Những ngày cuối đời và Lễ Tiểu Tường Đức Cố HT Viện Trưởng Thích Như Đạt

TIẾNG LÒNG GHPGVNTN

Những ngày cuối đời Đức Cố HT Viện Trưởng Thích Như Đạt

https://www.youtube.com/watch?v=mXKJMgalIIE
https://www.youtube.com/watch?v=WgjrW84u9rI
https://www.youtube.com/watch?v=o6pv42G9psc
https://www.youtube.com/watch?v=D9-h6Q6fro4

Lễ Tiểu Tường Đức Cố HT Viện Trưởng Thích Như Đạt

https://www.youtube.com/watch?v=ZJgjebCwGuc

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.