tội thiết tưởng cũng không ai dám làm.
 
            Nhận định rằng, trọng trách của người cư sĩ là hộ pháp, hộ đạo, do đó chúng tôi xin được lần lượt vạch trần mọi dối trá lừa bịp của con Thò lò Chính trị Thích Giác Đẳng và trong bài viết hôm nay chúng tôi xin bàn về: Những thủ đoạn của con Thò lò Chính trị Giác Đảng và đồng bọn về Giáo Chỉ Số 12 “di dời Viện Hóa Đạo ra hải ngoại.” Hồi thứ 1.
 
dẫn trích
 
 Dương Phục: À vâng. Hồi nãy TT có nói đến cái điểm mà trong cái thời điểm trước đây 4 tháng khi có chuyện lộn xộn xẩy ra đó thì có, gần như là một cái sự đồng ý của Đức Tăng Thống về việc giao trách nhiệm cho TT ở tại đây. Có đúng vậy không?
 
Giác Đẳng: Thật ra nói đồng ý thì không phải vì chúng tôi không có đề xướng một chuyện gì hết. Nó như vầy anh Dương Phục là thời gian đó HT Như Đạt viên tịch và trong lòng chúng tôi có một chút xúc động. Chúng tôi nghĩ rằng khi Ngài còn sống thì chúng tôi không có liên lạc thường. Do đó chúng tôi đã làm một cái cuộc liên lạc với Ngài, với Tăng Thống để thăm Ngài, thưa với Ngài, chứng tôi thay vì lâu lâu thì chúng tôi muốn nói chuyện với Ngài mỗi tuần thì Ngài rất hoan hĩ. Nhưng mà rồi ngay sau đó Ngài có đề xuất một chuyện mà làm chúng tôi rất bất ngờ. Đó là Ngài muốn di dời cái VHĐ trong nước ra ngoài nước. Dạ và trao cái trách nhiệm đó cho chúng tôi có trách nhiệm để làm việc đó. Thì thật tình đó cũng là cái quyết định dẫn đến cái Giáo chỉ số 12 để di dời cái VHĐ.
 
Dương Phục: Di dời nghĩa là làm sao? Tức là chuyển tất cả những cái hoạt động của VHĐ trong nước ra qua hải ngoại?
 
Giác Đẳng: Ờ, nói một cách khác là chúng tôi là người phụ trách chuyện di dời đó.
 
Ngưng trích.
 
            Từ khẩu nghiệp dối gian, láo lưỡng con Thò lò Chính trị Thích Giác Đẳng đã tự mình hiển lộ lên bản chất một con Vẹt biết nói pháp không hơn không kém!.
 
            Đức Tăng Thống HT Thích Quảng Độ là một vị Cao Tăng thạc trí, thạc đức. Từ những năm đầu CS cưỡng chiếm Miền Nam, Ngài đã vì sự an nguy của đất nước và sự khổ đau của chúng sinh dấn thân đấu tranh đòi hỏi nhà cầm quyền CSVN phải thực thi quyền làm người và trả tự do cho người dân Việt Nam. Trong công cuộc giải trừ Quốc Nạn và Pháp nạn, Ngài đã bị CSVN giam cầm và quản chế từ nhà nhỏ sáng nhà tù lớn. Sự đấu tranh của Ngài đã được quốc tế kính ngưỡng biết đến, vì thế mà Đảng CSVN cho đến nay vẫn không thể giải thể được GHPGVNTN. Chính lý lẽ đó, đã cho chúng ta hiểu rằng Ngài là cột trụ của sự đấu tranh, là cội tùng trước gió, thì sự việc con Thò lò Chính trị Giác Đẳng và đồng bọn hô hoán rằng Ngài ban khẩu lệnh di dời Viện Hóa Đạo, đồng nghĩa đã cáo buộc một cách gian dối cho Ngài là thủ tiêu tranh đấu, là khuất phục Đảng CSVN!.
 
            Thiết tưởng những ai quan tâm đến hiện tình đạo pháp và vận mệnh của dân tộc, đều thừa hiểu rằng Nhà cầm quyền CSVN lo sợ những nguồn đấu tranh phát xuất từ trong nước, vì thế với chính sách mới để củng cố cho Đảng, cũng để che mắt quốc tế và người dân trong nước, CS đã nỗ lực trục xuất, xô đẩy những nhà tranh đấu dân chủ ra nước ngoài như: Trần Khải Thanh Thủy, Điếu Cày…Qua hình ảnh đó, HTr Lê Công Cầu Tổng Thư Ký VHĐ đã nhận thức được rằng, CS đề nghị cho Ông ra Hải Ngoại là mục đích muốn Ông đi cho khuất mắt và cũng nhằm thủ tiêu tranh đấu. Do vậy, Ông Cầu đã thẳng thắn trả lời “Tôi không đi đâu cả..” Và Ông đã thưa với Đức Tăng Thống, xin nguyện một lòng hậu thuẫn sau lưng Ngài trong công cuộc đấu tranh của GHPGVNTN cho tự do tín ngưỡng và cho dân tộc Việt Nam được vĩnh viễn trường tồn. Từ tính cách đó, đã minh chứng một cách hùng hồn cho chúng ta hiểu rằng, không hề có chuyện di dời Viện Hóa Đạo ra hải ngoại và đồng nghĩa tố cáo cái miệng lưỡi thối tha của con Thò lò Chính trị Giác Đẳng qua lời phát biểu “chúng tôi là người phụ trách chuyện di dời đó” (sic).
 
        Như chúng tôi không lầm trước đây không lâu Ông Nguyễn Cương phổ biến rộng rãi trên internet một băng thâu (audio), với những lời quảng cáo làm giật gân người dọc “audio Đức Tăng Thống bàn về việc di dời Viện Hóa Đạo”. Audio này do Sư Giác Đẳng thâu lại trong cuộc điện đàm với Đức Tăng Thống vào ngày 5.3.2015, và đã được chính bàn tay phù thủy Nguyễn Cương cắt, xén, khuếch đại, lồng nhạc. Nó cũng đã được mở ra cho mọi người nghe trong cái gọi là Đại Hội Bán Chùa tại Sanjose, nhưng tuyệt nhiên không một ai nghe Đức Tăng Thống nói di dời Viện Hóa Đạo cả! Mà Ngài ban ý chỉ  “giữ pháp lý Giáo Hội” mà thôi.!
            Lời tuyên bố “chúng tôi là người phụ trách chuyện di dời đó” làm chúng tôi nhớ lại vào tháng 4.2015, trong thời gian chuẩn bị tổ chức cuộc Hội luận tại địa phương, cá nhân chúng tôi và một số Phật tử, cũng đã bị con Thò lò Chính trị Giác Đẳng đầu độc rằng “Đức Tăng Thống đã ký Giáo Chỉ số 12 giao cho VPII và vai trò PTTPGQT của Ông Ái không còn hiệu lực nữa”. Và rồi như một sách lược đã được hoạch định sẵn có lớp lang, bài bản theo tuần tự thời gian rồi đến sự việc bán chùa, đưa GHPGVNTN rơi vào hiện trạng phân hóa trầm trọng như ngày nay.
 
            Cùng vào thời gian đó, cũng vào lúc tổ chức gây quỹ cho PTTPGQT tại Houston, chúng tôi lại nghe được từ cửa khẩu của cô Chi Huệ báo cho biết Ông Ái đánh phá TT Giác Đẳng. Qua cái loa tuyên truyền đôc địa này, thú thật lúc đó chúng tôi tin lắm, nhưng nhờ phước lành ông bà để lại, nên có được nhân duyên thưa thỉnh với quý Ngài trong nước, khi hỏi rõ sự việc chúng tôi mới thấu hiểu cội nguồn sự thật! Cho nên chúng tôi vô cùng cảm thương và tội nghiệp cho một số Tăng, Ni, Cư sĩ, Cựu Huynh trưởng và Huynh trưởng GĐPTVN với bao quá trình tu tập, tạo dựng rừng công đức mong cầu tìm về Bến giác, thoát khỏi cõi Ta Bà đầy huyển mộng này, nhưng buồn thay, không hiểu họ có uống nước tắm của con Thò lò Chính trị Giác Đẳng như Vô Thương Sư Thanh Hải trước đây không, mà để trí huệ bỏ quên, mê mờ không biết đâu bờ bến, để rồi họ kết án Ông Ái đủ điều, nào là: “Ông Ái là kẻ vô ơn bạc nghĩa” ; “Sư Giác Đẳng tổ chức gây quỹ rất chu đáo, nhưng chỉ vì Đức Tăng Thống loại bỏ vai trò PTTPGQT nên ông Ái giận cá chém thớt, quay qua đánh Sư!” .
 
        Từ tính cách đó đã cho chúng tôi hiểu thêm, ngoài nỗ lực  đầu độc lôi kéo phật tử nhẹ dạ và những người mang tinh thần “chùa tôi thầy tôi”, thì cái tổ chức gọi là Ủy viên Công cán được dựng lên bấy lâu nay cũng chỉ là chiêu bài nhằm tạo thêm vây cánh, thế lực cho con Thò lò Chính trị Giác Đẳng sau khi bán chùa. Vì thế, chúng tôi không ngạc nhiên, ngay cả có một số người tự mình lao đầu vào vòng pháp lý kiện tụng, mà chính họ hoàn toàn không nắm rõ vấn đề tài chánh để có thể Thanh lý hay Thanh liêm!.
 
         Xét ra cũng chẳng lấy gì làm lạ, vì một khi đã bị cấy sinh tử phù rồi, thì tâm não của họ tự rơi vào vòng luẩn quẩn không lối thoát, trở thành một cái máy không hơn không kém cho người ta sai khiến, bảo sao nghe vậy. Con Thò lò Chính trị Giác Đẳng bảo rằng Đức Tăng Thống ký Giáo Chỉ Số 12 di dời Viện Hóa Đạo ra Văn Phòng II và chấm dứt vai trò Phát Ngôn nhân của Ông Ái thì họ liền tin ngay và tự nguyện làm cái loa phóng thanh tuyên truyền khắp bàn dân thiên hạ. Đến khi Đức Tăng Thống thực rõ về một thủ đoạn Chính trị, Ngài đã ban hành 2 Giáo chỉ tu chỉnh Hiến chương, thu hồi Giáo chỉ số 12, và Quyết Định chấp nhận Thư Từ chức của Sư Giác Đẳng, thì họ cũng chỉ biết cúi đầu phục tùng theo mệnh lệnh đi rêu rao, hô hoán là tất cả Văn thư Thông Bạch, Giáo chỉ là giả, do bàn tay Ông Ái tự biên tự diễn, mà không hề nhận thức được một điều nghịch lý đến vô lý là, nếu Giáo Chỉ Văn Thư đều là giả như họ cáo buộc, thì Giáo Chỉ só 12 cũng như Quyết Định tấn phong Quyền Chủ Tịch VPII cho Ông Thầy của họ cũng là giả, thì con Thò lò Chính trị Giác Đẳng có tư cách gì đối với GHPGVNTN nữa đâu!?.Cho nên con Thò lò Chính trị Giác Đẳng phải biết rằng, vì Giác Đẳng thay lòng đổi dạ, tiền bạc tài chánh không ngay thẳng, cam tâm trở thành con Thò lò Chính trị, thì bắt buộc Đức Tăng Thống phải ra Quyết Định khai trừ Giác Đẳng hầu giữ mạng mạch GHPGVNTN. Như thế không thể bảo rằng Đức Tăng Thống ăn nói bất nhất, mà nguyên nhân từ sự bất nhất của con Thò lò Chính trị Giác Đẳng mà ra. (sic)
 
        Thực vậy, nếu phật tử chúng ta chỉ biết nhìn qua hình tướng con người, cung cách ăn nói nhỏ nhẹ, cái Y áo nhà tu mà tôn vinh, tôn thờ thì lầm to, nó không chỉ ảnh hưởng đến uy tín, thanh danh của mình, mà còn tiếp tay bôi bẩn nền Phật giáo Việt Nam. Như trường hợp bà Tuệ Kiếm trước đây, nay đã trở thành Kiếm bùn, Kiếm rỉ, mà người ta đã nghe qua những lời phát biểu ngu ngơ  “Còn bây giờ, ví dụ như, ví dụ thôi nhé, xin đừng ai cắt xén  mấy từ ví dụ này của chúng tôi, ví dụ như Giáo Chỉ mà ông Lê Công Cầu đích thân  đứng hầu chờ Ngài đóng dấu ký tên xong thì gửi cho PTT chỉ có 5 điều, nhưng khi  đi qua cổng PTT thì nó lại có thêm điều 6, điều 7, ai có thể thấy được GC đó để  trình với ĐTT rằng có sự khác biệt ngoài TT Giác Đẳng..” Còn ví dụ là còn giả tưởng. Điều này đã phản ảnh cho người ta thấy cái tâm vọng động hại người ngay, không còn một chút tính chất gì gọi là Tuệ Kiếm nữa, mà nó đã được biến hóa, nhồi nặn thành một con người hoàn toàn khác! 
 
        Trong một viết trả lời bà Tuệ kiếm, chúng tôi cũng đã nhắc lại một sự thật về Giáo Chỉ số 12 có 7 điều. Sau khi Cố HT Thích Như Đạt viên tịch, Lực Lượng Cư Sĩ Chấn Hưng Phật Giáo (LLCSCHPG) và các Thân hữu có nhờ Ông Nguyễn Thanh Châu gửi về Chùa Long Quang, Huế một ít tịnh tài chung góp tang lễ cho Ngài. Nhân sự việc đó Ông Châu đã hỏi thăm Ô. Lê Công Cầu về Giáo Chỉ Số 12. Ông Cầu đã đọc nguyên văn bản Giáo Chỉ và nói rằng “Giáo Chỉ Đức Tăng Thống đã ký, nhưng còn lấn cấn ở điều 7” . Sau cuộc điện đàm, ông Nguyễn Thanh Châu đã cho chúng tôi hay và cá nhân chúng tôi cũng đã thông báo với bà Tuệ Kiếm và quý thành viên trong LLCSCHPG. Minh chứng qua sự thật này, chúng tôi không hiểu bà Tuệ Kiếm cũng như Ông Nguyễn Thanh Châu nghĩ sao? Có còn cho mình là Phật tử đúng nghĩa không?
 
        Trong bài viết “Hồi đáp Thư Ông Nguyễn Kinh Luân” Ông Võ Văn Ái cũng nhắc đến Giáo Chỉ Số 12 và bản chất con Thò lò Chính trị Giác Đẳng qua hành động cắt xén 2 điều 5 và 6 nhằm đầu độc Phật tử, cũng để tạo thêm vây cánh trong âm mưu xóa sổ PTTPGQT.
 
Dẫn trích:
 
Vì là thư hồi đáp ông, tôi không thể dài dòng chứng liệu. Chỉ xin đưa một ví dụ tiêu biểu, là Giáo chỉ số 12. Tôi mang Giáo chỉ số 12 đưa tận tay Sư Giác Đẳng tối ngày 23-3 năm nay tại khách sạn Best Western Plaza Hotel ở Houston. Đức Tăng Thống gửi sang nhờ tôi chuyển cho vị Quyền Chủ tịch Văn Phòng II Viện Hoá Đạo. Có chị Ỷ Lan chứng kiến. Trước khi rời Paris, tôi nhờ chị ấy in ra giúp. Nên chị biết rõ rằng Giáo chỉ có 2 điều 5 và 6 quy định sự duy trì vĩnh viễn 2 cơ cấu của Giáo hội là Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế và Phòng Liên Lạc Quốc tế. Vậy mà, Sư Gíac Đẳng đã cắt đi 2 điều đó đem giải thích với điện đàm với Đức Tăng Thống hồi tháng 3 đầu năm. Khiến tại cuộc họp báo của Sư tại Dallas có người phải chất vấn về « hai » Giáo chỉ số 12 là thế nào?.tay chân bộ hạ của Sư việc  dẹp bỏ Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế, khứng hợp lối giải thích méo mó của Sư về băng thu.
 
Hiển nhiên, điều này Sư Giác Đẳng biết, lương tâm tôi và lương tâm chị Ỷ Lan biết. Những người khác không ai có thể biết, hoặc chỉ tin theo người mình chọn để tin. Như thế là thoát ly sự thật.”https://tienglongta.wordpress.com/2015/11/15/vo-van-ai-hoi-dap-thu-ong-nguyen-kim-luan/#more-894
Ngưng trích.
 
Bà Tuệ Kiếm, Ông Nguyễn Thanh Châu đã thóat ly sự thật, và cả một tập đoàn UBCV theo chân, vẫy đuôi theo con Thò lò Chính trị Giác Đẳng cũng đã chối bỏ tất cả sự thật, mà không biết ngượng ngùng xấu hổ với tổ tiên ông bà và liệt tổ, liệt tông! Tuy nhiên xét cho cùng cũng chẳng có gì cho chúng tôi ngạc nhiên nữa rồi, chuyện bán chùa, bán đứng niềm tin của Phật tử, Sư Ông bán chùa còn làm được, thì kể chi đến hành động cắt xén 2 điều trong Giáo Chỉ Số 12, và cũng xá gì đến chuyện vọng ngữ, vọng ngôn rêu rao Đức Tăng Thống di dời Viện Hóa Đạo, mà như chúng tôi đã đề cập ở trên, mọi người nghe đi nghe lại Audio Sư Giác Đẳng và đồng bọn trưng bày nhiều lần, nhưng hoàn toàn không hề nghe Ngài nói “di dời Viện Hóa Đạo” như từ miệng lưỡi của con Thò lò Chính trị Giác Đẳng vừa mới phát ngôn trong cuộc phỏng vấn của Ký giả Dương Phục.  
 
Người viết thách thức Sư Giác Đẳng trưng bày thêm bằng chứng Đức Tăng Thống đã chỉ thị cho Sư Giác Đẳng di dời Viện Hóa Đạo bằng khẩu lệnh.
 
Để phản ảnh sự thật cũng để tố cáo về một mưu đồ xóa sổ GHPGVNTN của con Thò lò Giác Đẳng bằng một thể chế Tam Quyền Phân Lập theo thế tục ngoài đời, một lần nữa chúng tôi chuyển lại băng thâu cuộc Hội đàm giữa Đức Tăng Thống và Ông Ái vào ngày 7 tháng 3.2015, để minh chứng cho mọi người hiểu rõ thêm Đức Tăng Thống không hề di dời Viện Hóa Đạo, mà Ngài chỉ muốn để lại “di chúc” về tính cách Pháp lý của Giáo hội sau khi Ngài về cõi Phật, thì HT Thích Thanh Quang sẽ là người tiếp tục cuộc hành trình gìn giữ pháp lý và bảo vệ mạng mạch của GH. Nếu GHPGVNTN bị CS truy diệt không còn làm việc được nữa và  nhận thấy trong nước không còn ai (lãnh đạo) thì cùng đường phải để  Văn Phòng II VHĐ tiếp tục công trình của GHPGVNTN, và lúc ấy mới công bố Giáo chỉ số 12 cho mọi người được tri tường. http://baoveghpgvntn.com/media.php?QRY=S&M=6&CID=20&ID=10
 
 Dẫn trích:
 
 Ngài QĐ: Ngày nào còn thì cứ tiếp tục. Khi HT Thanh Quang mà có thế nào, tôi dặn trước đó chứ, còn bao lâu, có vị khác, nếu thuận tiện thì tiếp tục hoạt động, còn không thuận tiện thì buộc lòng phải đưa cái Pháp lý ra GH hải ngoại tiếp tục hoạt động, để chờ thời thế thôi. Công việc như thế là tạm ổn.Tất cả ý định tôi đã nói với đạo hữu Tổng Thư Ký, ngoài đó là đạo hữu sẽ giữ ý kiến tôi, rồi có buổi họp nào sẽ trình bày mục đích ngoài đó, nếu cùng lắm là chuyển Pháp lý ra ngoài VP2 VHĐ có trách nhiệm giữ Pháp lý của GH, tôi tin là nước Mỹ duy trì cái đó lâu.
 
  Ngưng trích:
 
Tuy nhiên, giả dụ cho rằng chuyện di dời Viện Hóa Đạo là chuyện có thật, thì Đức Tăng Thống trên ngôi vị lãnh đạo tối cao, Ngài có toàn quyền thu hồi Giáo Chỉ Số 12, khi thấy con Thò Lò Chính trị Giác Đẳng đang nỗ lực đưa GHPGVNTN vào ngõ cụt bằng một chính sách “Tổ Tam Tam Chế” (Tam Quyền Phân Lập).
 
Thục Vũ.
Thu – 2015