TIẾNG LÒNG TA

TIẾNG NÓI PHẬT TỬ CHÂN CHÍNH.

(Thục Vũ) 20 câu hỏi cho “sư” Giác Đẳng và Diễn giả về chủ đề “Người Phật tử trước nội tình rối ren của GHPGVNTN.”

Huy Hieu Hoa SenNam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
 
Kính gửi: “Sư ” Giác Đẳng.
 
Đồng kính gửi quý diễn giả: Tiến sĩ Lê Minh Nguyên, Luật sư Đỗ Thái Nhiên, Giáo sư Trần Việt Long, Bác sĩ Trần Xuân Ninh, Huynh trưởng Nguyên Hoà Trần Đình Minh, Khoa học gia Thái Hóa Tố, Luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa, Cư sĩ Lê Hiếu.
 
Thưa quý ông,
 
       Chúng tôi vừa nhận được thư mời Hội Thảo Mùa Khánh Đản sẽ được tổ chức tại tại Phoenix Events Center, Houston vào ngày 7.5.2016. Theo chương trình thư mời chủ đề buổi Hội thảo sẽ được xoay quanh 3 trọng điểm. Nhận thấy một trong ba trọng điểm cho chúng tôi quan tâm và đề cập đến đó là “Người Phật tử trước nội tình rối ren của GHPGVNTN.”

Nhận định rằng là một trong số hàng triệu phật tử của Phật Giáo Đồ Việt Nam ưu tư với tiền đồ dân tộc và đạo pháp, nhất là đối với GHPGVNTN, một Giáo Hội truyền thừa của Lịch đại Tổ sư, do đó, chúng tôi nghĩ rằng phải có bổn phận đóng góp ý kiến với “sư” Giác Đẳng và quý diễn giả là xin đừng quên nói lên một số dữ kiện thiết yếu về những nguyên nhân nào và ai là kẻ đã gây ra cho nội tình GHPGVNTN bị rối ren. Chúng tôi nghĩ rằng qui vị là những người trí thức biết tự trọng và tôn trọng sự thật, nhất  là không để cho kẻ xấu lợi dụng để thoả mãn mưu đồ lợi ích các nhân.   “Hùm chết để da, người ta chết để tiếng”  dĩ nhiên là tiếng thơm lừng trong mọi không gian và thời gian để cho đàn em. con cháu chúng ta được hãnh diện là trong gia đình đã có những bậc  cha anh trung nghĩa oai phong.  Có thế mới không uổng một kiếp người.  
 
          Người xưa có nói: ” Nhân sinh tự cổ thuỳ vô tử, lưu thủ đan tâm chiếu hãn thanh”, nghĩa là: làm người ai không một lần chết, nhưng chết làm sao lưu sử xanh.  Ở đây chúng tôi không dám đua đòi được lưu tiếng sử xanh, nhưng chúng tôi muốn nhắc đến một điều quan trọng khi có thân làm người, là rất quí.  Người là loại sinh vật cao quí nhất trong mọi loài.  Vì sao?  Vì loài người có liêm sĩ, có nghĩa khí, có trung nghĩa có trí tuệ sáng suốt, nhất là không để ai lợi dụng mình làm bàn đạp bước lên để thoả mãn tham vọng cá nhân hay phục vụ cho một chủ nghĩa phi nhân, phi tôn giáo, hay phi đạo đức.  Đứng trên bình diện tri thức bình đẳng như thật, như lời Đức Phật đã tuyên bố trong Kinh Pháp Hoa là “Tất cả mọi chúng sanh đều có đồng Phật Tánh.”  Nói một cách khác là: “Tất cả mọi chúng sanh đều có trí tuệ sáng suốt như đức Như Lai Chánh Đẳng Giác.”   Chúng tôi tha thiết kêu gọi quí vị hoan hỷ cùng chúng tôi phỏng vấn “sư” Giác Đẳng hai mươi sự thật sau đây, điều mà “sư” Giác Đẳng cồ tình tránh né hơn một năm qua, và ông ta xem đó như là “nhân quả nghiệp lực nặng nề”, mà người gây tạo  lại chính là bản thân ông ta.   Có như vậy thì buổi hội thảo mới phản ảnh được sự thật  và tánh trong sạch của nó.  Từ sự tôn trọng chân lý,  quý vị hoan hỷ cùng chúng tôi  phỏng vấn  “sư” Giác Đẳng về những dữ kiện lịch sử của GHPGVNTN sau đây, và yêu cầu “sư” Giác Đẳng  trả lời 20 câu hỏi dưới đây một cách thẳng thắn và theo đúng như phẩm hạnh của một tu sĩ:
 
          1. Hội nghị toàn quốc của Phật giáo họp tại Chùa Xá Lợi, Saigon, từ 31.12.1963 đến ngày  4.1.1964, với đại biểu của 11 giáo phái. Hội nghị cho ra đời tổ chức Giáo hội cố hữu từ mười thế kỷ trước, mang tên Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN) dưới sự điều hành của Hội đồng Lưỡng Viện, tức Viện Tăng Thống và Viện Hoá Đạo.http://pttpgqt.org/so-luoc-ve-pttpgqt-va-ghpgvntn/ . Nếu tính mốc thời gian 1963, thì GHPGVNTN đã thành lập trước “sư” Giác Đẳng ra đời hay vẫn còn nằm trong nôi. Đúng hay không?
 
          2. Đã có biết bao sinh linh chư Thánh tử  đạo đã hy hiến trong cuộc đấu tranh bảo vệ Phật giáo mới có được Hiến Chương của GHPGVNTN. Và mạng mạch của GHPGVNTN là Hiến Chương GHPGVNTN.  Đúng hay không?
 
          3. GHPGVNTN đã qua 5 đời Tăng Thống và Đức Đệ Ngũ Tăng Thống HT Thích Quảng Độ hiện nay là vị lãnh đạo tối cao của GHPGVNTN. Đúng hay không?
 
          4.  Đức Cố Viện trưởng VHĐ,  HT Thích Như Đạt, đã thỉnh cử “sư” Giác Đẳng  vào ngôi vị  Quyền Chủ Tịch VPII qua Nghị Quyết Số 23/VHĐ/VT/QĐ ngày 13.6.2014. http://www.queme.net/vie/news_detail.php?numb=2321 . Như  vậy chức vụ Quyền Chủ tịch của “sư” có được là do GHPGVNTN  ban cho, và “sư” phải bị trực thuộc vào Viện Hoá Đạo, theo Hiến Chương và Giáo Chỉ số 9 . Đúng hay không?
 
          5.  Kể từ khi nhận lãnh vai trò Quyền Chủ Tịch “sư” Giác Đẳng chưa bao giờ kê khai ngân khoản thu chi bằng con số rõ rệt theo đúng thủ tục hành chánh như các hội đoàn, tổ chức tôn giáo và cơ quan chính phủ vẫn thường làm cho phù hợp với pháp luật Hoa Kỳ.  Về ngân quỹ tài chánh của GHPGVNTN , ngay cả ông Tổng Thư Ký Trần Đình Minh cũng không được biết tới. Đúng hay không?
 
          6. Thông Tư số 34/VHĐ/QVT của HT Thich Thanh Quang Quyền Viện trưởng Viện Hoá Đạo, ấn ký ngày 21-7-2015, yêu cầu và nhắc nhở Thượng toạ Thích Giác Đẳng làm Báo cáo chi tiết về tài chánh tạo mãi chùa Phật Quang, giấy tờ tạo mãi, cũng như chi thu về 2 chuyến cứu trợ Phi Luật Tân và Népal.  http://www.queme.net/vie/news_detail.php?numb=2507.Nhưng “sư” Giác Đẳng không làm điều đó.  Đúng hay không?
 
          7 . Việc tạo mãi căn chùa Phật Quang là do chỉ thị của VHĐ và VTT đúng hay không?
 
          8. Theo Hiến Chương GHPGVNTN, chùa Phật Quang là Bất Động Sản của GHPGVNTN, vì thế mà “sư” Giác Đẳng không thể bán mà không được sự chấp thuận của GHPGVNTN.  Đúng hay không? 
 
          9.  Tuy nhận chỉ thị của VHĐ để đăng ký chủ quyền chùa Phật Quang của Giáo Hội dưới danh hơn một thành viên dưới dạng Joint Owner, nhưng “sư” GĐ chỉ đăng ký tên mình là owner độc nhất. Đúng hay không?
 
         10.  Sau khi từ chức, theo Hiến Chương GHPGVNTN, ngôi chùa  Phật Quang là sở hữu của Giáo Hội, và GĐ phải sang quyền sở hữu chùa Phật Quang lại cho Giáo Hội qua người đại diện của GH là Hoà Thượng Thích Huyền Việt, theo Hiến Chương, và theo luôn lời hứa trong thư từ chức của  “sư ” Giác Đẳng, phải không?
 
      Nhưng “sư” Gíác Đẳng không thực hiện lời hứa của mình và không tuân theo Hiến Chương, phải không?  Thế là thất tín với tổ chức của mình đang phục vụ, và vi phạm Hiến Chương như là một khế ước cam kết phải không?
 
         11. “sư” Gíác Đẳng  âm thầm tự ý một mình bán chùa Phật Quang mà không cho Giáo Hội hay biết gì cả, cho đến khi mọi người phanh phui ra sau khi khi chùa đã bị bán, phải không?
 
          12. Phật tử và đồng hương đã theo lời kêu gọi của Đức Tăng Thống, công đức đóng góp và cho GHPGVNTN vay mượn để tạo mãi chùa Phật Quang bằng cách gởi qua “sư” Giác Đẳng lúc còn là Quyền Chủ tịch VP II VHĐ. Như vậy tại sao ông Trần Đình Minh và Minh Huy lại cho là “cần phải bán chùa Phật Quang để trả nợ cho TT Giác Đẳng, nếu không thì TT phải vác chiếu ra Tòa và có thể ở tù?” Lời phát biểu của các ông Trần Đình Minh và Minh Huy có đúng không?
 
          Xin lập lại để nhớ rằng chúng tôi cho GHPGVNTN mượn chứ không hề cho cá nhân “sư” Giác Đẳng muợn thì làm sao lại đi đòi nợ “sư” Giác Đẳng? Còn những ai đòi tiền “sư” Giác Đẳng là do họ cho cá nhân “sư” Giác Đẳng mượn, hoàn toàn không liên quan đến GHPGVNTN. Không lẽ vì phải trả nợ cá nhân mà ‘sư” phải bán lén chùa Phật Quang?
 
          13.  UBCV được đăng bạ tại Texas do ba người khâm tuân theo ý chỉ của GHPGVNTN trong nước. Vậy UBCV (mà tên thường gọi là VP II VHĐ) có phải trực thuộc GH mẹ trong nước không hay độc lâp? Và thành viên của UBCV có phải là thành viên của VP II được Hội Đồng Lưỡng Viện trong nước phê chuẩn không? “Sư” Giác Đẳng cần phải cho biết ông Steven Điêu, một người chưa bao giờ là thành viên của GHPGVNTN, thì chiếu theo Hiến Chương GHPGVNTN, ông Steven Điêu lấy tư cách gì để làm chủ tịch UBCV? Từ tính cách này, người ta cho rằng ông Steven Điêu đã tiếm danh GHPGVNTN, một danh xưng GHPGVNTN truyền thừa đã có từ trước khi ông Steven Điêu ra đời! Điều này có đúng không?
 
 
          14. “sư” Giác Đẳng đã từ chối báo cáo theo Thông tư yêu cầu của Viện Hóa Đạo. Đúng hay không?
 
          15.  Ngày 4.8.2015, “sư” Giác Đẳng đã đạt thư  thỉnh cầu Đức Tăng Thống HT Thích Quảng Độ xin cho được từ chức Quyền Chủ Tịch và tất cả mọi phần hành trong GHPGVNTN. Đúng hay không.?
 
          16. Quyết Định số 20 của Đức Tăng Thông HT Thích Quảng Độ ký ngày 8-8-2015 chấp nhận Thư Từ chức của Thượng toạ Thích Giác Đẳng ra khỏi mọi chức vụ trong Văn Phòng II Viện Hoá Đạo và Hội đồng Điều hành GHPGVNTN Hải ngoại tại Hoa Kỳ. http://www.queme.net/vie/news_detail.php?numb=2509 . Đúng hay không?
 
          17.  Giáo Chỉ số 12 do Đức Tăng Thống ký ngày 5.3.2015, đã được Cư sĩ Tổng Thư Ký Nguyên Chánh Lê Công Cầu phổ biến rộng rãi. Người ta tìm thấy 2 trong 8 điều Quyết Định về chức năng của PTTPGQT đã bị “Sư” Giác Đẳng tự ý đục bỏ.http://www.queme.net/vie/news_detail.php?numb=2523 Đúng hay không? Và nhằm mục đích gi?
 
          18. Đức Tăng Thống đã ban hiệu thị bằng lời cũng như qua Thông tư là không được tổ chức cái gọi là Đại Hội 10 tại San Jose nhưng “sư” Giác Đẳng đã bất khâm tuân ý chỉ của Ngài. “…Tôi nghe TT Giác Đẳng muốn tổ chức Đại hội tháng 10 dưới danh xưng “Khoáng đại” lại càng bất hợp pháp. Vì TT Giác Đẳng đã không còn chức vụ gì để tổ chức Đại hội dù mang chức “Cố vấn”. Tôi đã ban hành Giáo chỉ số 14 trao cho Hội đồng Lưỡng Viện tổ chức Đại hội Khoáng đại cuối năm nay trong nước, chứ không phải bên Hoa Kỳ.” http://www.queme.net/vie/news_detail.php?numb=2526 . Đúng hay không?
 
          19. Đức Tăng Thống HT Thích Quảng Độ đã ban hành Quyết Định số 21/VTT/QĐ/TT vô hiệu hóa các thành viên: “sư” Giác Đẳng, Ô. Mai Xuân Châu, Ô.Trần Đình Minh, “sư” Bà Nguyên Thanh, “sư” Bà Tịnh Thường, “sư” Thông Đạt. Theo đúng pháp lý, pháp nhân thì những vị  này đã bị khai trừ ra khỏi GHPGVNTN không còn đủ tư cách để bàn thảo về tình hình GHPGVNTN. Đúng hay không?
 
       20. “sư” Giác Đ đã phạm tội “Trộm Đạo” và “Phá Hoại Hoà Hợp Tăng” đó là những đại trọng tội, và ngũ nghịch tội, nên theo luật Phật, Luật Tứ Phần cũng như bộ Đại Luật thì tất cả các giới xuất gia Ba La Đề Mộc Xoa của ông ta đã bị rút sạch, và tư cách xuất gia của ông ta đã bị thủ tiêu trọn vẹn qua bức Tâm Thư số 42/VHĐ từ VHĐ năm 2015 rồi. Theo luật nhà Phật “Ba La Đề Mộc Xoa”, thì ngày nay “sư” Giác Đ không phải là Sa môn hay Tỳ Kheo  hay Thượng toạ hay Đại Đức hay Sa di gì cả, mà chỉ là một người Phật tử trơn tru và phạm giới. Có nghĩa là ông ta đã bị Chư Tăng đẩy về hoàn tục. Cái áo cà-sa của ông ta đang mặc bất quá chỉ là hình thức che thân chớ không còn ý nghĩa là người xuất gia nữa.  Phài hay không?
 
Thưa “sư ” Giác Đẳng và quí vị diễn viên,
 
       Qua 20 Điều chúng tôi nêu trên, đó là những dữ kiện không thể thiếu trong cuộc Hội Thảo Mùa Khánh Đản.  Quí vị cần phải lưu ý điều tra rõ ràng  về người mình đang công tác mà mình chưa hề hay biết về quá khứ của họ.  Vì sao?  Vì quí vị sẽ sống trong nguy hiểm ở hiện tại và tương lai. Trong Kinh Đức Phật thường dạy chớ nên gần gũi hạng ác tri thức, vì hạng ác tri thức có thể làm mình rơi địa ngục một cách nhanh chóng.  Và không gì hơn chúng tôi mong cầu nhân ngày kỷ niệm Đức Phật đản sanh, xin cầu nguyện quí vị sống trong tâm tĩnh thức và sáng suốt.  
 
Mong lắm thay!
 
Thục Vũ 
5.5.2016
 
(Vì không biết emails của quý diễn giả, kính xin quý Phật tử hoan hỉ chuyển giúp- xin đa tạ)
 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: