Anh không hổ thẹn khi nhìn lại ngọn Vô Tận Đăng mà Anh đã 7 lần trân trọng trên tay, Quỳ Trước Ngôi Tam Bảo của 7 lần Phát Nguyện sao anh, mong sao ánh sáng Vô Tận Đăng ấy sẽ soi chiếu lại tâm hồn anh để Anh khỏi rơi vào ác đạo. 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT
VIỆN HÓA ĐẠO
Huy Hieu Hoa Sen
TỔNG VỤ THANH NIÊN
GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM
BI TRÍ DŨNG
——————————————————————————————————
  PL. 2559                                                                              Số 03.16/BHD/TR.Ư
 

TÂM THƯ

KÍNH GỞI QUÍ ĐẠO HỮU, QUÝ ANH CHỊ EM
ĐOÀN CỰU HUYNH TRƯỞNG VÀ ĐOÀN SINH
NIỆM PHẬT ĐƯỜNG HUYỀN QUANG
VÀ ANH MAI XUÂN CHÂU
____________
 Kính thưa Quý Đạo Hữu và Quý Anh Chị Em
          Đông Ất Mùi đã tàn, Xuân Bính Thân lại đến.
          Mong ước một mùa Xuân thái hòa cho Dân Tộc và Đạo Pháp vẫn còn khắc
khoải bên lòng. Mùa Xuân mong ước ấy sao chưa đến với Phật tử chúng ta ?
         Tại Quốc nội, sau năm 1975, hầu hết chùa chiền, cơ sở của Giáo Hội Phật
Giáo Việt Nam Thống Nhất đều bị tước đoạt để giao cho một tổ chức thừa sai
mang danh Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam. Những cơ sở còn sót lại do sự uy dũng
của Chư Tôn Đức một lòng gìn giữ mạng mạch Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam
Thống Nhất chỉ còn lại trên đầu ngón tay.
        Nỗi đau xót ấy được bù đắp khi quê nhà nhận được tin Quí Đạo Hữu, Quí Anh
Chị đã cố gắng đóng góp tài lực để dần dần kiến tạo các cơ sở Giáo Hội Phật Giáo
Việt Nam Thống Nhất nơi đất khách quê người trong đó có Niệm Phật Đường
Huyền Quang.
Mái Chùa che chở hồn Dân Tộc
Nếp Sống muôn đời của Tổ Tông.
     
        Tại Quê Nhà, Hồn Dân Tộc đã bị thay bằng chủ thuyết Vô thần
        Nề Nếp Tổ Tông đã bị thay bằng chủ nghĩa giai cấp hận thù.
      Thì tại Hải Ngoại, Quí Đạo Hữu, Quí Anh Chị đã nhen nhúm lại Hồn thiêng
Sông núi, nhen nhúm lại Tinh túy Phật Việt dưới mái chùa Huyền Quang cũng như
các chùa Từ Bi, Viên Thông, Phật Quang, v.v
      Đau đớn thay, vết thương lòng bán chùa Phật Quang, ngôi chùa Chung của Giáo Hội đang còn rướm máu do tham vọng của Sư Giác Đẳng và nhóm ly khai Giáo hội trong đó có Huynh Trưởng Mai Xuân Châu đang còn chờ sự xét xử của Luật pháp Hoa Kỳ, thì nay lại cũng Mai Xuân Châu đòi đóng cửa và bán Niệm Phật Đường Huyền Quang như có người ví von là “dịch bán chùa” của thầy trò Sư Giác Đẳng. 
       Có thể Anh Mai Xuân Châu cũng hiểu rằng, Ngôi Tam Bảo Huyền Quang ra đời bằng mồ hôi nước mắt của bao nhiêu Huynh trưởng tâm huyết hòa quyện với hào quang Đức Đệ Tứ Tăng Thống mà thành tựu, không phải của tư hữu Mai Xuân Châu. Đáng ra anh Mai Xuân Châu phải tự hào mình là người đã được Quý Đạo Hữu và Anh Chị Em tin tưởng giao cho trách nhiệm cao cả trước luật pháp về Ngôi Tam bảo Huyền Quang. 
       Với niềm tự hào ấy, anh phải sống đúng 5 Điều Luật của Gia Đình Phật Tử, nhất là Điều Thứ ba: Phật tử trong sạch từ thể chất đến tinh thần, từ lời nói đến việc làm Thêm nữa Anh Châu phải hiểu rằng để có được cuộc đời Huynh Trưởng của mình hôm nay, ít nhất anh đã qua 7 lần Phát Nguyện trước Ngôi Tam Bảo: 
       1/. Phát nguyện Trại Lộc Uyển, 2/. Phát nguyện Trại A Dục, 3/. Phát nguyện Trại Huyền Trang, 4/. Phát nguyện Trại Vạn Hạnh, 5/. Phát nguyện Thọ Cấp Tập, 6/. Phát nguyện Thọ Cấp Tín, 7/. Phát nguyện Thọ Cấp Tấn. 
       7 lần Phát Nguyện, 7 lần Anh đã thề trước Tam Bảo:
                        Luôn giữ Giới Pháp đã lãnh thọ
                              Luôn trung thành với Tổ Chức Gia Đình Phật tử Việt Nam 
                              Luôn trung kiên với GHPGVNTN 
                              Luôn vì đàn em yêu mến. 
         Chúng tôi sửng sờ trước một con người có bề dày trong tổ chức như thế, đã tích lũy một đời công đức như thế, mà nay với sự lừa gạt của Sư Giác Đẳng, anh đã bán đứng Tổ Chức, bán đứng Giáo Hội, và bán luôn Ngôi Chùa Không Phải Của Mình để đàn em bơ vơ không có nơi tu học và sinh hoạt. 
         Hành động của anh Châu không chỉ là tiếp tay với các thế lực vô minh, mà chính Anh muốn phá nát cơ sở Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất trong mưu đồ triệt tiêu GHPGVNTN tại Hải Ngoại của Sư Giác Đẳng, như Cọng Sản đã cố tình triệt tiêu GHPGVNTN quê nhà suốt 40 năm qua không sai biệt. 
          Anh không hổ thẹn khi nhìn lại ngọn Vô Tận Đăng mà Anh đã 7 lần trân trọng trên tay, Quỳ Trước Ngôi Tam Bảo của 7 lần Phát Nguyện sao anh, mong sao ánh sáng Vô Tận Đăng ấy sẽ soi chiếu lại tâm hồn anh để Anh khỏi rơi vào ác đạo. 
Kính thưa Quý Đạo Hữu 
Kính thưa Quý Anh Chị Em Cựu Huynh Trưởng và Đoàn Sinh Huyền Quang !
          Việc Sư Giác Đẳng bán Chùa Phật Quang đã gây nên một làn sóng phẫn nộ từ Chư Tăng cho đến Phật Tử các giới trong và ngoài nước, một sự phản bội Đức Tăng Thống, Phản bội Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, phản bội luôn cả mạng mạch Chánh Pháp. Giáo Hội rất đau buồn khi phải nhờ Pháp Luật can thiệp đến nay đang là một vết thương lòng đau đớn. 
          Niềm đau ấy chưa nguôi, thì tiếp diễn việc bán Niệm Phật Đường Huyền Quangcủa Anh Mai Xuân Châu như một vết cứa vào tâm khảm những người thương nước, thương nòi, thương đạo, thương dân. Một hành động bán đứng lương tâm mà đất không dung trời không tha theo luật nhân quả. 
          Thay mặt tất cả Huynh Trưởng và Đoàn sinh Quốc Nội, xin gởi lời cầu nguyện đến Ngôi Tam Bảo Huyền Quang, đến Quý Đạo Hữu, Quý Anh Chị Em Huynh Trưởng và Đoàn Sinh đang sống dưới hào quang Đức Đệ Tứ Tăng Thống. 
          Gia Đình Phật Tử Quốc nội, nguyện hậu thuẫn Thông Báo của Đoàn Cựu Huynh Trưởng Sacramento và Stockton do Huynh Trưởng Cao Kiến Cơ đại diện ký tên ngày 18 tháng 01 năm 2016. 
          Nguyện cầu một Mùa Xuân Di Lặc 
          Kính mong BỒ ĐỀ TÂM KIÊN CỐ
                                                                                          Phật Lịch 2559, Tu Viện Long Quang
                                                                                                ngày 22 tháng 01 năm 2016
                                                                                                             VỤ TRƯỞNG
                                                                                          Trưởng ban Hướng Dẫn Trung |Ương
                                                                                                  Gia Đình Phật Tử Việt Nam 
                                                                                                 Nguyên Chánh LÊ CÔNG CẦU
 • Bản Sao:
  – Kính thượng trình Đức Đệ Ngũ Tăng Thống kính thẩm tường
  – Hòa Thượng Viện Trưởng VHĐ
     kiêm TVT Tổng Vụ Thanh Niên
  -Hòa Thượng XLTV/VPII Viện Hóa Đạo
    kiêm TVT Tổng Vụ Thanh Niên 
  -GS Giám Đốc PTT Phật Giáo Quốc Tế
  -Lưu./.