green-157433_640 ĐỌC LẠI NHỮNG LÁ THƯ HẰNG TUẦN
CỦA TT GIÁC ĐẲNG VỀ TẠO MÃI CHÙA PHẬT QUANG.
 
Những lá thư, khởi đi từ cái Nhân, Sư Giác Đẳng viết rất hay, nhưng cái Quả, lại là: BÁN CHÙA – TIẾM DANH GIÁO HỘI và CHỜ RA TOÀ ÁN.
“Rằng hay thì thật là hay
Nghe ra ngậm đắng nuốt cay thế nào!.”

Kính mong phật tử đọc lại và suy ngẫm.
. Lá Thư Trong Tuần – Tuần Thứ 3: Sư Giác Đẳng viết về: PHÁP LÝ CỦA GIÁO HỘI VÀ NGÔI CHÙA CHUNG
 
Xin trích, Sư Giác Đẳng viết:
“ Những tấm lòng, những bàn tay không phải chỉ cho riêng một địa phương, một tổ chức mà cho ngôi chùa chung của Giáo Hội. Chữ chung đó nói lên cả hai phương diện trừu tượng và cụ thể…”
 
            (Trí Giác xin thưa: Ngôi chùa chung của Giáo hội,  của biết bao tấm lòng Phật tử khắp năm châu, nhưng chỉ vài người UBCV đem bán lén. Tiền bạc giờ này vẫn mờ mờ như sương khói)
Xin trích, Sư Giác Đẳng viếtMạng mạch của Phật Pháp.
 
“Đó là tiền thân của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất (GHPGVNTN). Đại lão Hoà thượng Thích Tịnh Khiết từ vai trò hội chủ của Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam trở thành vị tăng thống đầu tiên của GHPGVNTN là một biểu tượng nối tiếp dòng mạng mạch. Bản Hiến chương của GHPGVNTN ra đời đầu năm 1964 trở thành văn kiện quan trọng về cơ cấu tổ chức cũng như về tính đặc thù của đạo Phật Việt…”
 
          (Trí Giác xin thưa: Mạng mạch của Giáo hội là Hiến Chương, là Hội đồng Lưỡng viện, làm sao lại biến qua Tam quyền phân Lập!? Và làm sao ông Điêu vô đạo Phật lại kế thừa mạng mạch của Giáo hội.!!!làm chủ tịch UBCV.( một mình).?
Xin trích, Sư Giác Đẳng viết:  Trách nhiệm của chúng ta.
 
“ Hiện tình đất nước và hoàn cảnh của Giáo Hội bắt buộc người Phật tử Việt Nam hải ngoại phải đặt rõ vai trò và trách nhiệm của mình đối với vận mệnh của Giáo Hội. Văn Phòng II Viện Hoá Đạo và giáo hội các châu, đặc biệt tại Hoa Kỳ, phải theo đuổi những nguyên tắc quan trọng trong hoạt động chung. Trước hết là tuân thủ sự chỉ đạo của Hội Đồng Lưỡng Viện trong nước dưới lãnh đạo tối cao của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ. Một tổ chức mang danh nghĩa của giáo hội mà không thừa hành sự lãnh đạo của Giáo Hội trong nước là hữu danh vô thực.”
 
          (Trí Giác xin nhấn mạnh : Nhân lực của UBCV hiện nay là hữu danh vô thực.)
 
Xin trích, Sư Giác Đẳng viết:
 
Sự tạo lập ngôi chùa Phật Quang tại miền nam Cali không còn là một công trình xây chùa bình thường mà là một khẳng định rõ về nguyên tắc chung, tinh thần chung và trách nhiệm chung của Văn Phòng II Viện Hoá Đạo và Phật tử Việt Nam khắp năm châu.
 
Con số tuần nầy
 
Chiều chủ nhật vừa qua cùng lúc Văn Phòng II nhận hai khoản tiền cúng dường.Đầu tiên là 2000 Mỹ kim do Phật tử từ Việt Nam cúng dường và do HT Thích Nguyên Lý chuyển giao. Số tiền thứ hai 50,000 Mỹ kim của một Phật tử ẩn danh ở Houston cúng dường. Hai con số rất sai biệt nhưng khó so sánh giá trị.Tất cả là ở tấm lòng và đều mang ý nghĩa quan trọng. Một Phật tử tại Pháp gởi cho mượn 10,000 Euro với một bức thư ngắn cảm động. Một ngôi chùa ở miền đông bắc Hoa Kỳ không có trong danh sách liên lạc của Giáo Hội đứng ra vận động gởi về số tiền 4750 Mỹ kim. Một gia đình Phật tử ở Montreal, Canada đứng ra vận động người thân gởi về cúng dường 1200 Gia kim. Và nhiều nơi nữa. Tất cả không vì quen biết cá nhân mà vì giáo hội, vì ngôi chùa chung.”
 
          (Trí Giác xin thưa: Tiền! tiền! tiền!! tiền bạc triệu mà không có ban kế toán, chỉ một mình Sư Giác Đẳng và cô bán hoa làm thủ quỹ, sổ sách không có thì làm sao mà kế toán cho bá tánh rõ đây!!!?)
 
Sư Giác Đẳng nguyện cầu:
 
“Nguyện cầu những tấm lòng cao đẹp của Phật tử bốn phương sẽ là nhân tố chính để ngôi chùa chung của Giáo Hội được sớm hoàn thành.
Dallas 2.10.2014
Tỳ kheo Thích Giác Đẳng”
——————————————–
Kính thưa quý Phật tử
Sư Giác Đẳng viết, nói rất hay, nhưng hãy nhìn cái Quả: Bán chùa – Tiếm danh Giáo hội – Lập Hội đồng Tam quyền phân lập và đánh phá lại Giáo hội. Nói và làm ngược những gì Sư nói. Tất cả không đúng lẽ đạo Như Thật của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.Phật tử xót xa vì:
Rằng hay thì thật là hay
Nghe ra ngậm đắng nuốt cay thế nào!.
 
Khi kêu gọi Phật tử đóng tiền mua chùa chung cuả GH, thì Sư dựa vào tấm lòng của Phật tử 5 châu yêu thương Ngài Quảng Độ, Phật tử cảm xúc trước sự khốn khổ của Giáo hội, và Sư cũng hết lòng khâm tuân Giáo hội Mẹ, để nói cho Phật tử dốc lòng ủng hộ. Nhưng khi xong việc, mất chức thì bán chùa, tiếm danh. Và lập Hội đồng Tam quyền phân Lập.
Phật tử nghĩ thế nào khi đọc lại những gì Sư Giác Đẳng đã nói và viết: Sư viết: “…Trước hết là tuân thủ sự chỉ đạo của Hội Đồng Lưỡng Viện trong nước dưới lãnh đạo tối cao của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ. Một tổ chức mang danh nghĩa của giáo hội mà không thừa hành sự lãnh đạo của Giáo Hội trong nước là hữu danh vô thực.”
Xin thưa:
Hiện nay UBCV không tuân thủ Hội đồng Lưỡng Viện trong nước. Và theo như Sư đã nói, thì Nhân sự trong UBCV là Hữu danh vô thực. Mà đã hữu danh vô thực thì tồn tại làm gì!  Xin đừng đánh mất đạo đức trong Tôn giáo. Tội cho Phật tử lắm.!

Kính xin, Sư Giác Đẳng, Hoà thượng Thích Thông Đạt, Sư bà Nguyên Thanh, Sư bà Tịnh Thường, Huynh trưởng cao cấp Tâm Bửu Mai Xuân Châu, Huynh trưởng cao cấp Nguyên Hòa Trần Đình Minh. Từ bi, trí tuệ suy xét lại.

Đó là phước báu vô biên cho Phật tử. Cho Giáo hội

 Kính lạy
Phật tử Trí Giác.