(Thích Nữ Giác Nguyên) Quê Hương Tôi Khổ Đau

VĂN HỌC - NGHỆ THUẬT

flower-159951_640Quê hương tôi khổ đau
Do xa rời chân lý
Dân càng ngày vô lý
Phạm tội lỗi sâu dầy,
Mất tính chất ban sơ
Trong lành người con Phật
Ôi cuộc đời khổ thật..!

Đâu chân lý nhiệm màu
Đâu trí tuệ đuốc soi
Đâu lòng người yêu quí
Thì ra dân vô ý
Mất tính chất lương tri
Mất từ bi vô ngại 
Để cho bao thảm hại 
Dân tộc đoạ điêu linh!
Ôi! vì đâu nông nỗi !…..
Bởi một khối vô minh!
Thân người lòng lang sói
Không biết lối hướng đi
Cầm đầu dân vô tội!
Phải lội nước sình lẩy
 Hỡi người đang tỉnh trí
 Đừng tự bí lối đi
 Đứng lên như Viết Dũng
 Cùng với em Thiên Trường
Đâu thanh niên yêu dấu 
Của Tổ Quốc Việt Nam
Mau đứng lên: vùng dậy!
Chí bất khuất quật cường
Dang tay đưa sông núi
Đưa đất nước thÂn yêu
Giữa đêm dài lịch sử!
Dứt hổ báo cuồng say
Tham tàn và bạo ngược!
Hỡi ai còn cố sức
Theo bè lũ tham ô
Mau mau nên tỉnh thức
Thấy rõ mức khổ đau
Đồng bào từng gánh chịu
Bao niên trường đã cạn
Nay tới lúc đứng lên!
Chúng ta toàn dân Việt
Hãy tự cứu lấy mình
Cứu tổ quốc nguy nan
Đen tự do dân chủ
Thế giới đừng đang ngủ
 Xin mau đỡ chúng tôi

Dùng sức mạnh tuyệt vời
Đem Hoà Bình nhân ái
Cứu dân khỏi quằn quại 
Trong nanh vuốt khổ đau!
Tâm người cần hiểu biết
Đâu chánh kiến hay tà
Trí siêu việt Thich Ca
Nay đây cần soi tỏ
   Cứu dân lành bớt khổ
   Khắp thế giới ta bà
   Đang đi đến diệt vong
   Bởi vô minh cuồng vọng
   Bởi sân si huyển mộng
   Tham giận chấp ngã nhân.
Xin ngồi lại với nhau !
Ap dụng pháp nhiệm màu
Tình thương lên trên hết
Xoá bỏ mọi hận thù!
Người người cùng hoà hợp
LÀm việc cùng chất lượng
Tâm ưu ái vị tha
Sẽ mau đưa nước nhà
Đến vinh quang dân chủ
Thế giới càng thấy rõ
Đạo chân lý vô sanh
Tình thương lan khắp chốn
HOÀ BÌNH vốn là đây!….
Dù Ai ở chốn bao xa
Mau về nối lại căn nhà Việt Nam
Đắp xây với ánh đạo Vàng! 
Đưa dân tộc việt đến hàng vinh quang!
Muốn cho đất nước huy hoàng
Không phÂn cách biệt họ hàng gần xa
Không phÂn tôn giáo của ta
Cùnh ngồi quây lại xây nhà Việt Nam
Thoát khỏi lửa đạn ác gian
Mới mong dân được an toàn từ đây.
Cùng đem chân lý dựng xây
Tô bôì quê mẹ từ nay an bình
Tài năng trí tuệ sẴn dành
Thế  giới cùng sánh đua tranh cùng người
Đạo trí tuệ thật tuyệt vời
Lan tràn thể giới 
đời đời an vui !!……

Kính gởi về đồng bào thân thương..,.

Nam mô A Di Đà Phật
Thích Nữ Giác Nguyên

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.