flower-159951_640Môt mối ưu tư của những người vì phụng vụ lý tưởng và các bâc trí Thức trước viễn ảnh của Phât Giáo Đồ, chúng tôi thấy đã không biết bao người lên tiếng về hành vi lộng hành cua nhóm Phản Đồ đã gây bao sự nghiệt ngã đến cho GHPGVNTN qua vấn nạn Giáo Hôi hiện nay. Hôm nay được đọc thêm một bài viết mới của Đạo hữu Nguyên Nguyên đã thể hiện tấm lòng trung kiên với GHPGVNTN và tinh thần vì đao. 

Gia Đinh Phât Tu Áo Lam đã chạy theo xu hướng thời thế, bỏ đi bản tâm thanh tịnh của mình mà rong đuổi theo con đường tà đạo, mà làm cho phật tử phải đau lòng xót dạ . Vì hai chữ lợi danh, họ dã bán rẻ nhân tâm, nhân phẩm, danh dự của mình chạy theo Sư Ông Bán Chùa để làm những điều mà người Cư Sĩ Tai Gia đã thọ Tam Quy Ngũ Giới sợ nghiệp tội không ai dám làm. Ấy thế mà Sư Ông Bán Lén Chùa lại thất nhân, thất đức, qua những hành động chất chứa đầy tà tâm, dục vọng của một người mang danh là Trưởng tử Như Lai nhưng thực chất không còn một chút gì gọi là Sa Môn. Sư Ông Bán Chùa thuộc loai quậy hết biết! Chúng ta chỉ biết thở dài ngậm ngùi cho Phât Giáo lai có những ông Tăng mặc Áo Cà Sa nhưng lại đi với những con Ma mặc Áo Giấy. Sư Ông đâ chối bỏ đi trách nhiêm khi bán lén Ngôi Chùa Phât Quang, tiếm danh GHPGVNTN và đi theo vết xe lăn cũ của Nhóm Sư Sãi Về Nguồn và Tăng Đoan Di Giáo.

Không hiểu mấy Ông Tăng Siêu quậy có bao giờ nhìn lại chính mình không? Cũng có thể mấy Ông cũng đã biết rằng mình đã đi sâu vào con đường sa đoa, nhưng sống bên cạnh những đống tiền đầy túi đếm mãi không biết mệt, nên làm mờ đi lý trí và đôi mắt. Không biết lúc nào mấy Ông Tăng Siêu quậy mới hành trì đúng với chánh pháp của tự tâm và thực sự tỉnh thức nhập thể đúng với lời Phật dạy “vạn hữu là không” để hồi đầu thị ngạn, trở về Bến Giác cho chúng sanh đỡ khổ và cho Phật giáo được viên miễn trường tồn đây!?

Nhắc đến hai chữ Bến giác làm chúng tôi chợt nhớ đến chương trình Đường về Bến Giác phát thanh hàng tuần vào ngày Thứ Bảy. Sư Ông thường hay nói Pháp, nhưng không hơn  không kém, tât cả chỉ là con Vẹt biết nói Pháp, nhằm đưa người nghe  lạc vào Đường Về  Bến Mê để tìm thêm những người tâng bấc, xu nịnh cho mình. Vì một người với tâm địa và hành động bất minh, bán lén Chùa làm ô danh Phật Giáo Việt Nam, làm mất niềm tin của Phật tử và làm cho VPII Hải Ngoại Tại Hoa Kỳ phải dẫy sóng mà nói Pháp, thì chỉ là kẻ lợi dụng Tam Bảo mà thôi. Ngay bản thể của Sư Ông Bán Chùa còn không độ được cho Sư thì làm sao Sư có thể độ được cho ai? Vì Long Thần Hộ Pháp có bao giờ chứng dám cho những người làm Đức Phật chảy máu đâu?

Rồi đây Trời cao  có mắt, nhân quả rồi đây cũng sẽ theo sư Ông Bán Chùa như bóng với hình, chỉ tội cho một số phật tử tu hành mong cầu đạt  đến bờ giác ngộ, mà vì lầm mê, mang nặng tinh thần Thày tôi, Chùa Tôi. để rồi tự đốt cháy cả một rừng công đức do chính mình đã tạo ra, lại còn phải trả nghiệp chung với Sư Ông Bán Chùa nữa. Chúng tôi tin rằng chẳng còn bao lâu nữa đâu, ánh sáng công lý sẽ soi rọi, luật pháp Hoa Kỳ sẽ bắt Sư Ông Bán Chùa phải trả ngiệp, đó là những giá cả tạo ra mà chính Sư Ông Bán Chùa sẽ phải trả, vì đã làm cho cây cỏ và muôn vạn sinh linh vì đạo, vì quốc đã phải rơi lệ với những tiếng khóc thổn thức hằng đêm.

Kinh chúc Đạo hữu Nguyên Nguyên vạn sự cát tường, để phụng sự lý tưởng mà chị đang phục vụ trên con đường Hộ Pháp, Hộ Quốc, Hộ Dân.


Seattle 3/2/2016
Kính 
Nguyên Chiếu