(Ý Dân) Ai ra phép “Yết Ma” những ông Tăng phạm giới!?

TIẾNG LÒNG NGƯỜI

buddha-85673_640​Kinh thua qúy vi,

Phật Pháp chia ra 3 thời kỳ: Chánh Pháp, Tượng Pháp và Mạt Pháp. Chúng ta thật bất hạnh sinh ra thời kỳ Mạt Pháp, thời có thể gọi là Pháp nhược ma cường, thời mà một tên đồ tể giết người khét tiếng được ngồi ngang hàng với Đức Thế Tôn để mọi người chiêm bái. 

Ngày nay vì sự lộng hành của ma qủy và con cháu của Ma Ba Tuần nên đạo đức suy vi, cái ác được tôn vinh, cái thiện bị chê bai cho là ngu, dại.

Người Phật tử đã quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng (Chánh Tăng) không quy y với tổn hữu ác đảng, không quy y với Ngoại đạo tà giáo và không quy y với thiên thần qủy vật. Ngoài ra phải bỏ việc ác, làm điều lành giữ tâm ý trong sạch.

Vậy, có người hỏi: Nếu thấy một vị Tăng làm điều xằng bậy sai quấy, phá giới phạm trai, phản đạo, đi theo tổn hữu ác đảng, chúng ta có nên lên tiếng hay im lặng và nên để pháp “Yết Ma” chế tài theo luật Phật ?

Ai cũng biết trong Tăng Đoàn thì phải sống theo lục hòa. Và Tăng đoàn thì có 4 vị trở lên. Hàng tháng Tăng Ni Phật Tử phải tụng giới đễ nhắc nhở mình giữ giới khỏi bị sai phạm. Nếu ai sai phạm thì phải “tác pháp yết ma”, nhưng phải có sự hiện diện của giới trưởng.

Tuy nhiên “Yết Ma’ chỉ được dùng đến khi vị đó đang còn sống và còn thống thuộc trong Tăng Đoàn, khi đã tự mình rời bỏ hoặc bị tẩn xuất ra khỏi Tăng Đoàn thì “Phép Yết Ma” không còn đươc áp dụng. Ví dụ, khi Đề Bà Đạt Đa đã phản lại Đức Phật và thành lập một Tăng Đoàn riêng rẽ thì chẳng có ai làm Phép Yết Ma để phán xét Đề Bà Đạt Đa hết. Chỉ có Luật Nhân Quả mới phán xét kẻ tạo tội mà thôi.

Nếu người Phật tử và sử sách Phật Giáo không được phép nói đến những vị tu hành bị tẩn xuất hoặc phản lại Tăng Đoàn vì có những hành vi sai trái, đi ngược lại với giới luật, đạo đức của con người thì ngày nay chẳng ai biết Đề Bà Đạt Đa là ai và ông ta đã làm gì, chẳng ai biết Vua A Xà Thế đã giết vua cha Tần Bà Sa La, v.v… Nếu con người không được phép nói lên những tội ác của Hitler, của Lennin, Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh, Kim Nhật Thành, của Khemer Đỏ, v.v… Thì con ngươì tiếp tục làm chuyện ác. Vì khi ấy, thiện ác bất phân minh.

Chính vì con người, trong đạo và ngoài đời, được phép tôn vinh những bậc Thánh Thiện và phê phán những kẻ xấu ác kể cả những người như Đề Bà Đạt Đa, A Xà Thế, v.v.. nhờ vậy mà xã hội mới cải thiện lần theo cái tốt, vỉ đó là những tấm gương tốt xấu nên theo hay nên tránh.

Xã hội Việt Nam bây giờ qúa loạn lạc, suy đồi vì Cọng Sản cho rằng “bạo lực là đạo đức cách mạng”, “ăn cướp là khôn ngoan”, v.v… Người dân không được phép nói xấu lãnh tụ, không được nói xấu “Bác” và “Đảng”, trong lúc đó ai cũng biết lãnh tụ thì dốt nát tham lam, hèn với giặc ác với dân. “Bác” là một tên đồ tể giết người, “Đảng” là một đảng cướp không hơn không kém. Chính vì người dân không được nêu ra cái sai trái của đảng CS nên họ phải tiếp tục chịu đựng cai trị một cách vô lý ấy cho đến ngày nay.

Trở lại vấn đề các ông Thầy tu đã tự ý rời bỏ Tăng Đoàn, cũng chính vì Phật tử sợ khẩu nghiệp khi nói lên những cái sai trái của những vị sư đó khi chưa có “phép Yết Ma” xử trị, nên rất đông Phật Tử vẫn cứ nghĩ những ông Tăng ấy là Phật sống và họ vẫn còn tôn sùng, bái lậy cúng dường. Và vì vậy ma cái ác cứ lấn dần để rồi hậu qủa là GH đang bị co cụm lai vì rất đông quầng chúng Phật Tử thiếu thông tin. 

Ai ra phép “Yết Ma’ những ông thầy Về Nguồn, ai ra phép “Yết Ma” ông Dâm Tăng Chánh Lạc, và nhóm Sư Tăng Đoàn ly khai GHPGVNTN ? Nếu ĐLHT Thích Hộ Giác còn sống đến ngày nay, Ngài có thể “Yết Ma” đệ tử của mình là ông Sư Bán chùa Giác Đẳng được không ? Họa chăng, những tên Ma Tăng bị tẩn xuất hay bội phản lại Giáo Hội chỉ có Ma Tăng mới cùng nhau “Yết Ma’ hay sẽ chờ Luật Nhân Quả xử trị mà thôi.  

Theo tôi, nếu là một người Phật Tử chân chính, ngoài việc tu sửa bản thân, không nên ngại nói lên những điều sai trái mắt thấy tai nghe của những vị tu sỹ đi trật đường rầy, vì “im lặng là đồng lỏa với tội ác” vậy.

Ý Dân

  — 

Y Dan

Trong cuoc doi chi nuoi mot giac mo, do la:

Che do CSVN sup do tan tanh nhu cac nuoc CS

o Dong Au de dan toc VN co ngay sanh voi cac

cuong quoc tren the gioi.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.