flower-bouquet-422709_640Sư Giác Đẳng tuyên bố trong buổi họp báo vào ngày 13 tháng 12 năm 2015 tai Việt Báo, Orange County California: “LS Steven Điêu nói rằng . . . mình phải có cái khẳng định rõ ràng. “Đập thì không đỗ, đòi thì không đưa, mà đuổi thì không đi.”[i]

[i] Xem Họp Báo của Sư Giác Đẳng – L.S. Steven Điêu vào ngày 13 tháng 12 năm 2015; Phần Trình Bày của Sư Giác Đẳng, tai Việt Báo, Orange County California.

Trong khi luật sư dại diện cho “sư ông bán chùa” (trong vụ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất do HT Thích Quảng Độ lãnh đạo kiện về tội tiếm danh và tẩu tán tiền bán chùa Phật Quang) xin đình hoãn phiên toà “emergency” vì chưa có đủ dữ kiện trả lời Bà Luật sư Trần thị Minh Tâm thì hai “nhân vật” đầu não là “sư ông bán chùa” tức “ngài” Giác Đẳng và “ngài” luật sư  Steven  Điêu lận qua Cali họp báo và lên đài TV cuả ông ký giả Đoàn Trọng để  “điêu” tiếp.

Đào Nương những tưởng ít ra thì những ông “quân sư” khét tiếng của hai ngài như ông Hoàng Bách, ông Đinh Quang Tiến (người đăng ký cụm từ Đại Việt Cách Mạng Đảng như một công ty bất vụ lợi tại Tiểu Bang Texas năm 2010 và sau khi kiện những đảng viên kỳ cựu cuả Đại Việt ra toà vì “dám xử dụng” danh xưng này để họp đại hội) sẽ có những lời cố vấn “sáng trưng” giúp cho “sư ông bán chùa” và ông Super Điêu tìm tiền trả lại cho bá tánh (vì chạy trời cũng khó thoát chuyện sang đoạt tài sản của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất). Nhưng lần này coi bộ “hậu phương cuả hai “ngài” ở Houston không yên nên đành phải lặn lội đường xa qua xứ Cali phân-trần mà toàn nói chuyện xưa như trái đất. Quả thật là … biết chết liền. Nhưng không phải khi “sư ông bán chùa” và LS Steven Điêu lập lại cbuyện cũ mà chúng ta không học được vài điều vui.

Nhắc lại quí vị nào chưa được đọc “Chuyện dài “sư ông bán chùa”” từ hồi thứ 1 đến Hồi Thứ 6 thì có thể vào diễn đàn [Vào trang nhà tienglongta, rồi chọn mục tiếng lòng ta. Vào tìm trong đó sẽ có đủ các bài về “sư ông bán lén chùa ” theo thứ tự thời gian.]

Nhưng ở đây Đào Nương xin tóm lược chuyện Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất cuả HT Thích Quảng Độ bị tiếm danh và sang đoạt tài sản khiến bà Luật sư Trần Thị Minh Tâm phải đưa “sư ông bán chùa” ra toà như sau:

Ngày 13-6-2014, “sư ông bán chùa” Giác Đẳng nhận chức vụ Quyền Chủ tịch Văn Phòng II Viện Hoá Đạo. Theo Hiến Chương của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất – Unified Buddhist Church of Vietnam (UBCV) hay Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất   (GHPGVNTN) quy định, Văn phòng II Viện Hoá Đạo trực thuộc sự chỉ đạo và điều hành của Viện Hoá Đạo trong nước.[i] Trong hơn một năm, “sư ông bán chùa” Giác Đẳng không phúc trình hay báo cáo hành chánh và sinh hoạt của Văn phòng II VHĐ như các vị tiền nhiệm. Đặc biệt là báo cáo về chi thu tài chính trong việc tạo mãi chùa Phật Quang ở miền Nam California, cũng như 2 cuộc cứu trợ tại Phi Luật Tân và Népal. Chưa hết, Sư không giữ một liên hệ hữu cơ nào với Viện Hoá Đạo trong nước. Chưa hết, sư còn âm mưu bán Người Cha Lảnh Đạo của Giáo Hội và Dân Tộc và giải tán Giáo Hội.

Ngày 21-7-2015, Viện Hoá Đạo ra Thông Tư số 34 yêu cầu “sư ông bán chùa” Giác Đẳng trong vòng 2 tuần lễ phải báo cáo tài chánh về việc tạo mãi chùa Phật Quang, tiền quyên góp hai cuộc cứu trợ Phi Luật Tân và Nepal, cũng như các sinh hoạt Phật sự ở hải ngoại.

Ngày 4-8-2015, không những không gửi báo cáo như Thông Tư số 34 yêu cầu, Sư Giác Đẳng gửi thư xin từ chức mọi chức vụ trong GHPGVNTN lên Đức Tăng Thống, với lời thỉnh nguyện:  “Xin giáo hội sớm thỉnh cử người thay thế để con có thể bàn giao tất cả những gì đang có trách nhiệm trong vòng ba tuần lễ. Tất cả những sinh hoạt truyền thông của Văn Phòng II Viện Hoá Đạo như radio, truyền hình, nguyệt san sẽ lập tức chấm dứt cho tới khi có quyết định của vị kế nhiệm. Tất cả sổ sách giấy tờ liên quan tới pháp lý Giáo hội, chùa Phật Quang và tiền vay nợ tạo mãi cơ sở sẽ được văn phòng luật sư bàn giao.

Ngày 8-8-2015, Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ ban hành Quyết Định số 20 chấp nhận cho sư Giác Đẳng từ chức.

Ngày 18-8-2015, tức 10 ngày sau, “sư ông bán chùa” Giác Đẳng (người đã từ chức và không còn là Ủy Viên của Văn Phòng II) cùng với Trần Đình Minh triệu tập một cuộc họp “bất thường” (vối sự chống đối của Bà Ỷ Lan) đã biểu quyết cho thêm 6 người nữa vào Ban Quản Trị, thành lập một Hội Đồng Điều Hành với LS Steven Điêu làm chủ tịch.  Hành động này của “sư ông bán chùa” đã vi phạm cả luật Đạo lẫn Luật Đời vì Hội Đồng Đại Diên mà LS Steven Điêu là chủ tịch được bầu sai luật đạo và luật pháp (trái với Hiến Chương 1964 và Tu Hiến Chương ngày 12 tháng 11 năm 2011, Điều XI, khoản 28 và khoản 36 (2) (a) and (b) —  quy định rằng các thành viên phải được đề nghị bời Viện Hoá Đạo và sau đó phải được Đức Tăng Thống phê chuẩn). Sự bầu cử sai Bộ Luật Texas Business Organization Code, Chapter 22 Non Profit Organization: TEX. BUS. ORG. CODE § § 22.212(a) và 22.213 (a).

Ngày 16-9-2015, chủ tịch Hội Đồng Điều Hành tức LS Steven Điêu bán chùa Phật Quang với giá 1.1 triệu đồng. Như đã đề cập trong một số báo trước, có thể nói LS Steven Điêu đã thực hiện một vụ mua bán địa ốc chỉ có thể có ở cõi trên: “nhà bán dưới giá thị trường, mua 1.3 triệu bán 1.1, chủ carry, người mua không cần down payment, không cần qualify, closing escrow ở cõi trời” vì cho đến ngày hôm nay, chưa ai (Phật Tử Cúng Dường và Phật Tử Cho Mượn Tiền) nhìn thấy giấy tờ mua bán (nhất là “closing statement” từ Title Company và giấy nợ của Gia Đình Ông Bùi Nghĩa, qua Công Ty Phương Que Bui, Inc. ở Texas) ra sao!

Chưa ai (Phật Tử Cúng Dường và Phật Tử Cho Mượn Tiền) được nhìn thấy một tờ Bank Statements để xem Tiền mặt được Sư Giác Đẳng và Cô Hàng Hoa Nguyễn Ngọc Hân “deposited” vào ngân hàng như thế nào? L.S. Điêu có khai mẫu 8300 cho Sở Thuế IRS và gởi copy cho các Phật Tử Cúng Dường và Phật Tử Cho Mượn Tiền không?

Tóm lại, “sư ông bán chùa” có đến hai đại đệ tử “dẫn dắt/kết thúc” trong việc mua một thiền đường cuả người Đài Loan và gọi nơi này là chùa Phật Quang: một ông là chuyên viên điạ ốc tên Đinh Quang Tiến và một ông luật sư  tên là Steven Điêu.[ii] Đó là một nơi mà bây giờ “sư ông bán chùa” nêu ra lý do phải bán vì nơi này không đủ tiêu chuẩn của thành phố Huntington Beach California để xin được giấy phép hoạt động (đòi hỏi phải có 1 mẫu đất mà Chuà Phật Quang chỉ có 1/2 mẫu; phải nằm trên đường có 4 đường xe chạy nhưng nơi này chỉ có 2 đường) vv…vv…

Tuy nhiên, hành động bán chùa Phật Quang vội vã này được “đạo hữu” Nguyên Hoà Trần Đình Minh “hãnh diện” khoe trong Đại Hội “ly khai” tổ chức trong ba ngày 8, 9 và 10 tháng 10 năm 2015 tại San Jose là… (Nguyên văn) “Chúng tôi phải làm trước họ một bước. Chúng tôi tìm cách (kìm kẹp) im lặng để mà bán, mà không dám thông báo trước. Bởi vì nếu thông báo á, thì họ đâm cái đơn vô thì chúng tôi không bán được nữa rồi, quý vị có đồng ý không?  Vì vậy, chúng tôi bán không được thì Thượng Tọa trả nợ không được, Thượng tọa phải ôm chiếu ra toà, có thể đi tù” (Trích từ Đại Hội Khoáng Đại 2 ngày 10 tháng 10 Lời thú nhận của Trần Đình Minh, Hội Viên HĐQT)

Cũng trong Đại Hội Ly Hhai này, Nhóm Sư Giác Đẳng – Steven Điêu còn tiếm danh Unified Buddhist Church of Vietnam (UBCV), Văn Phòng II Viện Hóa Đạo, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất (GHPGVNTN) và tiếp tục xử dụng danh xưng này một cách bất hợp pháp trong những hoạt động gây hại cho uy tín Giáo hội. Điển hình là việc thành lập Ủy Ban Thanh Lý tiền vay nợ để mua chùa Phật Quang.

Ngày 7-10-2015, Tổ hợp Luật sư The Tammy Tran Law Firm biên thư trình bày những vấn đề cần xử lý gửi tới toàn Nhóm Sư Giác Đẳng – Steven Điêu, đề nghị cả hai bên chọn một người Trung gian hoà giải (một vị Chánh án hồi hưu chẳng hạn) để hai bên ngồi lại giải quyết ôn hoà với nhau. Hẹn hồi âm trong vòng một tuần lễ.

Ngày 14-10-2015, Tổ hợp Luật sư The Tammy Tran Law Firm gởi thêm một lá thư nữa, nhưng không được hồi âm.  

Ngày 23-10-2015, Tổ hợp Luật sư The Tammy Tran Law Firm tại thành phố Houston đại diện Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất và HT Thích Quảng Độ nộp đơn kiện nhóm “sư ông bán chùa” và LS Steven  Điêu  tại Quận Harris, Tiểu Bang Texas.

Tổ Hợp Luật Sư The Tammy Tam Tran Law Firm cho báo Saigòn Nhỏ biết rằng đã có vài trăm thiện nam, tín nữ khắp nơi gửi biên nhận đầy đủ tên họ, địa chỉ, ngày tháng cùng số tiền đã cúng dường hay cho vay không lời (theo lời kêu gọi của HT Thích Quảng Độ về việc tạo mãi một ngôi chùa chung làm cơ sở sinh họat của VPII – VHĐ trực thuộc Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất) về Tổ Hợp. Họ đã nhờ Tổ Hợp Luật Sư  Tammy này đại diện họ để đòi lại tiền. Số tiền này lên tới $970,000.  Với giấy tờ ủy quyền cho VP The Tammy Tran Law Firm.

Trước dây qua 11 lá thứ hàng tuần do chính “sư ông bán chùa” báo cáo trên các diễn đàn:

Số tiền quyên được “khoảng” $900,000 (nhưng trong thông cáo bán chùa thì tiền quyên được chỉ còn “khoảng” $500,000, hụt đi “khoãng” $400,000).

Tiền mượn “khoảng” $800,000

Mua chùa Phật Quang “khoảng” 1 triệu 3, bán “khoảng” 1 triệu 1

Bán chùa thì người mua trả trước “khoảng” $200,000 còn lại “khoảng” $900,000, người mua trả dần mỗi tháng $100,000 cho Ủy Ban Thanh Lý “Nợ” trả dần cho bá tánh. Ôi, những con số không biết nói đã làm hại “sư ông bán chùa”!

Chúng ta hảy nghe Ông Mai Xuân Châu khai trong buổi hop báo đầu tiên tại Tóa Soạn Việt Bào vào ngày 27 tháng 8 năm 2015:   

(Trích)

Và sau đây chúng tôi xin mạng phép đọc những con số, một con số trong tuần qua tôi cố gắng bằng mọi cách kêu gọi tất cả các nơi cho chúng tôi những cái tài liệu, cho chúng tôi những cái dữ kiện, cho chúng tôi những con số. Kính thưa quí vị, trong này thì tôi xin chia ra làm 4 mục. Thứ nhất là tên của đơn vị, thứ hai nữa là số tiền thu được, số ba nữa là số tiền cho vay ngắn hạn, thứ tư là cái tiền cho vay dài hạn và cái món nợ mà đã cố gắng trả, cái gọi là nợ khẩn cấp á.

Thưa về đơn vị và số tiền thu được, tôi xin đọc trước, Bắc Cali là $175,013, Nam Cali $168,000, Seatle $254,629, Houston $319,366, Dallas $162,820, Dallas sau này $100,000 khẩn cấp, Denver $89,210, Atlanta $45,000, Canada $50,000, Âu Châu $22,000, Úc $7,000, Đông Bắc Hoa Kỳ $4,750, Việt Nam $2,000, Montreal 1,200 gia kim chúng tôi đổi qua tiền mỹ là $1,596. Bây giờ cái số tiền ngắn hạn là Bắc Cali cho vay $87,500, Seatle cho vay $95,000, Dallas cho vay $100,000, Denver cho vay $45,000,  đó là tiền ngắn hạn, tiền mà phải, sau khi ấy rồi phải lo chạy mà lo trả gấp. Và dài hạn, dạ xin thưa là Bắc Cali $55,500, Nam Cali $120,000, Seatle $95,000, Houston $80,000, Dallas $64,000, Dallas nữa $50,000, Atlanta $24,000, Canada $30,000, Âu Châu $22,000. Số tiền mà gần đây vì những món nợ ngắn hạn, món nợ mà đòi trả gấp, dù là phải chạy quấn á, mà cũng phải lo mà chạy cho ra để mà trả gấp cho Quí Phật Tử người ta có lòng. Thì đã trả được tới ngày hôm nay $57,500 là cho Bắc Cali, Seatle $95,000, Dallas $56,000, Denver $25,000. Kính thưa quí vị, tổng số thu là $1,401,384, kể số tiền vay ngắn hạn là $327,500, cái số tiền vay dài hạn là $540,500 và Thượng Tọa đã xoay sở đông tây nam bắc được á, là trả được là 233,500 đồng rồi. Sau đó, chúng tôi xin lỗi, còn có thêm một cái phần nữa là cái phần sổ số đươc $82,000. Nếu như cộng thêm cái tiền sổ số nữa thì tổng số mà thâu nhận được là $1,483,384 tính luôn cả tiền sổ số. Bây giờ trong này, cái tiền cúng dường là $615,384. Cái tiền nợ, bây giờ cái tiền còn lại đó, sau khi mà đã thanh toán nợ nần rồi, bây giờ số tiền còn lại, số tiền nợ ngắn hạn là $94,000, số tiền nợ dài hạn là $540,500.

(Ngưng Trích)[iii] Xem Họp Báo của Sư Giác Đẳng – Steven Điêu vào 27 tháng 8 năm 2015, Ông Mai Xuân Châu trình bày.

Những câu nói “biết chết liền” của LS Steven Điêu

Như Đào Nương đã viết trong bài “Chuyện Dài “sư ông bán chùa” Hồi thứ Bốn, thực ra LS Steven Điêu chỉ là một luật sư làm việc cho Harris County chuyên đi thu tiền “child support” nên ông Điêu này đã dẫn “sư ông bán chùa” đi từ lầm lẫn này sang lầm lẫn khác. Những  hành động dẫm chân lên luật pháp Hoa Kỳ của LS Steven  Điêu như trong họp báo mới nhất ngày 13 tháng 12, 2015 tại toà soạn Việt Báo và phỏng vấn do Ký Giả Đoàn Trọng của Cà Phê Sáng, gọi Giáo Hội “mẹ” tức Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất là không đăng bạ mà “dám” vác đơn đi kiện một Giáo Hội “đăng bạ UBCV” của “sư ông bán chùa” là thiếu căn bản về pháp lý và chắc chắn đơn kiện sẽ bị bác… vv vv cho thấy LS Steven Điêu không hề tìm hiểu về luật về chùa mẹ, chùa con ở xứ Hoa Kỳ. LS Steven Điêu hoàn toàn không hiểu gi vể luật “association” và luật tố tụng tại các tòa àn Liên Bang và Tiểu Bang. (Thật là đáng thương!) Chính sự kém hiểu biết vế luật pháp này của LS Steven Điêu đã đặt – Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất và những Phật tử đã góp tiền để tạo mãi Chuà Phật Quang làm cơ sở sinh hoạt cho Giáo Hội – vào cái thế phải tranh chấp trước toà để bảo vệ tài sản và thanh danh của Giáo Hội.[iv]

Buồn cười nhất là từ khi ly khai Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, “sư ông bán chùa” và LS Steven Điêu thường đề cập tới hai chữ “dân chủ” trong sinh hoạt của hai “ngài”. “Dân chủ” kiểu gì mà lạ quá? Tiền chi và thu không cần báo cáo với ai hết? Trả nợ thì trả cho ai? Danh sách nào? Hay là mọi quyết định trả trước, trả sau đều là quyết định của cô hàng hoa tức cô thủ quỹ của “sư ông bán chùa” với sự “blessing” của cái gọi là Ủy Ban Thanh Lý của Bà Bạch Vân? Trong buổi họp báo tại Tòa Soạn Việt Báo ngày 12 tháng 12, năm 2015, bà Bạch Vân báo cáo là cho đến nay, Nhóm Sư Giác Đẳng đã trả ra $250,000.

Than ôi, Bà lại quên không xem lại đoạn Video họp báo của của Sư Giác Đẳng – Steven Điêu tại Orange County (Tòa Soạn Việt Báo) vào ngày 27 tháng 8 năm 2015, Ông Mai Xuân Châu trình bày:

Kính thưa quí vị, tổng số thu là $1,401,384, kể số tiền vay ngắn hạn là $327,500, cái số tiền vay dài hạn là $540,500 Thượng Tọa đã xoay sở đông tây nam bắc được á, là trả được là 233,500 đồng rồi. [Lúc đó là ngày 27 tháng 8 năm 2015, trước ngày bán Chùa và trước ngày $200,000 down payment được trả tại “closing.”] Sau đó, chúng tôi xin lỗi, còn có thêm một cái phần nữa là cái phần sổ số đươc $82,000. Nếu như cộng thêm cái tiền sổ số nữa thì tổng số mà thâu nhận được là $1,483,384 tính luôn cả tiền sổ số. Bây giờ trong này, cái tiền cúng dường là $615,384. Cái tiền nợ, bây giờ cái tiền còn lại đó, sau khi mà đã thanh toán nợ nần rồi, bây giờ số tiền còn lại, số tiền nợ ngắn hạn là $94,000, số tiền nợ dài hạn là $540,500.

Xem Video họp báo của của Sư Giác Đẳng – Steven Điêu tại Orange County (Tòa Soạn Việt Báo) vào ngày 27 tháng 8 năm 2015.

Bà Bạch Vân lại quên không xem lại Hội Luận của Steven Điêu và Hoàng Bách vào ngày 16 tháng 10 năm 2015 trên VieTV, Steven Điêu nói số tiền $200,000 do Thủ qũy hiện giử trong ngân hàng.

(Trích)

Steven Điêu — Họ mua cái chùa với cái giá là một chấm mốt triệu và họ đặt cái tiền cọc xuống là hai trăm ngàn, tức là còn 900 ngàn, 900 ngàn đó là trả mỗi tháng là 100 ngàn mà bắt đầu từ tháng 11 để họ có thời gian mà họ đi kiếm tiền và mỗi tháng họ trả 100 ngàn. Cái tiền 200 ngàn đó thì Ban Quản trị không có đụng vào, không có ai được quyền đụng vào cái tiền đó. Hiện bây giờ người Thủ quỹ giữ số tiền đó . . .[v]

(Ngưng trích.)

Bà lại quên không xem lại phỏng vấn của Fox News vào ngày 23 tháng 10 năm 2015, Steven Điêu nói tiền $200,000 do một Trustee giử trong ngân hàng. Từ Trustee có nghĩa là một người hoàn toàn độc lập với nhóm Sư Giác Đẳng – Steven Điêu.

(Trích)

Reporter:

Now, we spoke with Steven Dieu by phone this afternoon . . . . He also said the fund from the sale of the church is with the trustee at this point and once they have enough cash on hand they will return donations to those who gave if they request it [sic] but he said his group did absolutely nothing wrong.

In the news Isaih Carey, Fox 26 news”

 Phóng viên:

Bây giờ, chúng tôi đã nói chuyện với Steven Dieu qua điện thoại chiều nay . . .  Ông cũng cho biết quỹ từ việc bán chùa đang nằm trong tay Giám Hộ (Trustee) vào thời điểm này, và một khi có đủ tiền mặt trong tay, họ sẽ hoàn trả tiền cúng dường lại cho những ai nếu những người đó yêu cầu, nhưng ông cho biết nhóm của ông đã tuyệt đối không làm gì sai.

Đưa tin Isaih Carey, Fox 26.

(Ngưng Trích)

Từ $233,500 đã trả nợ rồi vào ngày 27 tháng 8 năm 2015 do Thủ Qũy Mai Xuân Châu báo cáo, đến ngày Đại Hội San Jose vào ngày 10 tháng 10 năm 2015 thì $200,000 đả trả nợ rồi, cho đến ngày 16 tháng 10, năm 2015, $200,000 lại được Steven Điêu cho chui lại vào Account do Thủ Qũy [Mai Xuân Châu] giử trong ngân hàng, cho đến ngày 23 tháng 10, năm 2015, $200,000 lại chui lại vào Account của một independent Trustee. Và từ đó Bà Bạch Vân vào ngày 13 tháng 12 năm 2015 lại hóa phép để tiền được chui ngược vào Account của UBCV Texas trả lại $250,000 nữa?

Dân chủ hay nhân quyền, sư có quyền hạn của sư thì Phật tử cũng có quyền hạn của Phật tử, phải biết tôn trọng nhau, tôn trọng ý kiến và trí tuệ của kẻ khác. Tục Ngữ Anh có câu: Do not insult my intelligence!

Trong thời gian một năm giữ chức Quyền Chủ tịch Văn phòng II VHĐ, “sư ông bán chùa” đã quên, không áp dụng Lục hoà của nhà Phật trong các phiên họp nội bộ. Mọi sự đều do “sư ông bán chùa” quyết định, không hỏi ý kiến người khác, không chấp nhận bàn thảo. Đến khi từ chức và ly khai khỏi Giáo Hội, chối bỏ Hiến chương, “sư ông bán chùa” tiếp tục kêu gào dân chủ nhưng không cho ai có dân chủ cả, ngay cả HT Thích Quảng Độ.

Ai ra lệnh cho Sư Giác Đẳng làm giấy tờ đăng bạ pháp lý tại tiểu bang Texas? Ai cho phép  dùng tên của Giáo Hội Mẹ cho Văn phòng II VHĐ – GHPGVNTN/UBCV đăng bạ pháp lý ? Chính Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ và Cố Hoà thượng Viện Trưởng Viện Hoá Đạo Thích Như Đạt. Ngày 3-7-2014, Sư Giác Đẳng, GS Võ Văn ái và Bà Ỷ Lan, đại diện Giáo Hội Mẹ, nhờ Luật sư Steven Điêu đại diện GH Mẹ làm giấy tờ đăng bạ pháp lý với Texas Secretary of State cho Văn phòng II VHĐ – GHPGVNTN/ UBCV tại tiểu bang Texas, với 3 thành viên sáng lập trong Hội đồng Quản trị (Board of Directors), là Sư Giác Đẳng, Đạo hữu Ỷ Lan và ông Trần Đình Minh.

Xem Declaration 15 (B) của Viện Hóa Đạo ở Vietnam vào ngày 13 tháng 5 năm 2015 mà LS. Điêu đã đưa ra tại Buổi Họp Báo Ngày 13 tháng 12 năm 2015Chính Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ và Cố Hoà thượng Viện Trưởng Viện Hoá Đạo Thích Như Đạt cho phép dùng danh xưng của Giáo Hội Mẹ để gây quỹ, đăng bạ pháp lý tại tiểu bang Texas để gây qũy mua Chùa Phật Quang, và dùng tên UBCV – GHPGVNTN Texas để Phật Tử Cúng Dường được trừ thuế.[vi]

Sau khi không báo cáo tài chính như yêu cầu của Viện Hoá Đạo trong nước, ngày 4 tháng 8 , 2015, Sư Giác Đẳng viết đơn xin từ chức  và được Đức Tăng Thống chấp nhận ngày 8-8, tức sau ngày này, sư Giác Đảng chẳng còn bất cứ chức vụ hay trách nhiệm gì trong GHPGVNTN hải ngoại. Thế nhưng, ngày 18-8-2015 Sư Giác Đẳng triệu tập một buổi họp để đưa 6 thành viên mới vào Hội đồng Quản trị nói trên. Buổi họp này cũng như những buổi họp kế tiếp, thành viên sáng lập Penelope Faulkner Ỷ Lan không được tham dự để góp ý kiến điều hành phù hợp theo Hiến chương Giáo hội. Như thế trừ ông Trần Đình Minh có tên đăng bạ từ đầu, và Sư Giác Đẳng đã từ chức, 6 người kia không có chức vụ gì trong Văn phòng II VHĐ để có thể công cử vào Hội đồng Quản trị theo Hiến chương Giáo Hội quy định. Ông Steven Điêu chưa bao giờ là thành viên GHPGVNTN do chính ông tuyên bố tại cuộc họp báo ở Quận Cam, California, ngày 27 tháng 8, 2015 lại được Sư công cử lên làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Văn phòng II VHD- GHPGVNTN – UBCV! Nói theo ngôn ngữ của Việt Nam thời cộng sản thì những hành động của “sư ông bán chùa” thuộc loại “biết chết liền”?

Nhưng chuyện của LS Steven Điêu và UBCV không ngừng tại đó. 6 người bất hợp lệ được Sư Giác Đẳng “dân chủ hoá” đưa vào Hội đồng Quản trị Văn Phòng II VHĐ – GHPGVNTN/ UBCV cộng với 3 người cũ được LS Steven Điêu đăng bạ thành một Hội Đồng Điều Hành mới gồm 9 người do ông làm chủ tịch trong đó có một người từ chức (Sư Giác Đẳng) và một người bị HT Thích Quảng Độ khai trừ (Trần Đình Minh). Ngày 23 tháng 10, 2016, Tổ Hợp Tammy Tam Tran Law Firm đại diện cho Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất nộp đơn kiện nhóm “sư ông bán chùa” thì năm ngày sau, tám người trong danh sách chín người này bị LS Steven Điêu chê, không thèm cho chơi chung nữa.

Trong tờ khai đăng bạ ngày 28 tháng 10 năm 2015, chín người trong Hội đồng Quản trị, nay chỉ còn lại MỘT NGƯỜI DUY NHẤT trong Hội đồng Quản trị được đăng bạ, là ông Steven Điêu. Tức từ nay, “ngài” LS Steven  Điêu vừa giữ chức Chủ tịch, vừa giữ chức thành viên “solo”. Tóm lại, “từ ngày có ông Điêu” thì “sư ông bán chùa” đã hoạt động một cách vô cùng “dân chủ”, không thể dân chủ hơn được. Lý do? Vì khi điều hành UBCV, ông chủ tịch Điêu chỉ cần hội ý với ông thành viên Điêu rồi sau đó Hội đồng Quản trị gồm ông Điêu bỏ phiếu thông qua rất ư là “dân chủ” giữa ông chủ tịch Điêu với ông thành viên Điêu. Phải công nhận “liên danh” Dân Chủ Steven  Điêu này đã làm được nhiều cái nhất, không ai làm được trong cõi ta bà này suốt 4 tháng qua từ  khi “sư ông bán chùa” xin từ chức chủ tịch VPII – VHĐ:

Bán chùa Phật Quang nhanh, gọn, lẹ nhất.

Thay đổi nhân sự, chức vụ nhanh chóng nhất.

Xử lý tiền “chùa” nhanh nhẹn nhất.

Phiên xử đầu tiên:

Đúng vào chiều ngày Lễ Tạ Ơn, ngày 25 tháng 11 vừa qua, Nhóm Sư Giác Đẳng – Steven Điêu đã xin Tòa cho một phiên xử khẩn vào ngày 7 tháng 12, năm 2015 cho rằng Tòa Texas không có quyền xử vụ kiện với các lý do :

Chùa Phật Quang tọa lạc tại California nên phải xử ở Tòa California.

Luật Texas không cho phép một thành viên nào của một tổ chức vô vị lợi (non profit organization) kiện các Ủy Viên. Có nghiã là, dù sai hay đúng, không một Ủy viên nào của Hội Đồng Qủan Trị sẽ bị kiên

Không một Nguyên cáo nào có thể kiện L.S. Steven Điêu vì LS Steven Điêu không đại diện Nguyên cáo nào cả.

Các LS, Phụ Tá Pháp Lý của Tổ Hợp The Tammy Tran Law Firm cùng gia đình của họ cử hành Lễ Tạ Ơn Ngày Thứ Năm ngày 26 tháng 11, năm 2015. Từ  Đêm Thứ Năm cho đên ngày Thứ Hai ra tòa (ngày 7 tháng 12, năm 2015), tất cả Các LS, Phụ Tá Pháp Lý của Tổ Hợp The Tammy Tran Law Firm và các Thiện Nguyện Viên khắp nơi trên Thế Giới đêm ngày làm việc.

Ngày thứ sáu mồng 4 tháng 12, 2015, Tổ Hợp The Tammy Tran Law Firm đã trả lời đơn xin này (Response to Defendants’ Plea of Jurisdiction) của phe “sư ông bán chùa” và LS Steven Điêu. Bài Lý Đóan trả lời có những điểm chính như sau. Xin trích vài đọan:

1) Dù Chùa Phật Quang tọa lạc tại California, Tòa Án Texas vẫn có quyền (Jurisdiction) xử cá nhân các bị can.  

2) Nguyên Đơn UBCV không kiện theo phương cách “Derivative Law Suit” mà là kiện các cá nhân: Sư  Giác Đẳng, LS Steven Điêu, Minh Huy Nguyễn, Hoàng Bách, Nguyễn Ngọc Hân và các bị can khác các tội: Fraud, Tiếm Danh, Phản Bội, và đồng lỏa với  Sư  Giác  Đẳng và LS Steven Điêu; và

3) Luật Sư Steven Điêu chính xác đại diện Cho UBCV GHPGVNTN như Ông đã thú nhận nhiều lần.

Mặc dù xin một phiên toà khẩn cấp, nhưng khi đến tòa, thì chính Luật Sư Jerod Stewart đại diện Nhóm Sư Giác Đẳng – Steven Điêu lại xin hoãn phiên toà, xin được có thêm thời gian để nghiên cứu bài Lý đoán và Đơn kiện (Ammended Petition) của Tổ hợp Luật Sư đại diện Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, The Tammy Tran Law Firm, đã nộp lên tòa trước đó. Ông ta bảo cần một thời gian 2 hoặc 3 tuần lễ để nghiên cứu. Luật sư Tammy Trần và toàn bộ Luật sư trong The Tammy Tran Law Firm của bà  đều không chống đối để cho Nhóm Sư Giác Đẳng – Steven Điêu thấy rằng Tổ Hợp Luật Sư Tammy Trần đại diện cho UBCV (Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất) muốn cho Nhóm Sư Giác Đẳng – Steven Điêu có đủ thời gian nghiên cứu bài Lý đoán và Đơn kiện (Amended Petition) của Văn Phòng Luật Sư Tammy Trần; đồng thời để cho Luật sư của Nhóm Sư Giác Đẳng – Steven Điêu thấy rõ lòng từ bi nhưng cũng không thể làm trái Công lý của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.

Phiên xử thứ hai được Toà ấn định vào đầu năm 2016.

Điều sau cùng “biết chết liền” của LS Steven Điêu là trong vụ án thứ hai để đòi giấy tờ (The second lawsuit), ông Điêu đã trốn chui, trốn nhủi, không nhận trát toà đã được gửi đến cho ông trong khi ông xưng là “Registered Agent” của UBCV Texas. Ông không dám đến Văn phòng Chùa, không dám đi làm, lấy vacation vì biết đi làm sẽ phải nhận trát toà. Mà nhận trát toà thì phải đưa tất cả hồ sơ giấy tờ cho toà kể cả: 1) giấy nợ bán nhà và “Closing documents,” 2) tất cả chương mục ngân hàng của UBCV Texas, kể cả tiền mặt của bá tánh cúng dường, và 3) những mẫu khai 8300 cho những số tiền mặt cho mượn nợ trên $10,000. Nhất là bây giờ gần hết năm, mẫu khai thuế Form 990 phài được UBCV Texas nộp. Mẫu thư báo trừ thuế cho những Phật Tử cúng dường tiền (có biên nhận) phải được gởi ra cho Phật Tử cúng dường. Bà Ỷ lan đã nhắc nhở LS Steven Điêu bao nhiêu lần về vụ nộp Đơn xin Tax Exempt Status 501(C)(3) cho UBVC Texas. Tính ra đến bây giờ, tiền Phật Tử cúng dường không phải chỉ 500 ngàn mà gần cả triệu bạc, theo số báo cáo của Ủy Ban Thanh Tra, làm sao các Phật Tử cúng dường được trừ thuế đây?

LS Steven Điêu đã không có mặt ở sở làm để nhận trát toà mặc dù là một luật sư thì ông Steven Điêu thừa biết là không thể tránh được trát toà, vì sau 7 lần (attempted services), Tòa sẽ cho phép được “served” ông theo Luật Tố Tụng của Texas 106. Vậy thì trốn để làm chi cho nhục thưa LS? Đồng bọn của Ông là Tony Nguyễn Văn Tùng (vụ kiện thứ ba của một phật tử và gia đình) đã bắt chước Ông trốn chui, trốn nhủi. Trát Tòa mang đến tận nhà. Tony Nguyễn Văn Tùng nói dối Ông tên “Frank.” Trở về chuyện “sư ông bán chùa,” nhưng bây giờ thì chúng ta đã hiểu LS Steven Điêu đang dẫn sư sang Cali họp báo… kể chuyện nợ cuả chùa Phật Quang. Mua chùa cũng ông rồi bán chùa cũng ông, tiền thu được ông giao cho cô hàng hoa giữ dùm, bây giờ thì ông đổ tội cho … Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất! Giáo chỉ số 20 nói rõ: xin ông tính tiền, giao nợ mua chùa sổ sách minh bạch cho người kế nhiệm. Sổ sách chi thu cho đến bây giờ “sư ông bán chùa” và cả Tập Đoàn Steven Điêu không có trình ra cho đồng bào một mảnh giấy, nói chi chuyện thanh lý với thanh minh?

Trong chuyện dài Sư ông bán Chùa đã nêu rỏ một nữ Phật tử, bà Vỏ thi Q… cho biết “sư ông bán chùa” mượn tiền bà mua đất chỗ khác, không liên quan gì đến chùa Phật Quang nhưng lại dùng tiền của ông Bùi Nghĩa là người mua chùa Phật Quang từ “sư ông bán chùa” để trả. Trong 14 điều răn của Đức Phât có điều răn thứ 2: Ngu dốt nhất đời người là dối trá. Một người mặc áo tu mà tiền hậu, bất nhất như ông là một sĩ nhục cho Phật giáo Việt Nam. Nhưng lộng ngôn nhất có lẽ là ông Minh Huy khi ông này so sánh hành động bán chùa, ly khai, xúc phạm Hòa Thượng Thích Quảng Độ khi so sánh hành động của sư Giác Đẳng với hành động cứu nước sau đó bị hàm oan của Nguyễn Trãi. Nguyên văn lời của ông Minh Huy Nguyễn nào đó được chính “sư ông bán chùa” giới thiệu trong cuộc họp báo của “sư ông bán chùa” về “hiện tình Phật giáo Việt Nam hải ngoại” tại toà soạn Việt Báo ngày 13 tháng 12, 2015 như sau:

Trích:

Minh Huy: Kính bạch chư tôn đức. Kính thưa tất cả quý vị. Chúng ta đã nghe Thượng Tọa  trình bày về chùa Phật Quang, lý do bán chùa Phật Quang. Và chúng ta cũng nghe về UBCV và tại sao UBCV tồn tại và sẽ tồn tại trong tương lai. Thì chúng tôi xin được góp ý thêm một vài điểm lý do tồn tại của UBCV. Xin nhân tiện đây quý vị cho chúng tôi vài phút nhắc lại một cái sai lầm của lịch sử mà qua cái sai lầm đó mình rút ra một bài học cho hiện tại và cho tương lai. Chúng ta nhớ gần 600 năm về trước có một vụ án Lệ chi viên mà qua đó Nguyễn Trãi là khai quốc công thần lập nên triều đại nhà Lê và ông có một sách lược là Tân Công giúp cho Lê Lợi đánh thắng được quân Minh và đưa triều đình nhà Lê tới giai đoạn cực thịnh nhưng mà rồi thì ông phải rơi đầu vì chính cái lưỡi gươm oan nghiệt của triều đình nhà Lê. Gần 600 năm sau chúng ta có một vụ án chùa Phật Quang mà trong đó thầy Giác Đẳng là một người đã sống chết với Giáo Hội trong những giai đoạn cực kỳ khó khăn là người cũng dùng cái tâm của ông Nguyễn Trãi kêu gọi tất cả mọi người đóng góp xây dựng đưa GH trở lại sau một giai đoạn thê thảm của tận cùng của hố thẩm. Nhưng mà cuối cùng bản thân thầy cũng bị oan nghiệt vì chính cái lưỡi gươm của Giáo Hội. Người ta xử tử thầy. Ngày hôm nay người ta không xử tử bằng gươmbằng dao đâu mà người ta xử tử bằng Thông cáo báo chí. Người ta xử tử bằng Thông bạch, bằng Thông tư, bằng Quyết định. Thì ngày xưa mất tới hai mươi mấy năm thì Nguyễn Trãi mới được minh oan. Thì ngày hôm nay UBCV có mặt sẽ không để cho vụ án chùa Phật Quang phải tốn hai mươi mấy năm mới minh oan được cho thầy Giác Đẳng. Mà chúng tôi sẽ minh oan cho Thượng Tọa  Giác Đẳng ngay lập tức. UBCV có mặt để đối đầu với một vụ án mà vụ án này không phải ở ngoài Tòa án mà là một vụ án của lương tâm, một vụ án nhức nhối trong lòng của người phật tử. UBCV có mặt để minh oan cho Thượng Tọa Giác Đẳng mà việc chúng con minh oan cho Thượng Tọa  Giác Đẳng không có một ý nghĩa cho một cá nhân Thượng Tọa  Giác Đẳng mà qua sự minh oan đó chúng tôi minh oan cho tất cả tăng ni và phật tử đã phải chịu hàm oan mà ngậm ngùi bỏ GH ra đi. Tiếp thên UBCV có mặt cũng để làm chùn tay những ai đã dùng những cái quyền lực để dập tắt biết bao nhiêu tiếng nói của tăng ni và phật tử của GHPGVNTN và hy vọng rằng với sự có mặt của UBCV thì cái cảnh mà tăng ni phật tử tàn sát nhau trong GH không còn nữa, tạo nên cái tiền đề cho tôn chỉ mà hàn gắn vết thương quá khứ và Hội đồng Giáo phẩm đã và đang thực hiện. Thì cái công việc mà UBCV làm là cái công việc đó của chung của tất cả, chúng tôi nghĩ là của tất cả tăng ni, phật tử và những tổ chức phật giáo muốn làm nhưng mà quý vị chưa có điều kiện để làm thì chúng tôi là những người đi tiên phong, cầm ngọn cờ đầu để làm việc này. Thì chúng tôi kêu gọi quý vị nếu những ai muốn làm việc đó mà chưa làm được thì xin quý vị ủng hộ chúng tôi. Lời cuối cùng, nếu có ai đó ví von sư bà Thích nữ Nguyên Thanh là người ở lại Charlie thì bản thân chúng tôi, chúng tôi đã nói rằng Thượng Tọa Giác Đẳng là một Nguyễn Trãi của thời đại. Xin hết.

(Ngưng trích.)

Hết ý. Dám so sánh công đúc vô lường của Công Thần Nguyễn Trãi với một sư ông: 1) lem nhem về tiền bạc khi bị đòi thanh toán thì xin từ chức; 2) rồi trở ngược lại thành lập một ủy ban vi hiến để bán chùa; 3) tiếm danh xưng cùa Giáo Hội Mẹ; 4) phỉ báng Đức Tăng Thống trên Radio Saigon 900 trong cuộc phỏng vấn với Ông Dương Phục vào tháng 11 vừa qua; 5) tội ác nhất: a tòng đòi đem ĐTT Thích Quảng Độ rời VN để bứng cái gai Nhà Nhân Quyền Thích Quảng Độ giùm cho Cộng Sản. Hoa Kỳ đang bắt tay với cộng sản VN để đối dầu với Trung Cộng. Đối với thế giới, Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ là biểu tượng cho Nhân Quyền mà Cộng sàn VN phải nhổ. Xem link của PTT GHPGVNTN cho thấy 90 vỉ nhân Thế Giới Lên Tiêng đòi trả tự do cho Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ.

Khi Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ từ chối vì thấy âm mưu bán Cha và bán Giáo Hội của sư Giác Đẳng cộng thêm những lem nhem về tiền bạc của sư ông nầy, Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ không muốn tiếp, sư ông Giác Đẳng làm bộ xin từ chức để làm reo, ai ngờ Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ lại nhận lời. Hảy nghe Steven Điêu dại dột vén màn bí mật cua phe nhóm chính trị.

(Trích)

[Steven Điêu –] Thầy [Sư Giác Đẳng] nói vài ngày trước Thầy có gặp Toà Đại Sứ Mỹ ở Chùa Phật Quang, Đại Sứ Mỹ đến Chùa Phật Quang, quí vị thấy không, cái Chùa Phật Quang, nếu mà nói trên nước Mỹ này cái Chùa nhỏ xíu à, mới có hình thành chưa được một năm nữa, còn biết bao nhiêu cái Chùa khác còn bự hơn, tại sao ông Toà Đại Sứ Mỹ không đi những cái Chùa đông Phật Tử, lớn, để mà lấy cái tiếng mà lại đi lại cái Chùa mới thành lập gặp Thầy Thượng Tọa  TGĐ. Thì Thượng Tọa  mới nói, cái này mình cũng cho quí vị biết bởi vì nó qua rồi, Thượng Tọa  nói rằng là chính quyền qua người Toà Đại Sứ tức là Bộ Ngoại Giao có một cái đề nghị, đề nghị nhờ Đức Tăng Thống ra nước ngoài trị bệnh, và, nếu, Đức Thượng Tọa  đồng ý thì sẽ đi liền ngay tức khắc, Đức TT mới nói tất cả những cái quyết định này xin quí vị ra gặp Thượng Tọa  Giác Đẳng, ông ta sẽ quyết định, nếu mà ông ta nói tôi sẽ đi liền, [Láo khoét 100%: Đức Tăng Thống không bao giờ muốn đi ngoại quốc. Như Ghandi, Ngài đòi nhân quyền với chính sách tranh đấu tại quê nhà và bất bạo động. Không bỏ nước, không bỏ dân, không bỏ pháp.]  Đó là họ gặp Thượng Tọa  Giác Đẳng. Toà Đại Sứ Mỹ cũng nói rằng là chính quyền VN cũng đồng thuận cho Đức Tăng Thống đi ra nước ngoài trị bệnh và nếu Đức TT muốn đi về, họ hoan nghênh, tức là đi và về cũng được. Thì Thượng Tọa có hỏi Steven nghĩ như thế nào?

Steven, Quí vị nhớ không, một năm trước Steven đề nghị dời cái Viện Tăng Thống ra nước ngoài, thành ra Steven mới nói Thầy đây là cái cơ hội ngàn vàng, chúng ta không cần biết mục tiêu của nước Mỹ như thế nào, họ có cái mục tiêu của họ, mục tiêu của chính quyền VN như thế nào. Chúng ta cần phải tương kế, tựu kế đưa Đức Tăng Thống ra ngoài, nhưng mà Đức Tăng Thống  phải hiểu rằng là Đức Tăng Thống có thể không trở về nước được mặc dầu họ hứa hẹn thì TT có nói với Steven, Đức Tăng Thống  không có muốn đi, ông ta già rồi, Steven đáp lại, cái vấn đề sinh tồn của GH không thể nào nằm trong tay một người được, Hoà Thượng Quảng Độ phải hy sinh cho cái sự sinh tồn của GH chứ không phải là Hoà Thượng muốn đi hay không đi, cái đó là cái sự sinh tồn và phát huy và Steven nói đưa ra cái VP II và cái sinh hoạt của GH ở ngoài nước như là một cái xác không có cái hồn mà nếu mà đem Tăng Thống ra ngoài nước, cái hồn mà nhập vô cái xác, cái tinh thần của bá tánh sẽ lên rất là cao, và cái tinh thần tranh đấu nó cũng rất rất rất là cao. Và đừng có nói gây quỹ một triệu đồng, gây quỹ bao nhiêu cũng được, đây là một cái cơ hội ngàn vàng, thì Thượng Toạ ngồi không có nói gì hết, Thượng Tọa, Steven nhìn thì thấy Thượng Tọa ứa nước mắt, thì Thượng Tọa mới nói cả tuần lễ rồi liên lạc không được với trong nước, trong nước không chịu liên lạc, không chịu nói chuyện với lại Thượng Tọa,

(Ngưng trích.)

Steven Điêu là ai, môt LS đi thâu child support cho quận Harris, một lý thuyết gia không ai biết đến, không tên tuổi, mà dám dạy Đức Tăng Thống cách tranh đấu cho Dân Tộc và Đạo Pháp?  

Toà soạn Việt báo, nơi “sư ông bán chùa” vá LS Steven Điêu họp báo là nơi mà những nhà báo lớn của Việt Nam tự do như các ông bà Trần Dạ Từ, Nhả Ca và nhất là “đạo hữu” Phan Tấn Hải. Không biết quí vị nghĩ gì khi đọc đọan văn trên. Tội nghiệp cho Phật giáo Việt Nam? Tội nghiệp cho anh linh của người xưa? Hay rồi chúng ta cũng sẽ lãnh cãm như người dân khốn cùng trong nước? Im lặng và khoanh tay đứng nhìn trước mọi điều lố lăng và vô đạo đức xẫy ra quanh mình mặc dù chúng ta đang được dung thân ở một đất nước tự do?

Sau không ai lên tiếng dùm cho “Thầy” Quảng Độ khi một vị cao tăng bị xúc phạm đến dường này? Nhớ lại đi? Đã bao nhiêu người, bao nhiêu nhà báo hiện diện trong những buỗi quyên tiền, an vị Phật nhân danh Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất và Hòa Thượng  Thích Quảng Độ? Thử tưởng tượng, nếu mai này, Hòa Thượng Thích Quảng Độ được giải Nobel về Hoà Bình, sẽ có bao nhiêu nhà báo, bao nhiêu bài viết ca tụng công đức của ngài? Im lặng là đồng loã. Hay như mục sư Luther King đã viết: Tôi không sợ sự tàn ác của kẻ xấu mà chỉ sợ sự im lặng của người thiện.

Sau cùng lại phải tội nghiệp cho LS Steven  Điêu khi biện hộ cho “sư ông bán chùa” bị phanh phui chuyện tiền bạc không minh bạch chỉ là .. một nữa sự thật. Ngôn từ của ông Điêu thì rất là buồn cười, không biết ông học “luật” ở đâu, học lý luận ở trường luật nào khi ông nói:

(Trích lời của LS Steven Điêu):

Người Việt chúng ta thường có cái câu một nửa ổ bánh mì là nửa ổ bánh mì, một nửa sự thật không phải là sự thật. Nhưng mà cái câu nói ngạn ngữ của người Do Thái nghĩ nó hay hơn, một nửa sự thật là cả một sự giả dối. Cái câu ngạn ngữ của người Tây phương nó nặng nề hơn như vậy nữa, một nửa sự thật còn tồi tệ hơn một sự giả dối bởi vì quần chúng không biết cái nào là sự thật và cái nào là giả dối. Một cái vấn đề mà rất là nhiều người thắc mắc tại đây, đó là cái sự hình thành, là cái việc làm của UBCV nó có hợp lý, nó có hợp tình và nó có hợp pháp hay không.

Để Steven trả lời 3 vấn đề lớn. Cái đầu tiên đó là có một cái Thông báo số 15B của cố Đại Lão Hòa Thượng Như Đạt, Viện trưởng VHĐ trong nước và cái này nó được viết và được ký, nếu quý vị có thể lên mạng kiếm cũng có và ở đây có cái bản copy nếu quý vị muốn coi, được ký vào ngày của tháng 6, 2014. Trong cái Thông bạch số 15B, đây là cái lời Steven đọc lại lời trong đây của Hòa Thượng Như Đạt. Đại lão Hòa Thượng nói: Nay được sự góp ý của Viện Tăng Thống tôi xin đề nghị mấy việc như sau:

Điểm số 1): về pháp lý: thực hiện việc xin pháp lý GH làm nền tảng cho các sinh hoạt của GH. Pháp lý mua bất động sản xin ghi rõ GHPGVNTN hải ngoại tại Hoa Kỳ, VP II VHĐ.

Điểm số 2): Thực hiện pháp lý, TT Giác Đẳng tiến hành lo việc xin pháp lý cho VPII VHĐ hải ngoại tại Hoa Kỳ.

Kính thưa quý vị, đó là hợp lý. Thì cũng vào mùa Hè năm ngoái 2014 tại chùa Pháp Luân có một cái cuộc Đại học Hè thì VP II có vài buổi họp và trong đó có tất cả những thành viên của VP II, trong đó có luôn ông Võ Văn Ái và chị Ỷ Lan, thì tất cả đều đồng thuận và đồng tình về vấn đề thành lập UBCV và cũng năm ngoái 3 tây tháng 7, 2014, cái UBCV được đăng bạ tại tiểu bang Texas, mà cái người giúp làm cái giấy đó là Steven Điêu. Đó là hợp tình. Khi mà cái UBCV được đăng bạ và làm theo đúng theo thủ tục của tiểu bang Texas, một tổ chức Tôn giáo được hình thành và tổ chức Tôn giáo đó mới mua cái chùa Phật Quang và có những cái vấn đề cho đến ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, đó là hợp pháp. Tất cả những cái việc làm cho tới ngày hôm nay của UBCV là hoàn toàn hợp tình, hợp lý, và hợp pháp. Cảm ơn quý vị.

(Ngưng trích)

Không biết LS Steven Điêu muốn “diễn tả” điều gì khi ông nói “Người Việt chúng ta thường có cái câu một nửa ổ bánh mì là nửa ổ bánh mì, một nửa sự thật không phải là sự thật? Tại sao một nửa ổ bánh mì là nửa ổ bánh mì, một nửa sự thật lại không phải là sự thật? Thế thì tiền bán chùa Phật Quang là 1.1 triệu hay chỉ là $300,000? Tiền quyên được là 2 triệu hay 1.3 triệu? Hay một nửa sự thật có thể không phải là sự thật nhưng tiền thì nó có con số và sổ sách. Do đó, trong ngôn ngữ tội phạm về tài chánh mới có những danh từ như “biển thủ, sang đoạt, lường gạt, thụt két, giựt nợ, rửa tiền, hối lộ, tham nhũng…” và tội nào thì khi bị phanh phui thì cũng là tội hình, phải không ông LS Steven Điêu? 

Cũng theo lời xác định trên của LS Steven Điêu thì VPII – VHĐ mà ông đăng bạ tại tiểu bang Texas ngày 3 tháng 7, 2014 là theo “cái” lệnh của Giáo Hội qua Thông bạch số 15B của Cố Hòa Thượng Thích Như Đạt. Chủ tịch Viện Hoá Đạo thuộc Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tức UBCV. Ông nói:

Cái UBCV được đăng bạ tại tiểu bang Texas, mà cái người giúp làm cái giấy đó là Steven Điêu. Đó là hợp tình. Khi mà cái UBCV được đăng bạ và làm theo đúng theo thủ tục của tiểu bang Texas, một tổ chức Tôn giáo được hình thành và tổ chức Tôn giáo đó mới mua cái chùa Phật Quang và có những cái vấn đề cho đến ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, đó là hợp pháp. Tất cả những cái việc làm cho tới ngày hôm nay của UBCV là hoàn toàn hợp tình, hợp lý, và hợp pháp. Cảm ơn quý vị.

Khi trích Thông Bạch số 15B, LS Steven Điêu lại cố tình quên trích đoạn trên của HT Thích Như Đạt: “Trụ Sở VP II [Ngôi Chùa sẽ được tạo mãi] là tài sản chung của Giáo Hội,” tức là UBCV trong nước.  The Tammy Tran Law Firm chắc phải gửi thư “cám ơn” LS Steven Điêu vì câu nói này là chứng cớ hùng hồn nhất về cái tội tiếm danh và tiếm tài sản của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất của HT Thích Quảng Độ của thầy trò Sư Giác Đẳng. Bởi vì trong chương trình TV Café Sáng, ký giả Đoàn Trọng đã giới thiệu như sau:

(Trich Cafe sáng 14/12/2015)

Đoàn Trọng: Kính thưa quý vị trong thời gian qua quý vị nghe nói nhiều về vấn đề chùa Phật Quang mà hôm nay Cafe Sáng chúng tôi có vinh dự là được sự đáp nhận lời mời của chúng tôi, TT Thích Giác Đẳng, Chủ Tịch Hội đồng Điều hành của UBCV có nghĩa là GHPGVNTN, ngài đến từ Houston và dành thì giờ sáng nay để tham dự chương trình Cafe sáng của chúng tôi. Bên cạnh đó có LS Steven Điêu, hiện nay là một trong những luật sư tại thành phố Houston, hiện nay ông đảm nhiệm chức vụ là Chánh văn phòng thường trực của Hội đồng Điều hành của UBCV. Cafe Sáng chúng trân trọng gởi lời chào mừng TT cũng như là luật sư.” (ngưng trích)

Sư Giác Đẳng đã gửi thư xin từ mọi chức vụ trong Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất ngày 4 tháng 8, 2015 và HT Thích Quảng Độ đã chấp nhân điều này ngày 8 tháng 8, 2015. Bây giờ, sư Giác Đẳng lại tự xưng là Chủ Tịch Hội đồng Điều Hành của UBCV có nghĩa là GHPGVNTN? LS Steven Điêu thú nhận ở trên chính ông là người đăng bạ VPII – VHĐ theo lệnh của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất trong nước tức UBCV – United Buddish Church of Viet nam. Bây giờ cũng chính ông cho rằng The Tammy Tran Law Firm đại diện cho một tổ chức không đăng bạ tại Hoa Kỳ (tức Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất của HT Thích Quảng Độ) đi kiện một tổ chức có đăng bạ (UBCV của “sư ông bán chùa”) nên không có căn bản về pháp lý. Theo Đào Nương tôi biết thì hình như Toà Thánh La Mã tức Vatican không có đăng bạ tại bất cứ nơi nào trên thế giới nhưng tất cả nhà thờ, giáo xứ Thiên Chuá Giáo khắp nơi đều phải tuân theo giáo lệnh của Vatican, các linh mục được thụ phong là do Vatican, các tài sản của giáo xứ là của Vatican. Tiểu bang Texas lại là một tiểu bang rất trọng vấn đề tín ngưỡng và truyền giáo. Luật Texas không đòi một tổ chức (i.e. association) phải được incorporated mới được kiện.  LS Điêu ơi là Luật Sư ơi!!!! LS Điêu coi bộ lúng túng quá chừng, quân sư Đinh Quang Tiến và quân sư Hoàng Bách ơi [và dằng sau là quân sư Hubert Võ, và các Quân Sư Trisha Nguyễn/Ngọc Hân Nguyễn, Trần Trí Hoàng, Nguyễn Văn Tùng ơi]? Các ông các Bà đem con bỏ chợ, trao “của nợ” “sư ông bán chùa” cho đàn em sao đành? Trước khi ra quân, ít ra thì các quân sư cũng phải cố vấn “cái ngôn ngữ” cho ra vẻ nhà chùa và khuyên bảo đọc luật lệ cho đến nơi đến chốn một chút, chứ ngôn ngữ như LS Điêu mà tung hứng với “sư ông bán chùa” thì quả thật là danh hề Hoài Linh thua xa:

Trích lời LS Điêu giải thích về vụ kiện:

Thì bên đây đút cái đơn vào và yêu cầu hủy bỏ vì bên đó không hội đủ tất cả những vấn đề về kiện tụng. Thì trước cái ngày mà ra yêu cầu Tòa hủy bỏ thì cái ngày đó bên nguyên đơn đổi cái đơn và tu bổ cái đơn lại. Và họ tu bổ cái đơn lại thì bây giờ bên nguyên đơn. . . .  Thì bây giờ mình nói một cách tóm tắt là sẽ có một ngày cũng… ờ.. yêu cầu hủy bỏ cái hồ sơ lần thứ nhì nữa là bởi gì cho bên kia có đủ thời gian để trả lời. Mình nói một cách tóm tắt cho quý vị hiểu là vấn đề này nó chỉ ồn ào về mặt dư luận thôi. Lần đầu tiên một tổ chức thưa có người và cái tổ chức GHPGVNTN tại VN là một cái GH không có đăng bạ mà chỉ là một tổ chức về phương diện tinh thần nhưng mà họ thưa một tổ chức có đăng bạ đàng hoàng ở trong tiểu bang Texas. Một tổ chức không đăng bạ thưa một tổ chức đăng bạ có 4 người tức là hữu hình và thưa khoảng 12 người. Và cái hồ sơ bây giờ đã được tu bổ lại và đã được sửa lại thì bây giờ một tổ chức là GHVN không có người nào hết thưa một cái tổ chức đăng bạ. Thì chúng ta có thể thấy một tổ chức vô hình thưa một tổ chức hữu hình với tất cả những nhân vật mà bên đây không có người nào đại diện hết nên hồ sơ nó cũng sẽ không tới đâu hết.

(Ngưng trích)

Ai hiểu được LS Điêu muốn “diễn tả” điều gì qua đoạn văn trên thì xin gửi thư về toà soạn Saigòn Nhỏ. Đào Nương tôi xin “đền ơn” bằng … một nửa ổ bánh mì là nửa ổ bánh mì dù tiền bán chùa Phật Quang là 1.1 triệu nhưng bây giờ còn bao nhiêu thì … biết chết liền.

Sư Giác Đẳng cho biết đã hoàn trả hơn 250 ngàn nhưng không biết sư “thanh lý” cho ai, theo danh sách nào, bằng cách nào để có tiền để trả khi mà chùa Phật Quang đã bị phong tỏa bởi “Lis Pendency.” Que Phuong Bui, Inc. sẽ không được sang nhượng cho ai cả trong thời gian kiện tụng. Mua mà không bán lại được, không xử dụng được thì đúng thật là tiền … chùa. LS của Ông Bùi Nghĩa và công ty của con gái Ông hay là của chính Ông, chẳng ngu dại gì mà khuyên Ông trả tiền cho UBCV Texas vì vụ án Chùa Phật Quang sẽ còn kéo dài đến vài năm.

Mùa Tạ ơn năm 2014, chúng ta hảy nghe Sư Giác Đẳng tâm sự:

Dù vậy có thể khẳng định một điều là nhiều thành tựu hôm nay từ cơ sở vật chất đến giá trị phổ quát tinh thần đều là hoa trái của cây đại thụ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, giáo hội dân lập hình thành trong lòng dân tộc giữa những điêu linh thăng trầm. Phải thấy được điều đó mới có thể hiểu được tại sao trong giai đoạn nhiều khó khăn mà Phật tử bốn phương vẫn có thể chung lòng tạo lập ngôi chùa Phật Quang để gìn giữ một điều mà Đức Tăng Thống thường nhắc nhở là sự tồn tại của Giáo Hội.[vii]

Thư Số 8 của Sư Giác Đẳng: Hành Trình 10 Tuần LễLời Thâm Tạ Trong Ngày Lễ Tạ Ơn, 2014.

Mùa Tạ ơn 2015, sau khi ý định đem Người Cha của Giáo Hội lưu vong sang Hoa Kỳ đẻ giúp bứng cái gai HT Thích Quảng Độ cho khuất mắt, để VN khỏi bị Thế Giới hạch hỏi về vấn đề Nhân Quyền từ các QG văn minh khác, chúng ta hảy nghe cách của Sư Giác Đẳng giải quyết trong Mùa Tạ Ơn của năm 2015:

Giải quyết bằng cách nào? LS Steven Điêu nói rằng cái gì hiện tại thì mình phải có cái khẳng định rõ ràng. “Đập thì không đỗ, đòi thì không đưa mà đuổi thì không đi. Và mọi người vẫn [phải] nhớ điều đó.”[viii]

Chỉ mới một năm qua, có bao giờ Sư Giác Đẳng ôn lại những hành dộng của mình? Ngài có ý thức rằng Ngài đã đi quá xa?

Đào Nương   

—————————————————————————————————

[1] Xem Họp Báo của Sư Giác Đẳng – L.S. Steven Điêu vào ngày 13 tháng 12 năm 2015; Phần Trình Bày của Sư Giác Đẳng, tai Việt Báo, Orange County California.

[1] Chương IX, Khoản 36 (2) (b) và Khoản 28 của Bản Hiến Chương từ năm 1964 và được tu chính lại vào ngày 12 tháng 11, năm 2011. Bản Hiến Chương và Tài Liệu về Hiến Chương có thể tìm tại trên Diễn Đản Quê Mẹ hoặc Thư Viện của VP Luật Sư The Tammy Trần Law Firm.

[1] Xin xem bài tường trình về Đại Hội Bán Chùa ở San Jose vào ngày, 8, 9 và 10 tháng 10 năm 2015 và phát biểu của Ông Đinh Quang Tiến.  

[1]  Xem Họp Báo của Sư Giác Đẳng – L.S. Steven Điêu vào ngày 13 tháng 12 năm 2015, tai Việt Báo, Orange County California.

[1] Xem Họp Báo của Sư Giác Đẳng – L.S. Steven Điêu vào ngày 13 tháng 12 năm 2015, tai Việt Báo, Orange County California.

[1] Xem Hội Luận của L.S. Steven Điêu và Hoàng Bách vào ngày 16 tháng 10 năm 2015 trên VieTV, Houston Texas,

[1] Xem Họp Báo của Sư Giác Đẳng – L.S. Steven Điêu vào ngày 13 tháng 12 năm 2015, tai Việt Báo, Orange County California.Muốn có transcript và Declaration 15 B, xin liên lạc với Phòng Thông Tin của GHPGVNTN hoặc Tòa soạn Sàigòn Nhỏ.

[1] Thư Số 8 của Sư Giác Đẳng: Hành Trình 10 Tuần Lễ — Lời Thâm Tạ Trong Ngày Lễ Tạ Ơn, 2014.

[1] Xem Họp Báo của Sư Giác Đẳng – L.S. Steven Điêu vào ngày 13 tháng 12 năm 2015, tai Việt Báo, Orange County California.