(Trí Giác) Vì Ai Nên Nỗi!”Sư” Giác Đẳng —Về đâu “Ba” Nẻo Luân Hồi Ác Đạo

keyboard-142332_640Vừa qua, một Audio trong Chương trình Hệ thống truyền thanh VN hải ngoại. Hoàng Bách và “Sư” Giác Đẳng, “móm mỏ cò mồi”, với tiêu đề:
 
·       Biển đông có thể xảy ra với TT Thích Giác Đẳng.  
Chương trình đặc biệt này, mở đầu bằng nhạc hiệu mạnh, âm hưởng lạ…
Chương trình tung hứng của Hoàng Bách và “Sư” Giác Đẳng, với nội dung chính trong Audio như sau:
1/ Luận về sách lược biển đông do ”Sư” Giác Đẳng diễn thuyết.
“Sư”Giác Đẳng vốn là một tu sĩ nhưng phạm giới trộm đạo bán lén chùa như các thông tư của Viện Hoá Đạo trước đây, cho đến nay tiền bạc vẫn bặt vô âm tín. Ngoài ra”Sư” Giác Đẳng còn mời ngoại nhân như Ls Steven Điêu vào làm chủ tịch UBCV và tìm cách để tiếm danh GHPGVNTN. Hiện “Sư” đang chờ ngày “cầm lịch” ra toà.

Nay ”Sư” Giác Đẳng lên đài bàn về thời sự Biển Đông. “Sư”đã xuất gia được mang họ “Thích” lại đi nói chính trị quân sự để trả lời cho “Ký giả dàn dựng” Hoàng Bách.  Như thế là một hành động ngược lại với lời dạy của Đức Phật, và phạm vào giới luật tu hành. Tiền tài Phật tử cúng dường là để cho các tu sĩ có phương tiện trước là tu hành giới luật, sau là cứu khổ chúng sanh mà khỏi phải làm lụng cực khổ, nay “Sư”Giác Đẳng dùng tiền cúng dường làm những chuyện lãng mất thời gian tu học, lại còn phá giới, phạm tội trộm cắp của Thường Trụ và bán lén chùa Phật Quang là tài sản của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, rồi bây giờ lên Tivi/you tube bàn nói lếu láo mấy chuyện “chánh chị chánh em” tầm cỡ chiến lược gia quốc tế,  nhằm phô trương mớ kiến thức không phải của người xuất gia.  Thật là uổng tiền, uổng công hy vọng của bá tánh.  Uổng công dặn dò, nhắn gởi của thầy mình, tự độ độ tha Phật đạo viên mãn. Nghĩ đến đây lòng thật xót xa! Vì đạo.
2/ Về Vụ kiện.  Trong Audio, “Sư”Giác Đẳng nói:” Giáo hội trong nước không có cơ sở pháp lý, kiện Giáo hội ngoài nước có tính pháp lý.” Đây là lời nói không thật. Ai nghe qua cũng cảm thấy là lời nói nguỵ biện.  Thưa quí vị, vụ kiện “Sư”Giác Đẳng ra toà  không có liên hệ gì đến vấn đề “pháp lý” hay “không pháp lý”, mà là một vụ kiện có tánh chất quốc tế và “lường gạt tài sản Giáo Hội GHPGVNTN tại Việt Nam”, như bà luật sư Trần đề cập tới.  Sau đây xin hỏi “Sư”Giác Đẳng vài điều căn bản, mong “Sư” trả lời cho rõ ràng và có chứng cớ:
          1.  Trước ngày từ chức, “Sư”Giác Đẳng có phải là thành viên của GHPGVNTN do Đại Lão Hoà Thượng Thích Quảng Độ làm Tăng Thống hay không?
          2.Trước ngày từ chức, “Sư”Giác Đẳng có đồng ý làm việc cho Viện Hoá Đạo và dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Viện trưởng Viện Hoá Đạo hay không?
          3.  Trước ngày từ chức “Sư” Giác Đẳng có đồng ý chịu trách nhiệm về mọi nhiệm vụ cũng như hành động của mình trước Viện Hoá Đạo và Viện Tăng Thống hay không?
          4. Trước ngày từ chức,”Sư” Giác Đẳng có đồng ý không được phép vi phạm bất cứ điều nào trong Hiến Chương 1963 và các bản tu chính Hiến Chương 1972, 2011, phải hay không phải?
          5. “ Sư” Giác Đẳng có biết rằng việc tạo mãi ngôi chùa Phật Quang là do chỉ thị của Viện Hoá Đạo và Viện Tăng Thống hay không?
          6. “ Sư” Giác Đẳng có biết ngôi chùa Phật Quang là Bất Động Sản của GHPGVNTN hay không?
          7. “Sư”Giác Đẳng có biết tiền uỷ lạo cho nạn nhân ở Philippines và tiền cứu trợ cho nạn nhân động đất ở Nepal là tài sản của GHPGVNTN hay không?
          8.”Sư” Giác Đẳng có biết nếu không minh bạch hai số tiền cứu trợ trên, tức là tập đoàn “ Sư”Giác Đẳng phạm tội lường gạt các công dân ở Hoa kỳ này không?  Đây là tội hộ biến sang tội hình phải không? Khi sai phạm.  Kết quả là cả đám ngồi đếm lịch, phải không?
          9. Trước khi từ chức, ”Sư” Giác Đẳng có chung bank account của Giáo Hội với  một nữ ngoại nhân mà ”Sư” Giác Đẳng không báo cáo điều  này cho Viện Hoá Đạo biết, có phải không?
          10.  Trước ngày từ chức,”Sư” Giác Đẳng không hề báo cáo cho GHPGVNTN bất cứ tài chánh thu vào, cũng như chi tiêu, phải vậy không?
          11.  Tuy nhận chỉ thị của Viện Hoá Đạo để đăng ký chủ quyền chùa Phật Quang của Giáo Hội dưới danh phải hơn một thành viên, dưới dạng Joint Owner, nhưng “Sư”Giác Đẳng chỉ đăng ký tên mình là owner độc nhất. Phải hay không?
          12.  Sau khi từ chức, theo Hiến Chương GHPGVNTN, ngôi chùa  Phật Quang là sở hữu của Giáo Hội, và ”Sư” Giác Đẳng phải sang quyền sở hữu chùa Phật Quang lại cho Giáo Hội có người đại diện là Hoà Thượng Thích Huyền Việt, theo Hiến Chương, và theo luôn lời hứa trong thư từ chức của “Sư” Giác Đẳng, phải không?
          13. Nhưng” Sư” Giác Đẳng không thực lời hứa và không tuân theo Hiến Chương như trong số 12 trên, phải không?  Thế là thất tín với tổ chức của mình đang phục vụ, và vi phạm Hiến Chương như là một khế ước cam kết phải không?
          14.” Sư” Giác Đẳng  âm thầm tự ý một mình bán lén chùa Phật Quang mà không cho Giáo Hội biết gì cả, cho đến khi mọi người phanh phui ra sau khi khi chùa đã bị bán, phải không?
          15.  Như thế là” Sư” Giác Đẳng trộm cắp và lường gạt tài sản của Giáo Hội phải không? 
Đây chỉ nói sơ qua, còn muốn nữa thì cũng cần thêm nhiều trang giấy mới đủ.
Xin nhắc lại, để Phật tử chúng ta cùng rõ, là:
Giáo hội kiện các cá nhân gồm Sư Giác Đẳng và các ông/bà : Steven Điêu / Thế Kim Huỳnh (Hoàng Bách) / Nguyễn Minh Huy / Trần Đình Minh / Nguyễn Ngọc Hân / Quế Phương Bùi / Nghĩa Bùi và Phương Quê Bùi, INC. về tội Bán lén chuà, tội Tiếm danh Giáo hội, tội tiền bạc bất minh. Chứ không phải kiện cái Giáo hội ngoài nước.
Hiện nay, Phật tử ai cũng biết thành phần Nhân sự GHPGVNTN.UBCV(Tiếm danh). Tất cả đã bị Đức Tăng thống khai trừ ra khỏi GH.
3 -Về tổ chức lễ Phật Đản 2016 của UBCV Tiếm danh tại chùa An Lạc cuả “Sư bà” Nguyên Thanh.
Lễ Phật Đản. Trong Audio “sư” Giác Đẳng quảng cáo sẽ lấy danh xưng GHPGVNTN-UBVC của Giáo hội do Đức Tăng thống Thích Quảng Độ lãnh đạo, để tổ chức Lễ Phật Đản, tại chuà An Lạc của” Sư bà” Nguyên Thanh.
          Nhóm “Sư” Giác Đẳng tiếm danh Giáo Hội để tổ chức Phật Đản là bất chánh, bất minh, bất thiện. Những hành động bất chánh, sẽ tạo bất an, và gây xáo trộn, oan nghiệt cho chùa An lạc. Xin “sư bà” xem lại cái Audio Đại hội bán chùa, sẽ thấy Điêu chủ tịch UBCV (tiếm danh) ông mặc áo Jean xanh xám, kiểu te tua, kiểu cao bồi, lên đứng trên bục giảng với tư cách Chủ tịch Phật giáo UBCV, ông ta phát biểu vô đạo Phật trước Chư Tôn, và Phật tử. Nếu “Sư bà” xem lại chắc “Sư bà” cũng ớn lạnh.  “Sư Bà” tiếm danh để tổ chức Lễ Phật Đản, Steven Điêu chủ  tịch UBCV sẽ đến khai mạc, phát biểu. (khổ một nổi, thực tế ông ta không phải Phật tử mà làm chủ tịch UBCV, biết cái gì mà phát biểu trong Lễ Phật Đản của Đức Bổn Sư. Thật là bôi bác cho Đạo Phật, cho Phật tử). Hoàng Bách và Steven Điêu sẽ tới. Thạnh tịnh sẽ trở thành bất tịnh. Phật tử mong mỏi “ Sư bà” hồi tâm suy nghĩ lại. Mong”Sư bà” sáng suốt, vì trước đây có một lần lão “sư quốc doanh, trong nước sang Mỹ” là “Sư” Giác Hạnh, được ban tổ chức chùa của bà mời “Sư” này đến chùa An Lạc “thuyết pháp”, nhưng sau đó Phật tử phản đối vì “Sư” đó thân cộng, nên bà đã hoảng kinh vì sợ lộ tẩy. Vì vậy buổi thuyết pháp đó bị bải bỏ. Lần này tiếm danh Giáo hội mà tổ chức là bất thiện, bất chánh, sẽ gây nhiều oan nghiệt vì phản bội Giáo hội, phản bội Đức Tăng thống.
Thành phố San Jose, là nơi có nhiều Phật tử Thiện hữu trí thức, trung tâm của Người Việt Tị Nạn CS, Phật tử rất mộ đạo, tinh thần chống CS rất cao. Thôi “Sư bà” đừng nên để cư dân Phật tử San Jose tức tối … Không ai đi ủng hộ những điều bất chánh, tiếm danh. Với cái tâm tiếm danh, bất tịnh mà tổ chức Lễ Phật Đản thì còn gì là An lạc.
Hơn nữa, hiện nay ”Sư bà” không còn có chức vụ gì trong GHPGVNTN do Đức Tăng Thống lãnh đạo và giới đức cũng không còn, vì phạm tội Tăng Tàn. Nay lấy danh nghĩa của Giáo Hội để tổ chức Lễ Phật Đản, coi như” Sư bà” không chân chánh, lập lờ, sẽ gây cho Phật tử hiểu lầm là buổi lễ do GHPGVNTN thuộc Đức Tăng Thống tổ chức nên đến tham dự. Tâm không trong sạch mà cúng dường lên Đức Thế Tôn thì Phật tử tham dự cũng không có phước đức gì.
“ Sư Bà” có biết đằng sau Giác Đẳng là ai không? “ Sư Bà” có kiểm soát nổi tâm ý của “Họ” không ?  Coi chừng chùa An Lạc đã ở trong “mắt xanh” của ai rồi đấy! Phật tử San Jose cần cảnh giác!
Nên dùng chánh đạo, chính danh để tổ chức Ngày Phật Đản.
          Nhớ lại, trước đây” Sư” Giác Đẳng đã lợi dụng ngày huý kỵ của Ngài Hộ Giác để ra mắt Nhân sự UBCV tiếm danh tại chùa Pháp Luân đã làm cho môn đồ pháp quyến và Phật tử có lương tâm vì đạo đã lánh xa “Sư”Giác Đẳng, bây giờ “Sư” lại tiếp tục lợi dụng danh xưng của Giáo hội để tổ chức Lễ Phật Đản, để gây thanh thế cho Nhóm Tiếm danh, làm cho Phật tử điêu đứng thêm, chia 5 xẻ 7 thêm nữa, thì quá tội cho đạo. “Sư” bất chánh, gây bao ác nghiệp. Không hiểu sao “Sư” Giác Đẳng cứ lún sâu vào việc ác, cứ tạo bất an cho Phật tử, cho Giáo hội mãi hoài như vậy! Oan nghiệt này đến bao giờ mới ngưng, hởi nhóm” Sư” Giác Đẳng!
Kinh Pháp cú, Phật dạy:
— Khi nghiệp ác chưa thành thục, kẻ ác cho là vui, đến khi nghiệp ác thành thục, kẻ ác mới hay là ác (Phẩm ác Papavagga)
— Người vọng ngữ về pháp giới, dù cạo tóc chưa phải là sa môn; huống còn chất đầy tham dục làm sao thành được bậc sa môn? (Phẩm pháp trụ Dhmamatthavagga)
— Những người hư ngụy tật đố và gian tham, tuy có biện tài lưu loát, tướng mạo đoan trang cũng chẳng phải là người lương thiện (Phẩm pháp trụ Dhmamatthavagga)
          Xin nguyện cầu mùa Phật Đản sẽ đem an lạc đến cho mọi gia đình con Phật ở San Jose.
          Nhóm ”Sư” Giác Đẳng từ trước đến nay đã làm nhiều chuyện tày trời, muốn nhận chìm luôn Giáo Hội, nên Giáo Hội mới nhờ Pháp lý. Hiện nay “Sư” Giác Đẳng vẫn tiếp tục nhiều âm mưu, cho người kích động, ru ngủ Phật tử, chia 5 xẻ 7, biêu riếu Đức Tăng thống. Đóng cửa Niệm Phật Đường Huyền Quang. Chưa biết ngày nào Nhóm “Sư” Giác Đẳng ra toà án lãnh tội. Nhưng chắc chắn mỗi phút, mỗi giây “Sư” Giác Đẳng phải đối diện trước Toà án Dư luận, Toà án Đạo đức, Toà án Lương tâm, Toà án Nhân Quả. Trong ba nẻo luân hồi ác đạo thì “Sư”Giác Đẳng khó thoát được! Mong quý vị và Phật tử nghĩ lại. Vì thực tế, ngay cả Sư huynh Sư Đệ cùng gia quyến, cùng Bổn sư mà phải âm thầm xót xa, lặng lẽ rời xa ”Sư” Giác Đẳng, thì “Sư bà” nên nghĩ lại. Chia nghiệp xấu ác làm chi! Theo”Sư” Giác Đẳng hay Hoàng Bách chỉ có hại mình, hại chùa mình, hại Giáo hội, hại Ngài Tăng thống, hại Phật giáo đồ bị đau khổ áp bức trong nước, hại đời sống lục hoà của Phật tử. Theo”Sư” Giác Đẳng thì cùng về luôn trong 3 nẻo luân hồi.  Hiện nay Phật tử trên toàn thế giới đều biết ”Sư” Giác Đẳng là ai. Muốn rõ hơn, Xin vào trong www.baoveghpgvntn.com sẽ thấy hàng ngàn Phật tử khắp nơi phản bác “Sư” Giác Đẳng. Không riêng gì vụ kiện do Tổ hợp Luật sư Tammy Tran đại diện cho Giáo hội đưa ”Sư” Giác Đẳng và tập đoàn Giáo gian ra toà. Ngay trong Website www.baoveghpgvntn.com  Hằng trăm Phật tử đã ký tên gửi kiến nghị đến FBI và IRS sưu tra “Sư” Giác Đẳng về tiền bạc của bá tánh mà “Sư” đã không minh bạch.
 
Phật dạy: Cúng dường những bậc đáng cúng dường. Từ tâm ý của Đức Phật dạy, Phật tử chúng ta cần ngẫm nghĩ thêm về trường hợp”Sư” Giác Đẳng, một vị tăng phạm luật Phật, để chúng ta quán tâm trong vấn đề tu học.
·       PHẬT TỬAI CŨNG THẤY, “SƯ” GIÁC ĐẲNG PHẠM BỐN TỘI TRỌNG CỦA GIỚI BỔN CỦA CHƯ TĂNG NI. NHỮNG GIỚI  GIÁC ĐẲNG PHẠM:
          Là một bậc xuất gia, nhưng tư cách tiến bộ bằng ngũ giới của hàng Phật tử, “Sư”Giác Đẳng cũng thiếu. Cụ thể, 5 giới Phật dạy, có các giới mà”Sư” Giác Đẳng phạm như:
Giới không trộm cướp, mà phải bảo vệ tài sản của kẻ khác.
          Giới này,”Sư” Giác Đẳng làm ngược tất cả.  “Sư” tiếm danh, cướp tên của Giáo hội, và bán lén chuà.
          Về tiền bạc của Giáo hội thì “Sư” vô phương hoạch toán qua sổ sách. Phật tử không thể nào biết được. “Sư”Giác Đẳng xử dụng tiền bạc như thế nào? Thực tế hành động của “Sư” như vậy, thì Giới trộm cướp, một trong 5 giới của Phật tử, tất cả Phật tử đều biết là “Sư” đã không giữ được! Tiếm danh tức là cướp giựt tên của Giáo hội. Về tiền bạc”Sư” Giác Đẳng đã lấy, Cô Vỏ Thị Quý (người cho “Sư” mượn tiền) đã thông báo cho Tổ hợp Luật sư Tammy Trần là “Sư” lấy 40, 000 Đôla tiền bán chùa để trả nợ riêng cho “Sư”. Hành động này đã phạm giới trộm cắp tiền của bá tánh mà xử dụng riêng cho mình !  200,000 tiền Thụy sĩ, “Sư” mượn của chùa Phật Tổ Thích Ca ở Thụy sỹ, “Sư” không trả, có phạm giới trộm cắp không? Giới trộm cắp “Sư” đã phạm nhiều, ở đây chỉ đưa ra một ít mà thôi. Một ngày nào đó chắc chắn toà án sẽ công bố.
Giới không tà dâm là truyền bá đời sống nam nữ chân chánh. 
          Thử hỏi tiền bạc của Giáo hội, của bá tánh, mà một cô bán hoa không chồng, không là thành viên của Giáo hội, không có chức vụ trong Văn phòng II VIện Hoá Đạo, lại làm thủ quỹ cùng với “Sư Giác Đẳng như chuyện gia đình riêng tư. Chỉ có 2 người, chung một Account. Không có Ban tài chánh để kiểm soát hồ sơ tiền bạc. Về nguyên tắc, “Sư” là Quyền chủ tịch thì “Sư” không được dính líu vào tiền bạc. Nhưng đây là ngược lại. Như vậy, “Sư” Giác Đẳng đã bất chánh. Đã có ý gian, ý dâm ! Dân gian hay nói: Đồng tiền là liền khúc ruột. Ai là liền khúc ruột?  Chung một Account ngoài đời chỉ có vợ chồng. Luật Phật dạy: “Vị thầy xuất gia không được gần gũi với gái nhỏ và gái goá.” “Sư” đã phạm luật Phật .  Tiền bạc của Giáo Hội giờ này Cô bán hoa và “Sư” vẫn không minh bạch ra cho Phật tử biết được. Coi như “Sư” đã tẩu tán tiền bạc của Giáo hội. Thân Khẩu Ý. Tà ý là nguồn gốc của tội lỗi, Ý “Sư” Giác Đẳng như thế nào trong quan hệ đó, chắc “Sư” đã biết? Có trong sạch được không? Có viễn ly điên đảo mộng tưởng, để đạt cứu cánh Niết bàn, như Bát Nhả Tâm Kinh đã dạy không? Giới này “Sư” còn phạm nhiều, khi cần sẽ ghi thêm.
Giới không nói dối, nghĩa là truyền bá đức tánh chân thực. Giới này thì đồng hương Phật tử ai cũng đã rõ, “Sư” Giác Đẳng đã phạm cả một rừng nói dối. Vọng ngữ là tính tự nhiên của “Sư”. Lời nói và hành động bất nhất kể ra không cách nào hết được.
          Với một số sự thật về tư cách của “Sư” như đã trình bày trên đây, và hiện nay “Sư” không còn chức vụ gì cả trong Giáo hội, nhưng “Sư” Giác Đẳng vẫn quyết bám chức vụ, quyết tiếm danh Giáo hội làm Chủ tịch Điều hành GHPGVNTN.UBCV. Không hiểu “Sư” muốn phá Đạo, phá Giáo hội đến cỡ nào nữa?! Phật tử quy y ba ngôi Tam bảo Phật Pháp Tăng, rất đau lòng xót xa khi  thấy “Sư” Giác Đẳng mỗi ngày tự phá hủy Pháp than mình, là phá con đường tu hành của mình. Phá hoại Pháp thân, phá hoại Tăng thân là làm cho những Phật tử cúng dường” Sư” giảm phần phước báu của họ, Sư góp phần làm suy sụp đạo, phá hoại tín tâm của Phật tử. Mong Sư và Chư vị ngẫm nghĩ, cứu đạo Phật.
          Yêu cầu “Sư” chấm dứt tiếm danh xưng Giáo hội. Chấm dứt đánh phá Giáo hội. Chấm dứt vu khống, mạ lỵ và phạm thượng với Ngài Quảng Độ.
          Tổ hợp Luật sư Tammy Trần đang khởi tố ông Điêu, Sư Giác Đẳng và phe nhóm của Sư trong cái gọi là Ban Điều Hành UBCV(Tiếm danh). Tất cả đang chờ ra toà án. Tổ hợp Luật sư Tammy Trần vì lương tâm của người Việt Tự do, quý Luật sư đã làm thiện nguyện, không công. GHPGVNTN trân trọng sự cao đẹp này, Phật tử khắp năm châu sẽ mãi mãi nhớ ơn đối với tấm lòng cao đẹp của Tổ hợp Luật sư Tammy Tran.
          Phật tử khắp nơi đau buồn , xót xa, bất mãn về những hành động của Sư Giác Đẳng! Nhưng “Sư” vẫn giả lơ, vẫn coi thường, vẫn hành động từ dối gạt này tới dối gạt khác, coi Chư Tăng, Phật tử chẳng ra gì. Không một chút Tàm Quý, thì làm sao động tâm để sám hối.
Ba Nẻo Luân Hồi: Điạ Ngục, Ngạ quỷ, và Súc sanh.
Không biết “Sư” Giác Đẳng và tập đoàn của “Sư” về đâu trong 3 nẻo Luân hồi ?
Inline image

  Cảnh Địa ngục trong kinh, sách Phật Giáo.

Do tạo nhiều nghiệp ác nặng nề, phạm vào một trong các tội Ngũ nghịch, làm những điều trái ngược với luân thường đạo lý.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s