(VÔ NIỆM) – Do Ai gây ra cớ sự này

downloadsĐược một đạo hữu gởi cho đọc Tâm thư của một nhóm người trong danh xưng Đoàn cựu Huynh trưởng tại Niệm Phật Đường Huyền Quang do ông Huynh Trưởng Mai Xuân Châu viết trên trang nhà “tiengnoiluongtri” và hỏi ý kiến của Vô Niệm.
Thực tình thưa cùng đạo hữu khắp nơi rằng kể từ ngày chuyện bán lén chùa Phật Quang đã được đưa ra nhờ luật pháp phân xử thì Vô Niệm tin tưởng vào công lý Hoa Kỳ và chờ phán quyết cuối cùng: Ai thực sự là sở hữu chủ chùa Phật Quang. Mặc dù tất cả những phật tử cúng dường để tạo mãi ngôi chùa chung cho GHPGVNTN cũng đều hiểu rất rõ là họ đã cúng dường mua chùa cho GH thì dĩ nhiên GH là sở hữu. Đâu có gì phải thắc mắc. Và cũng dĩ nhiên đâu ai muốn bán ngôi chùa chung do mình góp công đức xây dựng.

Tiếp tục đọc

Tâm Thư của Vụ trưởng Gia Đình Phật tử Vụ Viện Hoá Đạo gửi Đoàn Cựu Huynh Trưởng và Đoàn sinh Niệm Phật Đường Huyền Quang

Anh không hổ thẹn khi nhìn lại ngọn Vô Tận Đăng mà Anh đã 7 lần trân trọng trên tay, Quỳ Trước Ngôi Tam Bảo của 7 lần Phát Nguyện sao anh, mong sao ánh sáng Vô Tận Đăng ấy sẽ soi chiếu lại tâm hồn anh để Anh khỏi rơi vào ác đạo. 

Tiếp tục đọc

(Hương Trần) Chia sẻ với ông CKV và ông Thích Minh Tuệ về Giáo chi và thành phần VHD/GHPGVNTN

flower-bouquet-422709_640 Thưa ông Chính Khí Vẹt (ông ký tên CKV tôi không biết chữ V là gì, tôi chỉ thấy lời văn của ông như con vẹt, nói mà không biết suy nghĩ cho nên tôi viết là Vẹt, nếu có sai cho tôi xin lỗi.) Đồng thưa ông Thích Minh Tuệ.
Cho phép tôi được gọp chung 2 email của hai ông để trả lời cùng một email này, bỡi tôi không muốn phải viết 2 email khác nhau và gửi riêng biệt, trong khi cả 2 ông đều nhắm vào cùng một mục tiêu để …. chửi. Tôi xin được chia xẻ theo từng người một như sau: Tiếp tục đọc

Giáo chỉ về thành phần Ban Chỉ đạo Viện Hoá Đạo và các Ban Đại diện Miền — Lời cảm tạ cuối năm về những hậu thuẫn tịnh tài cho Giáo hội trong nước / Bổ sung — Về hai chữ Sắc Không

PARIS, ngày 23.1.2016 (PTTPGQT) – Viện Tăng Thống vừa gửi đến Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế để phổ biến Giáo chỉ ban hành về nhân sự Ban Chỉ đạo Viện Hoá Đạo và Ban Đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN) tại các Miền Quảng Đức, Khánh Hoà, Liễu Quán, Khuông Việt, Vạn Hạnh.

Sau đây là toàn văn Giáo chỉ số 16 : Tiếp tục đọc

Huynh trưởng Lê Công Cầu, Vụ trưởng Gia Đình Phật tử Vụ, trả lời những xuyên tạc, đánh phá và khích động Huynh trưởng và đoàn sinh Gia Đình Phật tử chống phá lại Gíao hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất

Huy Hieu Hoa SenPARIS, ngày 03.04.2009 (PTTPGQT) – Người Việt dân tộc vốn có tinh thần tự trọng “sống không đổi tên chết không đổi họ”. Thế nhưng sự xâm nhập của các thế lực đen tối vào trong Cộng đồng Phật giáo gần hai năm qua nẩy sinh hàng loạt tên tuổi nặc danh viết bài đưa lên mạng Internet xuyên tạc, đánh phá Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN), vu khống hàng giáo phẩm hay những nhân sự cao cấp trong Giáo hội. Đặc biệt sau Giáo chỉ số 9 của Đức cố Tăng thống Thích Huyền Quang ban hành ngày 8.9.2007. Tiếp tục đọc

Bức thư của Huynh trưởng Trần Đình Dũng

Huy Hieu Hoa SenKính gửi Anh Minh.

Thư viết cho anh từ mái nhà Lam quê hương của đất Thần Kinh thương nhớ. Trước thư thăm anh sức khỏe. Em là là một Phật Tử thì lúc nào cũng phải trong sạch từ thể chất đến tinh thần, từ lời nói đến viêc làm phải không anh ? Đó là chưa nói đến em mới vào chùa bước đầu tiên các anh đã dạy cho các em là phải học bài Tam Quy và Ngũ giới. Rứa mà răng các anh gọi là “TRUNG ƯƠNG Gia Đình Phật tử Việt Nam ” mà nói láo, nói tục, nói thêm, hỗn xược chư Tăng, như anh Châu, Anh Mai, Anh Thăng, Anh Minh, Anh Khôi,v.v… Các anh này gần đất xa trời thì được quyền phá đạo hạnh chăng ? ! . Tiếp tục đọc