Thục Vũ: Từ Em

VĂN HỌC - NGHỆ THUẬT

Image result for Trang thơ

Trời ơi Thơ!

Vươn tay nhấp chén rượu đào

Đầy vơi ôm giấc tỉnh say bên người.

Ô kìa! Thơ mỉm môi cười.

Cùng ta đệt áng mây trời với thơ!

Thục Vũ

Từ em

Từ em dòng nhạc chiều rơi,

Từ em tiếng hát chơi vơi lòng người.

Từ em nguyện kết mây trời,

Từ em tát cạn biển đời trong nhau.

 

Từ em kết một nhịp cầu,

Từ em hướng thượng một mầu Áo Lam .

Từ em góc phố non ngàn,

Từ em một độ sen vàng nở hoa.

 

Từ em dáng nhỏ mượt mà,

Từ em giấc mộng trăng hoa một thời.

Từ em một Cõi Thơ Rơi,

Từ em hụt hẫng lòng tôi mất rồi!.

 

Từ em Biển Thước sao trời,

Từ em biển lặng bỗng rồi biển tan.

Từ em sống cạn đá mòn,

Từ em tỉnh giác mộng vàng từ đây!.

 

Từ em dung hạnh tròn đầy,

Từ em là cả Thơ Say tự tình.

Từ em một kiếp nhân sinh,

Từ em gẫy khúc đàn tình ngang cung.

Thục Vũ

21.3.2007

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.