(DIỆU AN MOON HẰNG) Thuốc đắng dã tật

TIẾNG LÒNG NGƯỜI

yoga-386611_1280Kính bạch HT Thích Tuệ Minh,

Lúc nầy con ít khi mở mạng lên xem tin tức lắm, vì không có thì giờ. Nhưng cách đây không lâu con có mở mạng ra xem, thấy đám yêu tinh ma quỷ của TGĐ lúc nầy họ lộng hành quá! Họ quyết tâm quậy phá GHPGVNTN và Chùa Phật Quang đến hơi thở cuối cùng mới thôi. Thật hết biết nói sao với “bọn phá đạo” nầy! Phật dạy: “Tùy bịnh cho thuốc”. Nhưng đối với đám yêu tinh ma quỷ nầy thì hết thuốc chửa! Chúng chỉ chờ ngày ra nghĩa địa đền tội… Chúng con đọc rất nhiều bài viết trên diển đàn của quý Phật tử đã gởi tha thiết kêu gọi ông GĐ và phe nhóm của ông ta hãy quay về với chánh pháp, quay về với chân tâm Phật tánh của chính mình như:

–  Đạo hữu Thục Vũ đã phân tích Chánh Tà, phải trái, đúng sai, tình lý với GĐ nhiều lần…

– Đ/h Trí Giác đã quỳ lạy, năn nỉ, van xin, khóc lóc, đem lời Phật dạy nhắc nhở GĐ nhiều lần…

–  Đ/h Nguyên Chiếu đã buộc tội GĐ, kêu gọi hồi tâm tỉnh trí trở về với chánh pháp, vừa đánh vừa xoa mỗi ngày…

– Và còn nhiều Phật tử khác cũng đã khuyên lơn kêu gọi đám yêu quỷ nầy quay đầu là bờ… Nhưng tất cả đều vô vọng, như nói với hư không, như nước đổ lá môn. 

A Di Đà Phật.

Kính bạch HT – Còn con là phàm phu tục tử, ăn nói dùi đục chấm mắm nêm, thấy sao nói vậy, nên đã thẳng thắng phê bình chỉ trích không nể sợ gì hết. Không sợ mang tội khẩu nghiệp của mấy ông Tăng phạm giới đem ra hù dọa. Đem tội khẩu nghiệp ra để bịt miệng phật tử, để tiếp tục lường gạt…

– Chúng con kính xin HT và quý phật tử Từ Bi Hỷ Xả rộng lòng tha thứ. Chúng con viết lên đây là những cãm xúc chân thật của lòng mình. Cho nên: “Lời lẽ có hơi bạo động”, khiến vài phật tử không mấy hài lòng… Nhưng: 

” Có Lửa mới có Khói”! Thuốc đắng mới dã tật!

“Thẳng mực tàu thì đau lòng gỗ”. Nhân nào thì Quả nấy!

– * Nhưng may cho chúng con cũng có vài đ/h đồng tình hợp ý với lối suy nghĩ và các bài viết của chúng con. Chúng con vui lắm.

(Diệu An chân thành cám ơn quý đ/h: TV-YD- HL… rất nhiều).

Kính bạch HT. Thích Tuệ Minh.

– Không ai kêu tên ăn trộm, ăn cướp bằng Ông. Mà ai cũng kêu nó bằng Thằng! Đó là lẽ tự nhiên! TGĐ vừa là tên ăn cướp (chùa), vừa là tên ăn trộm (trailler, bàn ghế, đồ đạt trong chùa)!

Chúng con nghĩ chư Phật đã dạy: Duy Tuệ Thị Nghiệp (Lấy trí tuệ làm sự nghiệp). Phải biết dùng trí tuệ để nhìn rõ sự thật: Đúng, Sai – Chánh, Tà – Không được vọng ngữ. Nói đúng sự thật thì chư Phật không bắt tội. Hơn nữa những ông sư đã “phạm trọng giới cấm” của chư Phật chế, mượn đạo tạo đời là chúng con không kính trọng như TCL, TVL TGĐ và đám sư QD đang đánh phá Phật giáo…

Kính bạch HT, chúng ta không thể im lặng, cần phải lên tiếng chỉ rỏ những khuyết điểm, những lỗi lầm sai trái của những ông Tăng phạm giới để họ ăn năn, họ sám hối. Nếu chúng ta thấy họ tu sai với lời Phật dạy, đi vào đường tà đạo không đúng chánh pháp mà chúng ta im lặng tức là chúng ta đã a tòng đồng lõa với họ. 

Chúng con không thể nhắm mắt làm ngơ, khi thấy những kẻ lưu manh mượn đạo tạo đời, mượn y áo, mượn hình tướng của Phật để lường gạt phật tử, tu theo tà đạo, phạm giới luật làm đạo Phật bị mang tai tiếng mà không lên tiếng phản đối. Chúng con không thể làm những kẻ vô tâm, không có cảm giác buồn giận khi nghe, thấy những cảnh trái tai gai mắt đang xảy ra chung quanh mình… không thể làm kẻ đui, điếc, câm, chỉ thích sống an phận, ích kỷ cho riêng mình. Nên chúng con phải phê bình chỉ trích nói thẳng, không nể nang sợ sệt gì cả đối với những kẻ ngoan cố, lì, liều mạng như TGĐ và đồng bọn của ông ta. 

Như  HT đã thấy: Đối với đám ma tăng “Thích Giực Chùa” nầy có nói cho lắm thì cũng như “đờn gải tai trâu”! Họ không biết sám hối mà càng ngày càng lún sâu vào vùng tội lỗi.

Chúng con thuộc lớp người: 

“Đi vói Phật mặc áo cà sa, đi với Ma mặc áo giấy”. 

Với GĐ một ông sư đã phạm nhiều trọng giới cấm mà không chịu sám hối, không chịu dừng lại, vẫn tiếp tục làm những điều tội lỗi trái với lương tâm đạo đức, phạm luật pháp thì không thể tha thứ im lặng được. GĐ chỉ biết tham lam cướp giực. Vậy mà còn chường mặt lên đài giảng pháp, nói giáo lý, nói dóc, nói láo, nói xạo không biết hổ thẹn với lương tâm. Đúng là lưởi không xương nhiều đường lắc léo, tráo trở. Nói xuôi cũng được nói ngược cũng xong!

Chúng ta hãy nhìn kỷ bộ mặt của ông ta sẽ thấy “Tâm bất chánh, địa bất minh”, gương mặt  nham nhở, sượng sùng, trơ trẻn, bất lương kia qua những cuộc phỏng vấn của ký giả Dương Phục, những buổi ông ta lên đài, họp báo, tuyên bố toàn những lời vọng ngữ xảo ngôn không biết ngượng miệng, không biết xấu hổ. Khi ông ta nói:

     “Cái khó nó ló cái khôn”. 

Đúng là ló cái “khôn lưu manh” của kẻ chuyên đi cướp chùa. Cùng với ông Nguyễn Cương từ đâu nhào vô lảnh tội chung với GH Tiếm Danh của “Sư cướp chùa bán lén” nầy để ngàn năm bia miệng thế gian. Thật rất tiếc cho ông Nguyễn Cương và ông Chánh Hồng! Các ông đã:

 “Mua danh ba vạn bán danh ba đồng”!

Những người của GĐ là một nhóm tiểu nhân hạ cấp, ăn tiền của giặc để đánh phá GH, đánh phá ngài Tăng Thống Thích Quảng Độ. Bọn giặc lo lắng nếu:

GHPGVNTN của ngài Thích Quảng Độ còn tồn tại vững mạnh thì chế độ CS  sẽ bị tiêu diệt. Chúng rất sợ uy tín của ngài TQĐ. Nên đã tìm đủ mọi cách hại cho HT Thích Quảng Độ thân bại danh liệt, mất hết đệ tử như cua gảy càng chúng mới yên tâm. Bọn nầy thật độc ác. 

Nhưng chúng đã lầm, chúng càng hại ngài thì uy tín ngài lại càng lên cao, ngài được Phật tử trên thế giới tin yêu, kính trọng nhiều hơn.

Kính bạch HT.Thích Tuệ Minh, Đối với tên Ma Tăng GĐ nầy ông ta đâu phải là kẻ tu hành thật sự mà phật tử chúng con đem lời kinh đức Phật dạy ra để khuyên lơn nhắc nhở ông ta, chỉ uổng lời phí sức. 

– Ông Giác Đẳng nầy đã có âm mưu từ lâu, ông giả dạng nhà sư trà trộn vào GH để đánh phá chia rẻ Phật giáo, đánh phá GH, điều nầy ai cũng thấy rõ. Thế mà tới bây giờ cũng còn những kẻ chưa sáng mắt ra, vẫn theo gọi ông ta là Sư hay Thầy, theo ủng hộ binh vực cho ông ta làm bậy. Đúng là những kẻ có mắt như mù, có tai như điếc. Thật quá vô minh.

Kính bạch HT, chúng con nghe qua những lời kinh chư  Phật dạy theo giới bổn Ba La Đề Mộc Xoa, thì ông GĐ đã bị đuổi hẳn ra đời, bị tẩn xuất ra khỏi hàng Tăng chúng! Không đủ tư cách, không xứng đáng làm trưởng tử của Như Lai!

 – Ông ta không xứng đáng khoát chiết áo cà sa của Phật.  

 – Cần phải tẫn xuất GĐ ra khỏi Tăng đoàn.

 – Uổng công Thầy tổ đã bỏ công sức ra dạy dỗ ông ta lên đến chức TT.

 – GĐ Không xứng đáng để đàn na tín thí cúng dường.

 – 5 Giới cấm của Phật tử tại gia ông ta đều phạm đủ. Thì làm sao GĐ giử 250 giới của một vị Tỳ kheo?

 – Ông ta không còn tư cách để tự xưng mình là tỳ kheo hay sa môn nữa. 

 – Chỉ trừ có những kẻ không biết tự trọng, vô liêm sĩ mới làm như không có chuyện gì… 

Kính bạch HT, bổn phận phật tử của chúng con là phải bảo vệ Phật pháp được trường tồn. Cần phải loại trừ những tên Ma Tăng phá đạo như GĐ. Chúng con rất mong quý Phật tử đoàn kết lại để đánh tan “những con quỷ vô thần phá đạo” nầy. 

Vì kêu gọi đám vô thần nầy trở về với chánh pháp để cứu đạo là chuyện “mò kim dưới đáy biển”.

Kính bạch HT, như chúng ta đã biết hiện nay “ngài TT Thích Giác Đẳng” đang đeo trên ngực ba cái “huy chương vàng” lớn:

1 –  Mượn 200 trăm ngàn euro của chùa Phật Tổ bên Thụy Sĩ giực không trả.

2 –  Giực Chùa Pháp Luân (TX) của Sư Bửu Phương là thị giả cũng là đệ tử ruột của HT Thích Hộ Giác.

3 –  Cướp đoạt tiền bạc, tài sản và chùa Phật Quang của GHPGVNTN đem bán lén.

Bịa đặt phao tin thất thiệt HT. Thích Huyền Việt bị bải nhiệm để làm mất uy tín của ngài. Toàn là những trò nói dối chỉ gạt trẻ con.

Kính bạch HT, ông TGĐ nổi danh là sư gian hùng trên khắp thế giới ai cũng biết! *Chính TGĐ đã “chấp nhận” tự đào hố chôn mình nên càng ngày càng gây nhiều tội ác. Ông ta cũng thừa biết là ông ta đang ở Địa Ngục trần gian. Vì qua những “việc làm thất nhân tâm” vô đạo đức của ông! 

Còn Chương Trình Phát Thanh Phật Giáo. Tiếng nói UBCV. Của GH tiếm danh:

” Đường Về Bến Giác ” nên đổi lại là: Đường Về Địa Ngục thì đúng hơn! 

– Vì chính lúc nầy ông TGĐ đâu còn uy tín, đâu còn tư cách gì để lên đài quảng bá lời Phật dạy??? Ông đã tự độ cho mình được chưa mà đòi độ thiên hạ?

Nếu phật tử nghe theo ông ta chỉ học được cái nghề Cướp Chùa Bán Lén, cướp đoạn tài sản GH, ăn cắp trailler, đồ đạt trong chùa… Đó chỉ toàn là gương xấu. Có gì tốt hay đâu mà theo học hỏi? 

– Bằng chứng là ông Mai Xuân Châu đệ tử của GĐ noi gương xấu của GĐ đã bắt chước bán Niệm Phật Đường… Chúng tôi không hiểu nổi tại sao hai ông TGĐ và ông MXC đã quy y Phật: Thọ Tam quy Ngủ giới rồi mà lại phá giới làm những điều xằng bậy ngu ngốc như vậy? Các ông nầy không sợ quả báo hay sao? Hay các ông không tin có Nhân Quả? TGĐ và MXC nên nhớ:

” Lưới Trời tuy rộng mênh mông.

Vạn đời muôn kiếp mảnh lông không ngoài”.

 A Di Đà Phật. 

Kính bạch HT. Thích Tuệ Minh.

Vì chúng con đọc những tin tức nói về TGĐ và băng nhóm của ông ta vẫn tiếp tục đánh phá GHPGVNTN và ngài Tăng Thống Thích Quãng Độ, nên chúng con đã nổi bồ đề gai viết cái thư nầy (nói hơi nhiều) để tâm sự với HT. Kính mong HT cho chúng con biết có phải chúng con còn nóng nảy và sân si quá phải không? Xin HT chỉ dạy:

– Làm sao để chúng con bỏ được tánh nóng nảy sân si nầy? 

– Chỉ thấy lỗi mình, đừng thấy lỗi người?

Cuối thư chúng con kính chúc HT dồi dào sức khỏe, vạn sự cát tường như ý.

Và: Kính chúc quý phật tử Vô lượng an lạc- Vô lượng cát tường.

Kính thư.  

Phật tử: Diệu An.

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.