(TRÍ GIÁC) Bài 2 -SƯ GIÁC ĐẲNG – ÔNG ĐIÊU ĐẠO BA QUYỀN PHÂN LẬP QUYẾT TIÊU DIỆT TẬN GỐC MẠNG MẠCH CỦA GHPGVNTN.

downloadsKính thưa Đồng hương Phật tử
GHPGVNTN.UBCV- Sư Giác Đẳng và Ông Điêu đang tiếm danh, thành phần nhân sự UBCV( Tiếm danh)  đã ra mắt ở chuà Pháp Luân trong ngày Húy nhật của Cố Phó Tăng Thống GHPGVNTN Thích Hộ Giác. Chương trình của Sư Giác Đẳng tiếm danh xưng UBCV sẽ tiếp tục hành động với ác tâm, ác ý trong mục đích triệt tiêu tận gốc Hiến chương Giáo hội, triệt tiêu mạng mạch của GHPGVNTN và tiêu diệt Ngài Quảng Độ.
Mưu đồ chính trị ẩn qua đường đạo này, chắn chắn không được sự hộ trì từ Giác linh cuả Ngài Hộ Giác Phó Tăng Thống GHPGVNTN. Và không qua mắt được đối với giới Thiện hữu trí thức cùng đồng hương Phật tử Người Việt Tị Nạn CS.

Đối với Nhóm tiếm danh UBCV thì Đạo Từ Bi đã bị khuất lấp. Bởi Tâm sân hận si mê dẫn dắt hành động, chuyển đạo thành đời ác. Chứ không phải đời thiện. Thật là khủng khiếp.  Những người theo Sư Giác Đẳng sẽ bị búa rìu dư luận. Riêng Sư vẫn bất chấp, Sư không còn biết hổ thẹn, Sư không còn biết Tàm Quý thì coi như cái tâm sám hối là cốt tủy của đạo Phật của  Sư đã đánh mất, lương tâm của người tu sĩ, của người con Phật không còn nữa. Đây là nỗi xót xa , bi thảm của đạo trong thời mạt pháp.
TAM QUYỀN PHÂN LẬP.
Giáo hội Phật Giáo VNTN đang đặt dưới sự lảnh đạo của Đức Đệ Ngũ Tăng thống Thích Quảng Độ, là Giáo hội dân lập truyền thừa, từ khi Phật Giáo được khai sinh trên đất nước Việt Nam cho đến ngày nay. Năm 1964 Giáo hội được thành lập. Cơ cấu tổ chức với 2 Viện, là: Hội đồng lưỡng Viện. Gồm:  Viện Tăng thống và Viện Hoá đạo.
Giờ đây trong ngày Huý kỵ của Ngài Hộ Giác, tại chùa pháp Luân. Sư Giác Đẳng và ông Điêu, làm lễ ra mắt thành phần nhân sự của UBCV( tiếm danh ). Và Nhóm Sư Giác Đẳng lại thành lập Hội đồng UBCV Tam quyền Phân lập.
Những người quan tâm sâu xa, ai ai cũng biết mục đích của tổ chức này là hủy diệt tận gốc rễ Hiến chương Giáo hội. Hủy diệt Hội Đồng Lưỡng Viện. Phế bỏ ngôi vị Tăng thống( vì Tam quyền phân lập không có Tăng thống, mà chỉ có 3 vị chủ tịch, ngang bằng chức vị với nhau). Trong sâu xa, độc thiệt! Bởi thâm ý là huỷ diệt từ “GỐC” mạng mạch của GHPGVNTN..
 Tam quyền phân lập mới nghe qua ai cũng liên tưởng đến một đảng chính trị. Thật Điêu Ngoa lạ đời!
Mục đích của Tam Quyền Phân lập, là không có chức Tăng Thống. Bải bỏ Hội Đồng Lưỡng viện. Nghĩa là không có hai viện là Viện Tăng thống và Viện Hoá đạo.
2/ Hiện nay, trong GHPGVNTN. UBCV.( Tiếm danh). Tam Quyền Phân Lập,
gồm 3 Chủ t ịch:
. Chủ tịch Hội đồng Giáo phẩm là Hoà thượng Thích Thông Đạt. Sư bà Nguyên Thanh. Sư bà Tịnh Thường. Sư Giác Đẳng.
. Chủ tịch Hội đồng điều hành là Sư Giác Đẳng
Nhưng Sư Giác Đẳng là ai? Phật tử quan tâm đến GH thì ai cũng đã biết một ít về Sư Giác Đẳng chủ tịch Điều hành UBCV( tiếm danh), đệ tử chỉ nhắc lại một số sự thật của Sư như sau:
      Phá giới Luật Phật.  Nói khâm tuân Đức Tăng thống thì lại phản bội,
      Khi từ chức, Sư nói sẽ bàn giao Hồ sơ, giấy tờ, sổ sách, chứng từ, tiền bạc của Giáo hội cho Hoà thượng kế vị. Sư nói nhưng không làm. Cho đến nay vẫn biệt vô âm tín, không có gì cho bá tánh biết. 
      Ngôi chuà chung Phật Quang, được Ngài Tăng thống đặt tên, Hội Đồng Lưỡng Viện, Đức Tăng Thống và Ngài Thích Như Đạt Viện trưởng Viện Hoá đạo hết lòng kêu gọi Phật tử. Đó là ngôi chuà chung của hàng ngàn Phật tử nhiệt tâm cúng dường tiền bạc để tạo mãi. Chùa chung của bá tánh mà cá nhân Sư Giác Đẳng và ông Điêu vô đạo Phật lại đem bán lén, không hỏi một ai cả. Hội đồng Lưỡng viện cũng không biết. Và tiền bán chuà cũng không ai hay.
      Từ xưa đến nay có bao giờ ai dám đem bán ngôi chùa chung hay không? Sư đã coi thường Tâm linh của Phật tử, Sư triệt từ “GỐC TÂM LINH “ của Đạo, triệt hết, hủy hoại hết tấm lòng, hủy hoại tín tâm vì đạo của Phật tử. Phật tử quá đau buồn. Không có cái ác nào hơn! Chắc chắn Phật tử sẽ không tha cái tội bán lén chuà tày trời và biển thủ tiền bạc này.
      Về Tiền bạc nói chung từ tiền ủy lạo Philipine, tiền ủy lạo Nepal, tiền tạo mãi chuà Phật Quang, tất cả hơn cả triệu rưỡi mà Sư không có kế toán, không có hồ sơ sổ sách. Tiền của Giáo hội mà Sư chỉ giao cho một cô bán hoa làm thủ quỹ, tiền bạc coi như trong túi riêng của mình muốn xử dựng thế nào không ai hay biết. Do đó, không thể nào phân minh để đưa ra cho bá tánh xem. Không đưa ra tất cả tên cuả hàng ngàn Phật tử cúng dường, cho mượn tiền để mua chuà. Tất cả vô cùng mờ ám.
      Vừa qua, mới phát giác Sư Giác Đẳng đã lấy tiền bán chuà ( 40,000 Đôla, để trả nợ riêng cho mình- Cô Quý người cho Sư Giác Đẳng mượn đã thông báo và gửi tin này tới văn phòng Luật sư Tammy Trần.). 
      200,000 Tiền Thuỵ sĩ Sư mượn không trả cho chuà Thích ca Đa Bảo. Trong lúc Ngài Hộ Giác đã đưa. Nhưng Sư Giác Đẳng không trả.
       Tiếm danh GH. Bán chuà và Sư đang chờ ra toà án.
( Một ít sự thật về Sư như đã đưa ra trên đây, không biết Sư có đủ tư cách để làm Chủ tịch Hội đồng Điều hành( Về đạo Phật) hay không? Xin phật tử suy ngẫm)
. Chủ tịch Hội đồng Đại diện: Giác Chơn Đổ Quang Hưng là một phật tử ( hay chưa phải phật tử?) vì chưa ai biết tên hay quá trình tu của quý vị này.
Thưa quý Phật tử.
Trên đây là thành phần nhân sự chính của GHPGVNTN UBCV.( tiếm danh)
Ba chức vụ chủ tịch, quyền hành ngang bằng nhau. Tam quyền phân lập. Nghiã là: Một phật tử sơ cơ 5 giới làm chủ tịch, chức vị lại ngang bằng một hoà thượng 254 giới, cũng chủ tịch. Họp hành dân chủ ngang bằng nhau, có quyền phê bình góp ý điều sai, điều đúng. Chắc chắn mai mốt đây chủ tịch hội đồng đại diện, là vị phật tử – 5 giới, sẽ phê bình góp ý về Chủ tịch Hội đồng Giáo phẩm Hoà thượng Thích Thông Đạt, đang giữ 254 giới. Về HT Thích Thông Đạt, Chủ tịch Hội đồng Giáo phẩm, một nguồn tin là, trong một đại hội của quý Chư Tăng, khi một vị Hoà thượng hỏi Thầy Thích Thông Đạt, là: Thầy lên hoà thượng ở giới đàn nào? Thầy Thích Thông Đạt trả lời gọn gàng, dễ dàng là: Tôi đủ 60 tuổi, tự động tôi lên hoà thượng”. Đệ tử này, Luật Phật không được rõ. Mong sự trả lời của Tam Quyền Phân Lập, về Giới Hoà thượng.Nhưng mà, luật Phật không cho phép, nhưng được Sư Giác Đẳng. Ông Điêu chủ tịch UBCV( Một mình ký tên làm President, đăng ký pháp lý ở Hoa Kỳ),  cho phép, cho chức  cho quyền là được rồi, xin hoan hỷ hết! 
Đúng là Loạn Giác Đẳng. Ông Điêu. Phá Đạo đến cỡ nào!
Trong Bài 1. Đệ tử đã nói. Nay chỉ xin phép được nhắc lại một lần nữa: Tam Quyền Phân Lập là con đường là hành động tiêu diệt GHPGVNTN. Quyết diệt từ gốc rễ, phá nát Hiến chương, phá bỏ Hội Đồng Lưỡng Viện. Hủy hoại, phế bỏ chức vị Tăng thống. Đây là thực tế phá đạo, phá Giáo hội khủng khiếp nhất mà những người quan tâm đến Giáo hội ai cũng biết. Khúc quanh này của GH, mai mốt đây lịch sử Phật giáo sẽ ghi lại như thế nào?! Về hành động cuả Sư Giác Đẳng.
3.Về Sách lược của Chủ tịch Steven Điêu- President of The Board Director
. Sách lược của ông Điêu, và thế lực vô minh của “HỌ KHÔNG CHO” khủng khiếp lắm. Chư Tăng chủ tịch và Phật tử chủ tịch sẽ bị vào tròng, mắc câu của ông Điêu Ngoa, rất dễ dàng. Khó thoát!  Vì tất cả ý đồ, hành động của Chư vị như : Tiền bạc- Gái- và ý đồ phản bội Tăng thống, và những bất minh khác của Chư vị, ông tổ Điêu đã biết hết, ông cầm vững hết . Chư vị như đã mắc câu- Khi cần, ông phất tay áo luật pháp Tam quyền phân lập-Tục đế lên, là Chư vị hết chạy. Chỉ còn một cách là cúi đầu lảnh trách nhiệm, kể cả hại Tăng thống và giải tán GHPGVNTN.
Xin hỏi Chư vị  tiếm danh UBCV:  Đạo Ba Quyền. Tam quyền Phân lập, có hơn được Phép Lục Hoà. Vô Ngả Vị tha của nhà Phật không. Hởi Chư vị tiếm danh UBCV!
Tam quyền phân lập. Dân chủ nhân quyền, đấu tranh phê bình thẳng cẳng. Làm sao Chư vị Tăng Ni mạnh hơn, lươn lẹo hơn Nhóm Ông Điêu và thế lực “HỌ KHÔNG CHO”. Mưu mô của quý vị làm sao mà bằng….! Đệ tử mong Chư vị còn chút lương tâm và trí tuệ, nên suy xét lại. Sự tác hại quá lớn lao cho đạo. Nên giải tán thành phần nhân sự, trả lại danh xưng của Giáo hộiGHPGVNTN. UBCV sớm ngày nào hay ngày đó. Ông Điêu, Sư Giác Đẳng toàn làm hại, làm xấu hổ cho bản thân, hại Gia đình, hại con cái của chư vị. Hại đạo. Hại GH. Tất cả oan nghiệt đó tràn ngập trong đời sống. Gieo nhân ác thì gặt quả  báo khủng khiếp lắm! Chư vị sẽ không cất đầu lên nổi. Chịu Đời không thấu! Chư vị cứ tìm đọc trong: www.baoveGHPGVNTN.com
Đọc để biết, hàng ngàn Phật tử trên khắp thế giới vì quá đau khổ, uất ức nên đang mạt sát chư vị tiếm danh UBCV, bán lén chuà và Tiếm danh GH. Hành động của Chư vị tiếm danh UBCV không có một chút gì lợi cả, sao Chư vị cứ nhắm mắt để tiếp tục làm! Càng làm càng gây oan nghiệt cho bản thân gia đình của Chư vị và cho Đạo.
Vì với Tâm bất chính thì hành động sẽ lươn lẹo, mưu mô bất chính. Những ai hành động vô đạo hại đời, thì chắc chắn sẽ không thoát được lưới Trời, Lưới đạo. Lưới Lương tâm đang bủa vây Chư vị. Hằng ngày đang làm cho Chư vị và Gia đình trăm giây phiền não. Chắc là quý vị cũng thấm rồi. Vô minh, sân hận làm chi mà phải chờ ra ngồi hầu ở Toà án Đời. Toà án đời khốc liệt đến mấy thì cũng sẽ trả được. Nhưng Toà án Lương tâm. Toà án đạo mới đau nhức, khốn khổ khôn nguôi trong cả kiếp người và kiếp vị lai. Vì tội bán lén chuà chung, chuà của bá tánh là tội ác vô tiền khoáng hậu. Bán rồi, lại tẩu tán tiền của bá tánh, không ai biết tiền về đâu?!  Còn thêm tội tiếm danh( nghĩa là cướp giựt danh xưng GH). Mà không lẽ Tăng sĩ và huynh trưởng mà lại đi cướp giựt, cỡ như Tâm Bửu Mai Xuân Châu, Nguyên Hoà Trần Đình Minh mà lại đi đồng lõa trong việc bán chuà, cướp giựt Tiếm danh. Mong suy nghĩ lại! Vì tất cả hành động xấu xa mãi mãi sẽ không xóa nhoà được trong đời sống nhiệm mầu này. Tư cách của chư vị UBCV không còn gì nữa, bởi tội Bán lén chuà và Tiếm danh GH. Nhân quả đã nằm ở đó rồi. Thưa Chư vị!
Tinh thần vô ngả vị tha, và con đường Lục hoà cuả nhà Phật, mà bốn chúng Tỳ kheo, Tỳ kheo Ni, Cận sự nam, Cận sự nữ, đã làm cho đạo Phật tràn đầy tính chất hoà bình, an lạc và dân chủ, tất cả tinh thần cao quý đó là nền tảng để xây dựng đất nước Việt qua mấy ngàn năm nay.  Tam quyền Phân Lập làm sao bằng Đại Bi tâm, Lục hoà của đạo Thích ca.
 Con đường Tam quyền phân lập, là con đường của thế gian, như của đảng chính trị.( trong Nội quy của UBCV, ông Điêu đã ghi rõ. Nếu GH không còn hoạt động. Tiền bạc tài sản sẽ tặng cho các đảng chính trị, tặng những người hoạt động để ứng cử chính trị. Ls Tammy Trần đã phổ biến điều khoản này từ trong Bylaw của ông Điêu. Tam quyền phân lập nằm sâu xa ở mưu đồ chính trị này.) 
 
Tam quyền phân Lập. Là con đường Tục đế. Sư Giác Đẳng – Ông Điêu và thế lực vô minh- HỌ KHÔNG CHO, đã sáng tạo con đường Tục đế đó, cho GHPGVNTN-UBCV -Tiếm danh.
Bởi thấy rằng: Từ ngày đạo Phật có mặt đến nay, từ Nam Tông cho đến Bắc Tông, và trên toàn thế giới, đây là lần đầu tiên xuất hiện tổ chức Tam quyền phân lập trong đạo Phật. Tinh thần thế gian Tục đế này phá nát tinh thần xuất thế Chân đế của đạo Thích Ca. Con đường đạo là thoát vòng Tục đế, sao Sư Giác Đẳng đưa Tứ chúng lại, để cùng cột chân nhau vào Tam quyền phân lập.
 
Tu sĩ hay cư sĩ có khuynh hướng tu tập dẹp trừ bản ngã để thể nhập vào thể tánh, chân tánh vắng lặng vô biên, không màng ái dục và lợi danh tầm thường. Khi chưa giác ngộ và giải thoát, chưa tự làm ngọn đuốc soi sáng, thì chỉ mong cầu trở thành người đàng hoàng, đứng đắn, đạo đức, sống an hòa trên cuộc đời, nghiêm trì giới luật, tuân thủ các qui tắc, và luật pháp của thế gian, không tổn hại ai, y giáo phụng hành. Tất cả ý nghĩa đó là niềm vui an lạc của người con Phật.
Các vị chân tu phát tâm xuất gia tu hành, phát tâm tu tập tại gia, coi thường mọi thứ danh lợi, địa vị của thế gian. Danh sắc, lợi danh mà chi, mà tham lam:
Tam quyền phân lập. 3 Quyền 3 chủ tịch.
Cứ tưởng tượng, chuà nào cũng tổ chức Tam Quyền Phân Lập.
Tôn giáo nào cũng Tam Quyền phân lập.
Môn phái Nam Tông của Ngài Hộ Giác cũng Tam quyền Phân lập.
Gia đình nào cũng tổ chức Tam Quyền phân Lập. 3 Quyền. Gồm quyền Ông Nội chủ tịch. Quyền Cha chủ tịch. Quyền Con chủ tịch. Rồi ra mắt nhân sự, tổ chức họp báo, phỏng vấn trên đài, bành trướng thế lực chế độ 3 quyền. Phê bình quyền sống, bình đằng, nhân quyền với nhau. Thì có loạn không, hởi Sư Giác Đẳng và ông Điêu. Đạo mà không thua gì đời như vậy, thì có loạn không! Hởi quý Sư!
Đệ tử này đã biết thêm ẩn ý của các vị, là để dụ và làm mê mẫn giới trẻ ủng hộ và lăn vào UBCV. Giới trẻ khi chưa hiểu sinh hoạt về tôn giáo, ưa bình đẳng Dân chủ, Nhân quyền nên ủng hộ, xin vô UBCV. . . Sư sẽ giao chức vụ này, chức vụ kia, sẽ vui trong chức vụ và bị lợi dụng!. Thiệt đoản!
Đúng là LOẠN GIÁC ĐẲNG như những bài của Thiện hữu Hồ tấn Vinh đã viết.
Tu theo Đức Phật để sống trong cảnh giới Niết bàn thanh tịnh là Vô tham Vô Sân Vô si. Tam quyền phân lập coi như hủy diệt tinh thần Vô ngã của Phật giáo. Hủy hoại cốt tủy giải thoát của Phật Giáo, thì làm sao CS không hoan hô và ủng hộ! Sư Giác Đẳng quá giỏi!! Thật là tuổi trẻ tài cao! 
Sư  Giác Đẳng đã dâng lên Tam bảo, dâng lên đức Phó Tăng thống Thích Hộ Giác chương trình hành động Tam quyền phân lập của UBCV tiếm danh, vô tiền khoáng hậu, trong ngày Huý nhật của Ngài!
Thưa qúy vị.
Ở trong nước, Phật giáo Quốc doanh phải nằm dưới ngọn cờ đỏ sao vàng, phải bị sự chỉ đạo bởi Mặt trận Tổ quốc Việt nam Cọng sản. Các vị Tăng cao cấp có vị là đảng viên Cọng sản, và dân biểu trong Quốc hội CS. Nhị vị Tăng thống Thích Huyền Quang và Thích Quảng Độ đã chống lại con đường đó nên đã bị cầm tù, Ngài Quảng Độ giờ này vẫn bị giam cầm trong bốn bức tường của Thanh Minh Thiền Viện. Giờ đây ở hải ngoại Sư Giác Đẳng, Ông Điêu và thế lực vô minh “HỌ KHÔNG CHO” đưa ra Tam quyền phân lập, làm sách lược chỉ đạo, tổ chức và hành động trong GHPGVNTN.UBCV( Tiếm danh). Lịch sử Phật giáo sẽ ghi lại khúc quanh này như thế nào. Lương tâm và trí tuệ của Sư Giác Đẳng ở đâu để làm Phật Giáo VN ra nông nỗi này! 
 
4. VỀ VẤN ĐỀ ÁC TRONG  BÁN CÁI, ĐỔ TỘI. QÚY VỊ HÃY ĐỂ Ý, XEM XÉT NHỮNG SỰ THẬT.
Quý Phật tử, nhất là quý vị trong cái: Ủy Ban Thanh Lý Tài sản, sẽ bị khởi tố oan nghiệt tại toà án. Quý vị hãy nghe lại cho kỹ trong những lần Hội luận và phỏng vấn của Sư Giác Đẳng và ông Điêu để thấy mình bị lừa, bị bán cái trong trách nhiệm giữ tiền.  Xin tất cả cố gắng nghe lại các buổi hội luận, phỏng vấn, thì sẽ nghe rõ cụ thể như thế này:
Anh Dương Phục phỏng vấn:
a/ Khi hỏi Sư Giác Đẳng tại sao Sư không bàn giao?
Sư Giác Đẳng trả lời: Đó là quyền của Hội đồng UBCV, quyền bàn giao hay không là của UBCV ( người viết xin nhấn mạnh, nghĩa là của ông Điêu- ông Điêu không bàn giao thì thôi- Đó là bán cái, đổ trách nhiện qua cho ông Điêu President UBCV. Chắc là ai cũng nghĩ như vậy)
b/ Ông Điêu ký giấy bán chùa. Nhưng khi hỏi Tiền bạc bây giờ ai giữ? Ông Điêu trả lời:
Tiền bạc ông không có trách nhiệm. Ông không dính vào chuyện đó. Chuyện tiền bạc là của Ủy Ban Thanh Lý Tài sản chuà Phật Quang, họ mở Account, Ủy ban này quyết định tất cả..
Theo tinh thần đó, thì cuối cùng về tiền bạc, Sư và ông Điêu đổ tội cho Ủy Ban Thanh Lý Tài sản. Và Ủy ban này phải ra toà án về chuyện giữ tiền phạm pháp. Vừa qua Sư Giác Đẳng đã lấy 40,000 Đô la trong tiền bán chuà để trả nợ riêng cho Sư. Cô Quý người cho mượn tiền đã thông báo cho Văn phòng Luật Sư Tammy Trần. Chắc là Uỷ ban Thanh lý cũng biết rồi. Tại sao Uỷ Ban Thanh Lý không phổ biết danh sách của tất cả thành viên đã cúng dường tịnh tài mua chuà Phật Quang cho bá tánh hay. Thông báo danh sách phật tử cúng dường mua chuà là bắt buộc. Tại sao Ủy ban không phổ biến?
Thưa quý vị.
Chư vị  tiếm danh UBCV  không hơn thế lực ông Điêu Ngoa được đâu! khi rơi vào Tam quyền phân lập.
Ai cũng biết trong Tam quyền phân lập này ông Ls Điêu Ngoa vô đạo Phật là mạnh nhất. Cứ nghe ông ta nói trong buổi huý nhật của Ngài Hộ Giác, khi ông đưa tay chỉ chỏ, dằn lên dằn xuống như ra lệnh là biết ngay. Ông  Điêu không phải Phật tử, chắc chắn ông không thương yêu gì GH, mục đích “HỌ” vào chỉ để phá nát GH mà thôi. Ông ta quyết dùng khe hở luật pháp Hoa kỳ quyết tiếm danh xưng của GH, để phá nát GH, qua Tam Quyền Phân Lập
Và thế lực “HỌ KHÔNG CHO” này lại càng vui mừng về những hành động của Ông Điêu và Sư Giác Đẳng cùng Chư vị đồng thuyền tiếm danh thực hiện phá nát Giáo hội! 
Đó là sự thật! Không thoát được! Nhân quyền mà!!. Bình đẳng mà!!
5. Giáo hội  Tiếm danh UBCV Tam quyền phân lập, tạo nên nhiều mũi giáp công đánh vào Ngài Quảng Độ và Giáo hội Mẹ. Nhiều mũi giáp công tinh vi:
a/ Quyết tiếm danh. Vì dùng danh xưng tiếm danh GHPGVNTN là được lợi 1 công 2 việc. Lợi thứ nhất, là: được lợi vì Phật tử khi nghe GH là đi theo. Lợi thứ hai, là: Chia rẽ làm huỷ diệt GH Mẹ chính thống trong nước. 
b/ Dùng pháp Phật ru ngũ, quyến dụ phật tử, nhất là giới trẻ theo con đường Tam quyền phân lập của Sư Giác Đẳng.
c/ Tạo ra nhiều loại chức quyền, cho chức cho quyền, cho lợi để quyến dụ người. 
d/ Hạ uy tín Đức Tăng thống để phật tử giảm lòng tin, giảm lòng ngưỡng mộ. Như trước đây, bằng nhiều cách, như cho người về giả bộ tâm tình với Đức Tăng thống, rồi xin chụp hình, thâu băng, gài ý để Ngài nói cho bán chuà. Nhiều người không có tư cách gì trong GH cũng tìm cách về, nói là thăm, nhưng mục đích thâu băng, để đem qua Mỹ phát tán. Với tất cả tâm ý gài Ngài để xử dụng trong việc đánh phá. Quyết xóa đi hình ảnh tốt đẹp của Giáo hội. Tìm cách tuyên truyền hạ bệ Đức Tăng thống Thích Quảng Độ.
e/ Triệt tiêu Phòng TTPGQT. Đánh sập GS Vỏ Văn Ái, diệt tiếng nói đấu tranh Dân chủ Nhân quyền trên trường Quốc tế. Thay vào đó là Ủy ban Nhân quyền Điạ Phương của UBCV Tam quyền phân lập.
f/ Vận động quần chúng, kể cả không phải phật tử. Tổ chức nhiều nơi.  Tiệc trà Cộng đồng. Hội luận cộng đồng tuyên truyền hạ uy tín Ngài Quảng Độ và GS Vỏ văn Ái. Tổ chức họp báo, ra mắt, đẫy mạnh tất cả phương tiện truyền thông, FaceBooke, Email tuyên truyền, rĩ tai kêu gọi ủng hộ cho UBCV.
g/ Mua đứt chuà của Giáo hội PGVNTN cho UBCV( tiếm danh) Giác Đẳng. Trong chuà nào đó, nếu Phật tử nào không chịu theo UBCV cuả Sư Giác Đẳng là xin mời đi chỗ khác. Độc lắm. Có tiền sẽ làm được cả… Nhưng, Linh hồn của hai Ngài Huyền Quang/ Quảng Độ của Chư Tăng Ni, Phật  tử đã hy sinh vì GH luôn luôn nằm sâu kín trong máu huyết của phật tử chúng ta. Chúng ta cần nhiều đạo lực, sáng suốt thương Ngài Quảng Độ/ thương con đường GH nhiệm mầu, mà tranh đấu giữ gìn đạo tràng, cơ sở, chuà viện của Giáo hội. Mai đây Ngài Quảng Độ có về cõi Phật, Chuà viện GHPGVNTN là linh hồn của Ngài, sẽ là sức mạnh để phục hoạt GH. Do đó phải Phật tử chúng ta phải rất trung kiên, trí tuệ, và vô úy, hết lòng sát cánh với Ngài Huyền Việt,  kham nhẫn để mà chiến thắng tà ma.
h/ Chuyện hằng ngày là UBCV gây chia rẽ các chuà viện, lôi kéo Phật tử bỏ Giáo hội Ngài Quảng Độ theo về Giáo hội ông Đẳng ông Điêu. Lâu nay đã thực hiện.
i/ Đối đầu với kiện tụng, dùng khe hở của pháp lý Hoa kỳ tiêu diệt GH Mẹ. Quyết kéo dài ra để gây chán nản., bỏ cuộc. Tiền bạc không giải quyết.
k/ Làm tất cả mọi cách cho Phật tử chán ngán bỏ GHPGVNTN, thuộc Ngài Quảng Độ.
l/ Hỏi tiền đâu để thực hiện công tác. Đệ tử này, không biết. Xin hỏi Sư Giác Đẳng và ông Điêu.
·        Nhóm Sư Giác Đẳng phản bội Hiến chương, nói khâm tuân nhưng hành động bất khâm tuân. Phản bội Đức Tăng thống. Quyết diệt Giáo hội Mẹ. Cộng sản quá sức hoan hô.
Ngài Quảng Độ rất từ bi, nhưng ngài không chịu đựng nổi nên đã chấp nhận sự từ chức của Sư GĐ và Ngài phải khai trừ một số Chư TăngNi.  Từ đó Nhóm Giác Đẳng đã trở gậy đập vào Ngài, phật tử thật quá đau lòng.
Và đây là cơ hội bằng vàng cho CS nhảy vào để diệt GH.
Lời khẩn nguyện
 Đức Đệ Ngũ Tăng thống Thích Quảng Độ đã gần 90. Mặc dù trên 30 năm trong lưu đày, lao tù, và hiện nay vẫn bị câu lưu trong bốn bức tường của Thanh Minh Thiền Viện. Nhưng lạ thay, Ngài vẫn sáng suốt uy nghi, như cội tùng trước gió bão.
Theo luật vô thường, tương lai Ngài Tăng thống sẽ về cõi Phật
Nhưng Giáo hội vẫn mãi mãi trong lòng những người con trung kiên. Và như trong kinh Pháp Hoa Phật có dạy: Trùng trùng Chư Bồ Tát trong lòng đất sẽ vực đứng dậy.
Sức mạnh truyền thừa của Giáo hội từ hai sức mạnh Nam Bắc Tông sẽ đưa Phật Giáo Việt Nam đúng theo con đường của Ngài Huyền Quang : Linh Quyền cho Người Chết và Nhân Quyền cho Người sống, và sức mạnh 8 điểm của Ngài Quảng Độ trong chí nguyện Hộ Quốc Hộ Dân.
Kính thưa quý phật tử.
Phật dạy:
Không làm điều Ác- Nguyện làm Việc Lành- Giữ Tâm ý trong sạch.
Phật tử trước mắt có hai con đường để chọn:
1.      Con đường của Đức Tăng thống Thích Quảng Độ, linh hồn của 5 đời Tăng thống.
2.      Con đường của Sư Giác Đẳng và Ông Điêu vô đạo Phật. Đã bán chuà. Tiền bạc không phân minh. Tiếm danh Giáo hội. Đang đánh phá Ngài Quảng Độ
Chúng ta cùng nhau suy xét qua Lục đạo Luân hồi, Phật dạy:
–        Con đường nào đầy Phước báu Nhân Thiên, đưa Bản thân, Gia đình, Con cái mình đến An lành Thịnh đạt 
–        Con đường nào đưa đến Atula, Điạ ngục, Ngạquỷ, Súc sanh mà Bản thân, Gia đình, Con cái mình muôn đời phải gánh chịu.
Chẳng cần thắp đuốc. Nhưng Phật tử chúng ta, chắn chắn Ai cũng biết chọn đường để mà đi.
Xin nguyện cầu Chư Phật gia trì cho chúng con sáng suốt để chúng con cứu bản thân, gia đình, dòng họ và Giáo hội.
Cuối cùng để giữ được Tâm Ý trong sạch, như lời Phật dạy.
Kính xin Sư Giác Đẳng, Hoà thượng Thích Thông Đạt, Sư bà Nguyên Thanh, Sư bà Tịnh Thường, Huynh trưởng cao cấp Tâm Bửu Mai Xuân Châu, Huynh trưởng cao cấp Nguyên Hoà Trần Đình Minh. Kính lạy Chư vị Từ bi chỉ giáo cho,
Phật tử chúng con chọn đường nào, để đi??? .
Kính lạy
Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát. Tác đại chứng minh.
 
Phật tử Trí Giác

2 Comments

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s